Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
"Попереднє Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 2. Особливості корпорацій в континентальній Європі

Поняття корпорації в континентальному праві, з однієї сторони

ни, ширше, оскільки в нього включаються такі об'єднання осіб,

які згідно з правом США чи Англії такими або не вва-

таются, або практично відсутні, наприклад, товариства, го-

сударственние установи, державні підприємства . Але, з

іншого боку, до числа корпорацій, нехай навіть публічних, в

англосаксонському праві належать і такі, які в континенталь-

ної Європі взагалі не визнаються юридичними особами та відпо-

ственно корпораціями. Йдеться про державні - в нашому

розумінні - органах, що займаються управлінською діяльністю.

Але якщо ж знехтувати термінами і поставити знак рівності між

!! 30

публічними корпораціями в системі загального права і дер-

вими органами в праві континентальному, то можна зробити висновок,

що поняття корпорації в континентальній Європі набагато ширше,

ніж в Англії та США. У нього включається крім акціонерних

товариств маса інших юридичних осіб: різні види товари-

вин (повні, командитні, з обмеженою та додатковою

відповідальністю), господарські об'єднання (концерни, асоціації-

ції, холдинги тощо), виробничі та споживчі коопе-

ратива, колективні, орендні підприємства і, звичайно, государ-

дарські підприємства, а також установи, що мають свій метою

виконання культурної, культурно-господарської чи іншої соціаль-

ної діяльності, що не приносить прибуток.

Таким чином, корпорації в системі континентального права

відрізняються великою різноманітністю, ніж в системі загального права.

І в цьому слід вбачати перший їх особливість.

Другою важливою особливістю корпорацій в системі континен-

тального права є існування серед них значного

кількості державних корпорацій (фабрик, господарств) , а так-

ж державних (держбюджетних) установ.

Державні підприємства засновані на власності, при-

належної державі, яка передає майно на праві

господарського відання або на праві оперативного управління

колективам цих підприємств. Подібних підприємств майже немає ні

в Англії, ні в США. У Росії ж донедавна їх було

більшість. Зараз їх кількість значно зменшилася. Багато

стали акціонерними товариствами, але серед новостворених АТ

дуже великий відсоток тих, де понад 50% капіталу належить

державі. По суті ці підприємства так і залишаються государ-

чими, та й за формою (якщо взяти порядок управління ними) не особливо відрізняються від казенних. У інших країнах Європи їх

теж чимало, хоча їх частка не так велика, як у Росії.

Значна роль державного елемента в господарстві

континентальних країн може бути пояснена багатьма причинами.

Зазначу лише на три самих, мабуть, головних. По-перше, це

обумовлюють кліматичні чинники: відносно суворий клі-

мат на значній частині території Європи, а тим більше на

території Росії робить неможливим чи майже неможливим,

ведення господарства поодинці. Потрібні колективні умови,

щоб нейтралізувати або захиститися від несприятливих клима-

тичних впливів.

У деяких випадках роль "захисника" або "стра-

хователя" може взяти на себе тільки держава (транспортна

система, дорожнє господарство, поштове господарство, медичне стра-

!! 31

вання тощо). По-друге, свою роль зіграли геополітичні

причини: країни континентальної Європи на відміну від таких ос-

тровних держав, як Англія, Австралія і в певному сенсі

США (велика частина кордонів природного характеру), змушені

були завжди приділяти багато уваги взаєминам з сусідніми-

ми, оточуючими їх державами. Далеко не завжди ці ставлення-

ня були мирними. Військовий фактор (зміцнення оборони або

підготовка до територіального переділу) змушував мати розвинену

військову промисловість, яка інакше як за допомогою государ-

жавної власності (або при потужній підтримці державою

приватної власності) організована бути не може. Крім того,

країни Північної Європи не є ідеальними для сільськогоспо-

зяйственного виробництва і тому свої зусилля в чималому ступені

вони направляють на використання надр. Гірничодобувна примушує-

ленность найбільш ефективно може бути організована на основі

державної власності або знову-таки при значній

підтримки держави.

Третя особливість корпорацій в системі континентального

права полягає в існуванні тісних відносин між учасника-

ми корпорацій. Це пояснюється тим, що значне місце серед

корпорацій займають товариства, головною особливістю яких

є безпосереднє, особисту трудову участь у діяльності

корпорацій. Але навіть в акціонерному товаристві, де особисту участь

аж ніяк не обов'язково, учасники відрізняються більшою згуртований-

ністю (на відміну від акціонерів, наприклад, в США), що дозволяє

загальним зборам акціонерів грати більш значиму роль. Такий

підхід дозволяє тісніше пов'язати індивідуальні інтереси акціонерів-

рів з корпоративними (загальними). У США ж, де має місце

велика концентрація капіталу, великі корпорації можуть працюватиме

ефективно тільки у випадку, якщо використовують технологію центру-

лізованного управління.

Велика активність акціонерів, їх здатність скільки-

впливати на роботу корпорацій свідчать про те, що правове

положення акціонерів по континентальній системі права відрізняється

більшою свободою і рівністю. Інакше можна сказати, що воно

засноване на принципі співпідпорядкованості і співучасті в управлінні,

тоді як в англо-американських корпораціях внутрішньоорганізаційні

відносини, правовий статус акціонерів відрізняються невизначеність

ністю. Але треба зазначити, що ця невизначеність, як не дивно,

найчастіше має позитивне значення, будучи умовою успішного

функціонування корпорації: менеджери, не пов'язані волею ак-

рів, можуть швидко і оперативно вирішувати багато питань,

! 132

домагаючись у кінцевому підсумку загальної і для себе і для акціонерів

цілі: підвищення прибутковості, ефективності корпорацій. Для

менеджерів ефект полягає в отриманні більшої винагороди ^

а для акціонерів - у великих дивідендах. Образно цю особливість

можна визначити так: європейські корпорації - це панування

розуму і порядку, англо-американські - переважання користі і

зухвалості.

Вражаюча ефективність американських корпорацій

змушує дійти висновку, що корисливий інтерес може бути

потужним двигуном прогресу.

Четверта особливість європейських корпорацій пов'язана з тим,

що їх діяльність більшою мірою схильна державному

регулювання, аніж діяльність американських чи англійських

корпорацій. На ранніх етапах держава прагнула порядок-

вать лише зовнішні відносини корпорацій, їх взаємини з

іншими суб'єктами права (сплату податків, конкуренцію, відносини

із споживачами, виплату пенсій, допомог своїм працівникам і т.д.).

В даний час державному регулюванню стали подвер-

гаться, причому все більшою і більшою мірою, і внутрішні відно-

шення корпорацій. До числа внутрішніх питань відносяться ведення

реєстру акціонерів, бухгалтерського обліку, фінансового розрахунку (толи>

через банк!). У деяких країнах на директорів корпорацій, со-

гласно законодавству, покладається навіть обов'язок оголошувати

свій сімейний стан.

Урядова опіка - фактор цілком позитивний сам

по собі - за певних обставин може перетворюватися на

свавілля, а то й породжувати корупцію , що часто має місце при

установі корпорацій, видачу ліцензії на право ведення визна-

лених видів діяльності та ін І проте, слід визнати,

що посилення державного втручання в діяльність корпо-

рацій - це не тільки європейський, а й світовий процес.

Державна опіка діяльності навіть комерційних корпо-

рацій змушує визнати, що вони, поряд з приватно-правовим ха-

рактер, набувають і публічно-правовий. У романо-германської

системі права елемент публічності в діяльності корпорацій го-

раздо значніше, ніж у системі загального права.

Незважаючи на це, регулювання діяльності більшості

комерційних корпорацій відноситься все ж до сфери приватного права.

Два аргументи змушують зробити цей висновок.

По-перше, учасник корпорації самостійно приймає ре-

шення про фінансовий або особистій участі в її діяльності та сво-

бодно розпоряджається своїм правом на цей рахунок.

По-друге, реакція в разі неефективної діяльності

корпорації виходить від її учасників, які можуть використовувати

різні санкції: від вирішення про зміну директорів до прийняття

рішення про банкрутство.

Проте "наростання" публічного елемента в діяльності кор-

пораціі і підвищення ролі законів у регулюванні насамперед

акціонерних товариств свідчить про падінні ролі засновник-

них документів та інших корпоративних актів. Що ж, це об'єктах-

тивний процес, має до того ж світовий характер. Підкориться

цьому процесу й Росія, але, очевидно, тільки після того, як

господарські одиниці знайдуть дійсну свободу.

!! 33

« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 2. Особливості корпорацій в континентальній Європі"
Глава 3. Корпорації в континентальній системі права
 1. континентальній системі
  ? 1. Ознаки корпорації
 2. корпорації в основному со-впадає з поняттям юридичної особи. Тому корпорацію можна визначити як колективне утворення, організацію, визнану правом юридичною особою, засновану на об'єднаних капіталах і здійснювати будь-яку соціально-корисну діяльність. Проаналізуємо корпорацію за ознаками, зазначеним у даному визначенні. По-перше, корпорація не є
  Романо-германська правова сім'я
 3. континентальної Європи (Франція, Бельгія. Італія, Іспанія. Португалія, Румунія) і право латиноамериканських держав. Група германської правової системи включає в себе право Німеччини, Австрії, Угорщини, скандинавських країн і так далі. Основним джерелом континентальної правової сім'ї є позитивне право, тобто юридичні норми, сформульовані в законодавчих актах:
  Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995
 4. 5. Корпоративні правовідносини

 5. корпораціях (від лат. Corpus - тіло, інакше - корпорація, синонім collegia), що володіють ознаками юридичних осіб. Дані правовідносини мають у своєму змісті так звані корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам
   Глава 13. Управління корпорацією
 6.   корпорацією
   Глава 14. Застосування праці в корпорації
 7.   корпорації
   Глава 15. Договірна робота в корпорації
 8.   корпорації
   Глава 4. Основні види корпорацій
 9.   корпорацій
   Глава 12. Цінні папери корпорацій
 10.   корпорацій
   Додаток 1 Історія корпорацій і корпоративного права
 11.   корпорацій і корпоративного
   Глава 2. Корпорації в англо-саксонської системи права
 12.   Глава 2. Корпорації в англо-саксонської системи
   3.2. Романо-германська правова сім'я
 13.   континентальна, правова сім'я (до якої входять Росія, Франція, ФРН, Австрія, Швейцарія, Голландія, Бельгія, Італія, Іспанія та ін) склалася в країнах континентальної Європи. З XIX в. основним джерелом права в цій правовій сім'ї є закон. У всіх країнах ро-мано-германської правової сім'ї є конституції як основні закони, за нормами яких визнається найвища юридична сила,
   ? 3. Відповідальність акціонерів, персоналу за порушення корпоративних норм
 14.   особлива
   Відшкодування збитків
 15.   континентальної Європи Лісходіт з того, що вимога про виконання в натурі є основним і боржник в принципі завжди може бути присуджений до виконання в натурі (ЗЛ | деякими винятками), коли цього бажає кредитор. Цивільно-правова відповідальність з ~ а невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань (ці ж правила відповідальності в основному застосовуються і до
   47.Внутренняя структура урядів
 16.   особливостями. По-перше, реально існуючий вищий виконавець-ний орган державної влади консти-туціей не зізнається і юридично є незаконним. У всіх країнах, дотри-жива цієї системи, кабінет існує на основі конституційного соглашенія.Во-друге, до складу уряду у власному розумінні слова, тобто кабінету, входять не всі глави центральних виконавець-них
   Додаток 2 Зразки корпоративних актів
 17.   корпораціям чекає велика робота з технічного пере-озброєнню, освоєнню випуску конкурентоспроможної продукції, опанувавши-нію сучасними методами фінансового менеджменту, і відповідальність за цю роботу будуть вже нести не "вишесідящіе" особи та органи, а самі учасники корпорацій. Пропонований пакет корпоративних нормативних актів покликаний допомогти знайти корпораціям самостійність.
   Останні зауваження
 18.   особливо сьогодні, тому що ми живемо в «виняткових обставин» - напередодні рішення, подібного якому наша нація, бути може, взагалі ніколи не приймала. Істинно національна еліта не має права залишити свій народ без Ідеології, яка виражала б не тільки те, що він відчуває і думає, але і те, що він не відчуває і не думає, але чому потай навіть від самого себе ревно
  особенно сегодня, потому что мы живем в «исключительных обстоятельствах» - в преддверии решения, подобного которому наша нация, быть может, вообще никогда не принимала. Истинно национальная элита не имеет права оставить свой народ без Идеологии, которая выражала бы не только то, что он чувствует и думает, но и то, что он не чувствует и не думает, но чему втайне даже от самого себя истово