Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

Спеціальні (частковонаукові) методи


використовуються для пізнання і дослідження окремих явищ, подій, фактів, які є предметом дослідження конкретної науки. Тому такі методи називають відповідно до галузі знання - соціологічними, кримінологічними, криміналістичними тощо.
Про поняття криміналістичних методів та їхню структуру до цього часу ведуться дискусії не тільки в монографічній, але й у навчальній літературі. Деякі вчені визначають криміналістичний метод, використовуючи зміст таких понять, як "спосіб", "підхід", "алгоритм", а інші розглядають його як окрему теорію, систему правил та рекомендацій.
З урахуванням існуючих концепцій можна запропонувати таке визначення криміналістичного методу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Спеціальні (частковонаукові) методи"
 1. § 4. Класифікація методів науки криміналістики.
  спеціальні або частковонаукові). Така класифікація методів пізнання загальновизнана, вона поділяється більшістю вчених-криміналістів, відображена у підручниках та наукових працях. Методи науки криміналістики дуже різноманітні, особливо часткові, оскільки в процесі судово-слідчої діяльності доводиться добувати та досліджувати доказову інформацію із різноманітних матеріальних та ідеальних
 2. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку
  спеціальні резерви у відповідній валюті за рахунок витрат згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України. Якщо заборгованість за нарахованими доходами визнана сумнівною та обліковується за відповідними рахунками сумнівної заборгованості, то подальше нарахування доходів та їх облік банк здійснює за позабалансовими рахунками групи 960 "Не сплачені в строк доходи" до часу їх
 3. Організація синтетичного та аналітичного обліку у банку.
  спеціальній книзі, де для кожного балансового рахунку четвертого порядку відводяться окремі аркуші. У ній реєструються всі особові рахунки клієнтів, а також рахунки, відкриті за внутрішньобанківськими операціями. У разі закриття рахунку в книзі проставляється дата і вказується причина закриття. Книга зберігається в головного бухгалтера. Зміни в реєстраційні записи можуть вноситися тільки з його
 4. Дайте характеристику основних концепцій управління персоналом, як науки
  спеціальні системи преміювання за підсумками роботи підрозділу;- надання працівникам "гнучких" пільг. Замість традиційного обов'язкового набору пільг - медичного страхування, страхування життя тощо - сучасні компанії надають своїм працівникам можливість вибирати ті пільги, що їм потрібні (у рамках визначеного бюджету); - поступове зниження впливу на визначення розміру заробітної плати таких
 5. 1.1 Метод подвійного бюджету
  спеціальні тимчасові органи або використовувати традиційні структури, наприклад Міністерство фінансів. Найбільш результативною політика доходів стає тоді, коли в регулюючих органах беруть участь представники трьох заінтересованих сторін: держави, підприємств і профспілок. З-поміж заходів антиінфляційної політики помітне місце належить заходам, спрямованим не стільки на боротьбу з інфляцією,
 6. 1. Формування цінової політики
  методи визначення базового рівня цін, умови і розміри їх диференціації та коригування. Зміст цінової політики підприємства Підприємство, враховуючи специфіку свого положення на ринку, може реалізовувати різні цінові стратеги. Виходячи з принципів, покладених в основу ціноутворення, розрізняють стратегії, які ґрунтуються на: - збуті, вони полягають у орієнтації на збільшення обсягів реалізації та
 7. 2. Індикативні ціни
  спеціальні імпортні процедури відповідно до ст. 19 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р. № 959-XII (далі - Закон про ЗЕД); щодо експорту яких встановлено режим квотування, ліцензування; щодо експорту яких встановлено спеціальні режими. експорт яких здійснюється в порядку, передбаченому ст. 20 Закону про ЗЕД; в інших випадках на виконання міжнародних
 8. Екологічне право та екологічне законодавство
  спеціальній літературі небезпідставно система законодавства визначається єд-ністю об'єктивного і суб'єктивного. Об'єктивне - це суспільні відносини, які регулю-ються юридичними законами, а суб'єктивне - методи регулювання: імперативний, диспозитивний тощо. Оскільки природа має надзвичайну соціальну цінність, її захист повинен здійснюватись переважно імперативним методом, якому притаманний
 9. Поняття і особливості принципів екологічного права
  спеціальній літературі щодо розуміння зага-льних і галузевих правових принципів висловлені певні міркування. З точки зору лінгвістики принцип у перекладі з латинської означає «початок», «основа», що передбачає основне, вихідне положення будь-чого: теорії, світогляду, науки тощо. У філо-софії, філології, логіці, психології, етимології принцип розглядається як вихідне поло-ження, основоположне
 10. Екологічне право та екологічне законодавство
  спеціальній літературі небезпідставно система законодавства визначається єдністю об'єктивного і суб'єктивного. Об'єктивне - це суспільні відносини, які регулюються юридичними законами, а суб'єктивне - методи регулювання: імперативний, диспозитивний тощо. Оскільки природа має надзвичайну соціальну цінність, її захист повинен здійснюватись переважно імперативним методом, якому притаманний найбільш
© 2014-2022  ibib.ltd.ua