Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКриміналістика → 
« Попередня Наступна »
Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Тимошенко П.Ю., Салтевський М.В.. Криміналістика.:Підручник. Київ: Національна академія внутрішніх справ України,1997. - 232 с., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 5. Механізм слідоутворення при фізичній взаємодії


Фізична взаємодія пов'язана з внутрішніми, прихованими якостями змін на молекулярному або атомарному рівнях. Саме у цьому відмінність механічних слідів як простого переміщення, змін порядку пересування тіл у просторі. Сліди фізичної взаємодії - це структурні і енергетичні зміни у всякому фізичному тілі. Структурні зміни виникають при контактній взаємодії на місці прикладення сили (кінетичної, електромагнітної, теплової енергії). Так, при ударі твердих тіл виникає деформація взаємодіючих об'єктів, сліди якої, як правило, очевидні. Разом з тим відбуваються фізичні зміни внутрішньої структури, якостей і властивостей об'єктів, порушується кристалічна структура, змінюється опір, пружність, твердість та ін., виникає нагрівання об'єктів на місці контакту, змінюється електропровідність. Ці сліди-ознаки, застосовуючи певні технічні засоби, можна фіксувати і використовувати в доказуванні. Вони невидимі, локалізовані в місцях контактуючих поверхонь і їх не завжди можна знищити.
При енергетичній безконтактній взаємодії, наприклад, електричній, магнітній, променевій, радіаційній, також утворюються сліди на взаємодіючих об'єктах - в електричних, телефонних мережах з'являються сліди наведеного індукційного струму; в комп'ютерних системах - сліди-перешкоди електричних полів, ліній електропередач тощо, при радіоактивному випромінюванні предмети стають радіоактивними. Названі сліди енергетичного походження мають дуже широке поле локалізації. Вони мало придатні для індивідуальної ідентифікації, але є джерелами доказової інформації, яка може і повинна використовуватись у розслідуванні злочинів.
Таким чином, сліди фізичної взаємодії - це невидимі зміни в матеріальних тілах органічного і неорганічного походження, які діляться на два класи: сліди структурних змін і сліди енергетичних змін. Використовуючи їх як основи, можна побудувати класифікацію слідів фізичної взаємодії (мал. 11).
Мал. 11. Класифікація слідів фізичних змін
Сліди структурних змін виникають замість контактного обміну енергією слідоутворення на рівні перебудови кристалічної структури або на молекулярному і атомарному рівнях. Зміни кристалічної структури викликають втрату деяких властивостей об'єкта, наприклад, пружності, електропровідності, хімічної активності або, навпаки, їхню появу. Так, метали втрачають електропровідність, пружність, активність до хімічних реагентів, які лежать в основі нових методів відновлення знищених номерів на зброї, деталях краденого автотранспорту, а також на дерев'яних, гумових і пластмасових виробах.
Сліди якісних змін являють собою різновидність структурних і відрізняються від них тим, що на місці контактної взаємодії змінюються не тільки властивості об'єктів, але й виникають нові якості. Наприклад, при електричній взаємодії відбувається перехід речовини із одного складу в інший, на місці контакту з'являються нові речовини.
За характером електромітки визначають вид взаємодії, а поява нової речовини свідчить про природу об'єктів.
Термічні сліди вказують на температурні зміни тіла на місці контактної взаємодії. Сутність цього явища полягає в зміні швидкості руху молекул, внаслідок перетворення кінетичної енергії на теплову. Так, при ударі двох тіл на місці контакту з'являється нагрівання. Термічні (теплові) сліди не мають точної локалізації і після припинення дії розсіваються (тіло охолоджується). На предметах з низькою теплопровідністю (дерево, тканина, папір та ін.) тепловий слід зберігається довше, ніж на металічних, які мають більшу теплопровідність.
Теплові сліди можна спостерігати за допомогою тепловізора (мал. 12). Якщо труп лежав на підлозі, килимовій доріжці, грунті, а потім був переміщений, то, оглядаючи місце події з допомогою тепловізора, можна спостерігати тепловий слід-ложе трупа, а також будь-якого іншого об'єкта, який довгий час знаходився в речовій обстановці місця події. Однак портативних тепловізорів для огляду місця події поки що немає.
Сліди енергетичних змін за видами ось такі: електричні, електростатичні, магнітні і радіаційні. Розглянемо кожний з них окремо.
Електричний слід являє появу в об'єкті електричного струму, для нього є перешкодою, наприклад, у роботі складної вимірювально-обчислювальної системи комп'ютерів тощо, особливо точних приладів. Електричний слід динамічний і спостерігається в джерелі тільки в процесі роботи, коли його можна виміряти і визначити як слід-перешкоду в електричному ланцюзі. При зникненні взаємодії - слід зникає, однак у складних системах він може залишити слід, наприклад, пошкодити електромагнітні сигнали інформації, які зберігаються в пам'яті обладнання.
Електростатичний слід - це електризація діелектрика (скло, порцеляна, сірка тощо) при взаємодії з предметами матеріального світу. Відомо, якщо потерти скляну паличку об шкіру, вовняну тканину, то на об'єктах виникають електростатичні заряди електрики, які зберігаються протягом довгого часу. Подібне явище спостерігається на місці події, коли при переміщенні відбувається тертя підошви взуття об ворсинки килимової доріжки. На них виникають електростатичні заряди, які можна знайти і зафіксувати фотографічним шляхом (мал. 13).
Щоб знайти невидимі електростатичні сліди, достатньо на килимову доріжку насипати порошок діелектрика, наприклад, полістеролу, плексигласу, ебоніту, кам'яновугільної смоли і т. п., а потім струсити його механічно або здути струменем повітря, порошку на периферичних ділянках не буде, він залишиться тільки на ворсинках, які мають електростатичний заряд. Слід буде видимим, його можна сфотографувати або перенести на копіювальний матеріал (дактилоплівку).
Електростатичні сліди малопридатні для встановлення навіть групової належності, оскільки їхня якість залежить від багатьох факторів передусім структури слідосприймаючого об'єкта, часу контакту і моменту обробки порошком сліду після його виникнення.
Сліди магнітних змін утворюються при контактній взаємодії намагніченого слідоутворюючого об'єкта з ненамагніченим слідосприймаючим. Останній на місці контакту намагнічується, тобто виникає магнітний невидимий слід, який повторює форму поверхні магніту-щілини магнітної головки записуючого обладнання.
Типічними слідами магнітних змін є сліди звукових і оптичних сигналів, які записані на магнітних носіях - магнітних плівках, дисках, дискетах, стальному дроті та інших носіях. Магнітні сліди в сучасній криміналістиці використовуються для ідентифікації джерела звукових сигналів (людини, предметів матеріального світу), встановлення засобів вчинення злочину. Для дослідження магнітних слідів розроблені технічні засоби і методики визначення і дослідження в експертній і слідчій практиці. Сліди намагніченості використовуються для розробки методики встановлення давності пострілу із зброї.
Сліди радіаційної взаємодії виникають при контактній і безконтактній променевій взаємодії об'єктів. При контактній взаємодії слідоутворюючий радіоактивний предмет на місці контакту опромінює слідосприймаючий об'єкт, який стає радіоактивним, утворюється невидимий слід-радіоактивна відмітка, який можна знайти і заміряти спеціальними приладами (дозиметри, радіометри). На цьому принципі побудовано оперативний метод стеження за злочинцем, рухом викрадених речей і їхнім місцезнаходженням та ін. Маючи це за мету, на предмет наносять радіоактивну відмітку, а потім простежують за її місцезнаходженням і переміщенням за допомогою дозиметричних приладів. Зрозуміло, такі операції проводяться в суворому дотриманні законності.
Сліди променевих змін (впливу). Сліди променевої взаємодії рідко зустрічаються в слідчій практиці, разом з тим вони несуть криміналістичну інформацію, яка ще недостатньо використовується при доказуванні у кримінальних справах. Сліди променевої взаємодії безконтактні і виникають внаслідок впливу енергії променевого потоку. Типовими джерелами променевої енергії є Сонце або штучні обладнання - рентгенівські трубки, бактеріцидні лампи, лазери та ін. Якщо на аркуш паперу покласти який-небудь предмет і залишити його на сонці, то через деякий час на папері утвориться периферичний слід цього предмета за рахунок вигоряння поверхні поза зоною контакту. Слід передає загальну форму і малопридатний для ідентифікації. Променеві сліди можуть бути контактними і безконтактними. Наприклад, при променевому впливі під час атомного вибуху виникали як контактні, так і безконтактні сліди - тіні предметів, людей. Аналогічний процес утворення слідів при використанні рентгенівського випромінювання. Фізико-хімічний і фотофізичний процеси, які лежать в основі сучасної фотографії,- є складними процесами утворення фізичних слідів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 5. Механізм слідоутворення при фізичній взаємодії"
 1. § 1. Поняття слідів злочину, їхні властивості і криміналістичне значення при розслідуванні злочинів
  механізму злочину, тобто результат взаємодії суб'єктів злочину між собою і матеріальним середовищем. Оскільки сліди злочину реально відображають механізм учинення злочину та його учасників, то їхня роль у розкритті, розслідуванні і попередженні злочинів надзвичайно важлива. Сліди злочинів - це джерела інформації про події минулого. Діяльність щодо виявлення, фіксації, дослідження, оцінки і
 2. § 2. Класифікація слідів у криміналістиці (історичний аспект)
  механізмом творення сліди ділили на динамічні та статичні; об'ємні та поверхневі (плоскісні); локальні та периферійні; зафарбовані та безкольорові; видимі, слабовидимі (маловидимі) та невидимі; точкові та лінійні. Пізніше робилися спроби класифікувати сліди у трасології як на єдиній, так і на змішаних основах. Так, Ф. П. Сова за формою і матеріальною природою слідосприймаючої речовини сліду всі
 3. § 1. Ознаки зовнішності людини і механізм відображення їх при вчиненні злочину
  механізмі злочину люди є основним джерелом криміналістичної інформації. Людина як суб'єкт взаємодії та слідоутворення є одним з багатопланових об'єктів живої природи. Складна і різнобічна роль суб'єкта у структурі злочинної діяльності, тому що він посідає перше місце - без суб'єкта немає діяльності, а значить і не учинюються злочини. Перебуваючи на вищому ступені розвитку та організації матерії,
 4. § 1. Поняття засобів учинення злочинів
  механізму злочинної діяльності. Звідси, серед об'єктів матеріального світу потрібно вибирати такі предмети та явища, які в злочинній діяльності виконували функції "знарядь
 5. § 1. Поняття трасології та її значення
  механізм злочинної події. Вивчення матеріально-фіксованих слідів (слідів-відображень) здійснює трасологія - криміналістичне вчення про сліди. Трасологія* - це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає матеріально-фіксовані сліди, закономірності їх утворення і розробляє прийоми, методи та науково-технічні засоби їх виявлення, фіксації, вилучення і дослідження. Трасологія базується на таких
 6. § 2. Поняття сліду в трасології. Механізм слідоутворення
  механізм може бути різним: слідоутворення може здійснюватися в результаті фізичних, хімічних, біологічних та інших процесів. Матеріально-фіксовані сліди виникають у результаті механічної контактної взаємодії двох об'єктів: один об'єкт утворює слід (той, який залишив слід) - слідоутворюючий об'єкт, інший - сприймає змінення (на якому утворився слід) - слідосприймаючий. Ділянки поверхні об'єктів,
 7. § 3. Класифікація слідів
  механізму утворення слідів розрізняють сліди: об'ємні та поверхневі, статичні й динамічні, локальні та периферичні. Об'ємні (вдавлені) сліди відображають зовнішню будову слідоутворюючого об'єкта в об'ємі, тобто у всіх трьох його вимірах - за довжиною, шириною і глибиною. Вони виникають від вдавлення слідоутворюючого об'єкта у податливу слідосприймаючу поверхню, яка при цьому деформується. Часто
 8. § 5. Виявлення, фіксація і вилучення слідів рук. Сутність дактилоскопічної експертизи
  придатні для забарвлення слідів на різних поверхнях (темна суміш: родамін - 3 %, оксид кобальту - 60 %, живиця - 37 %; світла суміш: оксид цинку (оброблений спиртовим розчином оксихінолу) - 3 %, оксид свинцю - 60 %, живиця - 37 %). Принцип використання порошків полягає в тому, що потожирові виділення на відбитках пальців рук тривалий час залишаються зволоженими, тому до них прилипають часточки
 9. § 1. Криміналістична характеристика злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху
  механізмів у разі виконання ними основних виробничих операцій, для яких вони призначені (оранка, прокладання траншей, скирдування, збирання врожаю, лісозаготівля, встановлення щогл, опор тощо); б) які виникли внаслідок стихійного лиха; в) що сталися через порушення водієм техніки безпеки і правил експлуатації транспортних засобів за відсутності водія за кермом (запуск двигуна за допомогою
 10. § 7. Методика групофікації та ідентифікації
  механізм взаємодії і утворення ознак як на ототожнюваному, так і на ототожнюючому об'єктах, зокрема визначається вид руху - фізичний, механічний, біологічний, а також енергія слідоутворення (кінетична, теплова, магнітна, електрична). Виявлені ознаки та властивості оцінюються, визначаються їх стійкість, незалежність, ідентифікаційна значущість. Повнота виявлених ознак забезпечується дослідженням
© 2014-2020  ibib.ltd.ua