Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 4 Джерела інформації про зовнішній вигляд людини


У соціальній діяльності, у тому числі і в злочинній, людина є взаємо- діючим об'єктом, який відображає свою зовнішню будову і внутрішню фіз- іологічну сутність у вигляді ідеальних і матеріальних слідів.
Матеріальні відображення - це є копії зовнішніх ознак, які утворються внаслідок контактної взаємодії і елементарного відображення.
Ідеальні сліди-відображення - це мислені образи, сліди пам'яті, які виникають у свідомості людини після сприйнятпц)знаки. Отже, джерелами матеріальних слідів є люди і речі (предмети), а^ідеальних - тільки люди Оскільки у слідоутворенні беруть участь тільки два об'єкти - слідоутворю-ючий і слідосприймаючий, то можливі такі матеріальні джерела-системи: людина людина; людина предмет; предмет предмет знак означає відображення і взаємодію.
Перша взаємодіюча система людина ? людина - найбільш поширене джерело криміналістичної інформації, тому що люди - найбільш часті суб'єкти злочинів не тільки проти особи, але й багато інших. Люди відображають одне одного і стають джерелами фактичних даних, у тому числі про зовнішність особи. Взаємодіюча система людина?людина - активна, крім психічного відображення, паралельно може відбуватися еле- ментарне відображення і утворення матеріальних слідів. Злочинець і потерпілий - це джерела як ідеальних^так і матеріальних відображень, тимчасом, як свідок найчастіше є джерелом ідеальних відображень. Ідеальними відображеннями є сліди пам'яті, а матеріальними - сліди-предмети, сліди-відображення і сліди-речовини.
Друга взаємодіюча система - лі^и^а ^'=='> підмет - є менш активною, але достатньо поширеною в механізмі вчинення злочинів. У ній акти-"^ним елементом є людина, яка відображає взаємодіючий об'єкт як ідеально так і матеріально. Потерпілий запам'ятав ножа, котрим погрожував злочинець - це слід пам'яті; на одязі і тілі потерпілого залишились пошкодження і рани, нанесені ножем злочинця - це сліди матеріальні. Тому люди, або інакше суб'єкти-джерела мусять бути допитані і освідувані для виявлення матеріальних слідів.
"Предмет" у розглянутій системі відображає зовнішність людини тільки елементарно, як фізичне тіло. Тому на предметах матеріальної обстановки треба шукати сліди рук, ніг, зубів, крові, волосся, запаху, часток тканини і людських виділень.
Третя взаємодіюча система і^^мет^^=> предмет типова для механізму слідоутворення в трасології і слідознавстві. Система інертна і нетипова для відображення ознак зовнішності. Вона виступає джерел інформації. Лише у випадках взаємодії трупа або його частин з матеріальними об'єктами. Наприклад, мокрим грунтом, сипучими тілами. У таких випадках можуть виникати матеріальні сліди, які відображають зовнішні ознаки людини. Так, ложе трупа відображає приблизний зріст, будову тіла, анатомі-и' чні Лщомалії/ наприклад, відсутність руки, ноги. Як виняток можуть відо-^-^бражатися окремі зовнішні ознаки обличчя, рук і підошов ніг (посм^р^а маска обличчя, руки).
Розглянуті джерела інформації про зовнішні ознаки людини являють собою сліди безпосередньої взаємодії. Разом з тим вони можуть виникати і при опосередкованому контакті шляхом використання технічних засобів, наприклад, фотографії, відеозапису, кінозйомки, малювання і письма. У зв'язку з цим ознаки зовнішності людини можуть знаходитись в фото^ кі-но-д відеодокументах, письмових і графічних матеріалах, наприклад, у криміналістичних обліків у автоматизованих банках даних, спортивних, лікувальних, військових і особових справах відділів кадрів, установ, архівів тощо.
Ознаки зовнішності мають два рівні: анатомінний, який відображає фізичну будову, і структурний, який характеризуй Внутрішню сутність біологічного об'єкта. Оскільки кожний вид інформації може відображатис^-матеріально, то джерела інформації доцільно розділити так: 1) які відображають фізичну (зовнішню) структуру, і 2) які відображають внутрішню структуру і біологічну сутність людини (див. схему).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 4 Джерела інформації про зовнішній вигляд людини"
 1. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  джерелами якого повинні стати: а) узагальнюючий Закон України "Про основні засади державної служби і служби в органах місцевого самоврядування", який має місти ти загальні положення, вичерпну класифікацію державних службовців, організацію керівництва державною службою тощо. Положення цього Закону матимуть безпосередню дію і загальне значення; б) правові акти для окремих груп державних
 2. § 1. Ознаки зовнішності людини і механізм відображення їх при вчиненні злочину
  джерелом криміналістичної інформації. Людина як суб'єкт взаємодії та слідоутворення є одним з багатопланових об'єктів живої природи. Складна і різнобічна роль суб'єкта у структурі злочинної діяльності, тому що він посідає перше місце - без суб'єкта немає діяльності, а значить і не учинюються злочини. Перебуваючи на вищому ступені розвитку та організації матерії, людина володіє найбільшою
 3. § 5 Збирання і використання джерел інформації про зовнішність людини ^д^розшуку і ототожнення
  джерел здійснюється з метою розшуку безвісти пропавших осіб, злочинців, які переховуються, встановлення осіб по невпізнаних трупах, ідентифікації людини, створення автоматизованих банків даних, організації оперативних та криміналістичних обліків. Матеріальні джерела, які повністю відображають зовнішній вигляд людини, або окремі -иер^ частини, зустрічаються рідко через ряд причин. У практичній
 4. § 2. Предмет науки криміналістики
  джерела доказової інформації. У природі все взаємопов'язано і взаємозумовлено. Злочинна діяльність не виняток. Сліди-відображення виникають за загальними законами діалектики і несуть необхідний і повторюваний, тобто закономірний характер. Давно помічено, що в соціальній діяльності люди розрізняються за образом дії, предметами і прийомами та їхнім використанням і застосуванням, які при масовому
 5. § 1. Відображення в основі механізму вчинення злочину
  джерел при переході від живого до абстрактного мислення і від нього до практики (В. І. Ленін). Чуттєве відображення викликає формування мислячого (ідеального) образу як джерела криміналістичної інформації. В цьому плані розслідування можна інтерпретувати як процес відображення на рівні людської свідомості ідеальних і матеріальних слідів злочину. Слідчий-дізнавач, суддя починають пізнання злочину
 6. Системні джерела криміналістичної інформації
  джерела люди і речі є простими, тому що кожний по-своєму відображає: людина - ідеально, а річ - матеріально. Якщо в процесі судового розгляду для отримання інформації в одній пізнавальній процедурі (слідчій дії, оперативному заході) одночасно використовуються два джерела, то вони створюють складну систему простих джерел, яка відображає сумарну інформацію ідеального та матеріального відображень.
 7. § 1. Поняття слідів злочину, їхні властивості і криміналістичне значення при розслідуванні злочинів
  джерела інформації про події минулого. Діяльність щодо виявлення, фіксації, дослідження, оцінки і використання слідів-джерел інформації (фактичних даних) складає суть розслідування. Отже, вміння "читати" сліди злочину - одна з головних задач співробітників правоохоронних органів. У науці криміналістиці сліди злочину прийнято розглядати у широкому та вузькому аспектах. Сліди в широкому розумінні -
 8. § 2. Класифікація слідів у криміналістиці (історичний аспект)
  джерелами інформації. Історичні події свідчать, що розшук злочинця по слідах ніг ("гоніння по сліду"), використання слідів рук ймовірно були першими матеріальними слідами, що використовувалися при розслідуванні. Згодом почали використовувати сліди, відображення навичок людини - ходу (доріжку слідів), письмову і звукову мову, спосіб учинення і т. п. Тому ще на етапі становлення криміналістичних
 9. § 6. Особливості методики ототожнення людини за ознаками зовнішності
  джерело під час такої слідчої дії, як пред'явлення для впізнання, а за матеріальними слідами - спеціаліст протягом проведення судової експертизи. У першому випадку ототожнення здійснюється за мисленим образом (сліду пам'яті), який зберегається джерелом, а в другому - за матеріальним відображенням ознак зовнішності - фотографіями, відеограмами, кінострічками, зліпками, рентгенограмами. Це об'єкти
 10. § 1. Будова шкірного покриву долонь поверхні рук і підошов ніг
  джерел інформації для розшуку і ототожнення людини називається пороскопією, яка є окремим розділом дактилоскопії. Криміналістичне дослідження нерівностей будови країв папілярниї ліній на долонях поверхні рук і підошов ніг утворює відділ дактилоскопії, який називається еджескопією (анг. adgeo - край, кромка, гр. skopeo - дивлюсь). Загальні і власні (окремі) ознаки будови папілярних узорів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua