Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 3. Об'єкти криміналістичної ідентифікації


Ідентифікація як часткова теорія встановлення тотожності в кримінальному судочинстві була розроблена С. М. Потаповим. Значний внесок у розвиток теорії криміналістичної ідентифікації внесли М. В. Терзієв, Б. І. Шевченко, О. І. Вінберг, В. Я. Колдін, Р. С. Бєлкін, А. Н. Селіванов, М. Я. Сегай, М. В. Салтевський та інші вчені-криміналісти.
Поняття "об'єкти" в теорії ідентифікації мають, принаймні, два значення. У першому значенні - це матеріальні об'єкти - фізичні тіла, тверді, сипкі, рідкі, різноманітні як неорганічного, так і органічного походження, щодо яких треба встановити тотожність або групову належність. Такі об'єкти називаються ототожнюваними або ідентифікованими. Ідентифікується тільки один об'єкт, оскільки встановлюється тотожність конкретного об'єкта. Якщо об'єктів кілька, тоді і актів ідентифікації буде декілька.
В другому значенні об'єкти - це будь-які матеріальні тіла органічного та неорганічного походження, які є засобами для встановлення тотожності. Такі об'єкти називаються ототожнюючими або ідентифікуючими. Ось чому процес встановлення тотожності у своїй структурі вміщує: ідентифікований (ототожнюваний) та ідентифікуючий (ототожнюючий) об'єкти. Ідентифікуючих об'єктів у процесі ідентифікації може бути кілька.
Вище були розглянуті два методи ідентифікації: загальний та частковий. Для кожного з них існують визначені об'єкти, стосовно яких можна даним методом встановлювати тотожність в його криміналістичному розумінні. В теорії ідентифікації існує, принаймні, дві концепції. Згідно з першою концепцією, методом ідентифікації можна ототожнювати будь-які матеріальні об'єкти: тверді, сипкі, рідкі та газоподібні тіла, поодинокі події, явища. Наприклад, можна ідентифікувати грунт, взятий із взуття підозрюваного, з грунтом, взятим з місця події, або встановити, що дві краплі рідини тотожні.
Грунт із взуття та зразок грунту з місця події - це два визначені об'єкти, кожний з яких може бути тотожний, лише сам собі. У світі нема двох однакових речей. Два об'єкти можуть бути схожі за якимись ознаками, але вони завжди залишаться кожен сам собою. Ось чому щодо сипких, рідких та газоподібних об'єктів методом ідентифікації встановлюють не тотожність, а тільки високий ступінь схожості або віднесення об'єкта до визначеної групи, роду, виду, класу. Наприклад, при дослідженні плями крові з одягу потерпілого та проби крові обвинувачуваного встановлюють, що обидві порції крові мають, припустимо, третю групу та збігаються за аглютиногенними ознаками, але вони завжди залишаються двома об'єктами, кожен з яких тотожний тільки сам собі. Саме через це некоректно доводити, що зерно, знайдене в обвинувачуваного, тотожне зерну, що знахадиться у коморі колгоспу, звідки вчинено крадіжку.
Ця концепція ставить знак рівності між судовим доказом тотожності та криміналістичною ідентифікацією як частковим методом встановлення тотожності тільки деяких речей. Внаслідок чого ідентифікацію в криміналістиці нерідко ототожнюють з ідентифікацією в інших науках - хімії, фізиці, де, власне, встановлюють не тотожність, наприклад, хлористої ртуті (сулема), а тільки її належність до групи сильнодіючих отруйних речовин.
Згідно з другою концепцією, ідентифікацію називають криміналістичною і вважають частковим методом, що застосовується для встановлення тотожності тільки матеріальних об'єктів, які мають стійку зовнішню форму. Зовнішня форма - головна просторова ознака, що виділяє конкретний предмет із середовища йому подібних.
Криміналістична ідентифікація - це суто частковий метод дослідження, який застосовується для ототожнення обмеженого кола матеріальних предметів. Методом криміналістичної ідентифікації не можна встановити тотожність матеріальних тіл, що не мають стійкої зовнішньої форми, минулої події, явища, моменту часу. Ця задача розв'язується шляхом процесуального доведення, під час перебігу якого встановлюють тотожність, наприклад, часу учинення злочину, що кров з місця події належить саме обвинувачуваному.
Процесуальне доказування відрізняється від ідентифікації тим, що під час його використовуються всі засоби, регламентовані законом, у тому числі й метод криміналістичної ідентифікації. Ототожнення в процесі ідентифікації здійснюється обмеженими засобами, які входять у структуру методу. Тут не можна використовувати як аргументи і засоби, наприклад, показання свідків, зізнання обвинувачуваного, які використовуються під час доказування. Ось чому процесуальне доказування - це специфічна форма пізнання в кримінальному судочинстві, а криміналістична ідентифікація лише частковий метод, який використовується у процесі доказування.
Криміналістична ідентифікація як метод відрізняється від ідентифікації в інших науках за специфічними ознаками, а саме тим, що:
а) об'єктами криміналістичної ідентифікації є всі тіла живої та неживої природи, що мають стійку зовнішню форму;
б) криміналістична ідентифікація здійснюється за матеріальним та ідеальним відображенням ознак зовнішньої будови об'єктів;
в) метод криміналістичної ідентифікації застосовується в процесі доказування у кримінальних справах під час спеціальних слідчих дій (впізнання та судової експертизи).
Таким чином, об'єктами криміналістичної ідентифікації є: люди, тварини та їхні трупи, усі фізичні тверді тіла, що мають стійку будову. Об'єктами ідентифікації - загального методу пізнання є всі об'єкти матеріального світу, які вважаються об'єктами криміналістичної ідентифікації, а також сипкі, рідкі, газоподібні речовини та їх стани. У деяких випадках можуть бути відрізки і моменти часу та стану людей в окремих ситуаціях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Об'єкти криміналістичної ідентифікації"
 1. 3. Джерела криміналістичної інформації
  єкти живої та неживої природи: люди, тварини, комахи, мікроорганізми, об'єкти рослинного походження, фізичні тіла неорганічного походження - тверді, сипучі, рідкі та газоподібні. В процесі механізму злочину вони вступають у взаємодію і стають джерелами інформації. Механізм та форми відображення інформації залежать, перш за все, від рівня організації об'єкта та форми руху матерії (механічної,
 2. § 2. Криміналістична ідентифікація - частковий метод науки криміналістики
  єкти, події матеріального світу взаємопов'язані та являють собою нескінченне сплетіння зв'язків та взаємодій. Якщо відомий наслідок, то неважко встановити причину, і навпаки. Отже, при розслідуванні по слідах, залишених на місці події, встановлюють особу злочинця та обставини скоєння злочину. Всі об'єкти та явища можна пізнати, у світі нема таких речей, які не пізнаються, а є ще непізнані. Так,
 3. § 4. Поняття про ідентифікаційні ознаки та властивості
  єкти, ознаки та властивості. Ознака - це показник, прикмета, знак, за якими можна розпізнати, визначити що-небудь. Це широке визначення ознаки, оскільки всяка відмінна сторона предмета є ознакою. Тому в криміналістичній літературі ознака нерідко визначається через властивість. Ідентифікуюча ознака - це, як вважає І. Ф. Пантелєєв, властивість об'єкта, що відповідає певним вимогам. Властивість - це
 4. Групофікація як самостійний метод дослідження
  єкти не мають сталої зовнішньої форми. Розглянемо це на прикладі. З колгоспного складу викрали кілька мішків пшениці. У підозрюваного виявлено два мішки пшениці. Експерт, порівнюючи зразки пшениці з колгоспного складу із зразками вилученими у підозрюваного, встановив, що обидва зразки належать до одного сорту і виду, одного року врожаю, мають однакову схожість, засміченість тощо. На основі
 5. § 7. Методика групофікації та ідентифікації
  єкти фотографують в упаковці і без неї. Роздільне дослідження спрямоване на окреме дослідження ототожнюваного (того, що ідентифікується) і ототожнюючого (того, що ідентифікує) об'єктів, окрему їх фіксацію, виявлення, закріплення і встановлення сукупності ознак та властивостей спочатку ототожнюваного об'єкта, що дозволяє його індивідуалізувати за характером його відображення в ототожнюючих
 6. § 3. Джерела криміналістичної інформації та їх класифікація
  єкти в широкому їх розумінні, вони причинно пов'язані з подією злочину, оскільки остання розвивається в матеріальному середовищі. Загальна властивість матерії - відображення, дозволяє всі об'єкти предметного світу відносити до джерел. Оскільки вид інформації залежить від видів носія, то джерела можна класифікувати використовуючи деякі основи, наприклад, філософську, кримінально-процесуальну
 7. § 6. Особливості методики ототожнення людини за ознаками зовнішності
  єкти ідентифікаційної портретно-криміналістичної експертизи, яка має розв'язувати такі питання: 1. Чи відображено на пред'явлених фотографіях одне і те саме обличчя? 2. Чи немає на груповій фотографії особи, фотографія якої пред'явлена для дослідження? 3. Чи не зображений на фотографії труп гр. Козлова? 4. Чи не належить череп людині, фотографія якої представлена для дослідження? На
 8. § 4. Сліди зубів
  єкти з металу, деревини, смоли, пластмаси, продукти харчування, овочі, фрукти тощо. За механізмом утворення сліди зубів діляться на сліди надкусу і відкусу. Слід надкусу утворюється у разі, коли верхні і нижні зуби рухаються одні однім назустріч, входять у слідосприймаючий об'єкт, але не розкушують його, а тільки надкушують. Такі сліди надкусу є слідами тиску, що виникають внаслідок деформації
 9. 99. Засоби й методи ведення воєнних дій
  єкти, необхідні для виживання цивільні населення (запаси продовольства, спорудження для постачання питною водою і її запаси, посіви, іригаційні спорудження й т.д.). Додатковим протоколом I заборонене використання методів або засобів ведення війни, які мають на меті завдати шкоди природному середовищу й тим самим завдадуть шкоди здоров'ю й виживанню населення. В 1977 р. була укладена Конвенція про
 10. ВСТУП
  єктивними причинами, а саме: змінами у структурі злочинної діяльності; оновленням всієї нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю; необхідністю вдосконалення теорії криміналістики, важливістю розробки і впровадженням у практику новітніх криміналістичних засобів, прийомів і методів. Криміналістика у своєму розвитку пройшла шлях від розрізнених окремих галузей до злагодженої системи