Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2. Захисник


сприяє підсудному в здійсненні його прав і в захистійого законних інтересів. Захисник згідно зі ст. 266 КПК має право:
на побачення з підсудним;
брати участь у дослідженні доказів;
порушувати перед судом клопотання про витребування і приєднання до справи нових доказів, що виправдовують підсудного абопом'якшують його відповідальність;
заявляти клопотання;
викладати суду свою думку щодо клопотань інших учасниківсудового розгляду;
брати участь у судових дебатах, висловлюючи суду свою думкупро значення перевірених доказів у справі, про наявність обставин,які виправдовують підсудного чи пом'якшують його відповідальність, а також свої міркування з приводу застосування кримінального закону та міри покарання.
Маючи зазначені права, захисник має змогу надати підсудному допомогу у здійсненні ним захисту від обвинувачення прокурора і (або) потерпілого.
Заміна одного захисника іншим допускається тільки за згодою підсудного. На цей час розгляд справи відкладають, а якщо справа є нескладною - оголошують перерву. Якщо захисника замінено, то суд надає йому змогу ознайомитися з матеріалами справи і підготуватись до участі в її розгляді. Час для ознайомлення захисника із матеріалами справи законом не встановлено, однак у ст. 289 КПК зазначено, що він має бути необхідним.
Якщо захисник не з'явився в судове засідання з неповажних причин, то суд (суддя) повідомляє про цей факт керівника юридичної консультації, голову колегії адвокатів тощо.
У випадках, коли слухають справу щодо декількох підсудних, щоб не відкладати розгляд справи, суд може запропонувати захисникові одного із них взяти захист іншого (інших) підсудного (підсудних). При цьому треба зважати на таку обов'язкову умову: інтереси підсудних не повинні бути протилежними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Захисник"
 1. Притягнення особи як обвинуваченого
  захисника; - притягнення особи як обвинуваченого дає початок змагальності кримінального процесу: чітко визначаються сторони та права учасників процесу, функції захисту та обвинувачення отримують можливість активного прояву; - між обвинуваченим, захисником та іншими учасниками процесу виникають кримінально-процесуальні відносини, які характеризуються змагальністю та конструктивним розвитком у
 2. Обовязки слідчого
  захисник, законний представник обвинуваченого. У протоколі зазначаються: місце і дата допиту, посада, звання чи класний чин і прізвище особи, що проводила допит; відомості про осіб, які були присутні при допиті; час початку і закінчення допиту; перерви; ПІБ обвинуваченого, детальні анкетні дані; фіксується ставлення обвинуваченого до обвинувачення, якщо визнає винним - повністю чи частково.
 3. Направлення кримінальної справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
  захисника, потерпілого або його представника з цією постановою, а в разі їх вимоги - з усіма матеріалами справи та роз'яснити їхні
 4. 35. Процесуальний порядок закриття та відновлення кримінальної справи.
  захисника. Якщо встановлено, що особу, яка вчинила у віці від одинадцяти до чотирнадцяти років суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі понад п'ять років, необхідно у зв'язку з цим негайно ізолювати, то за постановою слідчого або органу дізнання, за згодою прокурора за мотивованим рішенням суду, її може бути
 5. 36. Дії слідчого з ознайомлення учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи.
  захисника, а також може заявити клопотання про доповнення досудового слідства. Слідчий зобов'язаний роз'яснити обвинуваченому право заявити клопотання про розгляд його справи у суді першої інстанції одноособово суддею чи колегіально судом у складі трьох осіб у випадках, передбачених законом. Якщо обвинувачений не виявив бажання ознайомитися з матеріалами справи з участю захисника, йому
 6. 56. Повноваження прокурору з нагляду за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства
  захисника до участі в
 7. 62. Нагляд прокурора за додержанням законів при притягненні особи як обвинуваченого
  захисник будьякі клопотання, чи подавали скарги кому, чи додержано порядок їх розгляду, які наслідки розгляду; 11) чи забезпечені в процесі розслідування інші права обвинуваченого та його захисника. Особливої уваги потребують справи, де обвинувачений не визнає себе винним у вчиненні злочину і висуває конкретні доводи у своє виправдання. На час винесення постанови про притягнення як
 8. 67. Нагляд прокурора за законністю дій і рішень при закінченні провадження по кримінальній справі
  захисника (ст. 218 КПК), роз'яснює їм право ознайомитися з матеріалами розслідування і надає їм справу для ознайомлення (час якого законом не обмежено). Але якщо обвинувачений і його захисник зволікають з ознайомленням, слідчий вправі своєю постановою, затвердженою прокурором, визначити їм певний строк .Прокурор перед затвердженням постанови повинен переконатися у наявності достатніх підстав
 9. § 1. Поняття та види допиту
  захисника, педагога, законних представників неповнолітнього та ін.). Перед допитом слідчий у разі необхідності упевнюється в особі допитуваного, роз'яснює йому його права та обов'язки, з'ясовує відомості анкетного характеру. Свідок попереджається про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань та за давання свідомо неправдивих показань. Конституція України у ст. 63 проголошує
 10. § 8. Допит неповнолітніх
  захисника. Важливим питанням підготовки до допиту неповнолітнього є вибір місця і обстановки допиту (вдома, у школі, в кабінеті слідчого тощо), що має сприяти встановленню психологічного контакту і одержанню необхідної інформації. Треба заздалегідь підготувати запитання, які необхідно з'ясувати у неповнолітнього. Вони мають бути простими, доступними для розуміння допитуваного. Виконання такого
© 2014-2022  ibib.ltd.ua