Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

Відділ теорії судової експертизи


організований на правах лабораторії, але не займається виконанням експертиз. Його співробітники, проф. Сегай М. Я. та ст. наук. співробітник Надгорний Г. М., узагальнюють експертну практику, пропагують нові методики досліджень, рекомендують їх впроваджувати у слідчу практику.
Відділ прогнозує потреби практики і рекомендує їх для наукових розробок конкретним лабораторіям. Виконує теоретичні розробки часткових та загальних проблем теорії судової експертизи. Вагомим напрямом у розробці методологічних основ теорії судової експертизи є дослідження проблеми діяльності експерта (В.
Ф. Березін) при формуванні переконання (висновка) на основі встановленої експертом сукупності співпадаючих ознак.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Відділ теорії судової експертизи"
 1. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса
  відділу фізичних та хімічних досліджень, судово-медичних і макро-, мікроскопічних досліджень, відділу ідентифікації осіб. У жовтні 1925 р. Урядом України Кабінет науково-судової експертизи було перетворено у Харківській інститут науково-судової експертизи, директором якого було призначено М. С. Бокаріуса. Структура інституту складалась з чотирьох відділів: ідентифікації, фотографічних досліджень,
 2. Відділ теорії судової експертизи
  відділі працює інформаційно-обчислювальний центр та група програмістів. Останні за завданням співробітників лабораторій розробляють автоматизовані банки даних, інформаційно-пошукові системи, конкретні спеціалізовані робочі місця експертів. Відділ розробляє теоретичні проблеми судової експертизи, забезпечує прогнозами та рекомендаціями наукові лабораторії та впроваджує їх у практику органів
 3. Поняття екологічного права України
  теорії права та теорії правотворчості. Прийняття законодавчих актів прямої дії поряд з позитивними моментами, пов'язаними із застосуванням норм даної галузі права призведе до дублювання багатьох правових норм в інших галузях права або ж навіть до звуження матеріальної частини таких галузей права, як адміністративне і кримінальне. Видається, що українській правовій думці ще треба віднайти
 4. Поняття екологічного права України
  теорії права та теорії правотворчості. Прийняття законодавчих актів прямої дії поряд з позитивними моментами, пов'язаними із застосуванням норм даної галузі права призведе до дублювання багатьох правових норм в інших галузях права або ж навіть до звуження матеріальної частини таких галузей права, як адміністративне і кримінальне. Видається, що українській правовій думці ще треба віднайти
 5. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  відділ освіти рай онної, районної в м. Києві та Севастополі державної адміні страції: Постанова КМУ від 11 березня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 10. - Ст. 394. 448. Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміо логічний нагляд в Україні: Постанова КМУ від 22 червня 1999 р. // Офіційний вісник України. - 1999. - № 25. - Ст. 1178. 449. Про затвердження Положення про
 6. § 1. Виникнення і розвиток криміналістики
  теорії криміналістичної тактики (Р. С. Бєлкін, О. М. Васильєв, А. В. Дулов, В. О. Коновалова, М. І. Порубов, А. Р. Ратинов), наукових основ судової експертизи (Л. Ю. Ароцкер, О. Р. Шляхов, О. О. Ейсман). З 60-х років починається розробка методологічних проблем криміналістики, що знайшло відображення у виданих працях: С. П. Митричева «Теоретичні основи радянської криміналістики» (1965); Р. С.
 7. § 3. Експертні та криміналістичні установи в Україні
  відділи (НТВ) органів міліції. Київський, Харківський та Одеський науково-дослідні інститути судових експертиз відновили свою експертну і наукову діяльність у 1943-1944 рр. З 1946 р. директором Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз (НДІСЕ) був призначений В. П. Колмаков, який успішно керував інститутом протягом 20 років. На сьогодні в Україні створені і функціонують
 8. § 1. Поняття судової експертизи, її види та значення
  теорії кримінального процесу та криміналістики судова експертиза визначається як дослідження, що проводиться відповідно до кримінально-процесуального або цивільно-процесуального закону особою, яка володіє спеціальними знаннями у науці, техніці, ремеслі з метою встановлення обставин (фактичних даних), що мають значення у справі. Закон України «Про судову експертизу» визначає поняття судової
 9. § 3. Основи підготовки, призначення та проведення судових експертиз
  теорії криміналістики існують різні класифікації цих методів (наприклад, методи експертного дослідження інколи поділяються на загальні, спільні, окремо-наукові та спеціальні (багатооб'єктні). Експерт не має права обмежити обсяг запропонованого йому дослідження. За наявності великої кількості однорідних об'єктів (наприклад, партія недоброякісної продукції) слідчий або суд повинні розглянути
 10. 4. Технічні засоби і методи збирання криміналістичної інформації
  теорії і техніку звуко- та відеозапису, основи і засоби криміналістичної одорології. Криміналістична техніка застосовується не тільки для виявлення та фіксації матеріальних джерел - слідів злочину. Вона розробляє засоби та спеціальні прийоми отримання із матеріальних джерел доказової інформації. Вміння на місці події "читати" сліди злочину - одна із важливих якостей сучасного слідчого. Сучасні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua