Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 4.Характеристика джерел криміналістичної інформації


Люди - джерела ідеальних відображень. Ідеально відображає реальність тільки людина, яка наділена розумом і свідомістю. В кримінальному процесі люди - джерела криміналістичної інформації - це обвинувачуваний, потерпілий, свідок, спеціаліст, громадський позивач і відповідач. Вони зберігають відображення (сліди злочину) у вигляді уявних образів - слідів пам'яті. Ідеальний слід - це суб'єктивний уявний образ, що називається слідом пам'яті, він принципово відрізняється від матеріального сліду. розглянемо ці відмінності.
По-перше, Ідеальний слід нематеріальний, хоча знаходиться у матеріальному субстраті. Він несе інформацію (відмінності) про реальний предмет, подію, факт, з яким коли-небудь взаємодіяло джерело.
По-друге, ідеальний слід суб'єктивний, він бідніший за оригінал, до того ж адекватність його оригіналу залежить від суб'єктивних і об'єктивних факторів сприймання джерел відображуваного об'єкта.
По-третє, ідеальний слід - це не тільки одноразове відображення реальності але й сума досвідних, наукових знань, здобутих джерелом у практичній діяльності. Таким джерелом у кримінальному процесі є спеціаліст, консультант, помічник слідчого.
По-четверте, ідеальні сліди відрізняються від матеріальних механізмом утворення і способами використання їх у процесі доказування. Механізм утворення ідеальних слідів-відображень залежить від їхньої взаємодії. За характером формування сліду пам'яті (уявного образу) всі джерела криміналістичної інформації про конкретну подію (розслідуваний злочин) можна розділити на три групи: 1) особи, які безпосередньо сприймали події злочину, або ті, які брали участь у ньому (обвинувачені, потерпілі, свідки, очевидці); 2) особи, які опосередковано сприймали події злочину, або ті, які отримали інформацію з інших джерел (свідки, поняті, технічні помічники у слідчих діях, цивільний позивач, відповідач, посадові особи, спеціалісти); 3) сторонні особи, які не причетні до подій злочину, але мають загальну інформацію (знання) про них у вигляді узагальнень, практичних даних чи наукових знань. Таким джерелом є спеціаліст. Ідеальні сліди-знання про криміналістичні джерела, засоби і методи їх дослідження та використання можна назвати слідами спеціальних знань, процес накопичення яких відбувається поступово у соціальній сфері.
Джерела матеріальних відображень - це об'єкти матеріального світу, головним чином, неживої природи, які елементарно відображають події злочину, оскільки були "присутніми" під час його учинення.
Всі матеріальні тіла прийнято називати речами, котрі ще на світанку криміналістики називали "німими свідками", якщо вони були на місці злочину в момент його учинення.
Речі являють собою криміналістичні джерела, які можна об'єднати в декілька груп. Такими є:
1) предмети обстановки місця події (стілець, стіл, будова і т. п.);
2) об'єкти безпосереднього замаху (речі, цінності, гроші, транспортні засоби, тварини); об'єкти біологічного походження (тканини, органи людини);
3) засоби учинення злочину (знаряддя, зброя, предмети, інструменти, механізми, фізичні явища, сильнодіючі і радіоактивні речовини);
4) предмети, залишені злочинцем, учасниками злочину, на місці події (недокурок, сірник, шапка, хустина і т. п.);
5) речі, що випадково потрапили на місце події або умисно залишені після події злочину.
Всі ці речі в широкому розумінні є слідами - речовими джерелами криміналістичної інформації. Як правило, вони прості джерела. Однак серед них особливе місце належить слідам нашаруванням, які утворені за рахунок не структури і маси слідосприймаючої речовини предмета, а внаслідок нашарування на нього частини, що відокремилась, цілого слідоутворюючого об'єкта або третьої речовини, що знаходиться на ньому,- фарби, забруднення.
Слід нашарування відрізняється від сліда сприймаючого об'єкта, який тільки виконує роль носія і не відображає слідоутворюючий об'єкт. У цьому випадку джерело являє собою систему: а) речовини, безпосередньо формуючої слід-відображення, і б) матеріалу носія, на якому виявлено слід. Між речовинами-засобами учинення злочину, речами безпосередньо формуючими слід, немає чітких меж, оскільки носіями відображень одночасно є як слідоутворюючий, так і слідосприймаючий об'єкти. Останнє особливо характерне для утворення мікрослідів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4.Характеристика джерел криміналістичної інформації"
 1. § 3. Зв'язок криміналістики із суміжними галузями знань
  характеристики різних видів злочинів на основі узагальнення їх типових ознак (слідів), вивчення і систематизація яких необхідні для ефективного виявлення, розкриття і попередження злочинів. Дослідження іншого об'єкта криміналістики - сфери кримінально-правової боротьби зі злочинністю передбачає вивчення: 1) кримінального законодавства; 2) законодавства, що регулює відношення у сфері боротьби
 2. § 1. Криміналістична профілактика злочинів
  характеристики, ознаки і способи їх підготовки, вчинення і приховування. Успішна профілактична діяльність слідчого залежить від ефективності провадження слідчих дій, до яких насамперед належать допит, огляд і призначення судових експертиз, а також тактичні операції, серед яких слід виділити такі, як виявлення обставин, що сприяли вчиненню злочину, що має виражену профілактичну спрямованість. У
 3. § 2. Криміналістичне прогнозування
  характеристики злочинності, її окремих видів, динаміки. 3. Узагальнені дані практики (в тому числі зарубіжний досвід): а) інформація про нові способи вчинення злочинів, нові різновиди злочинних посягань, нові види предмета посягань, трансформацію обстановки, в якій вчиняються ті чи інші злочини; б) відомості про ефективність тих чи інших засобів, прийомів та методів криміналістики для процесу
 4. § 3. Криміналістична характеристика злочинів
  характеристика - це система відомостей про певні види злочинів, ознаки суб'єкта злочину (особи злочинця), його мотиви, предмет посягання, обстановку, злочинні способи, які мають значення для виявлення і розкриття таких діянь криміналістичними засобами, прийомами та методами. Для розуміння сутності криміналістичної характеристики необхідно виходити з того, що в ній відображаються особливості
 5. § 4. Криміналістичне вчення про розкриття злочинів
  характеристика ступеня збереження матеріальних слідів залежить від їх виду, умов створення, місця знаходження та інших обставин. Щодо слідів-відображень (сліди рук, взуття, транспортних засобів, знарядь та інструментів тощо), то можливість їх використання як «гарячих» пов'язана з визначенням їх «свіжості» за відносними фізичними ознаками (насиченість потожирового шару слідів папілярних ліній,
 6. § 1. Криміналістична характеристика вбивств
  характеристику вбивств, тобто сукупності криміналістично значущих елементів, які допомагають найбільш швидкому розслідуванню. До елементів криміналістичної характеристики вбивств належать: 1) спосіб вчинення; 2) спосіб приховування; 3) місце, час та обстановка; 4) «слідова картина»; 5) особа злочинця; 6) особа потерпілого. Так, при розгляді першого елемента характеристики - способу
 7. § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
  характеристика злочинів. В умовах формування ринкових відносин кредитно-фінансова діяльність є однією з найважливіших у сфері економіки. Особливу роль у цій діяльності відіграє одна з основних функцій банку - кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян. Крім банків, кредиторами можуть виступати інші кредитно-фінансові установи - фонди, асоціації, ломбарди та ін.
 8. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  характеристика злочинів. Для економіки держави, що розвивається, велику небезпеку становить ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей. Криміногенна обстановка у цій сфері потребує прийняття відповідних заходів захисту
 9. § 1. Криміналістична характеристика крадіжок
  характеристику і виділити при цьому певну специфіку розслідування деяких видів крадіжок. Криміналістична характеристика крадіжок містить відомості про своєрідні ознаки (елементи): обстановку, в якій готуються і вчиняються крадіжки; предмет злочинного посягання; способи вчинення крадіжок; типові сліди; особу злочинця (типи і характер злодійських груп, мотиви поведінки тощо); особу потерпілого від
 10. § 2. Предмет науки криміналістики
  характеристик окремих видів злочинів. Закономірне зникнення слідів-відображень. Суть цієї закономірності полягає у тому, що будь-який слід-відображення матеріальний або ідеальний після виникнення змінюється у часі і нарешті, зникає. Таким чином сліди злочинів після їх утворення "старіють", кількість відображеної інформації зменшується, а тому їхнє доказове значення поступово зменшується. Знання
© 2014-2021  ibib.ltd.ua