Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

Джерела підвищеної небезпеки


- це кримінально-правове поняття, яке включає пристосування і механізми побутового і виробничого призначення, транспортні засоби, сильнодіючі отруйні і легкозаймисті речовини і фізичні явища. Іноді їх використовують як засоби учинення злочину. Тому вважаємо за необхідне розглянути їх.
Приладдя і механізми виробничого і побутового призначення - це станки, машини різних класів, які неможливо перерахувати, вони відіграють роль знарядь праці у соціальних сферах діяльності.
Побутові прилади, приладдя (механічне, електричне, електромагнітне, термічне та ін.) використовується людиною для забезпечення її особистих потреб - робота на кухні, прання і багато іншого в сфері побуту. Тому вони, з одного боку, це предмети побуту, а з іншого - знаряддя праці, оскільки всяке задоволення потреб є роботою. Приладдя і механізми виробничого і побутового призначення, що використовуються суб'єктом при учиненні злочину, стають засобом учинення злочину, знаряддям злочинної діяльності. В системі механізму злочину вони відображають себе і таким чином робляться слідоутворюючими об'єктами, ототожнення яких можливе, оскільки машини і механізми, приладдя і прилади представляють відносно незмінювані об'єкти, що мають стійку зовнішню форму.
Транспортні засоби - розповсюдженні знаряддя учинення злочину. У криміналістичному аспекті до транспортних засобів відносять не лише ті їх види, які названі у кримінальному праві лише як джерела підвищеної небезпеки і віднесені до знарядь учинення злочину, але й інші види транспортних засобів, наприклад, санний, гужовий, мускульний транспорт (вози, сани, велосипеди). Тому поняття "транспортні засоби" в криміналістиці більш широке, ніж у кримінальному праві.
Транспортні засоби класифікують за різними основами: способу пересування - самохідний і несамохідний, розміщенням ходової частини - колісної, гусеничної, полозкової. Існують ще інші класифікації.
Сильнодіючі, отруйні, легкозаймисті речовини - це різновидність джерел підвищеної небезпеки. Вони можуть бути твердими, кристалічними, рідкими, сипучими і газоподібними, як, приміром, стрихнін, сулема, синильна кислота, спирт, бензин, окис вуглецю, природний газ, котрими злочинець може скористуватись як засобами при учиненні злочину. Вони застосовуються суб'єктом, як правило, умисно, таємно для потерпілого, при цьому злочинець нерідко розраховує отримати злочинний результат через деякий проміжок часу, для забезпечення собі алібі. Сліди засобів отруйних і сильнодіючих речовин майже завжди неочевидні і їх виявлення вимагає втручання спеціаліста, а іноді розтин трупа і проведення фізико-хімічних досліджень.
Фізичні явища, електричний струм, випромінювання відносяться до засобів учинення злочину, оскільки вони можуть використовуватися в процесі злочинної діяльності, наприклад, високочастотним випромінюванням впливати на швидкість бігу коня, який бере участь в скачках. Електричний струм високої напруги і сили, підведений до робочого місця, може стати причиною короткого розряду, який прониже тіло людини, а також коли вона торкатиметься такого пристосування (оголених дротів, підведеного струму на масу станка і т. ін.). Фізичні явища відрізняються від інших знарядь злочину тим, що безпосередньо їх не можна назвати матеріальними об'єктами, оскільки вони не мають форми і не займають постійного простору. Це особливий стан матеріального тіла, наприклад, перебування в коливальному русі, випромінювання звукових хвиль, рентгенівського проміння та ін. Слідоутворюючий об'єкт не контактує із слідосприймаючим, а докладання зусиль і передача енергії взаємодії відбувається дистанційно, причому на значній відстані.
Злочини з використанням фізичних явищ найчастіше учиняється навмисне, дуже рідко з необережності. Результати злочину проявляютья, як правило, через деякий час для виявлення слідів взаємодії фізичних явищ здебільшого необхідне залучення спеціаліста.
4. Сили і явища природи іноді використовуються як засоби учинення злочину. Наприклад, використовуючи вогонь, злочинець організовує підпали, навмисно знищуючи державне, приватне майно. Злочинець може викликати обвал у горах, у шахті, кар'єрі і таким чином вчинити злочин, який може бути навмисним або необережним. Вода також може бути використана для учинення злочинів (затоплення шахт, повінь). Однак такі злочини зараз явище рідке.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Джерела підвищеної небезпеки"
 1. 70. Види міжнародних правопорушень.
  джерелом підвищеної небезпеки (наприклад, зброєю масового знищення, повітряними силами, космічними об'єктами, ядерними об'єктами і т.д.). У доктрині і практиці міжнародного права міжнародні правопорушення не мали чіткого розподілу на види або групи на різних підставах, хоча деякі спроби їхнього виділення починалися. Так, наприклад, у Декларації глав союзних держав від 24 травня 1915 року,
 2. 71. Види й форми відповідальності держав за міжнародні правопорушення
  джерел підвищеної небезпеки (авіації, космічних об'єктів, атомної енергії й т.п.). У цих випадках компенсації підлягає дійсний матеріальний збиток (прямій і непрямий); упущена ж вигода, як правило, не відшкодовується. Міжнародні угоди звичайно передбачають обмеження абсолютної матеріальної відповідальності, тобто відповідальності за правомірну діяльність. У таких договорах вказується максимальна
 3. 72. Відповідальність держав у зв'язку з діяльністю, не забороненої міжнародним правом
  джерелами підвищеної небезпеки. У зв'язку із цим використання терміна «відповідальність» стосовно до таких випадків носить умовний характер. Зокрема, це підтверджується тим, що Комісія міжнародного права ООН, включивши цю тему в програму своєї діяльності в 1978 р., застосувала не термін «відповідальність» («responsibility»), а термін «зобов'язання» («liability»). Однак у перекладі Комісії своїх
 4. § 2. Класифікація слідів у криміналістиці (історичний аспект)
  джерелами інформації. Історичні події свідчать, що розшук злочинця по слідах ніг ("гоніння по сліду"), використання слідів рук ймовірно були першими матеріальними слідами, що використовувалися при розслідуванні. Згодом почали використовувати сліди, відображення навичок людини - ходу (доріжку слідів), письмову і звукову мову, спосіб учинення і т. п. Тому ще на етапі становлення криміналістичних
 5. § 2. Класифікація засобів учинення злочинів
  джерела підвищеної небезпеки; 4) сили і явища природи (мал. 44). Розглянемо їх детальніше. 1. Знаряддя учинення злочину - це матеріальні предмети, що використовуються суб'єктом при вчиненні злочину для здійснення задуманого наміру. Ними можуть бути: знаряддя праці, інструменти і не пристосовані для цілеспрямованої злочинної діяльності предмети. Особливу групу повинні складати пристосовані
 6. 6. Зобов'язання договірні та позадоговірні. Конкуренція позовів.
  джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.). Під конкуренцією позовів розуміється приналежність кредитору декількох теоретично рівних один одному, альтернативних та направлених на захист одного і того ж права або інтересу вимог до боржника; право або інтерес при цьому забезпечується за
 7. 7. Види зобов'язань.
  джерела підвищеної небезпеки), яке, у разі задоволення позову потерпілого, має право звернутися з регресним позовом до безпосереднього винуватця аварії -
 8. 56. Договір перевезення пасажирів та багажу
  джерело підвищеної небезпеки
 9. 84. Поняття зобов'язань із заподіяння шкоди. Умови їх виникнення.
  джерелом підвищеної небезпеки, володілець якого відповідає незалежно від наявності вини (ст.1187
 10. 86. Система деліктів.
  джерелом підвищеної небезпеки; відшкодування ядерної шкоди; відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами; відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність; відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я; відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг); відшкодування моральної
© 2014-2021  ibib.ltd.ua