Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Крапівін О. М., Власов В. І .. Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонеpних товариства" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

6. Порядок прийняття зборами рішеньПорядок прийняття зборами рішень регламентується пунктами 49 - 50
Закону. Правом голосу на зборах з питань, поставлених на голосування,
володіють:
- акціонери - власники звичайних акцій товариства;
- акціонери - власники привілейованих акцій товариства у випадках, передбачених
Законом та статутом товариства, тобто коли їх акції стають голосуючими.
Рішення приймаються простою чи кваліфікованою більшістю голосів.
Кваліфікована більшість голосів потрібно у випадках, передбачених
Законом та статутом товариства. Так, рішення з питань, зазначених у підпунктах
1 - 3, 5 і 18 пункту 1 статті 48 Закону, приймається більшістю у три чверті
голосів акціонерів, які беруть участь у голосуванні.
Рішення з питань, зазначених у підпунктах 2, 12 і 15 - 20 пункту 1
статті 48 Закону, приймається тільки за пропозицією ради директорів (наглядової
ради) товариства, якщо інше не встановлено статутом товариства. Дуже часто зборам
доводиться приймати рішення про порядок їх ведення. У цих випадках слід
керуватися статутом або внутрішнім документом суспільства, який регламентує
порядок ведення зборів, який і визначає механізм прийняття рішення по
веденню зборів.
Важливо відзначити, що збори не вправі приймати рішення з питань,
не включених до його порядку денного, а також змінювати порядок денний: виключати
або коригувати внесені до неї питання, доповнювати її, включаючи інші питання.
Рішення, прийняті зборами, а також підсумки голосування доводяться до відома
акціонерів у порядку і строки, передбачені Законом та статутом товариства,
але не пізніше 45 днів з дати прийняття цих рішень.
Рішення зборів може бути прийнято і без спільної присутності акціонерів
для обговорення питань порядку денного та прийняття рішень з питань, поставлених
на голосування (ст. 50 Закону). Таке голосування називається заочним. Заочне
голосування може проводитися з питань, віднесених до компетенції зборів,
за винятком тих, які розглядаються зборами відповідно до пункту
1 статті 47 Закону, тобто заочно не можна проводити річні збори акціонерів.
Рішення загальних зборів, прийняте заочним голосуванням, тобто опитувальних
шляхом, вважається дійсним, якщо в голосуванні брали участь акціонери,
володіють у сукупності не менш як половиною голосуючих акцій товариства.
У цьому зв'язку зазначимо, що для зборів, що проводяться за участю, спільним
присутністю акціонерів, встановлений інший порядок визначення кворуму числа
присутніх акціонерів, при якому збори вважаються правомочними. На
таких зборах потрібна присутність акціонерів (їх представників), що володіють
у сукупності більш ніж половиною голосів розміщених голосуючих акцій товариства.
Заочне голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування,
відповідають вимогам статті 60 Закону. При цьому дата надання акціонерам
бюлетенів для голосування повинна бути встановлена ??не пізніше ніж за 30 днів
до дня закінчення прийому суспільством від них заповнених бюлетенів. Таким чином,
акціонер повинен отримати бюлетень не пізніше ніж за 30 днів до закінчення
прийому суспільством його заповненого бюлетеня.
Відповідно до пункту 8 статті 49 Закону акціонер має право оскаржити
до суду рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з порушенням вимог
Закону , інших правових актів Російської Федерації, статуту товариства, але тільки
у разі, якщо він не брав участі у зборах або голосував проти прийняття
такого рішення та вказаним рішенням порушені його права та законні інтереси.
Судова практика свідчить про те, що акціонери часто звертаються
до судів з позовами про скасування прийнятих загальними зборами акціонерів рішень як
ущемляють їх інтереси та законні права. У цьому зв'язку, узагальнивши сформовану
судову практику, Верховний і Вищий Арбітражний Суди прийняли відповідне
рішення. Своїм спільним Постановою від 2 квітня 1997 р. N 4/8 (п.8) вони
дали наступне роз'яснення.
При розгляді позовів про визнання рішення загальних зборів акціонерів
недійсним слід враховувати, що до порушень Закону, які можуть
служити підставами для задоволення позову акціонера про визнання рішення
загальних зборів акціонерів недійсним, належать, зокрема: несвоєчасне
сповіщення (неповідомлення) акціонера про дату проведення загальних зборів акціонерів
(п.2 ст.52 Закону); ненадання можливості ознайомитися з необхідною
інформацією, матеріалами з питань, включених до порядку денного зборів (п.3
ст.52 Закону), несвоєчасне надання бюлетенів для голосування при
заочному його проведенні (п.3 ст.50 закону) та ін
Разом з тим при вирішенні таких спорів суд має право з урахуванням усіх обставин
справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо голосування даного акціонера
не могло вплинути на результати голосування, допущені порушення не є
суттєвими і рішення не спричинило заподіяння збитків даному акціонеру (п.8
ст.49 Закону).
Якщо оскарження рішення загальних зборів акціонерів мотивовано порушеннями
організаційного або процедурного характеру, при вирішенні питання про визнання
його недійсним або про залишення в силі необхідно мати на увазі, що
порядок прийняття рішень загальних зборів акціонерів визначається статтею 49
Закону та статутом товариства. Якщо статут не приведений у відповідність до Закону,
то на підставі пункту 3 статті 94 він застосовується в частині, що не суперечить
Закону.
Здавалося б, що, повторюючи положення Закону, роз'яснення Судів не внесло
яких уточнень, що стосуються застосування положень пункту 8 статті 49 Закону.
Однак така думка була б помилковим. Дане роз'яснення зіграло значну
позитивну роль, підтвердивши, що при застосуванні пункту 8 статті 49 необхідно
враховувати всі положення Закону, його певних статей, що регламентують
організацію та процедуру підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.
Це означає, що будь-яке організаційне чи процедурне порушення правил підготовки
і проведення зборів може служити підставою для порушення позову про визнання
рішення зборів недійсним. Справа ж суду - прийняти своє рішення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Порядок прийняття зборами рішень "
 1. Глава VII. Загальні збори акціонерів
  порядок скликання, підготовки та проведення загальних зборів акціонерів (Надалі - збори.) Регламентуються статтями 47 - 63 Закону. В акціонерному товаристві проводиться два види зборів. По-перше, товариство зобов'язане щорічно проводити річні загальні збори акціонерів. Воно проводиться в строки, що визначаються статутом товариства, але не раніше ніж через два місяці і не пізніше ніж через шість
 2. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  порядок російського комерційного суду в чому нагадує організацію наших окружних судів, але тотожним з нею рахуватися не може. Правда, комерційні суди все більше і більше прагнуть до запозичення норм виробництва судових статутів, однак, не з цілями заміни спеціальних торгових норм, а з метою поповнення відсутніх ». Задовго до реформи 1864 року в Росії Статутом про судочинство
 3. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  порядок розгляду справ судом забезпечено численними специфічними процесуальними гарантіями прав беруть участь у справі. Водночас вони є і гарантіями законного і обгрунтованого вирішення спору про право чи іншого юридичного питання. Подібний порядок характерний тільки для функціонування суду, що здійснює особливий вид державної діяльності. З цього випливає два висновки:
 4. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  порядок російського комерційного суду в чому нагадує організацію наших окружних судів, але тотожним з нею вважатися не може. Правда, комерційні суди все більше і більше прагнуть до запозичення норм виробництва судових статутів, однак, не з цілями заміни спеціальних торгових норм, а з метою поповнення відсутніх ». Задовго до реформи 1864 року в Росії Статутом про судочинство по
 5. 2. Судоустройственние прінціпиарбітражного процесуального права
  порядок наділення суддів повноваженнями (призначуваності суддів). Судді Вищого Арбітражного Суду РФ призначаються Радою Федерації Федеральних Зборів РФ за поданням Президента Російської Федерації, яке вноситься з урахуванням думки Голови Вищого Арбітражного Суду. Судді федеральних арбітражних судів округів призначаються Президентом РФ за поданням Голови Вищого Арбітражного Суду
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Порядок діяльності якої регламентуються Федеральним Законом "Про Рахункову Палаті Російської Федерації" Фінансовий контроль органів виконавчої влади включає в себе наступні види контролю: бюджетний контроль; податковий контроль; валютний контроль; контроль за кредитно-грошовими відносинами. Зазначені види контролю здійснюють наступні органи виконавчої влади: Комітет фінансового
 7. Введення
  порядок дії виконавчої влади та військовослужбовців у всіх сферах життєдіяльності Армії: умови проходження служби, фінансового, матеріального забезпечення та інші питання. При цьому в їх основу мають бути покладені принципи конституційного, цивільного, трудового та адміністративного права та підзаконні акти - накази МО РФ, директиви ГШ повинні закріплювати і посилювати «дух» і «букву»
 8. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  порядок вступу громадян на військову службу за контрактом. Вказується, що контракт укладається громадянами з МО РФ письмово за типовою формою, у порядку, передбаченому «Положенням про порядок проходження військової служби». Пункти 2 і 3 визначають загальні положення умов контракту. Встановлюється добровільність укладення контракту, терміни служби, вимога «... сумлінно?! виконувати всі
 9. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  порядок) і т. д.). Обов'язки курсанта з навчання - засвоєння програми за встановленим рівнем професійної підготовки, дотримання вимог статутів та інших підзаконних актів, які не суперечать Конституції і законам. Обов'язок МО привласнити по закінченні училища певну категорію і розряд офіцера залежно від бажання учня, на підставі результатів атестації і розподілити
 10. Додаток 1 Положення про Офіцерському зборах (Проект)
  порядок роботи Офіцерського зібрання, розробляє плани роботи Офіцерського зібрання і його ради, організовує та проводить засідання ради і загальних Офіцерського зборів. Голова зборів має право перевірки поточної діяльності підрозділів та служб частини з питань компетенції Офіцерського зборів з доповіддю про результати перевірки на зборах Офіцерського складу. Голова