Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

Криміналістика і кримінологія


Криміналістика у відповідності з КПК (ст. 22 КПК України) виконує свої профілактичні завдання своїми криміналістичними засобами та методами шляхом:
а) вдосконалення науково-технічних засобів, тактичних прийомів розкриття і розслідування злочинів, забезпечення невідворотності покарання;
б) розробка методів і засобів слідчого та експертного дослідження матеріальних джерел доказів, які забезпечують попередження злочинів. Наприклад, на основі узагальнення слідчої практики, слідчий надає рекомендації для усунення причин та обставин, що сприяють учиненню злочину, у конкретних справах в конкретній організації або установі;
в) розробка криміналістичних засобів охоронної сигналізації, захисту від посягань об'єктів різних форм власності, життя та здоров'я громадян шляхом розробки, як, наприклад, нових замкових пристроїв, електронних контролерів, що працюють на основі ідентифікації об'єкта за звуковими слідами;
г) розробка автоматизованих засобів фіксації та збирання криміналістичної інформації, скажімо, систем телевізійного спостереження, що встановлюються на місці можливого учинення злочинів та правопорушень тощо. Системи спостереження на ділянках інтенсивного руху автомототранспорту (переїздах, перехрестях, транспортних розв'язках).
Такі системи здатні фіксувати візуальне і звукове середовище "картини" місця події.
Дані кримінології використовуються в криміналістиці для розробки криміналістичної характеристики, встановлення кореляційних зв'язків між її елементами, визначення найбільш можливих осередків злочинності, часу проведення оперативних заходів та слідчих дій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Криміналістика і кримінологія"
 1. § 2. Класифікація методів криміналістики та їх види
  криміналістики - суттєвий елемент її методологічних основ, розділ загальної теорії криміналістичної науки. Методи криміналістики можуть бути класифіковані за різними підставами. Найбільш визнаною є класифікація методів криміналістики за трьома рівнями: 1) методи діалектичної та формальної логіки; 2) загальнонаукові методи; 3) спеціальні методи
 2. Криміналістика та судова медицина
  криміналістика. Тому деякі медичні прийоми виявлення слідів злочину на тілі людини були запозичені криміналістикою і навпаки, багато криміналістичних прийомів та технічних засобів з успіхом використовуються у судовій
 3. § 1. Криміналістика - юридична наука
  криміналістики обумовлена її загальними і частковими задачами, предметом безпосереднього дослідження, особливостями засобів і методів розкриття злочинів, чіткою відповідністю її наукових рекомендацій конституційним вимогам, нормам закону і тісним зв'язкам з науками кримінально-правового циклу. Криміналістика - юридична наука. У відповідності до прийнятої класифікації в наукознавстві конкретні
 4. § 3. Зв'язок криміналістики з іншими науками
  криміналістики насамперед є фізика, хімія, біологія, кібернетика та інформатика, пізнання закономірностей яких є основою для розробки багатьох технічних, фізичних, хімічних та біологічних засобів і методик дослідження речових доказів. Судова медицина і судова психіатрія, психологія, етика, логіка та наукова організація праці пов'язані з криміналістикою, їх теоретичні посилання та наукові
 5. Завдання криміналістики
  криміналістики є забезпечення швидкого і повного розкриття злочинів, викриття винних, запобігання та припинення усіх кримінально караних посягань. Боротьба зі злочинністю - це головне завдання усіх наук кримінального циклу. Специфічними завданнями криміналістики є: 1) вивчення закономірностей, які становлять предмет криміналістики; 2) розробка технічних засобів, тактичних прийомів і методичних
 6. В. Ю. Шепітько. Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,2004. - 728 с, 2004
  криміналістики, але він містив лише два розділи - кримiналістичну тактику і методику розслідування злочинів. У 2001 р. колективом кафедри було здійснено видання повного курсу
 7. Криміналістика і кримінальне право
  криміналістики і кримінального права є взаємообумовленим. Дані кримінального права про поняття злочину, ознаках його складу, формах вини, стадіях злочинної діяльності тощо є початковими для формування елементів криміналістичної характеристики, конструювання слідчих версій, планування розслідування і розробки методики розслідування окремих видів злочинів взагалі. Криміналістика, вивчаючи слідчу
 8. Криміналістика та судова психіатрія
  криміналістики і залишаються самостійними в силу чіткого розмежування їхніх предметів дослідження. Судова медицина досліджує тканини та різні об'єкти життєдіяльності людини, а також трупи. Судова психіатрія досліджує психіку людини, її поведінку при розладі психічної діяльності. Психічний стан злочинця безпосередньо пов'язаний із призначенням міри покарання і взагалі притягненням людини до
 9. § 2. Закони розвитку науки криміналістики
  криміналістики розподіляють на загальні та часткові. До загальних законів відносять: про об'єктивну необхідність, узагальнення, інтеграцію, безперервність та накопичення знання про диференціацію наукового знання; про взаємозв'язок науки та практики. Часткові закони науки криміналістики найбільш повно сформулював Р. С. Бєлкін. Це закони: а) зв'язку та спадкоємності між існуючими та виникаючими
 10. § 3. Зв'язок криміналістики із суміжними галузями знань
  криміналістикою. Кожна наука має свої безпосередні об'єкти вивчення. Для криміналістики і всієї групи кримінально-правових наук таким загальним об'єктом дослідження є система, що складається з двох частин, або підсистем: 1) злочинність як сукупність злочинів різного виду, злочинна діяльність; 2) сфера кримінально-правової боротьби зі злочинністю як діяльність по виявленню, розкриттю,
 11. § 2. Природа криміналістики
  криміналістика - це юридична наука. Такий погляд сформувався в 1952-1955 рр. і згодом став панівним у правовій науці. Зміст цієї концепції та її обґрунтування полягають у таких тезах: 1) криміналістика - правова наука, оскільки її предмет і об'єкти пізнання належать до сфери правових явищ; 2) криміналістика - правова наука, тому що її службова функція і завдання належать до правової сфери
 12. Глава 4. Методологія науки криміналістики
  криміналістики
 13. Глава 2. Криміналістика в системі юридичних наук
  Глава 2. Криміналістика в системі юридичних
 14. Глава І. Предмет, задачі і система криміналістики
  криміналістики
 15. Глава 3. Розвиток, становлення та сучасний стан криміналістики в Україні.
  криміналістики в
 16. Процюк Олег Володимирович. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ -2006, 2006
  кримінологія; кримінально-виконавче
 17. Розділ ІІ. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ (Учення про методи криміналістики)
  криміналістики)
 18. Криміналістика, логіка та етика
  криміналістики, крім того використання їх дозволило розробити "логіку слідства", вчення про криміналістичну версію, логіку доказування у кримінальному судочинстві. Глибоке проникнення психології та логіки в криміналістику стало передумовою для розробки програм розслідування конкретних видів злочинів, створення автоматизованих систем пошуку інформації і забезпечення інформацією процесу прийняття
 19. Система криміналістики
  криміналістики дають змогу вирізнити в її системі чотири розділи: 1. Загальна теорія криміналістики - це її методологічна основа, яка являє собою систему принципів, концепцій, категорій, понять, методів, що відображають предмет криміналістики як ціле. Основні елементи: а) вступ до загальної теорії криміналістики; б) окремі криміналістичні теорії; в) вчення про методи криміналістики; г) вчення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua