Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

Лабораторія судово-технічного дослідження документів


крім традиційних об'єктів дослідження, виконує експертизи грошових знаків, цінних паперів; розробляє нові методики розпізнання підробок визначення правдивості. Лабораторію очолює В.І. Кривошеїн - фахівець в галузі використання спектроскопії у техниці дослідження фарбуючих речовин, матеріалів для писання, відновлення захованих текстів барвниками та диференціація фарбуючих речовин.
У лабораторії розроблено багато нових методик технічного дослідження матеріалів документів, наприклад, відновлення залитих текстів люмінесцентними розчинами, встановлення послідовності нанесення рисок, що пересікаються, метод кольорової трансформації для диференціації барвників близьких за відтінками, (М. В. Салтевський), використання кольорової фотографії в криміналістичній експертизі документів (Н.
Н. Анфілов), використання інфрачервоної та ультрафіолетової люмінесценції в технічній експертизі документів (В. В. Аксьонова). Розроблені і вдосконалені методики дослідження фотографічних зображень, ідентифікації фототехніки тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Лабораторія судово-технічного дослідження документів"
 1. § 1. Зародження та становлення спеціальних знань у практиці розслідування злочинів (історичний аспект)
  лабораторію при прокуророві Петербурзької судової палати. Лабораторію очолював Є.Ф.
 2. Експертно-криміналістичні заклади
  лабораторія при Медичному департаменті, яка в разі необхідності проводила повторне дослідження. У справах про підробку грошових знаків та інших цінних паперів судово-експертним закладом періодично виступала Експедиція заготовлення державних паперів, яка випускала паперові грошові знаки, облігації тощо. В тих випадках, коли виникали вузькоспеціальні питання в галузі біології й інших наук, слідчі ?
 3. § 4. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні
  лабораторія і біля десяти філій, в яких виконуються в основному наступні види експертиз: 1) всі види криміналістичних: почеркознавча; авторознавча; судово-трасологічна; балістична; ідентифікація особистості за ознаками зовнішності; фототехнічна; техніко-криміналістичного дослідження документів; експертиза холодної зброї; 2) планово-економічні експертизи; 3) товарознавчі; 4) технічні
 4. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого удосконалення правового врегулювання всіх аспектів взаємовідносин особи з органами виконавчої влади. Слід визначити, що вирішення цього завдання ще не займає визначального місця у системі правового регулювання управлінських відносин.
 5. 18. Кодифікація норм міжнародного права.
  судових рішень, договорів, дипломатичного листування та інших документів, необхідних для глибокого і докладного вивчення питання, що кодифікується. Після цього передбачається видання документа Комісії, у якому містяться проекти статей або конвенцій разом із пояснювальними і допоміжними матеріалами й інформацією. Цей документ направляється урядам від імені Комісії з проханням представити з приводу
 6. 91. Право апеляційного оскарження та порядок його реалізації.
  судового збору чи витрат ні інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, суддя-доиовідач постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про то повідомляється відповідна особа, якій надасться строк для усунення виявлених недоліків. У випадку, якщо особа, яка подала апеляційну скаргу, в установлений строк виправить усі недоліки, то скарга вважається поданою в день
 7. Система криміналістики
  судова фотографія; судовий кіно- і відеозапис; трасологія; судова балістика; криміналістичне дослідження письма; техніко-криміналістичне дослідження документів; криміналістичне ототожнення особи за ознаками зовнішності; кримінальна реєстрація. 3. Криміналістична тактика є інтелектуальним ядром криміналістики. Це розділ криміналістики, який являє собою систему наукових положень і розроблюваних на
 8. § 1. Виникнення і розвиток криміналістики
  лабораторія Є. Ф. Буринського (1889). У 1892 р. вчений був нагороджений Академією наук премією ім. М. В. Ломоносова за відкриття у галузі судово-дослідницької фотографії. Фундаментальна праця Є. Ф. Буринського «Судова експертиза документів» (1903) є актуальною й нині. На початку ХХ ст. виходить друком ряд праць М. С. Бокаріуса: «Судово-медичні мікроскопічні та мікрохімічні дослідження речових
 9. § 3. Експертні та криміналістичні установи в Україні
  лабораторія були організовані ще в 1914 р.). Ці установи були створені з метою провадження різних науково-технічних досліджень за судовими справами. Київський кабінет очолював С. М. Потапов, а згодом В. І. Фаворський. Першим директором обласного кабінету в Харкові був талановитий судовий медик і криміналіст М. С. Бокаріус, а після смерті цей заклад очолив його син М. М. Бокаріус. Для виконання
 10. § 1. Поняття криміналістичної техніки та її галузі
  судового розгляду. Виділення таких форм використання криміналістичної техніки пов'язано із суб'єктом, який її застосовує. Криміналістична техніка розвивається в трьох основних напрямах: оперативно-слідча, науково-дослідна, профілактична. Кожний з напрямів передбачає розробку не лише відповідних приладів, пристосувань, інструментів, матеріалів, а й найефективніших прийомів, методів використання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua