Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Розкрадання грошових коштів шляхом відображення в документах робіт, виконаних раніше державним підприємством


При таких злочинах, як правило, дублюється діяльність того підприємства, при якому створено кооператив.
Розкрадання грошових коштів здійснюється шляхом оформлення заробітної плати на підставних осіб з подальшим привласненням цих коштів членами кооперативу.
Для виявлення і документування таких злочинів необхідно використовувати і аналізувати такі документи:
- договір підряду між підприємством та кооперативом;
- довідка ф. № 3 «Про вартість виконаних робіт та витрати» (від підприємства);
- звіт ф. № 2-КС «Про виконаний обсяг будівельно-монтажних робіт» (як на підприємстві, так і в кооперативі);
- лімітно-забірні картки, вимоги на відпускання матеріалів (на підприємстві і в кооперативі);
- табелі обліку робочого часу, наряди на виконання будівельно-монтажних робіт, відомості про нарахування заробітної плати по будівництву певного об'єкта (як на підприємстві, так і в кооперативі);
- акт прийомки будівельно-монтажних робіт;
- довідки з установ банку, що фінансував будівництво об'єктів підприємством і кооперативом, а також виписки із розрахункових рахунків у банку про рух грошових коштів підприємства і кооперативу.
Потрібно перевірити в установах банку, чи проводився контрольний обмір обсягу будівельних робіт. Якщо такий обмір не здійснювався, то при необхідності він може бути проведений за участю відповідних спеціалістів.
З метою виявлення підставних або вигаданих осіб, включених до нарядів, перевіряються документи відділу кадрів як підприємства, так і кооперативу (книга наказів, заяви про призначення або звільнення з роботи, самі накази).
Аналізуються відповідні регістри бухгалтерського обліку в кооперативах (К-1, В-3, В-4).
155
При наявності підстав проводиться ревізія кооперативу (і підприємства) за ініціативою органів внутрішніх справ.
Значна частина злочинних посягань з боку працівників кооперативів та малих підприємств спрямована проти грошових коштів і матеріальних цінностей. Найчастіше розкрадання здійснюються шляхом складання підроблених (фіктивних) нарядів на невиконані роботи, нарахування грошових коштів на підставних та вигаданих осіб, неопри-буткування частини (або всіх) матеріальних цінностей і грошових коштів, шляхом складання підроблених накладних на закупівлю відповідних матеріалів з подальшим виправленням їх вартості тощо.
При документуванні та виявленні цих злочинів застосовуються ті галузеві методики використання документів, які були розглянуті у попередніх параграфах.
Певною специфікою відзначається документування, виявлення та розслідування корисливих злочинів у спільних підприємствах, що пов'язано насамперед із таким напрямом їх діяльності, як зовнішньоекономічні зв'язки.
Проголошений державою економічний курс на перехід до ринкової економіки обумовив кардинальні зміни у зов-нішнвоекономічній політиці. Основою перебудови системи зовнішньоекономічних зв'язків є реорганізація моделі державної монополії на зовнішню торгівлю. З 1989 року право безпосереднього доступу до міжнародної комерції одержали суб'єкти господарської діяльності, продукція яких є кон-курентноздатною на світовому ринку. Відповідно'до ст. З Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є: фізичні та юридичні особи, зареєстровані в Україні і які мають постійне місце знаходження на території України, а також капітал яких є у власності іноземних суб'єктів господарювання.
Разом з тим необхідно відзначити, що надії, які покладалися на нові зовнішньоекономічні структури, поки що себе не виправдали. Ринок, який склався в Україні, при усій зовнішній привабливості поки що не став суттєвим полем діяльності іноземного капіталу. Комерційна діяльність переважної більшості суб'єктів економіки, які використовують надане їм право виходу на зовнішній ринок, також не принесла помітної користі державі.
Невирішеність багатьох проблем у зовнішньоекономічній діяльності підприємств значною мірою впливає на динаміку кримінальних проявів у цій сфері.
Значного поширення набули такі кримінальні злочини,
156
як: хабарництво, розкрадання грошових коштів та матеріальних цінностей, приховування прибутків від оподаткут вання, контрабандний вивіз продукції за кордон.
На стадії одержання суб"єктами вітчизняної економіки ліцензій для здійснення експортно-імпортних операцій поширені факти отримання відповідними посадовими особами хабара від представників зовнішньоторговельних фірм, об'єднань, спільних підприємств.
Хабарництво та розкрадання характерні і для етапу підготовки та підписання експортно-імпортних контрактів з інофірмами. У результаті підкупу службової особи підписуються контракти без відповідної проробки кон'юнктури ринку», а також контракти на поставку в державу обладнання і товарів без урахування проектів щодо її використання, без відповідної згоди із зацікавленими відомствами. Розкрадається вільно конвертована валюта, виділена на представницькі витрати.
На стадії реалізації контрактів про постачання товарів t при здійсненні взаєморозрахунків між контрагентами найбільш характерними злочинами є хабарництво і контрабанда (її виявлення та розкриття належить до компетенції апаратів боротьби з економічною злочинністю).
Розкрадання державного майна відбувається шляхом вилучення товарно-матеріальних цінностей зі складів з подальшим маскуванням злочину за допомогою підроблених актів на списання «під звіт» конкретних працівників підприємства або шляхом складання підроблених актів на списання цінностей як таких, що вийшли з експлуатації після закінчення строку служби.
Оперативне обслуговування сфери зовнішньоекономічної діяльності є системою (комплексом) організаційних та оперативно-розшукових заходів щодо додержання державних інтересів при здійсненні суб"єктами вітчизняної економіки зовнішньоекономічних операцій. Ці заходи мають метою своєчасне виявлення, попередження і розкриття економічних злочинів.
Оперативне обслуговування зовнішньоекономічної сфери передбачає, насамперед, збір матеріалів, що містять відомості про:
- групи товарів, які користуються підвищеним попитом у закордонних партнерів, оскільки саме при реалізації цих товарів виникають різні правопорушення;
- підприємства та організації, які мають, виробляють та реалізують такі товари, і зарубіжні зв'язки цих підприємств, організацій;
157
- спеціалістів, які безпосередньо здійснюють контакт із зарубіжними фірмами;
- найбільш значущі за масштабами або іншими параметрами експортно-імпортні операції;
- економічні, правові, фізичні та фінансові характеристики зовнішньо-економічних контрактів.
Протиправне вивезення товарів за кордон
Цей злочин набув значного поширення у діяльності спільних підприємств. Він полягає у тому, що за змовою з іноземним партнером ліцензійні товари вивозяться за кордон під виглядом товарів вільної номенклатури або під прикриттям ліцензій, одержаних на інші поставки.
Документування таких злочинів передбачає отримання та ретельний аналіз таких документів:
- протоколів-контрактів про здійснення відповідних операцій з інофірмою;
- копій сертифікатів на володіння квотами (або ліцензіями);
- копій експортних ліцензій на товари та продукцію;
- товарно-транспортних документів на експортні вантажі (вантажно-митні декларації).
За участю спеціалістів організується і проводиться огляд продукції, яка вивозиться за кордон, вивчаються фінансово-бухгалтерська та виробнича документація, що стосується виробництва і реалізації експортної продукції.
Необхідним заходом є опитування працівників спільного підприємства, які брали участь у переговорах з інофірмою, у підготовці відповідної документації на товари, що вивозяться, а також представників інофірми, які брали участь у переговорах, підготовці контрактів, отриманні експортної продукції.
В обов"язковому порядку призначається ревізія за ініціативою органів внутрішніх справ. Як свідчать дані роботи апаратів боротьби з економічною злочинністю, протиправному вивозу продукції за кордон (контрабанді) передує як хабарництво, так і розкрадання державного і суспільного майна.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Розкрадання грошових коштів шляхом відображення в документах робіт, виконаних раніше державним підприємством"
 1. § 2. Тактика перевірочних дій при встановленні ознак розкрадання
  розкрадання може бути порушена тільки у тих випадках, коли є достатньо даних, що вказують на ознаки злочину. У разі необхідності перевірити заяву або повідомлення про розкрадання до порушення справи у строк не більше десяти днів проводяться передбачені статтями 94, 97 КПК дії шляхом відібрання пояснень від окремих громадян або службових осіб, або витребування необхідних документів. Такі дії мають
 2. Метод взаємного контролю
  розкрадань. Відновлення кількісно-сумового обліку як метод документування та виявлення корисливих злочинів використовується при розслідуванні розкрадань на торговельних та оптових базах різних галузей народного господарства, підприємствах громадського харчування, а також у торгівлі. Шляхом використання цього методу можуть бути викриті нестачі та лишки матеріальних цінностей, які утворилися за
 3. 2.3.2. Галузь хлібопродуктів
  розкрадання. Для подальшого документування розкрадання лишків зерна та його протиправного збування необхідно використовувати такі документи: - реєстри товарно-транспортних накладних (при заготівлі зерна); - приймальні квитанції ф. ПК-10; - виписки з розрахункового рахунку банка; - наказ керівника хлібоприймального підприємства на відпуск зерна на сторону; - журнал зважування зерна; - картки
 4. Субпідрядники
  розкрадань матеріальних цінностей та грошових коштів у підрядних організаціях найчастіше вивчення та аналізу потребують господарські операції, пов'язані з надходженням та витратами будівельних матеріалів, розрахунками між підрядчиком і замовником за фактично виконані роботи, а також з нарахуванням і видачею заробітної плати робітникам. Надходження будівельних матеріалів на складі оформлюється
 5. 2.6. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у кооперативах, малих та спільних підприємствах
  розкрадань в цій сфері економіки, інших корисливих зловживань. Зростання корисливих злочинів у цьому секторі економіки пояснюється рядом об'єктивних та суб'єктивних'обставин, що сприяють скоєнню корисливих злочинів. Місцеві органи влади при реєстрації кооперативів і малих підприємств не завжди забезпечують виконання чинного законодавства. Це стосується, наприклад, тих випадків, коли особи, що
 6. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  грошових коштів від використання активів; консолідована фінансова звітність - фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух фошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці; національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку -нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає
 7. Сутність кредитних операцій. Документальне оформлення видачі кредиту.
  грошових документів за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, придбані (надані) на умовах договорів і контрактів з постачальниками. Позичкові кошти можуть бути перераховані на розрахунковий рахунок позичальника для використання на цілі, передбачені кредитним договором, зі збереженням права контролю банку за цільовим використанням кредиту. Видача кредиту проводиться одноразово, щоденно
 8. § 1. Криміналістична характеристика розкрадань
  розкрадань, приділялася велика увага, внаслідок чого були розроблені окремі методики розслідування розкрадань, що вчиняються у різних галузях виробництва та сфері обслуговування. Однак докорінні перетворення у сфері економіки, перехід до ринкових відносин, реформування власності та ряд інших причин соціального та правового характеру призвели до істотних змін у стані, динаміці та структурі
 9. § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
  розкрадання. З метою приховання злочину винні особи вдаються до фіктивного банкрутства, ліквідації, реорганізації підприємства, надання підроблених і фіктивних документів тощо. Спосіб 2. Громадянин-підприємець або засновник чи власник суб'єкта підприємницької діяльності, службова особа суб'єкта підприємницької діяльності надає свідомо фіктивну інформацію кредитно-фінансовій установі з метою
 10. Словник-довідник
  грошова сума, що сплачується суб'єктом господарювання до відповідного бюджету в разі порушення ним установлених правил здійснення господарської діяльності. Акціонерне товариство - 1) господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик
© 2014-2022  ibib.ltd.ua