Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мачуський В. В., Постульга В. Є.. Господарське законодавство: Навч. посіб. - К.: КНЕУ,2004. - 275 с., 2004 - перейти до змісту підручника

1.2.1. Учасники відносин у сфері господарюванняВідповідно до ст. 2 ГК учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.
Наразі можна стверджувати, що учасники господарських відносин залежно від характеру повноважень поділяються на три групи: 1) суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією; 2) громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання; 3) громадяни, громадські та інші організації, які здійснюють щодо суб'єктів господарювання організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності.
Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Тобто всі суб'єкти господарювання є учасниками господарських відносин, але не всі учасники господарських відносин є суб'єктами господарювання.
Суб'єкти господарювання - це:
1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГК, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці;
3) філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності.
Суб'єкти господарювання реалізують свою господарську компетенцію на основі права власності, права господарського відання, права оперативного управління та права оперативно-господарського використання майна відповідно до визначення цієї компетенції в цьому Кодексі та інших законах.
До першої групи учасників господарських відносин крім суб'єктів господарювання входять споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією (держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування є учасниками відносин у сфері господарювання, але не є суб'єктами господарювання).
Варто зауважити, що ГК не наводить визначення терміна «споживач», тому для з'ясування цього поняття необхідно звернутись до Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 і до Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000.
Закон України «Про захист прав споживачів» (далі - Закон) визначає споживача як громадянина, який придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб. Проте визначення Законом споживача тільки як громадянина видається не зовсім прийнятним у контексті ГК, бо зникають споживачі - юридичні особи.
У ст. 1 Закону України «Про природні монополії» (далі - Закон) міститься визначення споживача товарів, що їх виробляють суб'єкти природних монополій. Таким споживачем є фізична або юридична особа, яка придбаває товар, що виробляється (реалізується) суб'єктами природних монополій. З огляду на те, що згідно із Законом суб'єкт природних монополій є суб'єктом господарювання (хоч і монопольним утворенням), визначення споживача, наведене в Законі, може стати в пригоді для визначення поняття споживача як учасника господарських відносин.
Водночас варто зауважити, що відповідно до ч. 3 ст. 175 ГК зобов'язання майнового характеру, що виникають між суб'єктами господарювання та негосподарюючими суб'єктами - громадянами (читай - споживачами), не є господарськими і регулюються іншими законодавчими актами.
Стосовно до органів державної влади та органів місцевого самоврядування як учасників господарських відносин можна зазначити таке.
У ГК бракує визначень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наділених господарською компетенцією, а також переліку таких органів. Аналіз ГК уможливлює припущення, що господарською компетенцією органи державної влади та органи місцевого самоврядування наділяються не завжди, а тільки в певних випадках.
Як зазначають автори Методичних рекомендацій щодо вивчення Цивільного та Господарського кодексів України , з ч. 2 ст. 8, статей 22, 24, 173, 176, 186 ГК можна зробити висновок про те, що органи державної влади та місцевого самоврядування наділені господарською компетенцією в організаційно-господарських відносинах лише в таких випадках: 1) державні органи управління наділяються організаційно-госдарськими повноваженнями (компетенцією) стосовно суб'єктів господарювання, що належать до державного сектору (ст. 22 ГК); 2) органи місцевого самоврядування здійснюють організаційно-господарські повноваження щодо суб'єктів господарювання комунального сектору (ст. 24 ГК).
До третьої групи учасників господарських відносин входять громадяни, громадські та інші організації, які здійснюють щодо суб'єктів господарювання організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності. Зміст організаційно-господарських повноважень, а також коло суб'єктів таких повноважень можна визначити за допомогою ст. 176 ГК «Організаційно-господарські зобов'язання». Організаційно-господарськими визнаються господарські зобов'язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю між суб'єктом господарювання та суб'єктом організаційно-господарських повноважень, унаслідок яких зобов'язана сторона повинна здійснити на користь другої сторони певну управлінсько-господарську (організаційну) дію або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.2.1. Учасники відносин у сфері господарювання"
 1. 5.Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види.
  учасниками відносин у сфері господарювання. (ст. 1ГК) Ознаки: - обмежене, порівняно з цивільним правом, коло суб'єктів (ст. 2 ГК). Це: - суб'єкти господарювання, - споживачі, - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, - громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них
 2. 7.Поняття, предмет і методи господарського права.
  учасниками відносин у сфері господарювання. Предмет господарського права - господарські відносини у сфері економіки України. Зміст предмета господарського права визначається двома поняттями: «організація господарської діяльності» та «здійснення господарської діяльності». Методи господарського права - це сукупність способів регулюючого впливу норм господарського права на поведінку суб'єктів
 3. 12.Суб'єкти господарських правовідносин: поняття та ознаки.
  учасники господарських відносин. Згідно з ст. 2 ГК учасниками відносин у сфері господарювання є: а) суб'єкти господарювання, б) споживачі, в) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, г) громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження
 4. 59.Господарські договори: поняття, види, порядок їх укладення та розірвання.
  учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх прав та обов'язків у сфері господарювання. За суб'єктним складом розрізняються дво- і багато-сторонні договори. Залежно від юридичної підстави укладення договору розрізняють два різновиди господарських договорів: господарські договори, які укладаються на підставі державних замовлень і зміст
 5. § 2. Поняття та види господарських відносин
  учасниками відносин у сфері господарювання. Своєю чергою, господарські відносини, урегульовані нормами господарського права, є господарсько-правовими відносинами. До кола господарських відносин уходять як відносини між рівними суб'єктами, що діють на підставі власного вільного воле- виявлення, так і відносини, яким властива публічна (владна) ознака. Розрізняють такі види господарських відносин:
 6. 1.1. Поняття господарських зобов'язань
  учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених ГК, на основі якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо) або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт
 7. § 5. Господарські суди, третейські суди та міжнародні арбітражі. Порядок виконання судових рішень
  учасникам певних правовідносин, що не суперечить принципу здійснення правосуддя виключно судом. Однак використання досудових процедур є правом, а не обов'язком особи, яка потребує такого захисту, як це було раніше, до літа 2002 р., в рамках розгляду справ господарськими судами. Право на судовий захист не позбавляє суб'єктів правовідносин можливості досудового врегулювання спорів. Це може бути
 8. Словник-довідник
  учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. Асоційовані підприємства (господарські організації) - група суб'єктів господарювання - юридичних осіб, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності у формі участі в статутному фонді та/або управлінні. Аудит - перевірка бухгалтерської звітності,
 9. 1. Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів.
  учасниками відносин у сфері господарювання, впродовж здійснення ними своїх господарських повноважень. Господарські правовідносини, що виникають між суб'єктами господарювання, або між суб'єктами господарювання та іншими учасниками господарських правовідносин у процесі організації та здійснення господарської діяльності регулюються шляхом укладання господарських договорів, зміст та умови яких
 10. § 3. Поняття та система господарського законодавства
  учасниками відносин у сфері господарювання. ГК складається з 9 розділів, а саме: розділ І «Основні засади господарської діяльності»; розділ ІІ «Суб'єкти господарювання»; розділ ІІІ «Майнова основа господарювання»; розділ ІV «Господарські зобов'язання»; розділ V «Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання»; розділ VІ «Особливості правового регулювання в окремих галузях
© 2014-2022  ibib.ltd.ua