Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСпеціальна психологія → 
Наступна »
Курашвілі В.А. (ред.). ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ ІННОВАЦІЙНІ технолігіі, 2008 - перейти до змісту підручника

введенням

Спорт сьогоднішнього дня - це одна зі сторін нашої сучасної культури і соціального життя суспільства, що має свій зміст , структуру, закономірності та механізми прояву. Видовищність спорту притягує до себе багатомільйонні маси людей. Спорт не тільки спортивна боротьба на аренах і доріжках стадіонів, це наш спосіб життя, в якій ми змагаємося кожен день, це сфера становлення особистості та образу «Я», область, де реалізуються мрії і бажання, де кожен може знайти своє місце, Спорт - найчастіше перший досвід подолання труднощів і перемоги над собою, це досвід поразок і вміння працювати з ними, це один з небагатьох видів сучасної діяльності, де можна ще в період юності стати героєм і зіркою, про що мріє кожен.

Як часто доводиться стикатися з проблемами, часом незрозумілими у спортивному житті. Спортсмена можуть дорікнути в тому, що він не зібрався, недооцінив важливість змагання, розслабився або, навпаки, надмірно затиснув, занадто спокійний або надто агресивний, впадає в депресію і збирається покинути спорт після невдач. А скільки внутрішніх сумнівів, роздумів до і під час змагань; яке атлетові, коли він залишається наодинці зі своєю травмою; як сприймають спорт діти, які прийшли в спортивну секцію; як тренеру вести себе з перемогла і програла командою, та й взагалі дізнатися, що коїться всередині колективу - можна довго перераховувати величезну масу проблем, що виникають у спортивній практиці.

Спортивна діяльність являє собою один з небагатьох шляхів, де людина може проявити свою досконалість, використовуючи фізичні можливості для досягнення певних результатів. Спорт є чудовою природною лабораторією людських можливостей. Ця діяльність має найвищу мотивацією, чіткими критеріями оцінки результатів, вимагає високої активності від людини. Вона пов'язана з великим фізичним і психічним напруженням, необхідністю долати не тільки опір сильного суперника, а й власні слабкості. Спорт різнобічно формує адаптаційні можливості людини, включаючи соціальні.

Безліч соціальних інститутів супроводжують спорт і активно беруть участь у спорті - наука, освіта, бізнес, політика, мистецтво, журналістика, медицина, мода і т.д.

При розгляданні пріоритетних завдань сучасної практичної психології, постає питання про необхідність широкого застосування психологічного знання в цьому напрямку. Це необхідність вивчення шляхів інтеграції психології і зокрема спортивної психології, в системі наук і вбудовування її досягнень у практику спортивної діяльності.

Постійне прагнення людини задовольняти свої потреби в русі, розвивати фізичні якості сприяло тому, що фізичні вправи поступово трансформувалися в сучасні види спорту. Саме з цим пов'язаний змагальний характер рухових дій і регулювання їх певними правилами. 3 Спортивна психологія дуже стара і зовсім молода наука. Маючи тисячолітнє минуле, вона, тим не менш, вся ще в майбутньому. Сама назва предмета у перекладі з давньогрецької означає, що психологія - наука про душу («психа» - душа, «логос» - вчення, наука). Розвиток сучасної психологічної науки характеризується посиленням її ролі, її практичного значення як продуктивної сили сучасного прискореного соціально-економічного будівництва.

Як будь-яка наукова дисципліна, психологія спорту покликана виконувати пізнавальну функцію у вивченні свого об'єкта - спорту. Однак, пізнавальна функція психології спорту повинна значною мірою забезпечувати виконання даної дисципліною професійної функції у вирішенні практичних проблем спорту. У цьому сенсі спорт і його практичні проблеми - соціальні корені психології спорту.

Предмет психологічного вивчення спорту в даний час потребує певного переосмислення. У першу чергу це стосується більш широкого розуміння суб'єкта спорту. У недалекому минулому в якості останнього виступав лише спортсмен. У сучасному психологічному вивченні спорту поняття суб'єкта варто розглядати більш широко: спортивний керівник, тренер, спортсмен, фахівець-методист, спортивний вчений (розробник і практик) і всі інші особи, причетні до сфери спорту, включаючи спортивного вболівальника.

Причому в поняття суб'єкта варто включити і різні види (типи) спільнот зазначених осіб.

У зв'язку з цим значно розширюється діапазон психологічного вивчення суб'єкта спорту. Відповідно розширюється спектр психологічного пізнання світу діяльності у сфері спорту. У будь-якому конкретному дослідженні, незалежно від об'єкта і предмета, необхідне пізнання психологічних факторів, психологічних закономірностей і психологічних механізмів управління тим чи іншим явищем в спорті. Саме в цьому випадку відбувається справжнє об'єднання (інтеграція) пізнавальної і конструктивної функцій пізнання, що має прикладну спрямованість.

Причому орієнтація психологічного пізнання в цілому повинна працювати на "випередження" існуючої теорії і практики спортивного будівництва в нашій країні. Психологія спортивного керівництва та управління, психологія спортивної педагогіки, власне психологічна служба в спорті - ось магістральні напрямки перспективного розвитку психології спорту. Психологія спорту повинна перетворюватися в справді продуктивну силу спортивного будівництва в нашій країні. У цьому полягає соціальний зміст розвитку наукової дисципліни.

Сучасний спорт як об'єкт і предмет психологічного вивчення характеризується трьома основними факторами: підвищенням ідеологічної ролі, підвищенням соціальної ролі і загальної інтенсифікацією на базі науково-технічних досягнень у розвитку всієї культури спорту. Безумовно, це призводить до посилення психологічних вимог до людини - суб'єкту спорту та його професійної діяльності і, в кінцевому підсумку, до зростання ролі та практичної значущості самої наукової дисципліни. У цьому зв'язку значно розширилася основна проблематика психології спорту.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Вступ "
 1. Основні прямі правила
  введення кон'юнкції (ВК): А В АЛВ - Правило видалення кон'юнкції (УК): АЛВ АЛВ А В - Правило введення диз'юнкції (ВД): т AvB - Правило видалення диз'юнкції (УД) : AvB AvB А В В Правило видалення імплікації (УІ): А ^ В А В Правило введення еквівалентності (ВЕ): А ^ В В ^ А А ^ В Правило видалення еквівалентності (УЕ): А ^ В А ^ В А ^ В 'У ^ А Правило введення подвійного заперечення (ВО): А А Правило видалення подвійного
 2. Введення *
  Введення
 3. Введення
  Введення
 4. Запитання і завдання для повторення:
  введення опричнини? Які заходи приймалися по відношенню до землевласників та землекористувачам в районах опричнини? Які були наслідки введення
 5. Розділ 1. Введення в криміналістику.
  Розділ 1. Введення в
 6. Розділ I. Введення в цивільне право
  Розділ I. Введення в цивільне
 7. Глава 1. Введення у воєнний право1
  Глава 1. Введення у воєнний
 8. Таблиця змін і доповнень, внесених у Федеральний закон "Про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації"
  введена)? ? ? ? 11.03.2004 р.? 2003. N 262.? ? ? ? ? N 12-ФЗ) € 30 грудня? ? ? ? ? ? (Уточнення)? ? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? Постатейний коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації * (3)
 9. X. Плеснер Сходинки органічного і людина. Введення у філософську антропологію '
  X. Плеснер Сходинки органічного і людина. Введення у філософську антропологію
 10. Е. Кассирер. Досвід про людину: Введення у філософію людської культури
  Е. Кассирер. Досвід про людину: Введення у філософію людської
 11. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987 Як хрещена Русь. М. 1990 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Шапова Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Шапова Я.М. Церква в
 12. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987. Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Як хрещена Русь. М. 1990 Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Щапов Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Щапов Я.М. Церква в
 13. Аутсайдер (генератор).
  Введений для подачі
 14. Наукова та навчальна література IQRSSni URssiru: URSSru Дй $ & лш
  [інааігд r-цнааііздд ^ онаііїді ^ гдцкй »^ Представляємо Вам наші найкращі книги: URSS Підручники з вищої математики Краснов М.Л. та ін Вся вища математика. Т. 1-7. Краснов М.Л. та ін Збірники завдань «Вся вища математика» з докладними рішеннями. Бос В. Лекції з математики. Т. I: Аналіз; Т. 2: Диференціальні УРК & ненко, Т. 3: Лінійна алгебра; Т. 4; Імовірність, інформація, статистика; Т. 5:
 15. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
  в дитячому віці ДС.02 Дитяча психіатрія ДС. ОЗ Нейропсихологический підхід до корекційно-розвивального навчання ДС.04 Диференціальна нейропсихология розвитку психічних функцій ДС.05 Клінічна нейропсихологія ДС.06 Психологія сім'ї та сімейної психотерапії ДС.07 Розлади самосвідомості ДС.08 Психологія стресу ДС.09 Нейропсихологическая
 16. Рекомендована література 1.
  Введення у філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
 17. 42. Правовий режим воєнного стану
  введення воєнного стану протягом 48 год після його оприлюднення, в іншому випадку указ Президента РФ втрачає силу). Воєнний стан скасовується указом Президента РФ, коли відпадуть обставини, що послужили підставою для введення воєнного стану. Режим воєнного стану забезпечується органами державної влади та військового управління за сприяння органів місцевого