Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 1. Фінанси корпорацій

У Росії зароджуються ринкові відносини. Однак ринок не

повинен розумітися спрощено. Під збірним поняттям "ри-

нок" діє одночасно не один, а три ринки: ринок товарів,

ринок капіталу і ринок праці. Ринок товарів, самий привлекатель-

ний з них, є заключний етап товарного виробництва. Але

йому передує буденна, зовні непримітна робота, исполня-

емая іншими ринками: капіталу і праці.

Раеберемся, якою мірою ринок капіталу, досі нам невідомий,

може вплинути на правове регулювання фінансових відносин.

Фінанси - це система економічних відносин з

приводу мобілізації, розподілу і раціонального використання

грошових ресурсів.

Розрізняють централізовані і децентралізовані грошові

фонди. Централізовані фінанси акумулюються дер-

вими органами. У законодавчому порядку регулюється їх розмір,

спосіб утворення, розподіл, використання. Головну нагруз-

ку щодо централізованих грошових фондів несе на собі

податкове законодавство. Децентралізовані фінанси - це

грошові фонди, що знаходяться на розрахункових рахунках підприємств.

Саме вони і можуть бути об'єктом корпоративного регулювання.

Один з принципів, на яких повинна будуватися робота всіх

підприємств, - принцип самофінансування. Треба відзначити, що

самофінансування - це добре і свідомо нами забута в

недавньому минулому форма фінансово-господарської діяльності

підприємств.

Вона відрізняється надійністю, ефективністю. Актив-

але самофінансування використовувалося в період НЕПу, сенс якого

можна охарактеризувати як розширення самостійності та иници-

Атів підприємств у справі розпорядження фінансовими і господарських

вими ресурсами. Відносини підприємств з державою в той

!! 163

період регулювалися за допомогою оподаткування, як, втім,

і в більшості країн .

Потім податкова система в нашій країні була знищена, і

лише в 1989 р. відносини підприємств з державою були знову

переведені на податкову систему.

Право колективу розпоряджатися залишилися після розрахунків

з державою грошовими фондами є абсолютним. Як

використовувати зароблені фінансові кошти (створення фондів,

визначення напрямів їх витрачання тощо), підприємство вирішує-

ет самостійно . Проте ці питання настільки важливі для перед-

ємства в цілому, так само як і для кожного працівника, що не викликає сумнівів необхідність облечения їх у форму корпора-

тивних нормативних актів.

Складніше відповісти на питання про те, хто правомірний приймати

настільки важливі акти. У радянську епоху, коли торжество государ-

жавної власності було повсюдним, було прийнято говорити

про загальнонародне характері власності та про управління нею

колективами працівників.

Насправді ж ми знаємо, нею

розпоряджався бюрократичний шар. Так, важливі фінансові ре-

шення завжди приймалися «вгорі». У період "перебудови" таке

право було передано колективу працівників: фінансовий план,

кошторис економічного стимулювання, положення про фонди підпри-

ємства та про порядок їх використання приймалися загальними зборами.

Однак вони проходили досить формально, звичайно ніхто з робіт-

ніків не міг чи не хотів вдаватися в зміст таких складних

документів . Зацікавленість приходить лише тоді, коли робіт-

ники стають дійсними власниками. Приватизація

підприємств, де контрольний пакет акцій залишається за державою,

не завжди забезпечує право колективу працівників на рішення

фінансових питань. Лише в тому випадку, коли працівникам при-

надолужити велика частина власності підприємства, їх воля може

виявитися вирішальною при розгляді фінансових питань. Одним

словом, невблаганно діє правило, згідно з яким влас-

нік визначає фінансові справи підприємства, фактично направ-

ляя процес прийняття корпоративних актів і визначаючи їх содер-

жание.

!! 163

« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 1. Фінанси корпорацій"
Список використаної літератури
 1. фінансового менеджменту. / / Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 1997 р. - 478 с. Басапов М.І. Аналіз господарської деятельности.-М.: Економіка, 1990 г. Большаков С.В. Проблеми зміцнення фінансів підприємств / / Фінанси-1999. - № 2. - С. 30 - 35. Вартанов А. С. Економічна діагностика діяльності підприємства: організація та методологія. - М.: Фінанси і статистика, 1991 р. - 235 с. Волков
  5. Корпоративні правовідносини
 2. корпораціях (від лат. Corpus - тіло, інакше - корпорація, синонім collegia), що володіють ознаками юридичних осіб. Дані правовідносини мають у своєму змісті так звані корпоративні права. Підстави виникнення корпоративних правовідносин різні - участь в установчому договорі, вступ до кооперативу, набуття права власності на акції і т п. Завдяки корпоративним правам
  Глава 13. Управління корпорацією
 3. корпорацією
  Глава 14. Застосування праці в корпорації
 4. корпорації
  Глава 15. Договірна робота в корпорації
 5. корпорації
  Глава 4. Основні види корпорацій
 6. корпорацій
  Глава 12. Цінні папери корпорацій
 7. корпорацій
  Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995
 8. Додаток 1 Історія корпорацій і корпоративного права

 9. корпорацій і корпоративного
  Глава 3. Корпорації в континентальній системі права
 10. Глава 3. Корпорації в континентальній системі
  Глава 2. Корпорації в англо-саксонської системи права
 11. Глава 2. Корпорації в англо-саксонської системи
  § 7. Північ і космос - два образи однієї метафізики (позиція Московської методологічної корпорації)
 12. фінансами, торгівля, юридична практика та ін можуть освоюватися в структурі етнопарку. Будучи відкритим по відношенню до навколишнього світу, етнопарк повинен бути центром етнічних комунікацій, зоною контакту та освоєння елементів індустріально-інформаційної культури, джерелом поширення корисних
  23. ПОСТАНОВА УРЯДУ РФ від 7 жовтня 1993 р. № 1011 «ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ АДВОКАТІВ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВИ»
 13. фінансів Російської Федерації передбачати в проектах республіканського бюджету Російської Федерації виділення Міністерству юстиції Російської Федерації, Міністерству внутрішніх справ Російської Федерації , Міністерству безпеки Російської Федерації, Міністерству оборони Російської Федерації, Генеральній прокуратурі Російської Федерації, Державному митному комітету Російської
  Бібліографічний список 1.
 14. Корпораціях / Дж. Харрінгтон. - М.: Економіка, 1990. 25. Черняк, Ю. І. Системний аналіз в управлінні економікою / Ю. І. Черняк. - М.: Економіка, 1975. 26. Чепурін, М. Ф. Курс економічної теорії: навчальний посібник / М. Ф. Чепурин, Е. А. Кисельова; під заг. ред. М. Ф Чепуріна. - Кіров, 1996. 27. Чижиков, В. Д. Розвиток і функціонування - складові рівні професійного
  Теорія перша.
 15. Корпорації Apple виділяє п'ять ключових фаз, кожна з яких закінчується організаційним кризою, а кожна криза може бути подолана тільки через зміну форм управління й організаційної структури компанії.
  Б) макроекономічна стабілізація.
 16. Фінансової стабілізації (1992, 1993-1994, 1996-1997, 2000-2001 р.). Жорстка фінансова політика, хоч і непослідовна, привела до поступового зниження інфляції 13% - 2000 р., приблизно 18% - 2001 р.). Головна причина невдалої боротьби з інфляцією - відрив від реального сектора економіки, тобто для стабілізації фінансів необхідний економічний підйом. Економічне зростання почалося лише в 2000 р.
  1. Некомерційні організації як юридичні особи
 17. корпорації, побудовані на засадах членства. Однак серед некомерційних організацій частіше зустрічаються юридичні особи, які не є корпораціями. До останніх відносяться фонди, установи та автономні некомерційні
  корпорации, построенные на началах членства. Однако среди некоммерческих организаций чаще встречаются юридические лица, не являющиеся корпорациями. К последним относятся фонды, учреждения и автономные некоммерческие
© 2014-2022  ibib.ltd.ua