Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЖитлове право → 
« Попередня Наступна »
Л. В. Тихомирова, М. Ю . Тихомиров. ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК з житлових питань, 2011 - перейти до змісту підручника

VII. Забезпечення виконання зобов'язань. Угода про завдаток 7.1.

З метою забезпечення виконання зобов'язань Наймача за цим договором Наймач в день підписання договору видає наймодавця в якості завдатку грошову

суму в розмірі рублів в рахунок належних з Наймача за договором

платежів, зазначених у п. 7.2 цього договору, і на доказ укладення договору. Внесений відповідно до цього пункту завдаток не є авансом в рахунок плати за договором.

Наймодавець приймає суму завдатку на зберігання і має право звернути на свою власність зазначену суму або її частину тільки у випадках і порядку, зазначених у п. 7.2 цього договору. 7.2.

Завдатком забезпечується виконання наступних зобов'язань Наймача за цим договором:

по оплаті вартості не зробленого Наймачем і входить в його обов'язки поточного ремонту квартири, санітарно-технічного та іншого обладнання, знаходиться в ній (підпункти "е", "и" п. 2.1 договору);

по відшкодуванню заподіяної діями Наймача і (або) осіб, за дії яких він відповідає, позадоговірної шкоди рухомого і нерухомого майна наймодавця (п. 6.4 договору);

по відшкодуванню заподіяної діями Наймача і (або) осіб, за дії яких він відповідає (п. 6.4 договору), шкоди загальному майну в багатоквартирному будинку, в якому розташована квартира, а одно шкоди майну сусідів (п. 6.5 договору), якщо зазначений шкода була добровільно відшкодовано Наймодавцем;

по оплаті пенею за порушення строків внесення плати за житлове приміщення, передбачених цим договором (п.

6.2 договору);

по оплаті пенею за порушення строків оплати комунальних послуг, що споживаються Наймачем відповідно до показань приладів обліку, а також за користування перебувають у квартіретелефоном понад щомісячної абонентської плати (п. 6.3 договору);

по внесенню плати за житлове приміщення (п. 4.2 договору), якщо Наймач самовільно виселився з квартири, що не розірвавши цей договір у встановленому порядку, при виселенні з квартири не передав наймодавця квартиру і знаходиться в ній майно Наймодавця за Актом здачі-приймання квартири і знаходиться в ній рухомого майна, а одно не передав наймодавця ключі від вхідних дверей в квартиру і ключ від під'їзду багатоквартирного житлового будинку, в якому знаходиться квартира (підпункт "і" п. 2.1, п. 3.5 договору), у разі, якщо станом на день самовільного виселення з квартири є заборгованість Наймача перед Наймодавцем з оплати жилого приміщення.

У разі невиконання Наймачем зазначених у цьому пункті зобов'язань у добровільному порядку в строки, встановлені цим договором, Наймодавець звертає у свою власність частину суми завдатку, відповідну сумі невиконаного в строк зобов'язання Наймача і складає про це односторонній акт , що підписується Наймодавцем. Копія зазначеного акта вручається Наймачеві особисто або надсилається йому поштою за адресою, вказаною в п. 1.1 цього договору, рекомендованим або цінним листом з повідомленням про вручення. 7.

3.

При припиненні зобов'язань Наймача до початку їх виконання за угодою сторін або внаслідок неможливості виконання, якщо вона викликана обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає (стаття 416 Цивільного кодексу Російської Федерації), вся сума завдатку має бути повернена Наймачеві. 7.4.

У день припинення цього договору у зв'язку з закінченням терміну його дії, у зв'язку з розірванням договору з ініціативи будь-якої з сторін або у зв'язку з відмовою Наймодавця від договору у випадку, якщо завдаток не використовувався за правилами п . 7.2 договору, Наймодавець повертає Наймачеві всю суму завдатку, зазначену в п. 7.1 цього договору.

Якщо частина суми завдатку була звернена у власність Наймодавця за правилами п. 7.2 цього договору, то Наймодавець повертає Наймачеві ту частину суми завдатку, що не звернена у власність Наймодавця.

Якщо суми невиконаних вчасно зобов'язань Наймача, зазначених у п. 7.2 цього договору, перевищують суму внесеного Наймачем завдатку, то вся сума завдатку звертається у власність Наймодавця. При цьому Наймодавець вправі вимагати від Наймача оплати суми невиконаних вчасно зобов'язань Наймача в частині, не забезпеченої завдатком.

7.5. Наймач не має права вимагати від Наймодавця сплати відсотків на що підлягає поверненню суму завдатку або її частину.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " VII. Забезпечення виконання зобов'язань. Угода про завдаток 7.1. "
 1. 1. Поняття і функції завдатку
  забезпечення його виконання. Дане визначення повністю збігається з визначенням завдатку, що мали місце в ст. 209 ЦК РРФСР 1964 р. Незважаючи на цей факт, сфера застосування завдатку чинним законодавством істотно розширена. Справа в тому, що в ньому відсутня припис, аналогічне правилу п. 2 ст. 186 ЦК РРФСР 1964 р., згідно з яким завдаток міг використовуватися тільки для забезпечення
 2. 4. Особливі види завдатку
  забезпечення зобов'язання, в силу якого учасник і організатор зобов'язані в разі перемоги учасника в торгах укласти договір. 1 Даний приклад набув характеру хрестоматійного, ср Шершеневич Г Ф Підручник російського громадянського права (з видання 1907 г) З 292, Цивільний кодекс радянських республік Текст і практичний коментар / За ред А Малицького Харків, 1927 З 241 Внесення учасником торгів
 3. 3. Забезпечувальна функція завдатку
  забезпечення виконання договірного зобов'язання. Видача та отримання завдатку спонукають сторони до виконання договірного зобов'язання тому, що закон встановлює правило, згідно з яким, якщо за невиконання договору відповідальна сторона, що видала завдаток, він залишається в іншої сторони, а якщо за невиконання договору відповідальна сторона, яка одержала завдаток, вона зобов'язана сплатити другий
 4. Банківська гарантія припиняє свою дію
  забезпечення його виконання (п. 1 ст. 380 ЦК). Завдатком найчастіше забезпечуються зобов'язання між громадянами (договори оренди дачних і жилих приміщень, купівля-продаж тощо), хоча немає підстав для виключення завдатку з числа способів забезпечення зобов'язань, що складаються між юридичними особами різних організаційно-правових форм. Угода про завдаток незалежно від суми завдатку має
 5. Способи забезпечення зобов'язань.
  Забезпечення виконання зобов'язань, доповнивши його такими способами, як банківська гарантія та утримання майна. Правда, утримання майна передбачалося і в колишньому законодавстві стосовно окремих видів зобов'язань (наприклад, в зобов'язаннях з перевезення та комісії). Істотним є і те, що чинний ЦК містить приблизний, а не вичерпний, як було в ЦК 1964 р.,
 6. Глава 20 Забезпечення виконання зобов'язань
  забезпечення виконання зобов'язань (ст. 329-381 ЦК). Відповідно до п. 1 ст. 329 ГК виконання зобов'язань може забезпечуватися неустойкою, заставою, утриманням майна боржника, поручительством, банківською гарантією, завдатком та іншими способами, передбаченими законом або договором. Деякі із зазначених способів відносяться до числа традиційних, відомих ще римському приватному праву
 7. § 5. Завдаток
  забезпечення його виконання (п. 1 ст. 380 ГК РФ). Як випливає з наведеного визначення, завдаток виконує три функції. По-перше, платіжну - завдаток передається "у рахунок належних ... платежів". Таким чином, він представляє собою частину тієї суми, яку боржник зобов'язаний сплатити кредитору. По-друге, доказову (удостоверітельную) - завдаток передається "на доказ укладення
 8. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ДОГОВОРИ
  забезпечення належного виконання зобов'язань, їх види і класифікація. Неустойка . Завдаток. Функції завдатку. Особливі види завдатку. Порука. Ознаки та види поруки. Зміст і виконання зобов'язання з договору поруки. Банківська гарантія. Зміст і види банківської гарантії. Виконання і припинення зобов'язань, що випливають з банківської гарантії. Застава. Види застави.
 9. 2. Акцесорні і неакцессорние способи забезпечення виконання зобов'язань
  забезпечення виконання зобов'язань поділяються на акцесорні (додаткові) і неакцессорние. Завдаток, порука, застава і утримання є акцесорними способами. Угода про встановлення якого-небудь з перерахованих способів забезпечення виконання зобов'язань породжує прінадлежностное, акцессорное (obligationes accessoriae) зобов'язання, покликане забезпечити виконання
 10. § 3. Способи забезпечення зобов'язань
  забезпечення зобов'язань : 1) неустойка; 2) застава; 3) утримання; 4) порука; 5) банківська гарантія; 6) завдаток. Під неустойкою (штрафом, пенею) розуміється визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредитору в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань. Штраф і пеня є різновидами неустойки. Штраф являє собою
 11. 2. Доказательственная функція завдатку
  забезпечення виконання зобов'язання, що випливає з договору, передбачили в договорі видачу завдатку , але не пов'язали момент укладення цього договору з моментом надання завдатку, то невидача завдатку не може розглядатися в якості підстави для визнання договору неукладеним. Якщо ж сторони погодили як істотної умови договору обов'язкове надання завдатку і
 12. Контрольні питання
  забезпечення виконання зобов'язань існуючі в Російській Федерації. 5. Яка відповідальність передбачається за порушення зобов'язань в Росії? Які основні форми і види цивільно-правової відповідальності? 6. Які основні форми припинення зобов'язань? Список літератури Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина перша.
 13. § 1. Поняття і способи забезпечення виконання зобов'язань
  забезпечення виконання зобов'язань. Виконанню зобов'язань сприяють спеціальні заходи, іменовані способами забезпечення виконання зобов'язань. Вони складаються у покладанні на боржника додаткових обтяжень на випадок невиконання або неналежного виконання зобов'язання, або в залученні до виконання зобов'язання поряд з боржником третіх осіб, як це відбувається, наприклад, при
 14. 108. Способи забезпечення виконання зобов'язань .
  забезпечення майнових інтересів кредитора, для отримання ним гарантій належного виконання боржником зобов'язання в цивільному праві передбачені спеціальні заходи майнового характеру, які встановлюються або законом, або договором. Ці заходи полягають у покладанні на боржника додаткових обтяжень на випадок невиконання або неналежного виконання зобов'язання, або в
 15. 105. Суб'єкти зобов'язань.
  виконання зобов'язання. Суб'єктом виконання зобов'язання є боржник. Оскільки зобов'язання є відносним правовідносинами, кредитор має право вимагати виконання зобов'язання безпосередньо від боржника, який зазвичай буває відомий вже в момент виникнення зобов'язання. Водночас виконання зобов'язання може бути покладено в цілому або в частині на третю особу.
 16. § 2. Способи забезпечення виконання зобов'язань
  забезпечення виконання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua