Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 7. Механізм слідоутворення при біологічній взаємодії


Біологічна взаємодія, як і хімічна, пов'язана з внутрішніми змінами об'єктів, до того ж ці зміни виникають внаслідок різних фізіологічних процесів у живих організмах, тканинах. Значне місце приділяється різним мікроорганізмам, бактеріям, які беруть участь у слідоутворенні своєю життєдіяльністю, розмноженням, відмиранням.
Механізм утворення слідів у біологічних об'єктах досить складний і розглядається у спеціальних галузях, наприклад, судовій медицині, фізіології, мікробіології тощо. Назвемо лише найбільш відомі види біологічної взаємодії, внаслідок яких утворюються сліди, які використовуються при розслідуванні злочинів. Насамперед, розмноження об'єктів (мікроорганізмів, бактерій, спор), які утворюють на біологічних об'єктах сліди у вигляді плісняви, колоній мікроорганізмів, комах, черв'яків. Потерпілий стверджував, що вкрадений у нього фотоапарат мав характерну ознаку - на шкіряному футлярі всередині була пляма плісняви, тому що апарат зберігався у вологості. Проте звинувачений заявляв, що апарат він купив і ніякої плями всередині футляра немає. При проведенні судової експертизи в ультрафіолетових променях було знайдено і зафіксовано пляму плісняви, яка була виведена злочинцем касторовим маслом. Однак сліди, які люмінесціювали плісняву, залишились і були доказом наявності слідів плісняви всередині футляру фотоапарата..
Відомо, що існують види бактерій, які розмножуються у певних живлячих середовищах, наприклад, бактерії, які живляться кіптявою згорілого пороху. Ця властивість використовується для визначення місцезнаходження слідів близького пострілу на темних поверхнях. Поверхню тканини навколо вхідного отвору обробляють (засівають) бактеріями, і об'єкт поміщають у термостат, де бактерії швидко розмножуються і пожирають тільки кіпоть, тим самим допомагають з'ясувати місцезнаходження і розмір окіпчування, необхідні для визначення відстані, з якої був проведений постріл.
Порушення фізіологічного розвитку живої матерії (тканини) утворюють сліди, наприклад, садно, синяки, які виникають внаслідок механічної дії на живу тканину. Такі сліди відносно стійкі, з часом вони зникають, тому в трасологічному плані вони малоефективні, але у слідознавстві використовуються досить широко.
Трупні явища - це наслідок порушення фізіологічного розвитку, або інакше, припинення життєвих процесів. На спині трупа утворюються великі трупні плями, які свідчать про його положення в останній час. Якщо позу трупа міняють, то змінюються розташування трупних плям. У трупа, який висить в петлі, трупні плями локалізуються на ногах до пояса і кистях рук. При положенні трупа на спині у плямах відображується структура поверхні у вигляді блідих плям, які можна сфотографувати. З плином часу в трупних плямах починаються гнилісні зміни, які змінюють їх колір, який свідчить про вид змін і часу, що нерідко використовується для встановлення фактів, які пов'язані з убивством.
Для дослідження слідів біологічного походження потрібно звертатися за допомогою до спеціалістів. Огляд трупа людини проводиться за участю судового медика, огляд трупа тварин - ветеринара. Ці спеціалісти здатні відповісти на багато запитань, які цікавлять слідство.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 7. Механізм слідоутворення при біологічній взаємодії"
 1. § 1. Поняття слідів злочину, їхні властивості і криміналістичне значення при розслідуванні злочинів
  механізму злочину, тобто результат взаємодії суб'єктів злочину між собою і матеріальним середовищем. Оскільки сліди злочину реально відображають механізм учинення злочину та його учасників, то їхня роль у розкритті, розслідуванні і попередженні злочинів надзвичайно важлива. Сліди злочинів - це джерела інформації про події минулого. Діяльність щодо виявлення, фіксації, дослідження, оцінки і
 2. § 1. Ознаки зовнішності людини і механізм відображення їх при вчиненні злочину
  механізмі злочину люди є основним джерелом криміналістичної інформації. Людина як суб'єкт взаємодії та слідоутворення є одним з багатопланових об'єктів живої природи. Складна і різнобічна роль суб'єкта у структурі злочинної діяльності, тому що він посідає перше місце - без суб'єкта немає діяльності, а значить і не учинюються злочини. Перебуваючи на вищому ступені розвитку та організації матерії,
 3. § 1. Поняття трасології та її значення
  механізм злочинної події. Вивчення матеріально-фіксованих слідів (слідів-відображень) здійснює трасологія - криміналістичне вчення про сліди. Трасологія* - це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає матеріально-фіксовані сліди, закономірності їх утворення і розробляє прийоми, методи та науково-технічні засоби їх виявлення, фіксації, вилучення і дослідження. Трасологія базується на таких
 4. § 2. Поняття сліду в трасології. Механізм слідоутворення
  механізм може бути різним: слідоутворення може здійснюватися в результаті фізичних, хімічних, біологічних та інших процесів. Матеріально-фіксовані сліди виникають у результаті механічної контактної взаємодії двох об'єктів: один об'єкт утворює слід (той, який залишив слід) - слідоутворюючий об'єкт, інший - сприймає змінення (на якому утворився слід) - слідосприймаючий. Ділянки поверхні об'єктів,
 5. § 3. Класифікація слідів
  механізму утворення слідів розрізняють сліди: об'ємні та поверхневі, статичні й динамічні, локальні та периферичні. Об'ємні (вдавлені) сліди відображають зовнішню будову слідоутворюючого об'єкта в об'ємі, тобто у всіх трьох його вимірах - за довжиною, шириною і глибиною. Вони виникають від вдавлення слідоутворюючого об'єкта у податливу слідосприймаючу поверхню, яка при цьому деформується. Часто
 6. § 7. Методика групофікації та ідентифікації
  механізм взаємодії і утворення ознак як на ототожнюваному, так і на ототожнюючому об'єктах, зокрема визначається вид руху - фізичний, механічний, біологічний, а також енергія слідоутворення (кінетична, теплова, магнітна, електрична). Виявлені ознаки та властивості оцінюються, визначаються їх стійкість, незалежність, ідентифікаційна значущість. Повнота виявлених ознак забезпечується дослідженням
 7. § 1. Відображення в основі механізму вчинення злочину
  механізму учинення злочину зокрема можна сформулювати так: По-перше, всезагальна властивість матерії відображення дозволяє події злочину інтерпретувати як процес відображення і слідоутворення. Якщо існують події в дійсності або існували в минулому, то обов'язково мають бути відображення-сліди. Останнє збільшує число джерел інформації, існують не тільки традиційно тверді носії інформації, але й
 8. § 2. Види взаємодії у структурі механізму злочину та їх енергетична сутність
  механізму біологічного руху дозволяє встановити час виникнення та зникнення слідів, а отже, давність настання смерті, поховання та ін. Зараз виник новий напрям у судовій експертизі, який розв'язує саме ці питання. Сліди біологічного походження мають велике значення при розслідуванні
 9. § 2. Класифікація слідів у криміналістиці (історичний аспект)
  механізмом творення сліди ділили на динамічні та статичні; об'ємні та поверхневі (плоскісні); локальні та периферійні; зафарбовані та безкольорові; видимі, слабовидимі (маловидимі) та невидимі; точкові та лінійні. Пізніше робилися спроби класифікувати сліди у трасології як на єдиній, так і на змішаних основах. Так, Ф. П. Сова за формою і матеріальною природою слідосприймаючої речовини сліду всі
 10. § 3. Основи слідоутворення матеріальних слідів у слідознавстві і трасологі
  механізм слідоутворення в слідознавстві і трасології будується на основі єдиних форм руху матерії, котрі у філософії іменуються, як механічна, фізична, хімічна і біологічна. Слідоутворення здійснюється в процесі взаємодії - переміщення в просторі двох тіл, при контакті яких відбувається обмін енергії та утворення слідів. Механічний рух самий явний і поширений у криміналістиці. Злочинець,