Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
« Попередня Наступна »
Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 9. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ В СІМЕЙНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ В ТЕРАПІЇ

Заповнити прогалини

1. Підтримання ... своєї підготовки відповідно до вимог ... науки слід розглядати як найважливіший етичний аспект діяльності практикуючого психолога.

2. Психолог-консультант несе відповідальність за

хід і результати психологічного ... і психоло-I

гической ... ... обгрунтованість психологічного

... і адекватність використовуваних діагностичних і корекційних ...

Вірно чи ні

3. Тільки солідна підготовка психолога може гарантувати серйозний підхід в сімейній терапії.

4. Психолог-консультант повинен знати і враховувати межі власної компетентності. -

Вибрати правильну відповідь

5. Звання психолога

а) захищене в більшій частині країн; |

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

б) не може бути присвоєно будь-якою людиною;

в) не може бути досягнуто без серйозної підготовки;

г) всі відповіді вірні.

6. Психолог-консультант зобов'язаний надавати необхідну і можливу психологічну допомогу клієнту, керуючись принципом «Не псуй», т.

е. у формі, що виключає нанесення шкоди:

а) здоров'ю;

б) добробуту;

в) честі та гідності;

г) всі відповіді вірні.

Тема 10. Методи сімейної діагностики та психокорекції сімейний взаємин

Заповнити прогалини

1. Під методикою в сімейної психотерапії розуміється типова ..., за допомогою яких

психотерапевт вирішує визначену психотерапевти -чеських ю ...

2. Поетапна методика вивчення сім'ї, запропонована Ейдеміллер, включає 4 етапи:

1 етап: встановлення необхідності психотерапевтичного вивчення сім'ї;

2 етап: загальне знайомство з сім'єю;

3 етап: виявлення психотравмуючої ситуації.;

4 етап: ...

Вірно чи ні

3. Реакція клієнта на психолога чи на інших клієнтів, якщо мова йде про груповій роботі, реакції дітей на психолога й один на одного, поведінка в ході

сіхотерапіі - все це стає найважливішим пси-діагностичним матеріалом, на основі якого визначається тактика консультування.

4.

Структура діагностики будується за принципом ветвящегося дерева: всякий подальший діагностичний крок робиться лише в тому випадку, якщо отриманий відповідний результат на попередньому.

Вибрати правильну відповідь

5. Для формування нового бажаної поведінки ужно виконати ряд умов:

а) сформоване поведінка має бути чітко визначено;

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword. ru

б) поділ цілей поведінки на часткові або етапні;

в) вибір і використання ефективних підсилювачів (соціальних і матеріальних);

г) всі відповіді вірні.

6. До обставин, що викривляє показувану або розповідають члени сім'ї картину їхнього життя («сімейним фільтрам») відносять:

а) особливості контакту очима;

б) особливості інтонації;

в) значення загальної картини життя сім'ї у взаєминах членів сім'ї;

г) жоден з відповідей не вірний.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 9. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ в сімейному консультуванні в терапії "
 1. Тема 6. Діалог у сімейному консультуванні
  сімейному
 2. ? Частина 2. Сімейне консультування
  консультування
 3. Заповнити прогалини
  тема, соціальні зв'язки виділені а) К. Роджерсом, б) В. Сатир; в) 3. Фрейдом; г) всі відповіді вірні. 6. Провідна роль сім'ї у виникненні патогенних ситуацій і психотравмуючих переживань обумовлюється низкою обставин: а) провідною роллю сімейних відносин в системі взаємин особи, б) багатосторонністю сімейних відносин і їх тісним
 4. ЗМІСТ
  Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 5. 5.4. Наставництво та консультування
  консультування, тренінг і наставництво. У цьому підрозділі дається короткий опис кожної з них. Про наставництво написано багато, та огляд літератури показує, що в різних контекстах і культурах це явище розглядається по-
 6. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Суспільство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 7. ЗМІСТ
  Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський
 8. Вимоги з дисциплін спеціалізації
  консультування, психокорекція та основи психотерапії. Конкретні вимоги до підготовки фахівця і зміст циклу дисциплін спеціалізації встановлюються вищим навчальним закладом. Спеціаліст повинен вміти вирішувати завдання, що відповідають його кваліфікації: - на основі накопичених масивів знань, навичок дослідницької роботи та інформаційного пошуку вміти адекватно ставити і
 9. Консультування
  консультування означає слухання окремого працівника і надання йому можливості знайти способи вирішення проблеми або зменшити занепокоєння в значущих для нього областях. В умовах організації, ймовірно, будь-який предмет занепокоєння для підлеглого буде також представляти деяке занепокоєння і для менеджера. Тому консультування по роботі зазвичай носить більш директивний характер,
 10. § 2. Сімейні правовідносини: суб'єкти, підстави виникнення і припинення
  сімейного права-це засновані на шлюбі, спорідненості, усиновлення, опіку та піклування, прийнятті дітей на виховання майнові та особисті немайнові відносини, що складаються між членами родини або з їх участю. Сімейні правовідносини виникають з таких юридичних фактів, як події, і особливо такий їх різновиди, як стану. Оскільки події породжують правові
© 2014-2022  ibib.ltd.ua