Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

Унітарна держава

Унітаризм (французьке unitarism від лат. Unitas - єдність) - найпростіша форма територіальної організації держави. Держава вважається унітарною (злитим, простим), коли більшість частин держави не мають статусу державного утворення. У складі унітарної держави можуть бути окремі автономні національно-державні утворення, що мають ряд атрибутів власної державності (Республіка Крим у складі унітарної України). Як правило, в унітарній державі є тільки одна конституція, одне громадянство, одна система вищих органів влади. Складові частини унітарної держави найчастіше мають статус одиниць адміністративно-територіального поділу; вони управляються на основі законів прийнятих центральними органами; їх територія може бути змінена простим загальнодержавним законом без згоди місцевих органів та місцевого населення.

Таким чином, унітарна держава характеризується наступними ознаками:

1. Унітарна держава припускає єдині, загальні для всієї країни вищі представницькі, виконавчі та судові органи, які здійснюють керівництво відповідними місцевими органами. На території унітарної держави діє одна конституція, проводиться обов'язкова для всіх адміністративно-територіальних одиниць загальна податкова і кредитна політика.

3. Складові частини унітарної держави (області, департаменти. Округу, провінції, графства) державним суверенітетом не володіють. Вони не мають своїх законодавчих органів, самостійних військових формувань, зовнішньополітичних органів та інших атрибутів державності. У той же час місцеві органи в унітарній державі мають відомої, а іноді й значною самостійністю.

4. Унітарна держава, населене невеликими за чисельністю національностями, широко допускає національну і законодавчу автономію.

5. Всі зовнішні міждержавні зносини здійснюють центральні органи, що офіційно представляють країну на міжнародній арені.

6. Унітарна держава має єдині збройні сили, керівництво якими здійснюється центральними органами державної влади.

7. У переважній більшості сучасних унітарних держав основне територіальний поділ є політико-адміністративним. Поряд з ним у ряді країн є адміністративно-територіальні одиниці як загального типу, де діють органи загальної адміністрації, так і спеціального, де діють спеціалізовані державні органи (судові округи).

Число ступенів політико-адміністративного поділу залежить від чисельності населення і розмірів території країни, однак залежність ця не жорстка: іноді в менш великих країнах число ступенів більше, ніж у більших. Скажімо, якщо Великобританія має три рівні територіального поділу, то Франція - чотири.

Держава - це не статичне, раз і назавжди склалося освіту. Воно знаходиться в постійній динаміці, викликаної розвитком суспільства, народів, зовнішньополітичними процесами. У політично організованих країнах діють дві взаємно протилежні тенденції.

З одного боку, народи, окремі частини суспільства територіально відокремлюється. Іноді це викликано бажанням великих груп населення зберегти національну, релігійну ідентичність, забезпечити їх місцеві економічні інтереси (наприклад, у формі боротьби за використання ресурсів). Різниця в звичаях, традиціях, минулі міжетнічні, міжплемінні конфлікти штовхають народи до роз'єднання.

З іншого боку, діє і протилежний вектор. Спільність економічних інтересів, розвиток ринку вимагають єдиного правового простору, який необхідно для ефективного господарювання. Взаємопроникнення культур, релігій, витіснення старих традицій згладжують відмінності, які в минулому розділяли людей. Багато держав сьогодні вирішують проблему, яку яскраво позначив ще на початку XX в. російський правознавець В.М. Гессен: «Є необхідність в такій формі взаємовідносин, яка, розподіляючи законодавство між центром і околицями, дозволяла б використовувати на благо держави багаті місцеві сили ..., і зберігаючи живий зв'язок між частинами держави, врівноважувала б існуючі в ньому відцентрові і доцентрові сили» 1. Взаємодія цих тенденцій (відцентрових і доцентрових) представляє великий інтерес для дослідників, що працюють в галузі теорії держави і права і сьогодні.

Найбільш поширеною його формою є демократична федеративна республіка. Саме в ній найбільш чітко виявляються всі сучасні погляди на те, яким має бути суспільство. Але це не означає, що розвиток форм держави досягло досконалості. Швидше за все, в процесі еволюційного розвитку, в найближчій історичній перспективі з'являться нові елементи форм держави. У процесі історичного розвитку державності відбувається постійний процес скидання старої форми, процес її постійного оновлення, що диктуються об'єктивними законами розвитку політичної боротьби в суспільстві та зміни змісту державної влади.

Отже, унітарна держава - це така форма державного устрою, при якій існує просте адміністративно-територіальний (політико-адміністративний, політико-територіальний) поділ держави, вищі органи влади єдині і володіють абсолютним суверенітетом на всій території країни, діє єдині Конституція і громадянство.

Історично первинної і помітно преобладавшей до XX в. формою державного устрою було унітарна держава, хоча сам термін «унітарна» має пізніше походження (XIX в.) і є антонімом терміна «федеративна». Як історичні приклади унітарних держав можна привести деспотії Стародавнього Сходу, поліси Стародавньої Греції, Римську імперію.

Після розпаду Римської імперії на її території протягом довгого часу (Середньовіччя) існувало безліч дрібних областей, час від часу об'єднуються в пухкі великі «імперії», які так само легко розпадалися, як і утворювалися. Правителі і дрібних і великих утворень тяжіли до унітаризму.

Починаючи з епохи Відродження (XIV ст.), Продовжуючись у Новий Час (кінець XVI - кінець XIX ст.), В Європі йдуть процеси складання великих унітарних держав, які доводять свою перевагу перед тимчасовими «спілками »дрібних держав. Цю тенденцію в самому її початку помітив і проаналізував Нікколо Макіавеллі в своїх класичних політичних трактатах «Государ» і «Міркування про першу декаду Тита Лівія». Він однозначно висловився на користь єдиного (унітарного) держави (на прикладах Іспанії, Франції, Туреччини), оцінюючи трагічну ситуацію своєї батьківщини - роздробленої Італії. Його передбачення підтвердилися. Сильні унітарні держави, захопивши ресурси практично всієї планети, перетворилися на колоніальні імперії, довгий час визначали долю світу. До них можна віднести Великобританію, Францію, Іспанію, Нідерланди. Водночас роздробленість надовго загальмувала політичний і економічний розвиток таких країн, як Італія та Німеччина, які об'єдналися тільки на початку 1870-х рр..

Необхідно додати, що сильним унітарною державою в XVIII-XIX ст. була і Пруссія, яка об'єднала Німеччину.

Слідуючи за мислителями, котрі провадили політичними проблемами і питаннями державного устрою (Платон, Макіавеллі, Гоббс, Гегель, Ортега-і-Гассет, Чичерін), спробуємо сформулювати, що сприяє складанню унітарної держави і його тривалої стійкості .

Можна виділити наступні фактори:

1. Однорідність населення або значне переважання одного культурно-історичного і національного типу населення, що включає в себе:

- єдність мови (близькість мов, діалектів);

- єдність історії (наукової та міфологічної, тобто єдині міфи походження, герої, загальні героїчні і трагічні періоди історії);

- єдність релігійну або існування ведучої «державної» релігії (або співіснування неантагоністіческіх релігій);

- схожість масового менталітету (світосприйняття та поведінки), який включає в себе як раціональні сторони, так і підсвідомі, ірраціональні, автоматично-традиційні.

2. Сильне зовнішній тиск (загроза) - усвідомлення населенням спільності перед зовнішнього ворога. Але в той же час сильно згуртовує і спільність зовнішніх завойовницьких завдань, національна гордість переможців (Стародавній Рим, Іспанія в XV-XVI ст.), Так звана спільність перед «викликом історії».

3. Зручність сильного єдиного унітарної держави для економічної діяльності, створення єдиного економічного простору. Вони включають в себе (поряд з іншими):

- територіальну спеціалізацію (розподіл праці);

- єдність і багатство ресурсів;

- відсутність внутрішніх митних бар'єрів

- єдність оподаткування;

- єдину валюту;

- захист від зовнішньої економічної експансії (протекціонізм в відносно вітчизняної економіки);

- єдине правове поле в економіці;

- загальні вигоди від використання колоній.

Важливим є і ще одна ознака, яка, є одним зі складових менталітету, але через особливої ??важливості може бути спеціально виділений. Це історично сформована стійка звичка «поваги» до влади, до еліти всіх видів, вміння добровільно їй підкорятися, розуміння не тільки своєї користі, а й загальної. Така якість можна назвати рівнем політичної культури, що зовсім необов'язково прямо пов'язане із загальним рівнем культури.

Серед основних «послаблюють» централізоване державне пристрій факторів можна виділити наступні:

1. Різні історії, культури, мови, релігії, менталітет;

2. Відчуття регіонами (частинами) невигідність об'єднання з економічних причин.

3. Насильницьке (неприродне) приєднання в минулому якихось частин унітарної держави;

4. Невдоволення населення рівнем життя. Віра в швидке вирішення всіх проблем у своєму «окремому» державі (регіоні);

5. Низька політична культура населення. Громадською думкою такого населення легко маніпулювати політикам-сепаратистам. Простеживши, таким чином, основні особливості розвитку унітарних держав у минулому, перейдемо до аналізу сучасного унітаризму.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Унітарна держава "
 1. 15. Співвідношення особистості і граждани-на.
  Унітарних державах існує єдине громадянство, в країнах з федеративною формою державно-ного пристрою громадянство, як правило, подвійне - громадянство союзу і громадянство суб'єктів федерації. Громадянином стають або в результаті народження або в результаті натуралізації. Утретє громадян-ства може мати місце в результаті виходу з громадянства відповідної країни (наприклад, при
 2. 23. Поняття і характе-ристика унітарної форми державного устрою.
  унітарних держав відносяться Великобританія, Франція, Італія і багато інших країн. Для країн з унітарною формою державного устройст-ва (простими або злитими) характерна наявність наступних основних ознак: 1 Єдина конституція, норми якої застосовують-ються на всій території країни без будь-яких вилучення чи обмежень. 2. Єдина система вищих органів державної влади (глава
 3. 46. Компетенція та функції уряду.
  унітарних державах предметна компетенція прави-тва не визначається, так як законодавець виходить з припущення про те, що кордони між виконавчою, законодавчою і судовою владою абсолютно очевидні. Більш того, багато зарубіжні конституції всі виконавчі повноваження вручають главі держави, хоча фактично вони завжди здійснюються урядом. Деякі
 4. 9. Форми територіального устрою: поняття, види (унітарна, федеральне, конфедерація)
  унітарної держави на федеративну. Прийняття конституції, яка закріплює федеративний устрій держави. Суб'єкти федерації мають окремими суверенними властивостями. Ознаки федерації: Територія федерації складається з територій її окремих суб'єктів (штатів, земель, республік). Змінити територію суб'єкта можна тільки з його згоди - володіє територіальною цілісністю і
 5. 25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права.
    унітарній державі з автономними утвореннями, наділеними правотворчими повноваженнями, - між загальнодержавними актами і актами автономного утворення; в федеративній державі - між загально федеральними актами і актами суб'єктів федерації; 3) між різними державами. Здебільшого колізійні норми входять до складу міжнародного приватного права (наприклад, є колізійних
 6. 86. Поняття форми держави. Форма правління, форма державного устрою та державний режим.
    держави - це державно - правова конструкція, що складається з трьох елементів: форми правління, форми державного устрою, форми державного режиму. 1) Форма правління - це організація, порядок утворення та взаємодії вищих органів державної влади. Монархія - це така форма правління, при якій главою держави є особа, яка отримує і передає свій
 7. Федеративний устрій.
    унітарною державою і федерацією. І та і інша форма мається на РФ. 89 суб'єктів: 21 республіка, 1 авт. Область, 10 авт. округів, 57 - краю, області та міста. Останні не є національними утвореннями за своїм характером. Принцип рівності громадян властивий і нашому багатонаціональному правовому государству. КРФ приглушила розвиток деструктивного націоналізму. Причина цього сплеску -
 8. Федеративний устрій.
    унітарною державою і федерацією. І та і інша форма мається на РФ. 89 суб'єктів: 21 республіка, 1 авт. Область, 10 авт. округів, 57 - краю, області та міста. Останні не є національними утвореннями за своїм характером. Принцип рівності громадян властивий і нашому багатонаціональному правовому государству. КРФ приглушила розвиток деструктивного націоналізму. Причина цього сплеску -
 9. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    унітарної держави має єдину державну приналежність. Ніякі адміністративно-територіальні утворення власного громадянства не мають і не можуть мати. Для унітарної держави характерною є єдина система права. Її базу утворює єдина конституція - основний закон, норми якого застосовуються на всій території країни без будь-яких вилучень або обмежень. Місцеві
 10. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
    унітарної держави відбувається надмірна централізація функцій - більшість питань вирішується в центрі. В умовах федеративної держави, створення нових державних утворень, наприклад СНД, з неминучістю постають питання про розмежування сфер діяльності між центром і суб'єктами федерації, між надгосудірственнимі органами та органами держави. При цьому виникає цілий ряд
© 2014-2020  ibib.ltd.ua