Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

3.2. Установчі документи господарського товаристваУстановчим документом повного товариства і командитного товариства є засновницький договір. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут (ст. 82).
Установчі документи господарського товариства повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, щодо яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, інші відомості, передбачені ст. 57 ГК.
Статут акціонерного товариства має містити також відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій.
Статут товариства з обмеженою відповідальністю крім відомостей, зазначених у частині другій цієї статті, повинен містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.
Статутом може бути встановлено порядок визначення розміру часток учасників залежно від зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткових внесків учасників.
Засновницький договір повного товариства і командитного товариства крім відомостей, зазначених у частині другій цієї статті, має визначати розмір частки кожного з учасників, форму їх участі у справах товариства, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів. Стосовно вкладників командитного товариства в засновницькому договорі зазначаються тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства та розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.
Найменування господарського товариства повинно містити зазначення виду товариства, для повних товариств і командитних товариств - прізвища (найменування) учасників товариства, які несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, а також інші необхідні відомості. Найменування господарського товариства не може вказувати на належність товариства до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування.
До установчих документів можуть бути включені також відомості щодо інших умов діяльності господарського товариства, які не суперечать закону. Якщо в установчих документах не зазначено строк діяльності господарського товариства, воно вважається створеним на невизначений строк.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.2. Установчі документи господарського товариства"
 1. 23.Установчі документи господарських товариств: поняття, види, зміст.
  документом повного товариства і командитного товариства є засновницький договір. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут. Установчі документи господарського товариства відповідно до ст. 4 Закону «Про господарські товариства» повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його
 2. 1. Поняття і порядок утворення господарських товариств.
  документами; обов'язкова наявність у господарських товариств фондів. Відповідно до статті 57 ГК України в установчих документах суб'єкта господарювання повинні бути зазначені: 1) найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання; 2) мета і предмет господарської діяльності суб'єкта господарювання; 3) склад і компетенція його органів управління; 4) порядок прийняття рішень органами
 3. 20.Поняття і порядок утворення господарських товариств.
  документами; обов'язкова наявність у господарських товариств фондів. Відповідно до статті 57 ГК України в установчих документах суб'єкта господарювання повинні бути зазначені: 1) найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання; 2) мета і предмет господарської діяльності суб'єкта господарювання; 3) склад і компетенція його органів управління; 4) порядок
 4. 42.Правове становище іноземних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями.
  документи підприємств з іноземними інвестиціями повинні містити відомості, передбачені законодавством України для відповідних організаційно-правових форм підприємств, а також відомості про державну належність їх засновників (учасників). Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного
 5. Словник-довідник
  документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності законодавству та встановленим нормативам. Аудиторська діяльність - діяльність громадян та організацій, предметом якої є здійснення аудиту, організаційне і методичне забезпечення аудиту та надання інших аудиторських
 6. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
  документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам. Форма випуску цінних паперів визначається за рішенням емітента про
 7. Тема 3. Суб'єкти адміністративного права
  установчі документи; органи, що проводять реєстрацію; вимоги до засновників об'єднань громадян; встановлені державою обмеження на їх створення та діяльність; державний контроль за їх діяльністю; відповідальністю за порушення чинного законодавства (див. вищевказані закони). При з'ясуванні адміністративно-правового статусу релігійних організацій необхідно звернутися до статті 35 Конституції
 8. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  документов) / Под ред. А.П.Коренева. - М., 1989. 72. Коваль Л. Административное право Украны. - К.,1996. 73. Козлов Ю.Н. Административные правоотношения. - М., 1976. 74. Козырева Т.И. Административное принуждение и его виды. - М., 1975. 75. Комментарий к Закону Украины "О борьбе с коррупцией". Мель ник Н.И., Омельченко Г.Е., Хавронюк Н.И. - К., 1996. 76. Коренев А.П. Административное право
 9. 24. Посвідчення договорів застави
  документи, що стверджують факт передачі майна і права його застави. Предметом застави можуть бути як майно, так і майнові права. Майно, що заставляється, має бути таким, яке відповідно до законодавства України може бути відчужене заставодавцем та на яке може бути звернено стягнення. Майно вже може находитись у власності заставодавця, а також право власності на предмет застави може виникати в
 10. 14.Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права.
  документах, предмета діяльності, інших суттєвих умов своєї підприємницької діяльності, що підлягають відображенню у реєстраційних документах; додержуватися прав і законних інтересів споживачів, забезпечувати належну якість товарів (робіт, послуг), що ним виготовляються, додержуватися правил обов'язкової сертифікації продукції, встановлених законодавством; не допускати недобросовісної конкуренції,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua