Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

Закон прискорення темпів розвитку криміналістичної науки в умовах науково-технічного прогресу


Наукові дослідження стають продуктивною силою, могутнім фактором, що впливає на всі сфери суспільного життя, в тому числі й на соціальні, зокрема боротьбу зі злочинністю. Науково-технічний прогрес, як загальний закон науки, в криміналістиці не має часткових аналогів, що діють тільки задля неї. Прискорення темпів розвитку криміналістичних знань відбувається під безпосереднім впливом загального розвитку і набутих наукових знань.
Сто років тому Г. Гросс вперше об'єднав існуючі відомості про розкриття і розслідування злочинів в єдине знання, яке назвав системою криміналістики. Фактично, це була сукупність знань, а не наука, оскільки предмет її був визначений розпливчасто, засоби пізнання примітивні, а методологічних основ взагалі не було. Під дією науково-технічного прогресу, прискореного темпу його розвитку криміналістика перетворилася у самостійну юридичну науку, що має свій конкретний предмет і методологію.
Швидко розвиваються її теоретичні основи, з'являються нові часткові теорії - про механізм учинення злочину, криміналістична габітоскопія, авторознавство, одорологія, фоноскопія тощо. При розробці часткових теорій, засобів і методик відбувається двоєдиний процес диференціації і інтеграції наукових знань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Закон прискорення темпів розвитку криміналістичної науки в умовах науково-технічного прогресу"
 1. Закон прискорення темпів розвитку криміналістичної науки в умовах науково-технічного прогресу
  законом творчого пристосування досягнень природничих та технічних наук. Ось чому науково-технічний прогрес живить розвиток криміналістики та часткову методологію. Нові методи та засоби з'являються саме у зв'язку з відкриттям закономірностей в фундаментальних та прикладних науках. Прикладом цього є бурхливий розвиток кібернетики та інформатики, обчислювальної техніки та електроніки, що створило
 2. § 2. Закони розвитку науки криміналістики
  закономірностей природи і суспільства, що відображають стійкі сторони явищ та подій, виникає і розвивається будь-яка наука. Всяке явище або подія є ланцюгом взаємопов'язаних відношень людей, предметів, моментів часу. Зв'язок є об'єктивною закономірністю, а її вияв у вигляді відносин - об'єктивним законом. Наука як структура окремих порцій знань, об'єднаних в логічну послідовність їх відносинами,
 3. Поняття і особливості принципів екологічного права
  закони природи, ігнорувати які неприпустимо. Доводиться констатувати, що в еколого-правовій науці не приділено достатньої уваги дослідженню принципів екологічного права. Однак оскільки останнім притаманні й загальні принципи права, доцільно звернутися до їх характеристики. В літературі з загальної теорії права, у галузевій правовій і спеціальній літературі щодо розуміння загальних і галузевих
 4. КРИМІНАЛІСТИКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
  закономірностей виникнення, зберігання і зникнення слідів злочинів, яке спрямоване на оволодіння новітніми методиками, технологіями і розробками, позитивним досвідом, накопиченими протягом попереднього історичного відтинку, і визначення на цій основі подальшого наукового, освітнього і практичного поступу. Справедливо буде зазначити те, що тільки через теоретичне засвоєння минулого здійснюється
 5. § 1. Цілі і завдання правового закріплення державної економічної політики
  закону "планомірного і пропорційного розвитку", як і раніше, стверджувалося, що, на відміну від анархії ринкової конкуренції державне планування «виступає як спосіб функціонування економіки, механізм регулювання пропорцій ... де суспільство має можливість узгодженого розподілу суспільної праці в різних сферах» . Хоча, вже на той час деякі країни Східної Європи мали досвід позитивного впливу
 6. Поняття і особливості принципів екологічного права
  закони природи, ігнорувати які неприпустимо. Доводиться констатувати, що в еколого-правовій науці не приділено достатньої уваги дослідженню принципів екологічного права. Однак оскільки останнім притаманні й загальні принципи права, доцільно звернутися до їх характеристики. ¦В літературі з зага-льної теорії права, у галузевій правовій і спеціальній літературі щодо розуміння зага-льних і
 7. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  законодательства // Хозяйство и право. - 1990. - № 11. 12. Аникин Е.Б. К разработке антимонопольного законодательства // Сов. государство и право. - 1990. - № 10. 13. Антимонопольный комітет звинуватили у монополізмові на по вноваження // Діло. - 1995. - № 8. 14. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ Украї ни: Підручник. - X., 1998. 15. Бандурка О.М. Адміністративна діяльність.
 8. 35. Порядок і стадії укладання міжнародних договорів
  законним режим, встановлений у країні з порушенням права народів і націй на самовизначення і який представляє собою режим колоніального гноблення. Прецедентом є серія рішень, прийнятих у період 1965-1979 років Радою Безпеки і Генеральної Асамблеєю ООН щодо расистського режиму в Південній Родезії. Слід мати на увазі, що участь у багатосторонніх договорах держав і урядів, що взаємно не визнають
 9. 61. Регіональні міжнародні організації
  законотворчості. Водночас не можна не враховувати і того, що ЄС був делегований надзвичайно широкий обсяг правомочностей, що робить його схожим як на федеративну державу, так і конфедеративний союз. Так, право ЄС має пряма дія на території країн-учасниць і пріоритет перед національним правом, включаючи пріоритет постанов ЄС перед більш пізніми національними законами. У той же час цілі ЄС дещо
 10. 20. Державні видатки.
  прискоренням розвитку основних галузей економіки, створення фінансових можливостей для вдосконалення виробничої та соціальної інфраструктури. Державні видатки здійснюються у формі бюджетних кредитів, державних дотацій, субвеншй організаціям та населенню, здійснення державних інвестицій, бюджетного фінансування галузей, що визначають науково - технічний прогрес, а також кошторисного фінансування
© 2014-2022  ibib.ltd.ua