Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 4. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні


Виникнення, розвиток і впровадження криміналістичних знань в Україні безпосередньо пов'язано з науковою та практичною діяльністю науково-дослідних інститутів Міністерства юстиції України, кафедрами криміналістики Київського і Одеського університетів та Харківського юридичного інституту, а також діяльністю експертно-криміналістичних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України. Вчені, які працювали і очолювали ці заклади, у Києві - С. І. Тихенко, в Харькові - М. М. Гроздинській та В. П. Колмаков підготували сузір'я молодих криміналістів, які складають школу українських криміналістів. Це В. Є. Коновалова, А. Н. Колесниченко, В. І. Гончаренко, В. К. Лисиченко, М. В. Салтевський, Г. А. Матусовській, М. Я. Сегай).
Зараз, в системі Міністерства юстиції України функціонує три інститути судових експертиз, одна криміналістична лабораторія і біля десяти філій, в яких виконуються в основному наступні види експертиз:
1) всі види криміналістичних: почеркознавча; авторознавча; судово-трасологічна; балістична; ідентифікація особистості за ознаками зовнішності; фототехнічна; техніко-криміналістичного дослідження документів; експертиза холодної зброї;
2) планово-економічні експертизи;
3) товарознавчі;
4) технічні (пожежно-технічні, автотехнічні, будівельні);
5) технологічні;
експертизи матеріалів, речовин, виробів, зокрема, наркотичних речовин, металів і сплавів, фарб та лаків, паливно-мастильних матеріалів, волокон, скла та кераміки, пластмас і полімерів;
7) фармацевтичні та фармакологічні;
8) харчових продуктів;
9) грунтознавчі і судово-біологічні тільки об'єктів рослинного і синтетичного походження листя, стеблів, кори, пилку, насіння; тваринного походження - пір'я, шерсті, луски; продуктів переробки рослин та тварин - хутра, шкіри, тканин; продуктів життєдіяльності - меду, смоли, камеді. Кров, екскременти, костякові останки та інші подібні об'єкти тваринного походження відносять до об'єктів судово-біологічної експертизи.
Останнім часом в теорії науки криміналістики та слідчої практики виникли нові види судових експертиз - судово-акустична (фоноскопічна, фонетична, електроакустична); одорологічна; експертиза комп'ютерної техніки та програмних засобів. Останні знаходяться ще на стадії становлення і процесуальної регламентації.
Міністерство внутрішніх справ України має мережу експертних криміналістичних підрозділів. У кожному обласному і міському УВС функціонує експертно-криміналістичний підрозділ (відділ, відділення, група), а в Міністерстві внутрішніх справ України - Експертно-криміналістичне управління і Криміналістичний центр.
Головні завдання експертно-криміналістичних підрозділів такі:
а) техніко-криміналістичне обслуговування органів дізнання і слідства криміналістичною технікою і надання практичної допомоги у використанні її при збиранні джерел доказів;
б) виконання попереднього дослідження речових джерел інформації для органів дізнання;
в) виконання судових експертиз;
г) виявлення причетних до всиненого злочину осіб за допомогою криміналістичних обліків.
Структура експертно-криміналістичних апаратів УВС і УВСТ (міліція на транспорті) має у складі ось такі підрозділи:
- відділення (відділ) криміналістичних досліджень;
- відділення (відділ) спеціальних криміналістичних досліджень або базова криміналістична лабораторія повного профілю;
- група техніко-криміналістичного забезпечення розкриття злочинів;
- фотолабораторія;
- лабораторія (група) автоматизації розв'язання криміналістичних задач;
- зонально-методична група (відділення).
До відділення криміналістичних досліджень можуть входити лабораторії: дактилоскопічна, трасологічна, балістична, техніко-криміналістичного дослідження документів; дослідження рукописних текстів; холодної зброї; дослідження ознак зовнішності людини.
Відділ спеціальних криміналістичних досліджень складається з таких лабораторій (груп експертів), що досліджують: матеріали, речовини та вироби; біологічні об'єкти, пожежно-технічні і харчові. До базової спеціальної лабораторії повного профілю УВС належать:
- група дослідження матеріалів, речовин, виробів;
- лабораторія (група) біологічних досліджень;
- лабораторія (група) пожежно-технічних досліджень;
- група автотехнічних досліджень;
- лабораторія (група) вибухово-технічних досліджень;
- лабораторія (група) дослідження харчових продуктів.
Таким чином, експертно-криміналістичні підрозділи Міністерство внутрішніх справ України виконують майже всі види криміналістичних експертиз, а також інші класи експертиз, які є характерними для інститутів експертизи Міністерства юстиції України.
Співробітники криміналістичних підрозділів Міністерства внутрішніх справ виступають як експерти в суді або фахівці при виконанні слідчих дій.
Експертні криміналістичні підрозділи є у Службі безпеки України і військових округах Міністерства оборони України. Ці лабораторії виконують в основному попередні дослідження при виконанні дізнання і попереднього слідства, а також деякі види нескладних кримі- налістичних експертиз. Основна маса судових експертиз за постановами органів дізнанняa та попереднього слідства виконується в експертних установах Міністерства юстиції України - у Науково-дослідному інституті судових експертиз (НДІСЕ), їх філіях, Одеській науково-дослідній лабораторії судових експертиз (НДЛСЕ), а також у криміналістичних підрозділах системи Міністерства внутрішніх справ України.
Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Керівниками і організаторами Київського Кабінету і НДІСЕ до 1917 р. були відомі вчені С. М. Потапов і В. Є. Фаворський, Ю. С. Сапожников, Б. О. Вахліс, В. К. Лисиченко, А. П. Сапун, І. П. Кононенко. Тепер інститутом керує В. К. Стринжа, який докладає багато зусиль для створення матеріально-технічної бази інституту, розвитку і вдосконалення його структури. В інституті функціонує дев'ять лабораторій і Львівська філія. Назвемо їх.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні"
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  сучасного державного апарату управління. Він не тільки зберігає більшість вад, які були властиві колишньому апарату, а й до того ж став більш корумпованим і менш професійним. Діяльність основної частини управлінських кадрів підпорядкована підготовці адміністративних рішень, а в той же час контроль за їхнім виконанням надто послаблений. Хоч сьогодні й існує певна правова база для практичної
 2. § 2. Сучасний стан криміналістики в Україні
  сучасних науково-технічних засобів і інформаційних технологій в практику боротьби зі злочинністю, удосконаленням прийомів криміналістичної тактики, запропонуванням методик розслідування нових видів злочинів. Розвиток криміналістики пов'язаний з формуванням певних наукових шкіл криміналістів. Інтенсивно розвиваються всі розділи криміналістики, виникають нові напрями, теорії та вчення. Важливим
 3. § 4. Основи дактилоскопії
  стан криміналістики дає можливість з високою достовірністю встановити особу за слідами її долоней чи пальців рук. Сліди рук, що виявлені на місці події, є незаперечним доказом того, що певна особа знаходилась на цьому місці. Останнім часом в Україні висловлювались пропозиції щодо необхідності введення системи загального дактилоскопіювання та створення відповідного банку даних. Дактилоскопія*-
 4. 3.3. Інші види правової допомоги
  сучасний стан інституту взаємної допомоги вкримінальних справах // Право України. - 2003. - № 10. Філяніна Л. А. Міжнародне співробітництво України у боротьбі зізлочинністю // Наук, вісник Дніпропетровського юрид. ін-ту МВС України. - 2000. - № 2. - С. 218-222. Цимбал П. В. Міжнародна організація кримінальної поліції - Ін-терпол та участь у ній України. - Ірпінь, 1998. Шкарупа В. К, Забарний Г.
 5. Вступ
  сучасний стан я і буду намагатися дослідити у своїй
 6. Екологічне законодавство України: сучасний етап
  сучасні, менш ресурсомісткі. В умовах відсутності достатніх державних коштів для здійснення природоохоронних проектів зусилля дер-жавних органів, перш за все Міністерства охорони навколишнього природного середо-вища і ядерної безпеки, не були спрямовані на формування нормативної та організа-ційної бази охорони довкілля, яка могла ефективніше запрацювати з поліпшенням економічного становища в
 7. Поняття і особливості принципів екологічного права
  сучасний етап Незаперечне, що Україну в екологічному аспекті слід розглядати у першу чергу як постчорнобильську державу. Наслідки цієї катастрофи дуже значні і охоплюють майже всю територію країни. Але екологічна ситуація в цілому вимірюється значно ширшим спектром проблем. Тривалий час наше господарство велось нераціонально - і занедбана економіка стала загрозливою для самого існування людини.
 8. Вступ
  сучасних еколого-правових питань на мак-ро- і мікрорівнях за допомогою державно-правових засобів; створення широкої мережі закладів по проведенню просвітницької еколого-правової діяльності; Доцільність обраної теми зумовлюється тим, що екологічне право мов грати повинно захищати людей та довкілля, і як щира ненька піклуватися про їх розвиток та збагачення. Нинішню екологічну ситуацію в Україні
 9. IV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  сучасних тенденцій інтеграційних процесів з огляду на необхідність проведення політики об'єднання невеликих територіальних громад, укрупнення самоврядних адміністративно-територіальних одиниць, утворення агломерацій населених пунктів, економічного районування; подолання негативних тенденцій дезінтеграції територіальних громад; одночасного функціонування органів виконавчої влади та органів
 10. V. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ
  сучасному етапі розвитку нашого суспільства метою адміністративно-правового регулювання є встановлення і регламентація таких взаємовідносин громадян, у яких кожній людині має бути гарантовано реальне додержання і охорона у сфері виконавчої вла- 226 ди належних їй прав і свобод, а також ефективний захист цих прав і свобод у випадках їх порушення. Під цим кутом зору, правове забезпечення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua