Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

3. Зміст ліцензійного договоруЛіцензійний договір складається в письмовій формі. Це двосторонній, консенсуальний і, як правило, відшкодувальний договір. Договір про видачу ліцензії, як і договір про передачу патенту, дійсний лише за умови його реєстрації в Патентному відомстві.
У ліцензійному договорі основне право ліцензіара - право на отримання ліцензійної винагороди, розмір якого визначається у вигляді:
- твердої (паушальною) суми;
1. періодичних процентних відрахувань від прибутку ліцензіата (роялті);
- паушальною суми та роялті.
Ліцензіар зобов'язаний забезпечити реальне здійснення переданих прав, для чого передати (за додаткову плату) необхідну документацію, зразки виробів, надати ліцензіату технічну та іншу допомогу, відрядити своїх фахівців, поставити спеціальне обладнання, комплектуючі вузли, деталі і сировину. Передача технічної документації оформляється двостороннім приймально-здавальних актом.
Оскільки предметом ліцензійного договору є надання ліцензіату тільки виключного права використання об'єкта промислової власності, передача за договором технічної документації, зразків виробів і досвіду ліцензіара, по суті, служить формою постачання ліцензіата конфіденційною інформацією, тобто ноу-хау. Іншими словами, ліцензійний договір фактично на практиці часто є змішаним договором, що містить елементи різних договорів (п. 3 ст. 421 ЦК) - договору патентної ліцензії та договору про передачу ноу-хау. На практиці такі договори зазвичай іменують змішаними ліцензіями.
Ліцензіар повинен забезпечити збереження в силі патенту, на основі якого надана ліцензія (сплачувати мита, захищати патент у разі його оскарження третіми особами), та технічну здійсненність виробництва продукції за ліцензією, а також можливість досягнення показників, передбачених договором, за умови повного дотримання ліцензіатом технічних умов та інструкцій ліцензіара.
Ліцензіат має право вимагати виконання ліцензіаром його обов'язків і сам зобов'язаний виплачувати останньому обумовлену договором винагороду. Договором може бути передбачений обов'язок ліцензіата забезпечити банківські гарантії виплати і гарантовані мінімальні суми винагороди на
випадок невикористання об'єкта ліцензії. Крім того, ліцензіат повинен випускати продукцію не нижче тієї якості, що у ліцензіара, рекламувати об'єкт ліцензії, оскільки від цього залежить обсяг реалізації патентованих виробів, а отже, і розмір роялті, що йдуть ліцензіару в якості винагороди.
Протягом терміну дії ліцензійного договору сторони зобов'язані негайно інформувати одна одну про всі проведені ними удосконалення, що стосуються патентів, продукції, що випускається за ліцензією, і спеціальної продукції. Спеціальної визнається продукція, додатково розроблена ліцензіатом з використанням охоронюваних патентами об'єктів. Зазвичай зазначені удосконалення та покращення в першу чергу пропонуються сторонами одна одній на додатково узгоджених ними умовах (за плату або безоплатно).
Забезпечення конфіденційності. Конфіденційність - дотримання ліцензіаром і ліцензіатом заходів щодо запобігання випадкового або навмисного розголошення відомостей, що стосуються патентів, третім особам. Зазвичай сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність технічної документації та інформації, що відносяться до виробництва продукції за ліцензією і спеціальної продукції, а також вживають всіх необхідних заходів для запобігання їх розголошення. У разі порушення даного зобов'язання сторони відшкодовують один одному завдані цим збитки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Зміст ліцензійного договору "
 1. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  змісту договору. Стороною, яка здійснює виконання, має вирішальне значення для змісту договору, визнається, якщо інше не випливає із закону, умов чи істоти договору або сукупності обставин справи, сторона, являю-щаяся, зокрема: продавцем - у договорі купівлі - продажу; дарувальником - в договорі дарування; орендодавцем - у договорі оренди; ссудодателем - у договорі
 2. 2. Використання патенту без згоди патентовласника
  змістом і обсягом наданих прав примусова ліцензія, що видається за рішенням Вищої патентної палати Роспатенту, рівнозначна простої ліцензії Ліцензіат має право використовувати запатентовану розробку лише у своєму власному виробництві, але не може видавати субліцензії третім особам Розміри платежів відповідно до п. 4 ст. 10 Патентного закону РФ повинні бути встановлені не нижче
 3. § 3. Підстави виникнення зобов'язань
  зміст та умови виконання. Події, створення результатів творчої діяльності (подп. 5 і 9 п. 2 ст. 8 ГК РФ) можуть породити зобов'язання тільки в сукупності з іншими підставами, якими, як правило, є різні договори: страхування, авторські, ліцензійні і т. п. Наприклад, обов'язок виплатити страхове відшкодування виникає у разі загибелі застрахованого майна
 4. 2. Об'єкти права власності юридичних осіб
  змістом якого можна судити про реальний майновий стан відповідної організації. З цих позицій необхідно розглядати і можливість використання "інтелектуальної власності" чи інших "нематеріальних активів" як вкладів у майно комерційних та інших організацій. По-перше, мова може йти тільки про об'єкти, які є охороноздатними з точки зору
 5. 2. Поняття приватизації публічного майна
  змісту. В якості продавця (відчужувача) приватизованого майна повинен виступати публічний власник. За раніше діючим законом продавцем приватизованого майна могло бути тільки відповідне публічно-правова освіта в особі комітету з управління федеральним, іншим державним чи муніципальним майном, який приймав рішення про приватизацію конкретного об'єкта,
 6. 1. Поняття використання виключних прав (інтелектуальної власності)
  зміст даних прав. У цьому знаходить вираз відмінність змісту правомочностей суб'єктів виняткових і речових прав як різних категорій абсолютних прав. На відміну від використання об'єктів, скажімо, речового права власності, під використанням виключних прав розуміється не тільки застосування самими правовласниками об'єктах-1 Див: Зенін І.А. Винахідницьке право: природа, функції,
 7. 2. Правовий режим ноу-хау та правові основи його придбання
  зміст ноу-хау. Часом до ноу-хау відносять тільки технічні досягнення. Інші автори розуміють ноу-хау як будь-яку інформацію як технічного, так і нетехнического характеру (організаційного, фінансового, комерційного, правового та іншого). Тим часом, на відміну від охороняється патентом винаходу, на ноу-хау не існує виключного права, а є лише фактична монополія. Ноу-хау - це
 8. 1. Види договорів про використання виключних прав і ноу-хау
  змісті деяких з них другорядне місце. Проте і цими договорами притаманні в частині, що стосується виняткових прав, загальні особливості правової природи, предмета і форми як самих договорів, так і виникаючих на їх базі зобов'язань сторін. Самостійне місце займають договори про передачу
 9. 1. Договори про використання виключних прав і ноу-хау як особливий клас цивільно-правових договорів
  вмістом ноу-хау, тобто надає своєрідну ліцензію на ознайомлення. Однак така "ліцензія" не служить формою передачі виключного права, оскільки такого не існує. До складу розглянутого класу входять в якості самостійних типів авторські договори. Застосовуваний практично договір на передачу науково-технічної продукції по своєму предмету відрізняється від
 10. 1. Поняття ліцензійного договору
  утримання об'єктів переданих прав. Приміром, у ліцензіях на винаходи можна виділити ліцензійні договори на пристрої, способи, речовини, штами і т. д. Важливим критерієм поділу договорів патентної ліцензії на види є обсяг переданих прав. За цим критерієм розрізняють ліцензії виняткові і невиключні. Існують й інші підстави класифікації патентно-ліцензійних