Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 2. Зв'язок криміналістики з юридичними науками


Криміналістика взаємопов'язана і посідає певне місце серед галузевих та міжгалузевих юридичних наук. Суть зв'язку полягає в тому, що галузеві і правові знання створюють для криміналістики методологічну основу, принципи і методи якої забезпечують розробку криміналістичного "інструментарію" для збирання, дослідження та використання доказів у межах дотримання законності, забезпечення гарантованих Конституцією прав і свобод громадян України. В зв'язку з цим наука криміналістика не тільки збагачується даними правових знань, але й вдосконалює засоби і методи правових наук і норми права. Так, відтворення обстановки та обставин події та перевірка свідчень на місці тривалий час були відсутні в кримінально-процесуальному законі як самостійні слідчі дії. Згодом після тривалих дискусій криміналістів та процесуалістів і розробки теоретичних засад та практичної методики їх виконання, ці слідчі дії були внесені до процесуального закону. Таким чином, криміналістичні знання вдосконалюють практику розслідування злочинів і дозволяють конструювати нові процесуальні норми в процесуальному законі.
Місце криміналістики серед юридичних наук визначено функціональною значущістю криміналістичних знань. Останнє не є самоціллю, а надає лише один із засобів інформаційного забезпечення прийняття процесуальних рішень суб'єктами кримінального судочинства. Засоби криміналістичної техніки та прийоми дешифрування інформації, що міститься в невидимих слідах рук, ніг, травлених документах тощо, дозволяють приймати обгрунтовані процесуальні рішення, наприклад, про виконання вилучення, обшуку, призначення судової експертизи, виконання інших слідчих дій для отримання доказової інформації. Це дозволяє висунути обгрунтовану версію про підозрюваного, виконати затримання та дактилоскопіювання.
Криміналістичні знання про прийоми утаювання слідів злочину або про місця розташування тайників для зберігання зброї, коштовностей, наркотиків тощо допомагають слідчому правильно прийнятти рішення, де, що і як шукати. Криміналістичні знання, що мають форму рекомендацій, використовуються для пошуків джерел доказової інформації, є надійним грунтом при обранні прийомів, наприклад, у процесі допиту обвинувачуваного.
Криміналістичні знання можуть бути подані у формі судового доказу, наприклад, висновку експерта або непроцесуальної інформації, отриманої неоперативним шляхом, припустимо, фонограма переговорів злочинця із співучасником про тактику поведінки на допитах тощо. Знання механізму конкретної дії дозволяє спростувати показання допитуваного про те, що подія могла статись при інших обставинах, іншому механізмі взаємодії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Зв'язок криміналістики з юридичними науками"
 1. ВСТУП
  язок із суміжними науками, аналізуються методи криміналістики, їх види та значення. У цьому розділі приділено увагу теоріям ідентифікації, профілактики та прогнозування. Знайшла своє відображення й історія криміналістики. Розділ «Криміналістична техніка» подає не лише загальні положення, а й пропонує детальний виклад таких галузей, як судова фотографія та відеозапис, трасологія, судова
 2. § 3. Зв'язок криміналістики із суміжними галузями знань
  криміналістикою. Кожна наука має свої безпосередні об'єкти вивчення. Для криміналістики і всієї групи кримінально-правових наук таким загальним об'єктом дослідження є система, що складається з двох частин, або підсистем: 1) злочинність як сукупність злочинів різного виду, злочинна діяльність; 2) сфера кримінально-правової боротьби зі злочинністю як діяльність по виявленню, розкриттю,
 3. § 4. Місце криміналістики у системі правових наук
  язок криміналістики простежується з юридичними науками кримінального циклу (кримiнальним правом, кримінальним процесом, кримінологією, кримінальною соціологією, юридичною психологією та ін.). Криміналістика посідає важливе місце в системі юридичних наук, її положення зумовлене природою та предметом криміналістичної науки, залежностями в системі наук. Криміналістика пов'язана з наукою
 4. § 3. Зв'язок криміналістики з іншими науками
  криміналістики насамперед є фізика, хімія, біологія, кібернетика та інформатика, пізнання закономірностей яких є основою для розробки багатьох технічних, фізичних, хімічних та біологічних засобів і методик дослідження речових доказів. Судова медицина і судова психіатрія, психологія, етика, логіка та наукова організація праці пов'язані з криміналістикою, їх теоретичні посилання та наукові
 5. Поняття і особливості принципів екологічного права
  язок держави дбати про санітарно-епідемічне благополуччя. У ст. 85 (п. 6) зазначено, що парламент затверджує загальнодержавні програми охорони довкілля. Ст. 92 визначає, що тільки законами як правовими актами вищої юридичної сили визначаються "правовий режим власності", основи екологічної безпеки, "засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального
 6. § 1. Сутність методики розслідування злочинів
  язок з іншими галузями знань); 2) окремих методик розслідування різних видів злочинів (криміналістична класифікація злочинів і методики їх розслідування, структура окремих методик розслідування). Розглянута сутність методики розслідування дає підстави для визначення її поняття як заключного розділу науки криміналістики, її особливої частини, що містить рекомендації, синтезовані на основі
 7. § 5. Основи взаємодії та інформаційного забезпечення в методиці розслідування злочинів
  язок», «узгоджені дії», «координація», «сприяння», «виконання доручень та вказiвок», «надання допомоги» та інші, зміст яких роз'яснюється у відповідних правових нормах або випливає з їхнього змісту. Відповідно до ч. 3 ст. 114 КПК взаємодія слідчого з оперативно-розшуковими органами здійснюється насамперед у процесі досудового слідства. Однак, виходячи зі змісту ч. 4 ст. 97, ч. 2 ст. 190, ч. 4
 8. КРИМІНАЛІСТИКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
  язок його частин, розділів і параграфів спрямовані на реалізацію мети авторського колективу - сприяти підготовці нової генерації юристів вищої кваліфікації, здатних розв'язувати надзвичайно складні проблеми боротьби зі злочинністю на сучасному етапі розвитку молодої правової демократичної держави Україна. Зміст даного підручника відповідає навчальній програмі, його матеріал систематизовано на сім
 9. § 2. Предмет науки криміналістики
  язок між діями злочинця і отриманням злочинного результату; 3) зв'язок між способом учинення злочину і слідами, які виникають як наслідок використання цього способу; 4) залежність вибору способу від конкретних обставин; 5) зникнення доказів тобто слідів злочинів має сенс об'єднати в такі три групи. До першої групи закономірностей належать: - повторюваність, тобто при наявності одних і тих же
 10. § 1. Криміналістика - юридична наука
  криміналістики обумовлена її загальними і частковими задачами, предметом безпосереднього дослідження, особливостями засобів і методів розкриття злочинів, чіткою відповідністю її наукових рекомендацій конституційним вимогам, нормам закону і тісним зв'язкам з науками кримінально-правового циклу. Криміналістика - юридична наука. У відповідності до прийнятої класифікації в наукознавстві конкретні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua