Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Теорія виникнення держави


Теологічна теорія, її автором був Фома Аквінський Його вчення побудовано на
ієрархії форм: від Бога - чистого розуму - до духовного і матеріального
світу. Проголошення походження держави від Бога обґрунтовує її вічність і
непорушність, підкреслює думки про те, що будь-яке посягання на державу
приречене на поразку, оскільки владу вкладено в руки правителя Богом, і
вона покликана захищати благо всіх. Патріархальна теорія. Сутність її
полягає у твердженні, що держава походить від сім'ї. Абсолютна влада
монарха - це продовження батьківської влади. Основними представниками
названої теорії є Арістотель, Михайловський. Договірна теорія. Вона пояснює
виникнення держави внаслідок об'єднання людей на основі добровільної згоди
про те, що одні будуть управляти, а інші - виконувати їхні управлінські
рішення. Представниками цієї теорії були Гроцій, Спіноза, Гоббс.
Психологічна теорія. За цією теорією держава виникла завдяки особливим
властивостям психіки людей. Людській психіці начебто притаманна потреба
покори, наслідування, усвідомлення залежності від видатної особистості.
Народ є інертною масою і не здатний приймати рішення, а тому потребує
постійного керівництва. Представником цієї теорії був Л. Й. Петражицький.
Теорія насильства. За цією теорією держава виникла як результат завоювання
одних племен іншими представниками теорії були Каутський, Дюрінг та ін.
Органічна теорія, її обґрунтовував філософ Г. Спенсер держава, подібно до
біологічного організму, народжується, розмножується, старіє і гине. Як
біологічний організм, держава має політичне тіло: руки, ноги, голову,
тулуб, що виконують відповідні функції. Серед інших теорій походження
держави заслуговують на увагу космічна і технократична. Прихильники
космічної теорії пояснюють виникнення держави завезенням на землю
політичної організації суспільства з космосу іншими цивілізаціями. Сутність
технократичної теорії виникнення держави полягає в необхідності здійснювати
управління технічними засобами та знаряддями праці. В теорії держави і
права відсутній єдиний погляд на закономірності виникнення держави і права.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Теорія виникнення держави"
 1. Поняття і особливості принципів екологічного права
  теорії права, у галузевій правовій і спеціальній літературі щодо розуміння зага-льних і галузевих правових принципів висловлені певні міркування. З точки зору лінгвістики принцип у перекладі з латинської означає «початок», «основа», що передбачає основне, вихідне положення будь-чого: теорії, світогляду, науки тощо. У філо-софії, філології, логіці, психології, етимології принцип розглядається як
 2. Поняття і особливості принципів екологічного права
  теорії права, у галузевій правовій і спеціальній літературі щодо розуміння загальних і галузевих правових принципів висловлені певні міркування. З точки зору лінгвістики принцип у перекладі з латинської означає "початок", "основа", що передбачає основне, вихідне положення будь-чого: теорії, світогляду, науки тощо. У філософії, філології, логіці, психології, етимології принцип розглядається як
 3. § 1. Виникнення і розвиток криміналістики
  теорій і вчень. Так, у 1940 р. видані монографія А. І. Вінберга «Криміналістична експертиза письма»; у 1946 р. - брошура С. М. Потапова «Вступ до криміналістики»; у 1947 р. - праця Б. І. Шевченко «Наукові основи трасології»; у 1949 р. - книга М. В. Терзієва «Вступ до криміналістичного дослідження документів»; 1955 р. - праця М. О. Селіванова «Судово-оперативна фотографія»; 1956 р. - книга С. Д.
 4. КРИМІНАЛІСТИКА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
  теорія дедалі все більше окреслює потреби слідчої, експертної та судової практики, то першочергового значення набуває теоретико-практичний аспект криміналістичної діяльності в умовах сьогодення. На ньому й зосереджено увагу. Структура підручника, послідовність і взаємозв'язок його частин, розділів і параграфів спрямовані на реалізацію мети авторського колективу - сприяти підготовці нової
 5. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  теорій, концепцій і т. ін.; недостатньо використано дані юридичної практики, інший фактичний і статистичний матеріал; - свідчить про наявність прогалин у знаннях студента; - викладена з порушенням логіки подання матеріалу, - містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок і виправлень; 0 балів - якщо студент не відповів на поставлене запитання або відповідь є неправильною, не розкриває
 6. § 4. Форми господарського права
  теорії права, за якою "офіційний акт - документ компетентних органів, що містить форми права, забезпечувані державою (конституції, закони, укази президента, постанови та ін.) - є основним юридичним джерелом права" . Але в деяких аналогічних російських виданнях поняття "джерела права" і "форми права" не ототожнюються. Поняття "форми права" і "джерела права", стверджується в одному з них, тісно
 7. § 1. Ціни в ринковій економіці
  теоріями вартості й ціни . Найвідомішими з них є, насамперед, теорія трудової вартості, розроблена фундаторами класичної політичної економіки, англійськими економістами В. Петті, А. Сміттом та Д. Рікардо і завершена в працях К. Маркса. Вона виходить з того, що субстанція і величина вартості як основи мінової вартості та ціни визначається затратами праці на виробництво товарів. Приблизно одночасно
 8. ЗМІСТ
  теорії держави і права § 2. Предмет теорії держави і права § 3. Функції теорії держави і права § 4. Метод теорії держави і права § 5. Теорія держави і права в системі суспільних наук § 6. Теорія держави і права в системі юридичних наук Розділ II ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ Глава 3 ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ § 1. Основні теорії походження держави § 2. Загальні закономірності виникнення держави § 3. Ознаки держави, що
 9. § 2. Об'єкти, предмет, метод, функції юридичної науки
  теорію (юридичну науку) як єдину систему знань про державу і право, висловлену в поняттях. Основний метод юридичної науки - філософська діалектика (матеріалістична та ідеалістична). Функції юридичної науки - основні напрямки розуміння і вираження юридичного знання: - онтологічна (пізнавальна) -- вивчення фундаментальних якостей матерії права, найзагальніших сутнісних явищ і процесів у державному
© 2014-2022  ibib.ltd.ua