Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно -розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Віді державних службовців


Класифікувати державних службовців можна за різними ознаками.
Однією з найпоширеніших класифікацій державних службовців
є наступна: начальницький склад - це керівники структурних
підрозділів державних органів (начальники відділів, бюро, служб і
тощо), які здійснюють діяльність у рамках компетенції,
яка значно важче компетенції керівника підприємства,
організації , установи; представники адміністративної влади - це
державні службовці, чиї повноваження поширюються на непокору
їм людей, але дії породжують для останніх певні юридичні
наслідки. (Наприклад, апарат міліції, прокуратури, контрольно-наглядових
органів тощо); фахівці - це рядові працівники, які виконують
функції у відповідності з отриманим ними спеціальною освітою . Вони не
мають у своєму підпорядкуванні інших осіб, тому, як правило, не можуть
поширювати на них свої повноваження і викликати своїми діями
певні юридичні наслідки. Це економісти, бухгалтери, інженери,
юристи, лікарі, вчителі, агрономи тощо; допоміжне-
технічний персонал включає державних службовців, на яких
покладено виконання обслуговуючих, допоміжних функцій та матеріально-
технічних дій. Це рядові працівники машинописних бюро, канцелярій,
секретаріатів тощо. Основним критерієм класифікації посад
державних службовців є організаційно-правовий рівень органу,
приймаючого їх на роботу, обсяг і характер компетенції на конкретній
посади, роль і місце посади в структурі державного органу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Віді державних службовців "
 1. 3. Планами СЕМІНАРСЬКІХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  Тема 1. Поняття, предмет, метод и система адміністратівного права 1. Історичний аспект становлення и развития адміністратівного права. 12. Поняття адміністратівного права. Співвідношення адміністратівного права з іншімі Галузії права. 3. Поняття и СУТНІСТЬ предмету адміністратівного права. 4. Метод адміністратівного права. 5. Співвідношення адміністратівного права и адміністратівного
 2. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТІВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспіту)
  1. Адміністративне право в Системі права України. 2. Поняття, РІСД и Завдання адміністратівного права. 3. Предмет адміністратівного права та йо переосмислені в умо вах правової реформи. 4. Метод адміністратівного права та йо Розвиток у контексті реформи адміністратівного права. 5. Система адміністратівного права. Підгалузі та правові інститу ти адміністратівного права. 6. Джерела
 3. Тема 2. Механізм адміністративно-правового регулювання
  Поняття и елєменти механізму адміністративно-правового регулювання. Поняття, структура и віді адміністратівніх норм. Дія адміністратівніх норм в часі, в просторі, за колом ОСІБ. Поняття джерел адміністратівного права, їх види та система. Співвідношення адміністратівного права та адміністратівного законодавства. Поняття, ознакой и віді адміністративно-правових відносін. Підстави ВИНИКНЕННЯ
 4. Тема 4. Державна служба та Державні службовці
  Державна служба як правовий інститут адміністратівного права. Законодавство про державну службу. Тенденції становлення та розвітку службового права. Поняття, ознакой та склад службових правовідносін. Поняття, ознакой та види ДЕРЖАВНОЇ служби. Принципи та Функції ДЕРЖАВНОЇ служби. Право на державну службу. Поняття, ознакой та Класифікація державних службовців. Основні права и обов'язки державних
 5. Тема 9. Адміністративно-правовий примус
  Поняття и ознакой адміністративно-правового примусу. Співвідношення адміністративно-правового примусу и примусу, передбачення нормами адміністратівного права. Віді адміністративно-правового примусу: заходь адміністратівного Попередження, заходь адміністратівного Припинення, заходь адміністратівного Стягнення. Адміністративно-правовий примус є одним Із Видів державно-правового примусу. ВІН
 6. Тема 10. Адміністративна відповідальність
  Адміністративна відповідальність як правовий Інститут адміністратівного \ права. Тенденції становлення та розвітку адміністративно-деліктного права "як підгалузі адміністратівного права. Поняття и ознакой адміністратівної відповідальності. Підстави адміністратівної відповідальності. Поняття, ознакой и склад адміністратівного проступку. Розмежування адміністратівного проступку та злочинна.
 7. Тема 12. Адміністративний процес
  Тенденції становлення та розвітку адміністративно-процесуального права. Поняття, принципи и структура адміністратівного процеса. Стадії адміністратівного процеса. Поняття и віді адміністративно-процесуальних норм. Адміністративно-процесуальні отношения. Однією Із особливая адміністратівного права є ті, что воно, на Відміну Від других Галузії права (кримінального, Цивільного), Включає в себе
 8. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  ДІЯЛЬНІСТЬ держави, Функціонування ее управлінського апарату здійснюються через державну службу, яка є особливим Інститутом сучасної держави. Державна служба - це спеціально організована професійна діяльність громадян з реалізації констітуційніх цілей и функцій держави. Система ДЕРЖАВНОЇ служби Складається з ІНСТИ-туційніх (правових, організаційніх) i процесуальних структур, а такоже державних
 9. Розділ II. ОСНОВНІ Напрямки РОЗВИТКУ І Реформування АДМІНІСТРАТІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВО
  Глава 6. Забезпечення прав и свобод громадян у сфере віконавчої власти - стратегічна - орієнтація розвітку и Реформування ад-г міністратівного законодавства Тієї факт, что виконавча влада, у порівнянні Із законодавчо та Судовою владами, найбільш набліжена до забезпечення потреб людини й є тією Владом, з Якою особа має ті або Інші контакти практично повсякдення, вімагає суттєвого
 10. Віді процесуального представництва
  У навчальній и Науковій цивільно-процесуальній літературі процесуальне представництво поділяється на Такі види: Добровільне, законне, представництво на підставі Статутів, положень й на других спеціальніх підставах6; законне, статутне и добровільне7; Добровільне и обов'язкове (Добровільне поділяється на Договірне и громадське) 8; законне, Договірне, громадське и офіційне9; законне, Добровільне,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua