Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика
СОДЕРЖАНИЕ:
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997

Підручник відображає сучасний стан криміналістичної науки і слідчої практики, останні дослідження в цих галузях.
Для слухачів, ад'юнктів, викладачів вузів системи МВС України, а також наукових і практичних працівників

КРИМІНАЛІСТИКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Від наукового редактора
Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ
Глава І. Предмет, задачі і система криміналістики
§1. Історичний аспект формування поняття предмета науки криміналістики
§ 2. Предмет науки криміналістики
§ 3. Завдання криміналістики
§ 4. Система криміналістики
1. Методологічні основи криміналістики
2. Механізм учинення злочину та виникнення криміналістичної інформації
3. Джерела криміналістичної інформації
4. Технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації
5. Криміналістична тактика
6. Криміналістична методика або методика розслідування окремих видів злочинів
§ 5. Закони розвитку науки криміналістики
Закон зв'язку і спадкоємності між існуючими і виникаючими концепціями
Закон активного творчого пристосування сучасних досягнень науки для розв'язання часткових задач науки криміналістики
Закон обумовленості криміналістичних рекомендацій потребами практики
Закон прискорення темпів розвитку криміналістичної науки в умовах науково-технічного прогресу
Глава 2. Криміналістика в системі юридичних наук
§ 1. Криміналістика - юридична наука
§ 2. Зв'язок криміналістики з юридичними науками
Криміналістика і кримінальне право
Криміналістика та кримінальний процес
Криміналістика і кримінологія
Криміналістика та теорія оперативно-розшукової діяльності
§ 3. Зв'язок криміналістики з іншими науками
Криміналістика і природничі науки
Криміналістика та судова медицина
Криміналістика та судова психіатрія
Криміналістика та судова психологія
Криміналістика, логіка та етика
Глава 3. Розвиток, становлення та сучасний стан криміналістики в Україні.
§ 1. Зародження та становлення спеціальних знань у практиці розслідування злочинів (історичний аспект)
§ 2. Криміналістика України в ХІХ - поч. ХХ століття
Експертно-криміналістичні заклади
Кримінально-рееєтраційні підрозділи поліції
§ 3. Розвиток криміналістики України в ХХ столітті
§ 4. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні
Лабораторія судово- почеркознавчих досліджень
Лабораторія технічних досліджень документів, трасології та балістики
Лабораторія фізико-хімічних та біологічних досліджень
Лабораторія судово-автотехнічних досліджень
Фоноскопічна лабораторія
Лабораторія пожежно-технічних досліджень
Лабораторія будівельних та товарознавчих досліджень
Лабораторія судово-економічних досліджень
Відділ теорії судової експертизи
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса
Лабораторія судово почеркознавчих досліджень
Лабораторія судово-технічного дослідження документів
Лабораторія судово-трасологічних і балістичних досліджень
Лабораторія судово-хімічних та фізичних досліджень
Лабораторія біологічних досліджень
Лабораторію судово-автотехнічних досліджень
Лабораторія судово-бухгалтерської експертизи
Лабораторія будівельно-технічних та товарознавчих досліджень
Відділ теорії судової експертизи
Одеська науково-дослідна лабораторія судових експертиз
Розділ ІІ. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ (Учення про методи криміналістики)
Глава 4. Методологія науки криміналістики
§ 1. Поняття і суть методологічних основ криміналістики
§ 2. Закони розвитку науки криміналістики
Закон зв'язку та спадкоємності між існуючими та виникаючими концепціями
Закон активного творчого пристосування сучасних досягнень науки для розв'язання часткових задач криміналістики
Закон обумовленості криміналістичних рекомендацій для потреб практики
Закон прискорення темпів розвитку криміналістичної науки в умовах науково-технічного прогресу
§ 3. Поняття криміналістичного методу
Методи емпіричного рівня
Методи теоретичного рівня
Загальні або загальнонаукові методи
Спеціальні (частковонаукові) методи
Криміналістичний метод
§ 4. Класифікація методів науки криміналістики.
Глава 5. Криміналістична ідентифікація
§ 1. Ідентифікація у криміналістиці та інших галузях знання
§ 2. Криміналістична ідентифікація - частковий метод науки криміналістики
§ 3. Об'єкти криміналістичної ідентифікації
§ 4. Поняття про ідентифікаційні ознаки та властивості
§ 5. Види криміналістичної ідентифікації
§ 6. Встановлення групової належності - частковий метод науки криміналістики
Об'єкти групофікації
Групофікація як стадія ідентифікації
Групофікація як самостійний метод дослідження
§ 7. Методика групофікації та ідентифікації
Розділ III. ТЕОРІЯ МЕХАНІЗМУ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ, ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Глава 6. Злочинність у системі соціальної діяльності
§ 1. Злочин як різновидність соціальної діяльності
§ 2. Криміналістичне поняття діяльності та її види
§ 3. Структура злочинної діяльності і характеристика її елементів
Засоби злочинної діяльності
Предмет злочинної діяльності
Сліди злочинної діяльності
Глава 7. Теорія механізму вчинення злочину
§ 1. Відображення в основі механізму вчинення злочину
§ 2. Види взаємодії у структурі механізму злочину та їх енергетична сутність
Глава 8. Джерела криміналістичної інформації
§ 1. Відображення, інформація ? фактичні дані у криміналістичному розумінні
§ 2. Поняття криміналістичної інформації
§ 3. Джерела криміналістичної інформації та їх класифікація
§ 4.Характеристика джерел криміналістичної інформації
Системні джерела криміналістичної інформації
Глава 9. Основи слідоутворення джерел криміналістичної інформації
§ 1. Поняття слідів злочину, їхні властивості і криміналістичне значення при розслідуванні злочинів
§ 2. Класифікація слідів у криміналістиці (історичний аспект)
§ 3. Основи слідоутворення матеріальних слідів у слідознавстві і трасологі
§ 4. Механізм слідоутворення при механічній взаємодії
§ 5. Механізм слідоутворення при фізичній взаємодії
§ 6. Механізм слідоутворення при хімічній взаємодії
§ 7. Механізм слідоутворення при біологічній взаємодії
Розділ IV. СЛІДИ ЛЮДИНИ У СТРУКТУРІ ПОДІЇ ЗЛОЧИНУ (КРИМІНАЛІСТИЧНА ГОМЕОСКОПІЯ)
Глава 10. Розшук і ототожнення людини за ознаками її зовнішності (криміналістична габітологія)
§ 1. Ознаки зовнішності людини і механізм відображення їх при вчиненні злочину
§ 2. Поняття ознак і властивостей зовнішності людини
§ 3. Класифікація і методика опису ознак зовнішності людини
§ 4 Джерела інформації про зовнішній вигляд людини
§ 5 Збирання і використання джерел інформації про зовнішність людини ^д^розшуку і ототожнення
§ 6. Особливості методики ототожнення людини за ознаками зовнішності
Глава 11. Сліди рук і ніг (криміналістична дактилоскопія і трасологія)
§ 1. Будова шкірного покриву долонь поверхні рук і підошов ніг
1§ 2. Механізм утворення слідів рук , ніг та їхня класифікація
§ 3. Методи і технічні засоби виявлення і фіксації слідів рук і ніг
§ 4. Деякі прийоми використання слідів рук і ніг для одержання інформації про людину
§ 5. Основи методики дактилоскопічної експертизи
Глава 12. Сліди шкірного покриву голови та зубів людини
§ 1. Анатомічна будова шкірного покриву голови людини і криміналістичне значення його слідів
§ 2. Механізм слідоутворення і види слідів шкірного покриву
§ 3. Виявлення слідів шкірного покриву голови і прийоми їх використання для одержання інформації про особу і подію
§ 4. Сліди зубів
Глава 13. Сліди мікрооб'єктів і запаху
§ 1. Поняття і класифікація мікрооб'єктів і слідів запаху у криміналістиці
§ 2. Криміналістичні властивості запахових слідів
§ 3. Робота із запаховими слідами на місці події
Прийоми виявлення і фіксації слідів-джерел запаху
Прийоми виявлення і вилучення слідів запаху людини, адсорбованих на носіях
Забор (відкачування) молекул запаху шприцом
Забір запаху безпосередньо посудом
Адсорбування запахового сліду на нейтральний носій
Прийоми виявлення і відбирання слідів-запахів
§ 4. Дослідження і використання запахових слідів у практиці розслідування злочинів
§ 5. Робота з мікрослідами накладення і мікрочастками на місці події
Глава 14. Сліди звуку - усної мови та голосу людини
§ 1. Звук як джерело криміналістичної інформації при розкритті злочину і розшуку злочинця
§ 2. Поняття і властивості звукових слідів
Джерела звукових слідів
Властивості звукових слідів
§ 3. Засоби і тактичні прийоми фіксації звукових слідів
§ 4. Основи методики дослідження і використання звукових слідів при розслідуванні злочинів
Глава 15. Сліди пам'яті людини (ідеальні відображення)
§ 1. Поняття слідів пам'яті, їх властивості і механізм утворення
§ 2. Джерела слідів пам'яті та їхня характеристика
§ 3. Виявлення та фіксація слідів пам'яті
§ 4. Сучасні технічні можливості інструментального розпізнання і дослідження слідів пам'яті
§ 5. Деякі прийоми інструментального дослідження слідів пам'яті, що використовуються в оперативно-розшуковій та слідчій практиці
Глава16. Сліди динамічних властивостей людини
§ 1. Поняття і суть динамічних властивостей людини
§ 2. Види динамічних властивостей-навичок людини
§ 3. Механізм відображення динамічних властивостей-навичок
§ 4. Сліди навичок письма
§ 5. Сліди локомоційних навичок людини
Ознаки локомоційних рухів
§ 6. Прийоми дослідження слідів динамічних властивостей-навичок для отримання криміналістичної інформації
Отримання інформації із слідів перцептивних навичок
Підготовка матеріалів до авторознавчої і почеркознавчої експертизи
Прийоми отримання інформації, яка відображена у слідах локомоційних ознак
Розділ V. СЛІДИ ЗАСОБІВ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ (криміналістична механоскопія)
Глава 17. Засоби учинення злочинів: поняття і класифікація
§ 1. Поняття засобів учинення злочинів
§ 2. Класифікація засобів учинення злочинів
Джерела підвищеної небезпеки
Глава 18. СЛІДИ ЗНАРЯДДЯ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ
§ 1. Поняття і види знаряддя учинення злочинів
§ 2. Механізм утворення і види слідів знаряддя учинення злочину
Криміналістика:
  1. В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. - 728 с - 2004 год
  2. Глазырин Ф.В., Соловьева Н.А., Боровков А.В.. КРИМИНАЛИСТИКА. Учебно-методическое пособие. Волгоград 2003г. - 2003 год
© 2014-2022  ibib.ltd.ua