Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.1. Завдання стадії


Завдання стадії порушення кримінальної справи випливають іззагальних завдань кримінального процесу.
У цій стадії виконують такі завдання:
прийняття заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини;
реєстрація прийнятих джерел інформації про злочини;
перевірка цих джерел;
фіксація слідів злочину;
вжиття заходів до припинення злочину, що триває;
вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину;
прийняття відповідного кінцевого процесуального рішення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.1. Завдання стадії"
 1. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  завдання, права, обов'язки. 8. Адміністративна відповідальність за порушення громадсько го порядку і громадської безпеки. Література: 1, 9,17, 72, 76, 82, 88, 90, 91,133,150,170,171,175, 178,231, 237,277,329,355,364,368, 370,376,383,455,468,496,506, 507, 508, 509, 517, 518, 519, 530, 533 та ін. .., Тема 16. Адміністративно-правове забезпечення управління юстицією ;:. 1. Правові засади
 2. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  завдання адміністративного права. 3. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умо вах правової реформи. 4. Метод адміністративного права та його розвиток у контексті реформи адміністративного права. 5. Система адміністративного права. Підгалузі та правові інститу ти адміністративного права. 6. Джерела адіністративного права України та їхня характерис тика. Основні законопроектні
 3. Завдання стадії полягають у
  завданої злочином; 3) виявленні причин вчинення злочину та умов, які цьому сприяли, і вжитті заходів до їх усунення (ст.2, 23, 23-1, 29 КПК). При цьому необхідно забезпечити охорону прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у справі. Тільки виконання завдань даної стадії є підставою для винесення органом попереднього розслідування рішення про передачу справи до наступної, вже
 4. 60. Нагляд прокурора за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень про злочини.
  завданнями стадії порушення кримінальної справи. Прокурор, який здійснює таку перевірку, має, зокрема, своєчасно з'ясовувати: - повноту, правильність обліку та реєстрації заяв та повідомлень про злочини, що надійшли до органів внутрішніх справ; - додержання термінів реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, а також перевірки їх в порядку, становленому ст. 97 КПК; -
 5. 65. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду. Попереднє судове засідання.
  завдань стадії підготовки. Зокрема, відповідно до ст. 130 ЦПК, проведення попереднього судового засідання мас на меті виконання низки завдань. По-перше, це з'ясування можливості врегулювання спору до судового розгляду, по-друге, забезпечення правильного та швидкого вирішення справи. Для врегулювання спору до судового розгляду на попередньому засіданні суд з'ясовує, чи не відмовляється позивач від
 6. Завдання стадії
  завдань, що в кінцевому підсумку сприяє виконанню завдань кримінального процесу, регламентованих ст. 2 КПК. Другою ознакою будь-якої стадії, що є підставою для виокремлення частини кримінально-процесуальної діяльності як окремої стадії, є певне коло учасників. У кожній із стадій кримінального процесу беруть участь суб'єкти, коло яких є особливим, хоча деякі з них є учасниками кількох стадій,
 7. процесуальні засоби
  завдань стадії. Завдання можуть бути вихідними, проміжними та кінцевими. Тому в більшості стадій, як правило, є три етапи - вихідний, проміжний і кінцевий, які можуть мати в різних стадіях різні назви. Наприклад, стадія порушення кримінальної справи складається із таких етапів: прийняття, реєстрації, перевірки та вирішення заяв і повідомлень про злочини; стадія судового розгляду - підготовчої
 8. 2.2. Коло учасників стадії
  завдань стадії порушення кримінальної справи в ній застосовують процесуальні засоби двох видів: 1) притаманні суто для цієї стадії: відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб(ч. 4 ст. 97 КПК); витребування необхідних документів (ч. 4 ст. 97 КПК); оперативно-розшукові дії (ч. 5 ст. 97 КПК); 2) властиві стадії досудового слідства, але як виняток дозволенідля проведення в стадії
 9. 2.1. Завдання стадії
  завдання щодо: швидкого й повного розкриття злочинів; викриття винних; забезпечення правильного застосування закону з тим, щобкожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності; забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином громадянам, юридичним особам і державі; виявлення та усунення причин та умов, що сприяли
 10. 2.1. Завдання стадії
  завдань спрямовано на реалізацію контрольної функції. Ці завдання полягають у перевірці наявності обставин, зазначених у ст. 228 КПК: чи мала місце подія злочину; чи має діяння, яке ставлять у вину обвинуваченому, складзлочину; чи було додержано під час провадження дізнання і досудовогослідства вимоги КПК про забезпечення права підозрюваного та обвинуваченого на захист; чи немає в справі
© 2014-2022  ibib.ltd.ua