Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Плешакова, А.Н. КОРОЛЬОВ. Коментар до Федерального закону від 26 грудня 2008 РОКУ N 294-ФЗ "ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ державного контролю (нагляду) і муніципального контролю", 2008 - перейти до змісту підручника

Стаття 20. Недійсність результатів перевірки, проведеної з грубим порушенням вимог цього Закону

Коментар до статті 20 січня.

Частина 1 статті встановлює можливість скасування результатів перевірки, проведеної з грубими порушеннями вимог коментованого Закону, вищим органом державного контролю (нагляду) або судом на підставі заяви юридичної особи, індивідуального підприємця. Результати перевірки, проведеної з грубими порушеннями, не можуть служити доказом порушення юридичною особою або індивідуальним підприємцем обов'язкових вимог і вимог, встановлених муніципальними правовими актами. 2.

Частина 2 коментованої статті містить перелік грубих порушень, за наявності яких результати перевірки, проведеної органом державного контролю (нагляду), органом муніципального контролю, можна визнати недійсними:

відсутність підстав для проведення планової перевірки (перевірка повинна проводитися не частіше одного разу на три роки на підставі щорічних планів, які розробляються органами державного контролю (нагляду), органами муніципального контролю відповідно до їх повноважень);

порушення термінів повідомлення про проведення планової перевірки юридичної особи, індивідуального підприємця (не пізніше ніж протягом трьох робочих днів до початку її проведення шляхом направлення копії розпорядження чи наказу керівника, заступника керівника органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю про початок проведення планової перевірки рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення або іншим доступним способом);

порушення термінів повідомлення про проведення позапланової перевірки юридичної особи, індивідуального підприємця (повідомляються органом державного контролю (нагляду), органом муніципального контролю не менше ніж за двадцять чотири години до початку її проведення будь-яким доступним способом, за винятком позапланової виїзної перевірки, підстави проведення якої зазначені в п.

2 ч. 2 ст. 10);

відсутність підстав для проведення позапланової виїзної перевірки (повинні бути звернення і заяви громадян, юридичних осіб, індивідуальних підприємців, інформація від органів державної влади, органів місцевого самоврядування із засобів масової інформації про виникнення загрози заподіяння шкоди життю, здоров'ю громадян, шкоди тваринам, рослинам, довкіллю , безпеки держави, а також погрози надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру; заподіяння шкоди життю, здоров'ю громадян, шкоди тваринам, рослинам, довкіллю, безпеки держави, а також виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру);

відсутність узгодження з органами прокуратури позапланової виїзної перевірки щодо суб'єктів малого та середнього підприємництва, яка проводиться з підстав, зазначеними в подп. "А" і "б" п. 2 ч. 2 ст. 10;

порушення строків та часу проведення перевірок суб'єктів малого підприємництва (стосовно одного суб'єкта малого підприємництва загальний термін проведення планової виїзної перевірки не може перевищувати 50 годин для малого підприємства і 15 годин для мікропідприємства на рік);

проведення перевірки без розпорядження чи наказу керівника, заступника керівника органу державного контролю (нагляду), органу муніципального контролю;

вимога документів, не відносяться до предмета перевірки;

перевищення встановлених термінів проведення перевірки;

ненадання акта перевірки (акт перевірки оформляється безпосередньо після її завершення у двох примірниках, один з яких з копіями додатків вручається керівнику, іншій посадовій особі або уповноваженому представнику юридичної особи, індивідуальному підприємцю, його уповноваженому представнику під розписку про ознайомлення або про відмову в ознайомленні з актом перевірки.

За відсутності керівника, іншої посадової особи або уповноваженого представника юридичної особи, індивідуального підприємця, його уповноваженого представника, а також у разі відмови особи, що перевіряється дати розписку про ознайомлення або про відмову в ознайомленні з актом перевірки акт надсилається рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 20. Недійсність результатів перевірки, проведеної з грубим порушенням вимог цього Закону "
 1. 5. Правові наслідки визнання недійсності угод
  недійсною угода повністю або частково виконана, виникає питання про майнові наслідки її
 2. Права аудитора
  перевірка стала для акціонерних товариств постійним явищем, його працівникам бажано знати права аудитора, з тим щоб створити йому необхідні умови для роботи. Аудитор (аудиторська фірма) має право: - самостійно визначати форми і методи аудиторської перевірки, виходячи з вимог нормативних актів Російської Федерації, а також конкретних умов договору з акціонерним товариством; -
 3. 55. Вимоги, на які не поширюється дія позовної давності.
  Порушеного права приймається до розгляду судом, арбітражем або третейським судом незалежно від закінчення строку позовної давності. Стаття 83. Вимоги, на які позовна давність не поширюється Позовна давність не поширюється: на вимоги, що випливають з порушення особистих немайнових прав, крім випадків, передбачених законом; на вимоги державних організацій про
 4. Тема 16. Тактика перевірки показань на місці.
  Результатів перевірки показань на місці. Контрольні питання: У чому полягає відмінність перевірки та уточнення показань на місці від допиту і слідчого експерименту? Які психологічні та тактичні прийоми виконання цієї слідчої дії? Як фіксується весь процес його проведення? Рекомендована література: Авсюк А. В. Процесуальні і тактичні особливості перевірки показань на
 5. 16. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування
  результатами перевірки спеціально уповноважений орган з питань ліцензування складає акт. У разі виявлення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування не пізніше ніж за десять робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення органом ліцензування порушень
 6. 44. Уявні і удавані угоди.
  Стаття 58. Недійсність мнимої і удаваної угод Недійсною є угода, укладена лише про людське око, без наміру створити юридичні наслідки (мнима угода). Якщо угода укладена з метою приховати іншу угоду (удаване угода), то застосовуються правила, які регулюють ту угоду, яку сторони дійсно мали на
 7. 4. Недійсність частини угоди
  недійсності окремих умов угоди може бути їх протиріччя вимогам, встановленим законом, а також вади змісту, викликані вадами волі (обман, насильство і т. п.). Недійсність частини угоди не тягне недійсність інших її частин, якщо можна припустити, що угода може бути здійснена і без включення недійсної її частини (ст. 180 ЦК). Наприклад, визнаючи
 8. 3. Завдання та функції банківського нагляду
  результатами застосування санкцій за порушення та недотримання договірних зобов'язань; - виявлення причин, мотивів і обставин, що сприяли банківським порушень; - з'ясування цілей порушення нормативних актів ЦБ РФ, з'ясування причин викривлення звітних показників , економічних нормативів; - з'ясування причин і цілей проведення банком збиткових, неефективних
 9. 4. Припинення правової охорони товарного знака
  недійсною або анулювання реєстрації. Підставами для повної або часткової недійсності реєстрації товарного знака може служити її проведення неналежним суб'єктом, наприклад фізичною особою, яка не є підприємцем, або з порушенням норм, що передбачають відмову в реєстрації деяких позначень Реєстрація товарного знака анулюється Патентнимвідомством у зв'язку з
 10. Судовий захист права на місцеве самоврядування
  недійсними що порушують права місцевого самоврядування актів органів державної влади та державних посадових осіб, органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а також громадських об'єднань. Згідно ст.12 ЦК України Захист цивільних прав здійснюється шляхом.: 1) визнання права; 2) відновлення становища,
 11. 43. Угоди, здійснені недієздатними, неповнолітніми, особами обмеженими у дієздатності, а також особами, які в момент укладання угоди не могли розуміти значення своїх дій або керувати ними.
  Недійсною за позовом цього громадянина. Якщо така угода визнана недійсною, то кожна з сторін зобов'язана повернути другій стороні все одержане за угодою, а при неможливості повернення отриманого в натурі - відшкодувати його вартість. Стороні, яка в момент укладення угоди не могла розуміти значення своїх дій або керувати ними, відшкодовуються другою стороною