Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 3. Відповідальність акціонерів, персоналу за порушення корпоративних норм

Акціонери знаходяться з корпорацією в майнових ставлення-

пах, і, отже, мова може лише йти про їх майнової

відповідальності.

Насамперед акціонери несуть відповідальність перед корпора-

єю за несплату покупної ціни акції, яка залежить від договору

161

між корпорацією і акціонером. Якщо за договором про підписку на

акції акціонер погоджується платити встановлену ціну або пере-

дати корпорації певне майно, то корпорація при напів-

чении заяви про підписку на паї в акціонерному капіталі має

право стягнути ціну акції. Якщо в момент випуску акцій согласен-

ванна вартість акції оплачується повністю і акції випуску-

ються як повністю оплачені та не зобов'язують до подальших

платежах, то корпорація не має права вимагати від акціонерів сплати

яких додаткових сум. Якщо акція зобов'язує до додаткового-

тельним платежах і вимога про чиненні цих платежів пред'яв-

лено, акціонер несе відповідальність перед корпорацією в сумі

зажадали від нього платежу.

Є ще один крайній випадок, коли акціонеру доводиться

розплачуватися належним йому майном. Йдеться про ситу-

ації, коли корпорація виплачує дивіденд у той час як вона

не має прибутку, за рахунок якої можуть законно виплачуватися

дивіденди. У цьому випадку ліквідаційна комісія може стягнути

с акціонера або акціонерів в інтересах кредиторів незаконно

виплачену суму або таку її частина, яка необхідна для

задоволення претензій кредиторів. Згідно із законодавством

саме претензії кредиторів повинні бути задоволені в першу

чергу.

Наймані працівники незалежно від того, чи є вони

одночасно акціонерами чи ні, в частині невиконання або-

належного виконання ними своїх трудових обов'язків, до числа

яких відноситься і обов'язок дотримуватися корпоративні акти,

несуть дисциплінарну відповідальність, передбачену правилами

внутрішнього трудового розпорядку або положеннями про персонал

(можуть використовуватися й інші назви).

Важливо тільки, щоб

норми, в ньому містяться, чи не погіршували прав працівників по

порівнянні з чинним трудовим законодавством.

Найманими працівниками може бути заподіяна і матеріальний

збиток в процесі виконання ними трудових обов'язків. Він

повинен бути ними відшкодовано, але в розмірі не більше середньомісячного

заробітку за умови, що в їхніх діях не виявлено умислу,

що вони не перебували в стані алкогольного або наркотичного

сп'яніння, не отримали майно за дорученням, не були

матеріально відповідальними особами та інших умов, виключаю-

щих обмежену відповідальність.

!! 162

Частина особлива

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 3. Відповідальність акціонерів, персоналу за порушення корпоративних норм"
 1. Глава 10. Відповідальність за порушення норм корпоративного права
  порушення норм корпоративного
 2. Стаття 11. Реєстр акціонерів товариства
  відповідальності за завдані у зв'язку з цим збитки. 11.3. Внесення запису до реєстру акціонерів товариства здійснюється за вимогою акціонера не пізніше трьох днів з моменту подання відповідних документів. 11.4. Відмова від внесення запису до реєстру акціонерів товариства не допускається, за винятком випадків, передбачених правовими актами Російської Федерації. У разі відмови від
 3. 1.4. Взаємозв'язок підсистем роботи з персоналом
  персоналом - це сукупність принципів і методів управління кадрами робочих і службовців на підприємстві. Система роботи з персоналом організації складається з шести взаємопов'язаних підсистем: кадрова політика; підбір персоналу; оцінка персоналу; розстановка персоналу; адаптація персоналу; навчання
 4. Стаття 9. Права акціонерів
  відповідальність за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних йому акцій. 9.12. Викуп акцій на вимогу акціонерів здійснюється відповідно до статей 75 і 76 Закону "Про акціонерні
 5. 4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЗВІТНОСТІ
  відповідальність органів управління і персоналу Товариства за належну постановку обліку та звітності. 2. Звіт Товариства перед акціонерами за результатами річної діяльності 2.1. За результатами річної діяльності Товариство являє акціонерам річний звіт про фінансово-господарської діяльності та ба-ланс Товариства з необхідними до них додатками. 2.2. Річний звіт
 6. ? 2. Загальні ознаки корпоративних норм
  акціонери даного АТ.
 7. Робочі
  персонал, здійснюють трудову діяльність в матеріальному виробництві з переважною часткою фізичної праці. Вони забезпечують випуск продукції, її обмін, збут і сервісне обслуговування. Виробничий персонал можна розділити на дві складові частини: основний персонал - робочі, переважно зайняті в сбо-РОЧНО цехах підприємства; допоміжний персонал - робочі, переважно
 8. Висновок
  акціонерні товариства ", які представляються ключовими при організації їх діяльності, захист прав акціонерів. Такий підхід до вибору змісту цієї роботи пояснюється рядом причин, серед яких, зокрема, можна назвати бажання авторів сконцентрувати увагу керівних працівників, спеціалістів, акціонерів на найбільш значущих для них питаннях. Тих питаннях, які вони вирішують
 9. Стаття 26. Перелік питань, рішення по яких приймаються простою чи кваліфікованою більшістю голосів учасників загальних зборів акціонерів
  акціонерів з питання, поставленого на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів власників голосуючих акцій, беруть участь у зборах, за винятком випадків , коли приймаються рішення з наступних питань: 1) внесення змін та доповнень до статуту товариства або затвердження статуту в новій редакції; 2) реорганізація товариства; 3) ліквідація товариства,
 10. 15. ПОЛОЖЕННЯ про генерального директора
  відповідальність. У контракті обумовлюються встановлені для Генерального дирек-тора права та обов'язки, межі господарського відання майном Товариства, умови оплати його праці та преміювання за результати господар-ської діяльності та межі відповідальності за шкоду, заподіяну з його вини Товариству. !! 447 3. Строк повноважень Генерального директора 3.1. Генеральний
 11. Персонал
  персонал. В основі даного розподілу лежить принцип ставлення до управлінського
 12. РЕЗЮМЕ
  персонал "об'єднує всі складові частини трудового колективу і розділяється на виробничий персонал (робочих) і управлінський персонал (службовців) . Система роботи з персоналом включає сукупність принципів, норм і методів управління робітниками і службовцями на підприємстві. Вона складається з підсистем кадрової політики, підбору, оцінки, розстановки, адаптації і навчання персоналу. Підсистеми
 13. Введення
  акціонерному товаристві Глава II. Створення та ліквідація товариства Глава III. Акції. Права акціонерів Глава IV. Статутний капітал і активи товариства Глава V. Дивіденди товариства Глава VI. Реєстр акціонерів товариства Глава VII. Загальні збори акціонерів Глава VIII . Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства Глава IХ. Великі угоди Глава Х. Зацікавленість в
 14. 3. Інформація про проведення зборів
  акціонерів інформації про проведення зборів регламентовано статтею 52 Закону. Нею передбачено дві форми інформації, одну з яких має право вибрати суспільство за своїм розсудом. По-перше, форма повідомлення акціонерів про проведення зборів, у тому числі орган друку у разі повідомлення у вигляді опублікування інформації, визначається статутом товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.
 15. 7. Голосування на загальних зборах акціонерів
  акціонерів здійснюється за принципом "одна голосуюча акція - один голос", за винятком випадків проведення кумулятивного голосування з виборів членів ради директорів (наглядової ради) товариства. Голосування на загальних зборах акціонерів товариства з кількістю акціонерів-власників голосуючих акцій більше ста з питань порядку денного здійснюється тільки бюлетенями для голосування
 16. ? 1. Поняття корпоративних норм та їх ввди
  акціонерам, робочим, службовцям тощо). Раз-личать два види корпоративних норм: а. Несоціальні корпоративні норми, що регулюють відносини членів корпорації до яким-або матеріальним об'єктам, використовуваним в їх діяльності. Серед них можна виділити: норми технічні (наприклад, правила роботи з ПЕОМ, пра-вила експлуатації "x''-агрегату, машини тощо); санітарно-гігієнічні
 17. Принципи
  відповідальності, професіоналізм, компетентність, дотримання виконавчої дисципліни. Процесуального характеру - порядок заняття посади та виконання посадових обов'язків: оплата, привілеї, соціально-економічна і правовий захист, відповідальність, мотивація. Загального порядку - процес організації: оптимізація управління, делегування повноважень, відповідність, автоматичне заміщення
 18. Стаття 5. Відповідальність суспільства
  відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. 5.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. 5.3. Держава та її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями товариства, так само як і суспільство не відповідає за зобов'язаннями держави та її
 19. § 8. Правопорядок і громадський порядок
  відповідальність за хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку. Таким чином, правопорядок і законність - мета і результат правового регулювання, найважливіші юридичні і політичні явища, стан яких безпосередньо впливає на суспільне життя. Тому не випадково основним напрямком діяльності професіоналів-юристів виступає робота з їх
 20. 4. Підготовка та проведення зборів
  акціонерів рада директорів (наглядова рада) товариства, а у випадках, передбачених пунктом 6 статті 55 Закону, особи, що скликають збори, визначають: - дату, місце і час проведення зборів; - порядку денного зборів; - дату складання списку акціонерів, що мають право на участь у зборах; - порядок повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів; - перелік інформації
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи