Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
« Попередня Наступна »
Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006 - перейти до змісту підручника

Заповнити прогалини

1. Психотерапевтична бесіда - це основний метод отримання та обміну інформації, джерело і

спосіб пізнання і ... психологічних явищ

на основі вербального (словесного) ... між психологом і клієнтом.

2. Взаєморозуміння між клієнтом, необхідне для оптимального контакту, досягається обопільними ... і ... засобами комунікації.

Вірно чи ні

3. Головною ознакою успішного діалогу є зміна емоційного стану клієнта в кращу сторону.

4. Питання психолога не повинен містити можливість емоційного приєднання клієнта до психолога.

Вибрати правильну відповідь.

5. Справжня комунікація - це та:

а) коли говорять те, що відчувають;

б) коли говорять правду;

в) коли повністю розкриваються;

г) жодна відповідь не вірний.

6. Констатуючі опису

а) незвичні, як звуки незнайомої мови;

б) вимагають подолання особистісних стереотипів і прояви інтелектуальних зусиль;

в) цікаві людям, вони привертають їхню увагу і розвивають в них почуття власної значимості;

г) всі відповіді вірні.

Тема 7. Професійне і особистісне самовизначення психолога-консультанта

Заповнити прогалини

1. Роль ... полягає в тому, щоб допомагати людям

в усвідомленні та вирішенні тих чи інших проблем.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

2. Встановленню оптимальної взаємодії з клієнтами допомагають такі характеристики психолога,

як здатність к. ... дозуюча відкритість,

вміння зосередитися на конкретній проблемі і не йти за необхідності від ...

Вірно чи ні

3. Психологи, що не займаються науковими дослідженнями чи викладанням, найчастіше виступають у ролі консультантів різного профілю.

4. Психолог-консультант лише в рідкісних випадках займається лікуванням тих, кого він консультує.

Вибрати правильну відповідь

5. Сімейний психолог

а) може іноді надати психологічну підтримку сім'ї;

б) проводить співбесіди й тести;

в) прагне поліпшити сімейне комунікацію;

г) всі відповіді вірні.

6. Тривожність консультанта, почуття некомпетентності обумовлені:

а) орієнтацією не так на задачу, а на підтвердження самооцінки;

б) низьким рівнем рефлексії маніпулятивних тенденцій у психолога;

в) прагненням нав'язати свою систему цінностей;

г) всі відповіді вірні.

Тема В. Позиції психолога-консультанта при роботі з сім'єю

Заповнити прогалини

1. В. ... психотерапії відповідно до

особливостями аналітичної ситуації психолог займає позицію емпатичних об'єктивності, стриманості і нейтралітету.

2. В. ... психотерапії психолог у взаєминах з пацієнтом є щирим, справжнім (автентичним), прагне зберігати безумовну позитивну позицію по відношенню до клієнта, приймаючи його з повагою як особистість, що включає окремі слабкості і недоліки.

Вірно чи ні

3. Відбиває слухання виконується так: з кожного фрагмента монологу мовця слухач 725

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

вибирає і повторює те, що , на його думку, є центральним ядром фрагмента.

4. Контрперенос включає власні почуття аналітика, його ставлення домагань до людини і є, згідно з Фрейдом, перешкодою в практичній роботі, будучи проявом його несвідомих потреб і конфліктів.

Вибрати правильну відповідь

5. «Той, хто сприймає свої інтенції як джерело дій, сприймають себе як активний чинник свого життя». Це принципи:

а) екзистенціальної позиції;

б) позиції відповідальності;

в) позиції вдосконалення;

г) всі відповіді вірні.

6. Порушення контакту при роботі з сім'єю пов'язані з:

а) фіксацією на відносинах, а не на проблемі;

б) розбіжністю репрезентативних систем;

в) неуважністю психолога до комунікативних нормам;

г) всі відповіді вірні.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Заповнити прогалини "
 1. Тема 9. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ в сімейному консультуванні в терапії
  прогалини 1. Підтримання ... своєї підготовки відповідно до вимог ... науки слід розглядати як найважливіший етичний аспект діяльності практикуючого психолога. 2. Психолог-консультант несе відповідальність за перебіг і результати психологічного ... і психоло-I гической ... обгрунтованість психологічного
 2. § 5. Прогалини в праві. Застосування аналогії закону та аналогії права
  прогалиною в праві зазвичай розуміється повна або часткова відсутність правового регулювання тієї сфери відносин, яка об'єктивно вимагає регламентації і без обов'язкових для виконання юридичних норм не може нормально функціонувати. Прогалини в праві можуть бути виявлені у виступах різних осіб у засобах масової інформації, в наукових дослідженнях, опитуваннях громадської думки. Це
 3. 60. Прогалини в праві. Дійсні та уявні прогалини в праві. Усунення і подолання прогалин у праві.
  Прогалин: 1) невміння законодавця відобразити в нормативних актах усе різноманіття сучасних життєвих ситуацій, що вимагають правового регулювання (первісна пробельность); 2) невміння законодавця передбачити появу нових життєвих ситуацій у результаті постійного розвитку суспільних відносин, вжити по них певні законодавчі дії (подальша пробельность), 3)
 4. Заповнити прогалини
  прогалини 1. Порушення, пов'язані з тривогою, включають ..., ... і ... ... розлади. 2. Ефективне використання мовчання, вміння слухати, навчання за допомогою питань, повторення (резюмування), уточнення і відображення афекту, конфронтація, програвання ролей, створення «живих скульптур», аналіз відеомагнітофонних записів відносяться
 5. 4. Застосування цивільного законодавства за аналогією
  пробіл, не заповнює ні умовами укладеного договору, ні звичаями ділового обороту, усувається за допомогою аналогії закону (п. 1 ст. 6 ЦК). 1 СЗ РФ 1996 № 1 Ст 1 Аналогія закону виражається в тому, що до відповідних відносин застосовуються норми цивільного законодавства, що регулює подібні відносини. Вона допустима при наявності певних умов. По-перше, це існування
 6. 3.2. Романо-германська правова сім'я
  прогалин у праві, коли суспільні відносини, об'єктивно потребують законодавчому регулюванні, такого не мають. Для подолання прогалин закони застосовуються за аналогією, тобто на підставі правових норм, що регулюють подібні суспільні відносини. Якщо ж немає і таких норм, то для подолання прогалин використовується аналогія права, тобто загальні засади (принципи) і сенс законодавства.
 7. 79. Акти Президента РФ
  прогалин у законодавстві. У Постанові Конституційного суду РФ від 30 квітня 1996 зазначено, що практика видання указів, що заповнюють прогалини у правовому регулюванні з питань, потребує законодавчого вирішення, конституційна, якщо, по-перше, вони не розходяться з Конституцією РФ і федеральними законами і, під -друге, їх дія обмежується періодом до прийняття відповідних
 8. Пояснювальна записка
  заповнити прогалини, 2 - вірно чи ні, 3 - вибрати правильну відповідь) - певних підмножин завдань, серед яких кожен раз проводиться випадковий вибір. Завдання збудовані від більш важких до легких. Така схема вносить поправку на вірогідність випадкових відповідей. Студенти на перші два питання заповнюють прогалини в контрольному листі, на наступні два питання вибирають: «правильно» або «невірно»
 9. Земельні відносини і соціальна борьбав елліністичному світі.
  План: Землеволодіння та землекористування в елліністичних державах. Експлуатація селян. Форми соціального невдоволення селян своїм пригнобленим становищем. Література (основна): Історія стародавнього світу. Т.2. Розквіт древніх товариств. М., 1989. Лекції 16, 17 (автор - І.С. Свєнціцька). Історія Стародавньої Греції. / Под ред. В.І.Кузіщіна. М., 2000 (з глав XXIII, XXIV, XXVI). Додаткова
 10. § 5. Прогалини в законодавстві. Застосування права за аналогією
  прогалину в законодавстві. Прогалину в законодавстві - це відсутність конкретної норми, необхідної для регламентації відносини, що входить у сферу правового регулювання. Коло суспільних відносин, що складають сферу правового регулювання, встановлюється законодавцем двома способами. По-перше, кожна юридична норма регулює окремий вид суспільних відносин,
 11. Державний устрій Афін в епоху розквіту демократії (V ст. До н.е.).
  Характеристика джерел за темою. Взаємовідносини класів і соціальних груп в Афінах після перемоги в греко-перських війнах. Державний лад Афін в середині 5 в. до н.е. Оцінка афінської рабовласницької демократії древніми авторами. Перікл. Експлуатація Афінами союзників. Обмеженість афінської демократії. Література: Антична демократія в свідоцтвах сучасників. М., 1996. Історія
© 2014-2022  ibib.ltd.ua