Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

ЗАНЯТТЯ № 19 ТЕМА: ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ

Основні поняття: світогляд, функції світогляду, види світогляду, компоненти світогляду .

Вимоги до компетентності:

- вміти розкрити сутність світогляду та його функції в житті людини;

- знати і вміти пояснювати змістовну структуру світогляду;

- мати уявлення про пріоритетні видах діяльності школярів за світоглядним освоєння світу;

- орієнтуватися в засобах, методах, прийомах світоглядного виховання школярів з урахуванням вікових можливостей;

- вміти проектувати форми виховної роботи з формування наукового світогляду школярів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

I. Завдання для обов'язкового виконання

1. При роботі з літературою проаналізуйте такі поняття, як: «знання», «погляди», «переконання», «ідеали». Виділіть у них ключові ознаки і використовуйте при розкритті сутності світогляду.

2. Поясніть функції світогляду в житті людини.

3. Осмисліть взаємозв'язок і взаємозумовленість змісту шкільної освіти і змістовної структури світогляду.

4. Розгляньте вікові можливості світоглядного освоєння світу та їх облік у виховній роботі.

5. Познайомтеся з пріоритетними видами діяльності, формами, методами і засобами світоглядного виховання в школі.

190

II. Завдання для поглибленого вивчення теми

1. Пригадайте приклади і факти з життя видатних людей про значення світогляду, систематизуйте цей матеріал таким чином, щоб його можна було використовувати в роботі з дітьми (при підготовці класних годин, усних журналів, дискусій і т.

д .).

2. Підготуйте повідомлення на тему «Посилення світоглядного потенціалу змісту навчальних дисциплін».

III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань

1. Як ви поясните тлумачення світогляду як цілісного образу світу і себе в ньому?

2. Які наукові ідеї з питань розвитку природи, суспільства, людської діяльності, що містяться в шкільній освіті, необхідно використовувати в процесі формування світогляду учнів?

3. Доведіть, що життєвий досвід є основним джерелом формування світогляду особистості.

4. Запропонуйте теми дискусій для старшокласників за рішенням світоглядних завдань.

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

1. Визначення завдань заняття і змісту майбутньої діяльності.

2. Письмова перевірка знань методом завершення пропозицій:

- Світогляд - це ...

- До основних функцій світогляду відносяться ...

- Оціночна функція світогляду пов'язана з тим, що.

- Джерелом формування наукового світогляду служать ...

- Суб'єктивними структурними компонентами світогляду є.

3. Обговорення педагогічних умов, що сприяють виробленню в учнів наукового світогляду - створення ситуації «Дидактична ромашка».

Зразкові питання:

- Яка роль дослідницьких робіт школярів у формуванні їхнього світогляду?

- Чому в справі формування світогляду важлива емоційність навчання?

- Як враховувати у виховній роботі вікові можливості світоглядного освоєння світу?

- Застосування яких методів виховання призводить до успішної роботи з формування світогляду школярів?

- Яка роль містичного досвіду як елемента загальнолюдської культури у світоглядному вихованні школярів?

- За якими критеріями можна оцінювати рівень сформованості світогляду школярів?

4.

Навчальна ситуація «Є така точка зору ...».

Аналіз, обговорення, аргументація наступного твердження «Призначення світоглядного виховання - включити учнів у самостійний багатоканальний пошук відповідей на життєві питання».

191

5. Проектування форм виховної роботи, що сприяють виробленню світоглядної позиції школяра. (Наприклад, усний журнал «Сила любові», бесіда «Про цінності реальних і уявних», філософський стіл «Молодість - це єдиний час, коли можна подорослішати», літературно-музична композиція «Оподвігах, про доблесть, про славу ...») .

6. Підсумок заняття - присудження номінації «Кращий відповідь».

7. Рекомендації з підготовки до наступного заняття.

Література

1. Лихачов, Б.Т. Педагогіка. Курс лекцій. / Б.Т. Лихачов. - М., 1996. - С. 217-239.

2. Моносзон, Е.І. Формування світогляду школярів / Е.І. Моносзон. - М., 1989. - С. 108-139.

3. Паречіна, С.Г. Концептуальні засади ідеології білоруської держави / С.Г. Па-речіна. - Мн., 2005.

4. Харламов, І.Ф. Педагогіка / І.Ф. Харламов. - Мн., 2002. - С. 454-474.

5. Сластенін, В.А., Педагогіка / В.А. Сластенін, І.Ф. Ісаєв, Є.М. Шиянов. - М.,

2006. - С. 300-305.

6. Степаненков, Н.К, Педагогіка / Н.К. Степаненков. - Мн., 2007. - С. 231-242.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗАНЯТТЯ № 19 ТЕМА: ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ "
 1. ТЕМА 18 ФОРМИ ВИХОВАННЯ. ВИХОВАННЯ УЧНІВ У КОЛЕКТИВІ
  ТЕМА 18 ФОРМИ ВИХОВАННЯ. ВИХОВАННЯ УЧНІВ В
 2. ЗМІСТ
  Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 3. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
  Поняття світогляду. Світогляд і філософія. Підсистеми світогляду. Компоненти світогляду. Світогляд і соціальну дію. Історичні типи світогляду. Світогляд і його функції. Етимологія слова «філософія» і її різні трактування. Компоненти філософського знання. Філософія як вчення про істину, добро і красу. Джерела філософського знання. Проблема предмета філософії.
 4. Ринок трудових ресурсів
  сукупність соціально-економічних відносин з приводу найму, навчання та використання трудових ресурсів (зайнятих, незайнятих і учнів). Це поняття розсовує розміри ринку ще ширше, т. к. включає не тільки економічно активне населення, а й учнів у сфері професійної освіти (трудовий резерв). З урахуванням даних визначень ми будемо користуватися терміном «ринок трудових
 5. Структура курсу
  Розділ 1. Введення. Історичні віхи розвитку філософії / 6 годин / Розділ 2. Фундаментальна філософія / 16 годин / Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства. Тема 2. Методи і внутрішню будову філософії. Тема 3. Онтологічні проблеми філософії. Тема 4. Філософське розуміння свідомості. Тема 5. Сутність і форми пізнання. Розділ 3. Соціальна філософія / 12:00 / Тема 6.
 6. ЗМІСТ
  Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський
 7. Тема семінарського заняття № 18
  Тема семінарського заняття №
 8. Тема семінарського заняття № 19
  Тема семінарського заняття №
 9. Тема семінарського заняття № 6
  Тема семінарського заняття
 10. Тема семінарського заняття № 7
  Тема семінарського заняття
 11. Тема семінарського заняття № 17
  Тема семінарського заняття №
 12. Тема семінарського заняття № 8
  Тема семінарського заняття
 13. Тема семінарського заняття № 16
  Тема семінарського заняття №
 14. Тема семінарського заняття № 15
  Тема семінарського заняття
 15. Тема семінарського заняття № 14
  Тема семінарського заняття №
 16. Тема семінарського заняття № 9
  Тема семінарського заняття
 17. Тема семінарського заняття № 4
  Тема семінарського заняття
 18. Тема семінарського заняття № 12
  Тема семінарського заняття №
 19. Тема семінарського заняття № 11
  Тема семінарського заняття №
 20. Тема семінарського заняття № 10
  Тема семінарського заняття
© 2014-2022  ibib.ltd.ua