Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Крапівін О. М., Власов В. І.. Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонеpних товариства" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

4. Підготовка та проведення зборівЦьому питанню присвячена статті 54 Закону. При підготовці загальних зборів
акціонерів рада директорів (наглядова рада) товариства, а у випадках,
передбачених пунктом 6 статті 55 Закону, особи, що скликають збори, визначають:
- дату, місце і час проведення зборів;
- порядку денного зборів;
- дату складання списку акціонерів, що мають право на участь у зборах;
- порядок повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;
- перелік інформації (матеріалів), що надається акціонерам при підготовці
до проведення зборів;
- форму і текст бюлетеня для голосування у разі голосування бюлетенями.
Як бачимо, в даній статті нічого не сказано про проведення зборів. Що
ж стосується підготовки до нього, то наводиться перелік чисто формальних рішень,
необхідних для скликання зборів. Більшого від ради директорів і нема чого вимагати.
У той же час підготовка зборів вимагає проведення багатьох заходів, в
тому числі і тих, про які йдеться в статтях 51, 52 і 56 Закону. До того
ж більшість чисто технічних дій, пов'язаних з підготовкою зборів,
в Законі, природно, не могло знайти відображення, в цьому немає необхідності.
Однак без їх проведення підготувати збори неможливо.
У цьому зв'язку питання про створення спеціального органу, що проводить всю роботу
по скликанню і проведенню загальних зборів акціонерів, вельми актуальний для тих
товариств, де це ще не зроблено. Там зазначена робота покладається дуже часто
на адміністративно-управлінський персонал підприємства під керівництвом генерального
директора товариства. Особлива група не створюється, окремі працівники виконують
різні доручення, склад їх від зборів до зборів змінюється, в їх діях
відсутня, як правило, професіоналізм, що веде до численним упущень
в роботі, порушення прав акціонерів. Нерідко це ставить під сумнів законність
прийнятих зборами рішень.
Для того, щоб забезпечити дотримання всіх вимог до проведення зборів,
виключити порушення законодавства, доцільно піти шляхом акціонерних
товариств, створили на постійній основі оргкомітети по скликанню і проведенню
зібрань. Рішення про створення оргкомітету приймається радою директорів з
погодженням з виконавчим органом товариства, оскільки в основному в нього
входять особи з числа адміністративно-управлінського персоналу.
Очолює оргкомітет секретар ради директорів. Членам оргкомітету
після проведення зборів виплачується певну винагороду залежно
від якості й обсягу їх роботи. Розмір і порядок виплати винагороди членам
оргкомітету носять постійний характер, не встановлюються від випадку до випадку,
що добре їх стимулює.
Після прийняття радою директорів рішення про скликання загальних зборів акціонерів
перед оргкомітетом ставиться ряд дуже складних завдань: організація розробки
проектів документів, виносяться на збори, підготовка пропозицій щодо формування
складу секретаріату зборів, лічильної комісії; розсилка повідомлень, складання
бюлетенів, затвердження порядку голосування і т.д.
Результативність зборів акціонерів у значній мірі залежить від
того, наскільки чітко опрацьована організація його проведення, налагоджено взаємодію
ведучого збори, секретаріату , власника реєстру, лічильної та ревізійної
комісій та учасників зборів.
Для того, щоб уникнути так добре нам відомих пустопорожніх дискусій,
шквалу запитань із залу з процедурних питань, необхідний регламент (порядок)
проведення зборів акціонерів, що є складовою частиною статуту товариства.
Достатнього позитивного досвіду проведення зборів акціонерів у нас ще
немає, тому остаточна розробка регламенту потребують певного часу,
різного у різних акціонерних суспільствах. У найзагальнішому вигляді завдання, що стоїть
перед розробниками регламенту, полягає в тому, щоб зафіксувати механізм
проведення зборів, що дозволить ведучому збори, його секретаріату, лічильної
комісії, акціонерам зорієнтуватися в нових для них правилах управління
суспільством.
Закон обходить стороною порядок реєстрації учасників загальних зборів
акціонерів, тоді як цей етап проведення зборів дуже важливий. Завдання, які
вирішуються на цьому етапі, можна сформулювати наступним чином:
- підрахунок загального числа акціонерів, їх представників, які беруть участь у зборах,
встановлення наявності кворуму для проведення зборів;
- виключення можливості участі у зборах, голосуванні осіб, які не є
на день проведення зборів власниками голосуючих акцій;
- те ж щодо представників акціонерів, чиї повноваження не підтверджені
довіреностями.
Для того, щоб уникнути непотрібних ускладнень, плутанини при реєстрації
учасників зборів, доцільно заздалегідь заготовити для кожного з них конверт
с наявними документами. При реєстрації учасник зборів пред'являє документ,
засвідчує особу. Працівник секретаріату відшукує його ім'я в журналі
реєстрації, складеному на основі реєстру акціонерів, і видає конверт,
а акціонер розписується в отриманні документів. Якщо у зборах бере участь не сам акціонер, а його представник, працівник секретаріату повинен засвідчити
особу представника і наявність відповідної довіреності на право участі
у зборах, голосуванні.
Рахункова комісія веде облік зареєстрованих акціонерів, їх представників,
визначає наявність кворуму.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Підготовка і проведення зборів "
2. Права акціонерів
 1. підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, у тому числі перелік питань, рішення по яких приймаються органами управління товариства кваліфікованою більшістю голосів або одноголосно. Оскільки загальні збори акціонерів є вищим органом управління товариства, у статуті можна, наприклад, передбачити перелік питань, за якими їм приймаються рішення кваліфікованою
  Глава VII. Загальні збори акціонерів
 2. підготовки та проведення загальних зборів акціонерів (Надалі - збори.) Регламентуються статтями 47 - 63 Закону. В акціонерному товаристві проводиться два види зборів. По-перше, товариство зобов'язане щорічно проводити річні загальні збори акціонерів. Воно проводиться в строки, що визначаються статутом товариства, але не раніше ніж через два місяці і не пізніше ніж через шість місяців після
  3. Інформація про проведення зборів
 3. підготовці до проведення зборів. До інформації (матеріалами), що підлягає поданням акціонерам при підготовці річних загальних зборів акціонерів, відносяться річний звіт суспільства, висновок ревізійної комісії (ревізора) товариства та аудитора товариства за результатами річної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, відомості про кандидатів до ради директорів (наглядова
  6. Порядок прийняття зборами рішень
 4. підготовки та проведення загальних зборів акціонерів. Це означає, що будь-яке організаційне чи процедурне порушення правил підготовки і проведення зборів може служити підставою для порушення позову про визнання рішення зборів недійсним. Справа ж суду - прийняти своє
  Глава Х. Зацікавленість у скоєнні товариством правочину
 5. підготовки та проведення зборів, то вони створюються, можливо, при раді директорів (спостережній раді) і складаються, як правило, з осіб, які у штаті товариства та залучених понад свої посадових обов'язків до обслуговування зборів від випадку до випадку. Оскільки члени ради директорів (наглядової ради) вже згадані в статті 81 як особи, які можуть стати
  7. Профком і загальні збори (конференція) трудового колективу
 6. підготовки та проведення зборів. Сама їх постановка свідчить, що сформована практика проведення цих заходів через своєї недосконалості привертає до себе увагу багатьох профкомів. Що ж сталося, адже збори трудових колективів проводяться протягом багатьох десятиліть і, здавалося б, механізм їх проведення давно відпрацьований? На нашу думку, причина такої уваги
  Підготовка зборів
 7. підготовки. Зокрема, слід чітко визначити порядок інформування учасників зборів. У цих цілях органи, що скликають збори, визначають: - дату, місце і час проведення зборів; - порядку денного зборів; - порядок повідомлення працівникам (делегатам конференції) про проведення зборів; - перелік інформації (матеріалів), що надається працівникам (делегатам) при підготовці до
  Стаття 25. Порядок підготовки і проведення загальних зборів акціонерів, прийняття ним рішень
 8. підготовці до проведення загальних зборів акціонерів рада директорів товариства, а у випадках, передбачених пунктом 6 статті 55 Закону РФ "Про акціонерні товариства", особи, що скликають збори, визначають: - дату, місце і час проведення зборів; - порядку денного зборів; - дату складання списку акціонерів, що мають право на участь у зборах; - порядок повідомлення акціонерів про проведення
  4. жовтня 1917 (питання методології)
 9. підготовці збройного повстання і шукали компромісу з меншовиками і есерами, очікуючи Установчих зборів. Готувалася навіть об'єднавча конференція та 28 місцевих організацій, до незадоволення ЦК, в жовтні залишалися об'єднаними большвістско-меншовицькими. До кінця жовтня Ленін, проявивши надзвичайну енергію і наполегливість і використовуючи політичну обстановку, зміг довести
  ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
 10. підготовкою документів до напрямку до комерційного суду. «Для внесення до списку присяжних стряпчих, бажаючі при проханнях своїх представляють суду їх атестати, послужні списки та інші свідчення про знання їх і поведінці, які самі визнають потрібними »(Ст. 1292).« Суд, по розгляді цих свідоцтв та по особистому осведомлении про властивості прохача, або допускає його до ходіння по справах , взагалі
  подготовкой документов к направлению в коммерческий суд. «Для внесения в список присяжных стряпчих, желающие при прошениях своих представляют суду их аттестаты, послужные списки и прочие свидетельства о знании их и поведении, какие сами признают нужными» (СТ. 1292). «Суд, по рассмотрении сих свидетельств и по личном осведомлении о свойствах просителя, или допускает его к хождению по делам, вообще
© 2014-2022  ibib.ltd.ua