Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура Україна / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальну право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
Наступна »
Д.Н . Кархалев. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПО ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВУ, 2001 - перейти до змісту підручника

Введення

У Конституції Російської Федерації (стаття 1) сказано, що Росія - демократична, правова, світська держава. Останні кілька років Росія намагається розвиватися за ринковою схемою господарювання в економіці. Питання верховенства права, закону і інші стають в нинішніх умовах найважливішими, в тому числі і в сфері економіки.

Зміни у цій сфері внесли багато нового і в цивільне законодавство, що регулює майнові відносини. В умовах переходу до ринкових відносин істотно підвищується роль традиційних інститутів багатьох галузей російського права, в тому числі і цивільного, як одного з найважливіших. Насамперед, це інститут відповідальності в цивільному праві, покликаний охороняти майнові інтереси учасників майнового обороту.

Правильне застосування норм цивільного законодавства гарантує реальний захист прав і свобод суб'єктів майнових відносин та компенсацію тих втрат, які обумовлені кризою економіки Російської Федерації. На мій погляд, питання про відповідальність в цивільному праві відноситься до тих, які завжди будуть актуальними, особливо в умовах ринку.

Період становлення ринкової моделі в економіці нашої країни неможливий без чітко функціонуючого «механізму відповідальності», який надає через систему судових органів примусове державний вплив на порушників цивільних прав у формі відшкодування збитків, сплати неустойки потерпілій стороні, відсотків річних та інших додаткових обтяжень (обов'язків), що становлять суть цивільно-правової відповідальності.

Наявність цих норм в «головному економічному кодексі країни» цілком зрозуміло - це прагнення законодавця захистити права і законні інтереси учасників майнового обороту, сумлінно виконують свої зобов'язання, від неправомірних дій їх контрагентів, а також компенсувати заподіюється збиток у зв'язку з невиконанням зобов'язань.

Щодо змісту відповідальності існують різні думки. Незважаючи на великі досягнення в розробці даної правової категорії, невирішених питань залишається ще чимало. У дослідженні цієї проблеми потрібно виявити деякі відмінності в підходах до їх вирішення і разом з тим виділити те спільне, що об'єднує різні думки в трактуванні категорії відповідальності.

Протягом останніх років юридична література збагатилася значною кількістю робіт, присвячених юридичної відповідальності. На цю тему писали: Агарков М.М., Алексєєв С.С.,

Антимонов Б.С., Басін Ю.Г., Брагінський М.І., Братусь С.Н., Варул П.Л., Витрянский В.В., Грибанов В.П., Діденко А.Г., Егоров Н.Д., Ілларіонова Т.Н., Іоффе О.С., Кабалкин А.Ю., Кармиков Ю . Х., Кофман В.І., Красавчиков О.А., Курильов С.В., Лейст О.Е., Малеин Н.С., Матвєєв Г.К., Недбайло П.Є., Ойгензіхт В.А ., Пугинський Б.І., Ребане І., Садиков О.Н., Самощенко І.С., Слєсарєв В.Л., Смирнов В.Т., Собчак А.А., Стоякін Г.Я., Тархов В . А., Толстой Ю.К., Фарукшин М.Х., Черепахін Б.Б., Яковлєв В.Ф., Якушев BC та інші.

У навчальному посібнику розглядаються такі питання ^ ак поняття і види, підстава та умови цивільно-правової відповідальності, а також міри відповідальності в цивільному праві.

Навчальний посібник розрахований на вивчення інституту відповідальності в цивільному праві студентами, аспірантами, викладачами юридичних факультетів і вузів, працівниками правоохоронних органів.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Вступ "
 1. Основні прямі правила
  введення кон'юнкції (ВК): А В АЛВ - Правило видалення кон'юнкції (УК): АЛВ АЛВ А В - Правило введення диз'юнкції (ВД): т AvB - Правило видалення диз'юнкції (УД) : AvB AvB А В В Правило видалення імплікації (УІ): А ^ В А В Правило введення еквівалентності (ВЕ): А ^ В В ^ А А ^ В Правило видалення еквівалентності (УЕ): А ^ В А ^ В А ^ В 'У ^ А Правило введення подвійного заперечення (ВО): А А Правило видалення подвійного
 2. Введення
  Введення
 3. Введення *
  Введення
 4. Запитання і завдання для повторення:
  введення опричнини? Які заходи приймалися по відношенню до землевласників та землекористувачам в районах опричнини? Які були наслідки введення
 5. Розділ 1. Введення в криміналістику.
  Розділ 1. Введення в
 6. Розділ I. Введення в цивільне право
  Розділ I. Введення в цивільне
 7. Глава 1. Введення у воєнний право1
  Глава 1. Введення у воєнний
 8. Таблиця змін і доповнень, внесених у Федеральний закон "Про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації"
  введена)? ? ? ? 11.03.2004 р.? 2003. N 262.? ? ? ? ? N 12-ФЗ) € 30 грудня? ? ? ? ? ? (Уточнення)? ? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? Постатейний коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації * (3)
 9. Е. Кассирер. Досвід про людину: Введення у філософію людської культури
  Е. Кассирер. Досвід про людину: Введення у філософію людської
 10. X. Плеснер Сходинки органічного і людина. Введення у філософську антропологію '
  X. Плеснер Сходинки органічного і людина. Введення у філософську антропологію
 11. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987 Як хрещена Русь. М. 1990 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Шапова Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Шапова Я.М. Церква в
 12. Література
  Введення християнства на Русі. М., 1987. Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Як хрещена Русь. М. 1990 Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Щапов Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Щапов Я.М. Церква в
 13. Аутсайдер (генератор).
  Введений для подачі
 14. Наукова та навчальна література IQRSSni URssiru: URSSru Дй $ & лш
  [інааігд r-цнааііздд ^ онаііїді ^ гдцкй »^ Представляємо Вам наші найкращі книги: URSS Підручники з вищої математики Краснов М.Л. та ін Вся вища математика. Т. 1-7. Краснов М.Л. та ін Збірники завдань «Вся вища математика» з докладними рішеннями. Бос В. Лекції з математики. Т. I: Аналіз; Т. 2: Диференціальні УРК & ненко, Т. 3: Лінійна алгебра; Т. 4; Імовірність, інформація, статистика; Т. 5: