Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Поняття та ознаки держави


Термін "держава" в юридичній та іншій науковій літературі тлумачать по-
різному. У субстанціональному значенні держава - організоване в певні
корпорації населення, що функціонує в просторі й часі. В атрибутивному
значенні - це устрій певних суспільних відносин. В інституційному значенні
- це апарат публічної влади. У міжнародному значенні державу розглядають,
як єдність території, населення і суспільної влади. Отож, держава - це
суверенна, політико-територіальна організація влади певної частини
населення, що має спеціальний апарат управління і примусу, здатна за
допомогою права робити свої веління загальнообов'язковими для населення
всієї країни, а також здійснювати керівництво та управління
загальносуспільними справами. До основних ознак держави відносять:
суверенітет; територіальне розселення населення країни; наявність апарату
управління і примусу; здатність видавати загальнообов'язкові правила
поведінки; здатність збирати податки, робити позики і давати кредити;
спроможність виражати і захищати інтереси певної частини населення.
Суверенітет держави - це верховність, самостійність, повнота, єдність і
неподільність влади в державі у межах її території, а також незалежність і
рівноправність країни в зовнішніх відносинах. Населення в державі розселене
по всій її території, яка поділяється на адміністративно-територіальні чи
політично-територіальні одиниці. Держава має спеціальний апарат - систему
законодавчих, виконавчих, судових і контрольно-наглядових органів, а також
відповідні матеріальні засоби для виконання своїх завдань. До них належать:
армія, поліція виправні установи, служби національної безпеки, Держава
встановлює загальнообов'язкові для всього населення правила поведінки і
закріплює їх у нормах права. Держава збирає податки, що використовуються
для утримання організацій державного механізму. У соціальне неоднорідному
суспільстві влада виражає та захищає інтереси певної частини населення.
Державу розглядають під різним кутом зору. Як офіційний представник
суспільства держава повинна робити все від неї залежне для поліпшення життя
людей.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття та ознаки держави"
 1. ЗМІСТ
  ознаки юридичної науки § 2. Об'єкти, предмет, метод, функції юридичної науки § 3. Юриспруденція як система юридичних наук Глава 2. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА § 1. Виникнення загальної теорії держави і права § 2. Предмет теорії держави і права § 3. Функції теорії держави і права § 4. Метод теорії держави і права § 5. Теорія держави і права в системі суспільних наук §
 2. § 2. Поняття і ознаки держави
  поняття держави, котрі відбивають такі його аспекти: - держава як організація політичної влади; - держава як апарат влади; - держава як політична організація всього суспільства. Кожний із зазначених аспектів заслуговує на увагу. Дійсно, розуміння держави як організації політичної влади підкреслює, що серед інших суб'єктів політичної системи вона виділяється особливими якостями, є офіційною формою
 3. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  поняття: Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповноваженим органом держави. Ринковий (комерційний) курс - курс, який установлюється банком для проведення операцій купівлі-продажу іноземної валюти. Курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти за різних валютних курсів. Операції з іноземною валютою за
 4. Поняття екологічного права України
  держави. Законодавчі акти в минулому часто відсилали до нормативних актів різної юридичної сили. Фактично ж регулятором суспільних відносин у галузі охорони дов-кілля раніше (та й тепер) виступали саме останні. Таке явище небезпечне як дискре-тизацією законів, так і можливістю обмеження їх дієвості в процесі нормотворчості. Видається навіть небезпечним, коли в адміністративному законодавстві
 5. Поняття екологічного права України
  держави. Законодавчі акти в минулому часто відсилали до нормативних актів різної юридичної сили. Фактично ж регулятором суспільних відносин у галузі охорони довкілля раніше (та й тепер) виступали саме останні. Таке явище небезпечне як дискретизацією законів, так і можливістю обмеження їх дієвості в процесі нормотворчості. Видається навіть небезпечним, коли в адміністративному законодавстві
 6. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  ознаки і види адміністративно-правових відносин. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин та їх класифікація. Обов'язковим елементом механізму адміністративно-правового регулювання виступають адміністративно-правові норми, тобто правила поведінки, які встановлюються або санкціонуються державою і є обов'язковими для виконання. Адміністративно-правові норми займають особливе місце в
 7. Тема 4. Державна служба та державні службовці
  поняття "державна служба" закріплене у статті 1 Закону України "Про державну службу", згідно з яким вона являє собою професійну діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їхньому апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Державна служба характеризується такими ознаками: а) професійна діяльність; б)
 8. Тема 5. Поняття, сутність, принципи і функції державного управління
  поняття державного управління. Найбільш поширеним є таке визначення: дер-жавне управління - це самостійний вид державної діяльності, що має підзаконний, виконавчо-розпорядчий характер органів (посадо- 28 них осіб) щодо практичної реалізації функцій та завдань держави в процесі регулювання економічною, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами. Сутність державного управління
 9. Тема 6. Форми державного управління
  ознаки та класифікація актів державного управління. Вимоги, які висуваються щодо актів державного управління. Поняття, ознаки і функції адміністративного договору. При вивченні данної теми необхідно мати на увазі, що форма державного управління - це зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюються органами державного управління для реалізації поставлених перед ними завдань. Студентам слід
 10. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  поняття "адміністративно-деліктне право" як підгалузь адміністративного пра- 43 ва. Мабуть, сьогодні варто говорити про адміністративно-деліктне право як про підгалузь, яка формується але ще не сформована, тобто - це справа майбутнього. Адміністративна відповідальність - це вид юридичної відповідальності, яка характеризується такими ж ознаками, як остання (настає на підставі норм права, за
© 2014-2022  ibib.ltd.ua