Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 4. Соціальна держава

Сутністю цього типу держави є з'єднання всіх соціальних груп населення, націй і народностей в єдине ціле, об'єднане в поняття «громадянське суспільство». Основною метою соціальної держави є забезпечення захисту та обслуговування інтересів усього суспільства в цілому, а не певної його частини. Така держава побудовано на визнанні прав, свобод і законних інтересів людини як вищої цінності. Соціальна держава проявляє підвищену турботу про соціально незахищених категоріях громадян: де

81

Тема 6. Правова і соціальна держава

82

тях, інвалідах, престарілих. В їхніх інтересах встановлюються державні допомоги, пенсії, субсидії, дотації.

Частина населення будь-якої країни не бере участі в ринкових відносинах. В їхніх інтересах держава втручається в ринкові відносини, перерозподіляючи доходи найбільш заможних категорій населення до менш заможним громадянам та вилучаючи кошти на поповнення державного бюджету.

Сучасне соціальна держава - це інститут, спрямований на організацію гідного життя і розвитку всього суспільства в цілому, захист прав, свобод та інтересів всіх його громадян і народів, знаряддя вирішення суперечок і конфліктів як всередині країни, так і за її межами.

Соціальним може стати тільки вже правова держава, тобто таке, в якому механізми панування права вже досить розвинені.

Контрольні питання

- Назвіть ознаки правової держави?

- Які принципи правової державності закладені в Конституції Російської Федерації?

- Знайдіть у нормативних правових актах гарантії принципів верховенства закону і рівності всіх перед законом.

- Які вимоги існують для визнання держави соціальним?

- Яка роль права у забезпеченні діяльності громадянського суспільства?

- Назвіть основні інститути громадянського суспільства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Соціальна держава "
 1. 6. Функції держави, внутрішні і зовнішні
  держави з управління життям суспільства: Політична - формування легітимної (відповідної загороді) системи управління життям суспільства. Економічна-економічна стратегія, регулювання ринкових відносин з метою функціонування економіки країни в оптимальному режимі. У тоталітарних державах - командні методи - планово-розподільна економіка. У демократичних, з ринковою
 2. 81. Концепція соціального гос-ва. Україна як соціальне гос-во.
  Соціальної демократії, яке спирається на активність держави в соціальному захисті особистості (пенсіонер, інвалід, безробітний і т.д.). Соціальна держава базується на принципі соціальної справедливості - забезпечення державою соціальної безпеки особи. Мета СГ - гарантувати всім громадянам мінімальний рівень цивілізованого існування. Тобто метою є не усунення
 3. Соціальна держава.
  Соціальне благополуччя та соціальної захищеності громадян. Принцип «соціально держава» з'явився після 2МВ. Держава повинна допомагати незаможним, також забезпечувати громадян роботою, перерозподіляти доходи через бюджет, забезпечувати прожитковий мінімум, пенсії, охороняти найману працю, піклуватися про освіту і культуру нації, про її здоров'я. Разом з тим держава не повинна перешкоджати
 4. Соціальна держава.
  Соціальне благополуччя та соціальної захищеності громадян. Принцип «соціально держава» з'явився після 2МВ. Держава повинна допомагати незаможним, також забезпечувати громадян роботою, перерозподіляти доходи через бюджет, забезпечувати прожитковий мінімум, пенсії, охороняти найману працю, піклуватися про освіту і культуру нації, про її здоров'я. Разом з тим держава не повинна перешкоджати
 5. Розділ двадцять другий. Громадянське суспільство і правова держава
  соціальне. Людина - мета, а не засіб державно-правового розвитку суспільства. Роздуми про соціаль-них інститутах завжди включає прогнози про їхнє майбутнє. І ці прогнози неважливо збуваються вони чи ні - як імпульси з майбутнього організують справжнє: посувають на політичні дії, навіть впливають на оцінки і переоцінки минулого. Зв'язок часів реальна річ. Але ці протези мають різний
 6. 2. Основні принципи конституційного ладу.
  Соціальної держави, світського характеру влади і т.д. - Побудова правової держави: часто в роботах російських авторів, коли говорять про це принципі, висувають на перше місце принцип верховенства закону: з одного боку, якщо під верховенством закону розуміти верховенство права - це нормально, але, з іншого боку, коли під законом мають на увазі небудь певний акт, то
 7. Соціальний розвиток.
  Соціально-економічні програми були завжди в центрі внутрішньополітичного розвитку США. Демократи, перебуваючи при владі, прагнули продовжувати і вдосконалювати соціальну політику, закладену ще в середині 30-х років Ф. Рузвельтом. Республіканці ж прагнули переглянути соціальну політику з консервативних позицій. Наприкінці 40-х років адміністрація Г. Трумена проголосила широку програму
 8. Введення
  соціального заходу в самому широкому сенсі цього слова, який визначає суб'єктивну ідеологічну позицію авторів цього напряму у часи їх роботи. Саме виникнення нашої державності вони пов'язують з так званим варязьким покликанням і установчої діяльністю варязьких дружин, були носіями прогресивних і творчих почав вечнопередовой західної цивілізації. Потім
 9. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ПОВТОРЕНИЯ КУРСУ
  соціальної держави і чому ця ідея спочатку протиставлялася ідеї правової держави? Чим обумовлено з'єднання ідей правової і соціальної держави в даний час? У яких конституціях закріплені обидві ці ідеї? Кому належить визначення «республіка - справа народна»? Розкажіть, як розвивалося це поняття в історії політичної думки? Які визначення республіки
 10. Тема 7.Політіческіе та правові вчення в країнах Європи в другій половині XIX в.
  Соціальної держави. Політико-правова теорія анархізму. Обгрунтування програм ліквідації держави в працях П. Прудона і М.А. Бакуніна. Політико-правові ідеї «російського соціалізму» (народництва). А.І. Герцен про державу і право. Розвиток політико-правової теорії народництва в творах Н.Г. Чернишевського, П.Л. Лаврова, П.М. Ткачова. Проблеми держави і права в соціологічних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua