Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття засобів учинення злочинів


Протиправна дія - це діяльність, що розглядається як різновидність соціальної. Будь-яка діяльність передбачає виконання якоїсь роботи, злочинна не є виняток: злочинець зламує перешкоду, переміщує предмети з одного місця на інше, завдає тілесних ушкоджень потерпілому, вносить зміну в обстановку на місці події, які, власно, і є слідами злочину.
Робота - це енергетична взаємодія, коли суб'єкт передає порцію енергії конкретному об'єкту, який від цієї взаємодії видозмінюється. Передавати енергію або застосовувати силу до об'єкта суб'єкт може безпосередньо, а саме: нанести удар кулаком, ногою, плечем вибити двері, проломити перегородку, зрушити з місця сейф і, нарешті, вбити людину, або, використовуючи який-небудь предмет, скажімо, палицю, лом, сокиру, взаємодіє з ними, отримує такі самі результати. В обох випадках суб'єкт використав предмети для виконання роботи. В соціальній діяльності такі предмети називають знаряддям праці, а в злочинній - засобами учинення злочину.
Рука, нога, зуби та інші частини тіла людини, які вона використовувала, і докладені зусилля (енергія) є іманентним знаряддям праці, його не можна назвати засобами або знаряддям злочину.
Палиця, лом, сокира та ін. предмети, за допомогою яких суб'єкт докладає зусилля і таким чином виконує роботу, є знаряддям праці. При вчиненні злочину їх нерідко також називають знаряддям учинення злочину, але це визначення неточне.
Знаряддя і засоби учинення злочину - це різні поняття. Знаряддя - більш вузьке, ним визначають технічні пристосування, за допомогою яких виконується робота або якась дія . Виходячи з цього, палицю та камінь не можна називати знаряддям учинення злочину, знаряддям убивства, оскільки вони не пристосовані до якої-небудь діяльності.
Засоби учинення злочину - це збірне поняття, що складається з будь-яких предметів матеріального світу, які використовуються суб'єктом у злочинній діяльності. Вони можуть бути як пристосованими, тобто знаряддям праці, так і непристосованими. За фізичною природою засобами учинення злочину можуть бути тверді, сипучі, рідкі, газоподібні фізичні тіла, а також їхні властивості і фізичні явища. Так, убити людину можна не тільки каменем, сокирою або зброєю - досить відкрити газову комфорку, що призведе до смерті сплячих людей. Щоб завдати тілесних пошкоджень, треба лише засипати очі порошком їдкої кислоти, металевою стружкою або плеснути в обличчя сірчаною кислотою або просто окропом.
Для учинення навмисного убивства існує безліч способів. Наприклад, наїзд транспортного засобу; до станка, технічного прилада підвести струм високої напруги; підкласти вибуховий пристрій тощо. Зашкодити здоров'ю також можна жорстким випромінюванням. Всі наведені та багато інших фізичних явищ можуть бути засобами учинення злочину, однак не бути знаряддям в прямому розумінні цього поняття.
Криміналістична трасологія вважає за об'єкти слідоутворення тільки деякі засоби учинення злочину. Назвемо їх: засоби злому, зброя, транспортні засоби, інструменти і предмети. Однак законодавець для визначення засобів вчинення злочину використовує більш широкий перелік понять: транспортні засоби (ст. 215 КК України); вибухові речовини (ст. 221 КК України); вогнепальна чи холодна зброя, бойові припаси та вибухові речовини (ст. 222 КК України); легкозаймисті або їдкі речовини (ст. 225 КК України); отруйні та сильнодіючі речовини (ст. 229 КК України); наркотичні засоби (ст. 225 КК України); штампи і печатки (ст. 194 КК України); предмети, знаряддя, пристосування або предмети та інструменти (відмички, "фомки" та ін.). Законодавець називає тільки деякі засоби учинення злочину, але не дає їх загального поняття.
На нашу думку до засобів учинення злочину варто зарахувати матеріальні тіла органічного та неорганічного походження і фізичні явища, що використовуються суб'єктом в системі механізму злочинної діяльності. Звідси, серед об'єктів матеріального світу потрібно вибирати такі предмети та явища, які в злочинній діяльності виконували функції "знарядь праці".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Поняття засобів учинення злочинів"
 1. § 1. Поняття криміналістичної техніки та її галузі
  засобів оперативними працівниками при проведенні оперативно-розшукових заходів; 2) застосування науково-технічних засобів слідчими при проведенні слідчих дій; 3) використання науково-технічних засобів спеціалістами та експертами під час відповідних досліджень; 4) застосування науково-технічних засобів учасниками судового розгляду. Виділення таких форм використання криміналістичної техніки
 2. § 2. Поняття сліду в трасології. Механізм слідоутворення
  поняття сліду розглядається за кількома аспектами. У широкому розумінні слід - це результат будь-якої матеріальної зміни первинної обстановки внаслідок учинення злочину: матеріально-фіксовані зміни одного об'єкта на інший; поява чи зникнення тих чи інших предметів, порушення первинного положення, місцезнаходження, стану різних об'єктів (наприклад, загублені злочинцем на місці події власні речі,
 3. § 1. Криміналістична характеристика крадіжок
  засобів (автомобілів, мотоциклів, мопедів тощо). Будь-який злочин, у тому числі й крадіжка, - це подія, що характеризується сукупністю тільки йому притаманних властивостей і відмінних ознак. Разом з тим ці злочини мають і спільні риси, що дозволяють дати їм узагальнену характеристику і виділити при цьому певну специфіку розслідування деяких видів крадіжок. Криміналістична характеристика крадіжок
 4. §1. Історичний аспект формування поняття предмета науки криміналістики
  понятті всі елементи, з яких складається предмет науки
 5. § 1. Злочин як різновидність соціальної діяльності
  поняттям у кримінальному праві. Злочин - це передбачене кримінальним законом небезпечне діяння, що посягає на суспільний устрій та його економічну основу, приватну власність, конституційні права і свободи громадян, а також інші діяння, що посягають на суспільний правопорядок і громадську безпеку. Суть злочину як суспільно небезпечного діяння (або бездіяння) полягає у фізичній дії суб'єкта,
 6. § 1. Поняття слідів злочину, їхні властивості і криміналістичне значення при розслідуванні злочинів
  засобів, знарядь злому та ін. Це контактні сліди, які утворюються в момент взаємодії за рахунок змін (деформації, формування, зсуву, руйнування) зовнішніх ознак і внутрішніх властивостей слідоутворюючого об'єкта. Отже, слідоутворюючий об'єкт повинен бути більш твердим, ніж слідосприймаючий, а також не бути предметом, який не має власної зовнішньої форми. Слідосприймаючим об'єктом може бути як
 7. § 1. Поняття слідів пам'яті, їх властивості і механізм утворення
  поняття в загальній теорії криміналістики, це незвичайні сліди, які не входять до класу матеріальних, які є предметом слідознавства та трасології. Матеріальні сліди (рук, ніг, транспортних засобів та ін.) вивчені і класифіковані. Це матеріальна субстанція, предмет, який можна побачити, відчути, дослідити і актуалізувати потенційну інформацію, котру він несе. Слід пам'яті, хоча і є продуктом
 8. Джерела підвищеної небезпеки
  поняття, яке включає пристосування і механізми побутового і виробничого призначення, транспортні засоби, сильнодіючі отруйні і легкозаймисті речовини і фізичні явища. Іноді їх використовують як засоби учинення злочину. Тому вважаємо за необхідне розглянути їх. Приладдя і механізми виробничого і побутового призначення - це станки, машини різних класів, які неможливо перерахувати, вони відіграють
 9. § 1. Поняття і види знаряддя учинення злочинів
  поняття злому, який здійснюється "без шуму". Знаряддя злому або "злодійські інструменти", які використовувались злочинцями наприкінці минулого та на початку цього століття відповідали своєму часу. Наприклад, щоб відімкнути врізаний замок, виготовляли спеціальні щипці з довгими губками у вигляді напівтрубок. Злочинець щипцями, що називаються "уістити", захоплював кінець ключа, який був у отворі
 10. 76. Державна територія
  поняття, що має системостворюючі характеристики. При практичній реалізації він виявляється у виді територіального верховенства народу і держави. Таке верховенство передбачає: - право народу на самовизначення, тобто право кожного народу вільно установлювати свій політичний статус, вільно вибирати і забезпечувати свій політичний, економічний і культурний розвиток без будь-якого втручання ззовні
© 2014-2020  ibib.ltd.ua