Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія самоорганізації → 
« Попередня Наступна »
Макаров Василь Іванович. Філософії самоорганізації. - М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 432 с., 2009 - перейти до змісту підручника

6.10. А. Л. Тахтаджян і подальший розвиток тектологии

Торкаючись її історії, автор зазначає, що ідеї інтеграції знань, роздроблених спеціалізацією, і створення загальної павуки існували задовго до А. А. Богданова, чому свідчення роботи Г . Лейбніца, Г. Спенсера і багатьох інших учених і мислителів. Були й продовжують мати місце спроби викладу універсальних принципів організації, застосовних нібито в багатьох приватних науках. Але найважливішою і неперевершеною серед цих спроб була і залишається на сей день, безсумнівно, «Тектологія». Тим більше, що багато се організаційні положення, принципи і навіть закони продовжують отримувати підтвердження все в нових і нових відкриттях в різноманітних галузях науки і практики. Переходячи до проблем тектологии, Тахтаджян першою справою вводить в неї сучасні поняття і визначення, У числі таких є поняття: система, субсистема, структура, ізоморфізм і гомоморфізм, відкриті і замкнуті системи, гетерогенні та гомогенні системи та ін Застарілу термінологію пропонує замінити, як -то: «кон'югацію» на «кон'юнкцію», «дезінгрес-сію» на «диз'юнкцію» і т. п. При цьому знову хто водиться слова вживаються в універсальному, а не в біологічному їх значенні. Розширюються і типи сполук, які називаються кон'юнкція.

Так, будь-яке з'єднання систем може супроводжуватися тим або іншим ступенем їх зміни. Характер і ступінь кон'юнкції і, отже її результати можуть бути глибоко різні. Крайнім випадком є колізія, яка веде до більшої чи меншою структурної дезорганізації і, нарешті, повного руйнування однієї або обох зіштовхуються систем. Колізія є наслідком антагоністичних взаємодій між елементами контактують систем. У тих же випадках, моща контактують системи не руйнуються, між ними може відбуватися більш-менш глибоке взаємодія, що приводить до тієї чи іншою мірою перетворення систем. І перетворення систем може бути настільки глибоким, що відбувається повне їх зміну з появою якісно нових, емергенгтних властивостей, як, наприклад, в разі з'єднання кисню і водню з утворенням води. Може бути третій тип кон'юнкції, коли відбувається просте злиття (амальгамація) двох систем без істотного їх перетворення і без появи істотно нових емергентних властивостей. Таке, наприклад, злиття двох хвиль однакового періоду і фази. Але якщо системи не руйнуються, що не роз'єднуються знову або ж не зливаються, утворюючи нову систему, то вони залишаються у взаємній зв'язку, продовжуючи взаємодіяти. Цей випадок найбільш простий і поширений. Приклад тому з'єднання ланок в ланцюг, ідей у теорію або людей в громадську організацію, де елементом з'єднань слугує зв'язка.

До речі, цей елемент Тахтаджян вже не називає інгрсссіей, звільняючи тим самим своє опісапіе операцій (процесів) кон'юнкції і диз'юнкції від протиріч, характерних в описі Богданова, про що зазначено було вище. Торкаючись питань структурної стійкості систем, він вводить поняття двох типів - статичної та динамічної. Перша характерна для систем статичного, друга - для систем динамічної рівноваги. Л на додаток до принципом найменших відносних опорів (закон мінімуму) відкриває принцип концентрованого дії, який виявляється «зворотною стороною» першого і прикладом якого є «зуби, голка, ніж, бритва та інші гострі предмети». Так як стійкість системи виявляється в певній залежності від структури її прикордонної області і від відносного числа зіткнення її з середовищем, то вводиться поняття стійкості компактних і пухких систем - замість понять «злитих» і «неточних», прийнятих Богдановим. У разі ж невизначено-мінливої середовища, що найбільш поширене в природі і суспільстві, виграють системи скелетної структури, тобто системи, що мають внутрішній або зовнішній захисний скелет. В якості такого грають роль, наприклад: в науках - термінологія, в суспільстві - правові та моральні норми і т. п.

Не менш «пощастило» в «розширенні прав» універсального механізму відбору. Застосовність його ще більш поширюється на всі класи явищ і на всі структурні рівні різного типу систем. Тахтаджян крім того стверджує, що в «найбільш загальному формулюванні принцип відбору можна було б назвати принципом диференціального збереження стійких форм». Цей принцип діє як у безперервних, так і в дискретних системах, але в дискретних диференціальне знищення елементів проходитиме легше. Чим гстерогеннее система, тим інтенсивніше буде діяти в ній відбір. «У механізмі відбору здійснюється стохастична регуляція будь-якого структурного перетворення самих різних систем - від атомних до космічних. Універсалізація принципу відбору зовсім не означає "біодогізацію" все рівнів організації матерії. В тектологии механізм відбору звільнений від сш біологічної специфіки, формалізований і розуміється дуже абстрактно. Термін "відбір" використовується в сутності лише за традицією і за відсутністю кращого »[там же, с . 250-251]. На доказ висунутого принципу наводяться приклади з «Кібернетики» Н. Вінера, з «Конструкції мозку» У. Росс Ешбі та ін

Далі стверджується, що принцип відбору логічно випливає з принципу найменших опорів або з виражає ту ж думку «принципу найменшої дії» (закону мінімуму), що про це свого часу писав ще Г. Спенсер.

На додаток до відомих вже типам відбору вводяться матричні типи. Перший з них - емергентний (творчий, творчий). У цьому випадку завдяки новій, що раніше не існувала комбінації тих чи інших елементів виникають нові зв'язки, нові форми, нові системи. В органічному світі типовою такою формою є відбір мутацій або нових гібридних комбінацій. У неорганічний світі - диференціальне збереження нових комбінацій елементарних чаешц, нових хімічних сполук або нових космічних систем. Другий - матричний відбір при постійній матриці, або консервативний матричний відбір. Прикладом тому може служити процес обробки металу тиском за допомогою штампа, процеси навчання і виховання в авторитарній педагогіці, процес редуплікації хромосом, процеси кристалізації і пр. Третій - відбір із зміною матриць, коли процес починається по одній матриці, а продовжується за іншою. Четвертий - при комбінуванні матриць у разі процесу гібридизації у організмів, що розмножуються статевим шляхом. Комбінована матриця може стати сама об'єктом відбору, що може бути у випадку, коли еволюціонують генетичні матриці організмів. На закінчення наводяться випадки відбору на основі шумів в матриці і емергентного відбору на основі випадкових комбінацій, коли, приміром, виникають нові ідеї, нові суспільні відносини, нові відкриття і т. п.

З точки зору теорії універсального відбору Тахтаджян, посилаючись на роботи Н. Вінера, У. Росс Ешбі та ряду інших авторів, формулює узагальнений принцип Ле Шательє для вираження стійкості систем рухомого рівноваги. Цей принцип читається таким чином: «всяка система рухомого рівноваги прагне змінитися таким чином, щоб звести до мінімуму ефект зовнішнього впливу» [там же, с. 257]. Помічаємо, що в цьому прочитанні мається на увазі процес саморегулювання, тобто один з процесів самоорганізації. Невипадково цей принцип називають ще й «законом адаптації», «принципом гомеостазу». Місце його додатки як до технічних, біологічним, так я до будь природним системам.

І все ж, складається враження, що про типи і меетс додатки відбору сказано ще далеко не вага (і навряд чи коли-небудь буде сказано все!). Нижче ми наведемо на додаток деякі характерні приклади.

Наступна тема у Тахтаджяна «диференціація та інтеграція», яка дещо розширює (або перекриває) і уточнює опису процесів «розбіжності і сходження форм» Богданова.

Нове в цій темі те, що закономірність цих процесів виводиться, як і в попередніх темах, в «принцип», тобто в ступінь об'єктивно діючого закону. І ми зустрічаємо: принцип диференціації (розбіжності), принцип інтеграції (сходження і контрдіфференціаціі), принцип взаємно-додаткових співвідношень і т. п. Новизна викладу тектологии в цій частині не тільки в введенні сучасної термінології, а й в введенні нових прикладів на основі новітніх відкриттів у різних науках, в додаткових посиланнях на історію розвитку тектологіческій ідей. Так, зазначається, що принцип взаємно-додаткових співвідношень лежить в основі дружби і співробітництва між людьми, про що підтверджує Т. Шибутані у своїй «Соціальної психології», що процес розбіжності-диференціації був розкритий вперше ще Г. Спенсером.

Нарешті, новим тут служить соціальний розділ «структурні типи інтеграції». Справа в тому, що існують різні типи інтеграції і, отже, різні типи інтегрованих систем. Можна виділити серед них цілий клас систем з незмінною, жорсткою інтеграцією їх елементів. Поряд з ними широко поширені системи з динамічними формами інтеграції, де зв'язки між елементами мають гнучкий, рухливий характер, але цілісність самих систем забезпечується внутрішньої самоорганізацією. Такі системи значно пластичні, більш здатні до перегрупування елементів і до взаємної інтеграції.

Найпростішим типом динамічної інтеграції, дуже широко поширеним на всіх рівнях організації, є централізація. Централізована система відрізняється тим, що один її елемент, або підсистема, грає головну, або домінуючу над усіма іншими елементами роль в процесі функціонування всієї системи. Більш складним типом централізації є ієрархічний централізм. Чому прикладом можуть служити державний апарат, армія. До цього типу Тахтаджян слідом за Богдановим відносить і організм. Однак структурна організація останнього з точки зору інтеграції та управління павука відома ще досить слабко. Особливо це стосується людського організму. І стверджувати при цьому, що мозок до того ж є центром агресії, може бути великою помилкою.

Бо що є організм взагалі і його мозок зокрема? - Ми можемо сказати, що це є продукти послідовного, в загальному випадку, багатоетапного процесу самоорганізації, причому самоорганізації знизу, а не зверху.

Забігаючи тут вперед, ставимо читача до відома, що про два різних процесах в системах, що полягають у самоорганізації зверху і знизу будемо говорити спеціально в другій частині книги. Егрессія ж є продукт процесу самоорганізації зверху.

Твердження про те, що суперечності в ієрархічній системі можуть бути вирішені шляхом «демократизації» її, тобто «авггономізаціі» субсистем, також помилково, так як при цьому не враховується природа, або основа демократії. Помилкова і постановка питання про якесь «співвідношенні» між самоорганізацією і централізованим управлінням в системі, нібито те й інше в «якійсь мірі» можна дозувати. Ці помилки стануть очевидними, коли розкриється суть самоорганізації знизу і зверху. Буде також ясно, що централістичні і, особливо, ієрархічні системи відрізняються від інших систем организмического типу найменшим ступенем самоорганізації (найменшої організованістю) і найменшою керованістю.

Тахтаджян піднімає питання про необхідність розвитку теорії структурних перетворень систем, яка знаходиться в «зародковому стані». У тектологии цього питання присвячена глава «Кризи форм», але в ній можна знайти лише початки аналізу перетворення (кризи С і Д) динамічних (систем рухомого рівноваги), причому аналізу трохи одностороннього. У зв'язку з чим пропонується намітити хоча б деякі підходи до побудови цієї теорії.

Але що розуміється під структурним перетворенням? - Це всяка зміна в системі сс внутрішніх зв'язків, це всяка стадія в розвитку організму, співтовариства і пр.

У системних перетвореннях різних типів можуть брати участь наступні елементарні процеси та їх комбінації: зменшення або збільшення числа елементів системи ; перестановка елементів; диференціальне зміна елементів системи; полімеризація і олігоме-різація; кон'юнкція і гібридизація і ін Наведемо пояснення до кожного з процесів.

Зміна кількості елементів. Вже кількісні зміни системи, що відбуваються в результаті елементарних процесів, кон'юнкції і диз'юнкції, можуть призвести до великим або меншим її перетворенням. Перетворення систем шляхом зміни числа елементів може відбуватися вже в гомогенних системах. Так, ізмепеніе числа особин в популяції, навіть у генетично цілком однорідною, неминуче впливає па зміна її генетичної структури. Однак набагато більше значення має зміна числа елементів в гетерогенних системах. У таких системах зміна числа елементів, особливо якщо це зміна носить диференційний характер, може призвести до різкої зміни найбільш істотних внутрішньосистемних співвідношень, і, тим самим, до зміни структури системи. У ТОЙ ж популяції, але генетично гетерогенної, при зменшенні числа особин може різко змінитися її генетична структура. Структурні перетворення більшого чи меншого значення неминучі також при диференціальному зміну кількісного складу будь-який досить гетерогенної соціальної організації.

 Перестановка елементів. Перестановку елементів, як і всі інші текгологіческіе поняття, пельзя розуміти в чисто просторовому і навіть простравствепно-часовому сенсі, так як вона можлива також в системах концептуальних, художніх і пр. Чим менш гомогенна система, тим більшого значення набуває взаємне розташування її елементів. Наочну ілюстрацію такого ефекту становить явище ізомерії в хімії оргапіческіх сполук. Не менш наочно значення перестановки елементів в хромосомі і пр. 

 Диференціація елементів. Диференціальне зміна елементів системи, коща вони змінюються в різному ступені або в різних напрямках, також неминуче призводить до перетворення системи. У результаті таких змін гомогенна система перетворюється на гетерогенну (наприклад, генетично однорідна популяція перетворюється на генетично різнорідну), а в гетерогенних системах змінюється характер внутрішньосистемних зв'язків і зростають внутрішньосистемні протиріччя. При цьому, чим гетерогенності система, тим легше настає подальша диференціація її елементів. І процес диференціації грає тим більш важливу роль, ніж вище структурний рівень системи. 

 Полімеризація систем. Полімеризація являє собою процес з'єднання двох або більше систем однакової структури і походження в нову, більш складну систему (полімер), в якій вихідні системи (мономери) стають субсистемами. Процес полімеризації поширений на всіх структурних рівнях - від ашмного до соціального. Типові приклади - утворення кристалів і виникнення багатоклітинних організмів з одноклітинних. Полімером є і полі-плід. Як правило, полімеризація призводить до підвищення структурного рівня. Поряд з полімеризацією широко поширений також зворотний процес - олігомеризація, який полягає у зменшенні числа однакових елементів системи. 

 Кон'юнкція і гібридизація систем. Коли у випадку контакту двох або більше систем відбувається глибоке взаємодія між ними, супроводжуване обміном елементами, це неминуче призводить до більшого або меншого їх перетворенню. Така кон'юнкція хромосом при кросинговері, взаємний вплив двох наукових концепцій, художніх напрямів або соціальних систем.

 Коли ж кон'юнкція систем призводить до утворення повий системи, що поєднує в собі елементи вихідних систем, ми маємо справу з гібридизацією. Узагальнене поняття її застосовно не тільки до біологічних об'єктів, а й до машин, науковим теоріям і до різних соціальних системам. 

 Ми тут опускаємо опісапіе триггерного ефекту, як найменш вдалий приклад з перетворювальних процесів, і розглянемо ще один вид перетворення систем. Це - паралельне і конвергентное перетворення. Як відомо, подібний матеріал і подібні умови середовища призводять до схожих кінцевими результатами у справі перетворення систем. Звідси широке поширення паралельних форм і навіть паралельних їх рядів. Одні й ті ж кристалічні структури виникають паралельно, якщо є достатня подібність у матеріалі і в умовах кристалізації. Численні випадки паралелізму в процесі розвитку суспільства, а також у біології, іде спостерігається систематична 

 близькість організмів і де проявляється закон гомологічних рядів М. І. Вавилова, який гласить: чим ближче систематичні групи і умови їх розвитку, тим частіше виникають у них паралельні структури. Таким чином, паралелізм - це не сходження (конвергенція), а паралельне (Не ді-вергірующее) розвиток східних форм на основі структурного спорідненості вихідного матеріалу. 

 Основою ж конвергенції є формує дію тотожною або схожою середовища, що веде до сходження форм, спочатку більш-менш далеких один від одного. На відміну від паралелізму, в процесі конвергенції схожість прогресивно зростає. Конвергенція визначається не стільки спільністю вихідного матеріалу (яка може бути і дуже невеликий), скільки дією середовища, яка виступає як би в ролі «відливальної форми» або матриці. Технічний процес відливання є найпростішою ілюстрацією конвергенції, добре пояснює її механізм, який зводиться до певним чином каналізувати відбору. Структурно роль «відливальної форми» може грати всяка певна середу. 

 Цілком очевидно, що конвергенція систем можлива лише там, де є деяка заздалегідь готівкова організаційна їх однорідність: чим различнее організація систем, тим менш імовірно однакове ставлення їх до середовища. Правда, ця структурна однорідність в інших випадках може бути дуже віддаленою. 

 На закінчення розмови про теорію структурних перетворень систем можна додати те, що ця теорія, як найважливіша, па наш погляд, складова науки про самоорганізацію у своєму розвитку вельми багатообіцяюча. 

 Наступна цікава тема у Тахтаджяна - це про «ієрархії структурних рівнів», чи все ж рівнів організації (самоорганізації). Навколишній нас світ являє собою багатоступеневу ієрархію різних структурних рівнів організації. * 

 Кожен рівень характеризується своїми властивостями, які не можна звести безпосередньо до властивостей компонентів. Протони, електрони і інші елементарні частинки є паіболсе низькими з відомих нам структурних уровпей. У процесі відбору з елементарних часток виникли атоми різного ступеня складності. Атоми, в свою чергу, об'єднуються в молекули різного ступеня складності. Якщо молекули розташовуються в певному геометричному порядку, то виникають кристали. Далі ієрархічна драбина ніби роздвоюється (це думка - А. Л. Тахтаджяна, а у В. І. Вернадського, паоборот, - космічне єдність процесів і продуктів самоорганізації). У світі неорганічний вона розгортається в грандіозну космічну ієрархію супідрядних астрономічних систем. У світі органічних сполук у процесі відбору виникли нібито перші форми життя. На цьому рівні виникають зовсім нові структурні принципи, що відрізняють життя від вссго неживого. 

 Хоча є проміжні структурні рівні між неживими макромолекулами і живою системою, в першу чергу віруси, але елементарної одиницею життя з повною підставою вважається клітина. Далі, через ряд проміжних структурних рівнів (тканини, органи і системи органів), ми переходимо до багатоклітинного організму - наступному серед основних структурних рівнів органічного світу. Потім йдуть популяції і всі інші надоргапізмешше рівні. Перехід кожен раз до наступного рівня полягає, очевидно, в ускладненні структури і, тим самим, в ускладненні зв'язків із середовищем. 

 Потім, перехід від нижчого структурного рівня до більш високого і назад зазвичай позначається термінами «прогрес» і «регрес». Але ці терміни характеризуються дуже великий семантичної навантаженням і страждають невизначеністю, 

 З точки зору Г, Спенсера, мірилом прогресу є, з одного боку, диференційованість системи, се структурна неоднорідність, з іншого - її інтегрованість, або цілісність, тобто ступінь гармонізації частин. За Богданову ж типологічний прогрес полягає у зростанні пластичності, провідною до ускладнення організаційних форм, що супроводжується накопиченням пристосування все до нових і нових умов, що змінюються. Ускладнення, в свою чергу, сприятливо для розвитку пластичності, так як збільшує багатство можливих комбінацій. Тому, загалом, чим вище організація, тим вона і складніше і пластічнєє. У ряді інших випадків Богданов каже просто про зростання, або зростанні пристосовності або організованості системи. 

 Сам Тахтаджян вважає, що об'єктивним критерієм прогресу є співвідношення системи і середовища. Прогрес виражається в збільшенні суми зв'язків із середовищем. Чим прогресивніша система, тим більшого розмаїття досягли її зв'язку з елементами зовнішнього середовища. Кількісної, в цьому випадку, мірою прогресу є нібито інформація. І прогрес полягає у збільшенні кількості інформації, одержуваної в результаті прогресивного перетворення, дорівнює тій кількості невизначеності, яке при цьому знищується. 

 На відміну від прогресу, регрес, за цих умов, являє собою зменшення різноманітності, тобто характеризується зменшенням кількості інформації. 

 Однак все питання тут в тому, як визначити кількість невизначеності та обсяг збільшується або зменшується інформації. Іншими словами, оцінка прогресу і регресу залишається дуже відносною 

 і страждає сама невизначеністю. Нижче до цього питання нам доведеться ще повернутися, причому якщо не прямо до оцінки прогресу чи регресу, то хоча б до відносної оцінці організованості або ступеня самоорганізації системи. 

 На закінчення, слід згадати хоча б коротенько про два питаннях. Перший - про принцип гетеробатміі. Про нього доводиться говорити у випадку, коли еволюція різних елементів системи протікає неодночасно і відповідні частини системи виявляються на різних щаблях еволюції. Наскільки істотні такі явища, покаже, очевидно, час. Другий - про дискусії з приводу ставлення загальної теорії систем до тектологии. Чи не торкаючись суті всіляких думок з цього приводу, скажемо лише одне. А те, що загальна теорія систем і тектология між собою перетинаються. Спільне в них те, що системи вивчаються в статиці, толь юз в загальній теорії багато докладніше. А в тектологии, крім того, системи вивчаються в динаміці, не кажучи вже про те, що тектология є наука не тільки про процеси, а й про продукти самоорганізації. 

 Вважаємо, що припущення А. Л. Тахтаджяна щодо подальшого розвитку тектологии вимагають, як це ми бачили, уточнення та коригування, як і багато тут і далі сказане. Тому запрошуємо для цієї мети всіх читачів до обговорення викладених деталей. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "6.10. А. Л. Тахтаджян і подальший розвиток тектологии "
 1. 6.9. Організаційна діалектика
    подальшого текгологіческого розвитку. Фактично першим виражається у зростанні різноманіття та різнобічності угруповань; другий - в їх зменшенні, причому останній випадок є також момент регресу. «Чистий» прогрес, не пов'язаний з регресснвпимі моментами, є лише граничне поняття, тектологіче-ська схема. Насправді ці моменти завжди домішуються до прогресу, і справа лише в
 2. Теоретичні методи.
    подальшого руху думки вихідне спрощення знімається; 4) у спеціальних науках існують свої, спеціальні види абстракції. Так, у математиці і логіці - це абстракція актуальної нескінченності і потенційної здійсненності; в кібернетиці - "чорної скриньки" та ін Вони володіють особливими рисами і водночас подібними властивостями з перерахованими вище видами абстракції. Звернемося до
 3. Центральні положення системного аналізу
    розвиток політичної думки. Виходячи з соціально-філософських ідей К. Маркса та основних положень природничо позитивізму, синтез яких він назвав «емпіріомонізм», Богданов запропонував організаційний підхід в суспільствознавство. На цих підставах їм були розроблені початку т.зв. загальної організаційної науки - тектологии (від грец. tektonike - будівельне мистецтво; термін запозичений у
 4. СПИСОК
    далекі перспективи / / Праці XXVII читань, присвячених розробці наукової спадщини і розвитку ідей К. Е. Ціолковського. Секція «К. Е. Ціолковський та філософські проблеми освоєння космосу ». Космонавтика: шлях у XXI століття. - М.: ІІЕТ РАН, 1994. - С. 183-190. 92. Історія еволюційних учень в біології. - М.-Л., Наука, 1966. - 323 с. 93. Казютінскій В. В. Ідеї К. Е. Ціолковського про монізмі
 5. Література 1.
    розвиток організаційної теорії в Росії ». 1995 / / Зап. філос. 1995. № 8. 127. Матеріали конференції з самоорганізації в США. 1959. 128. Медведєв Р. Криза марксизму? / / Альтернативи. 1995. № 4. 129. Моїсеєв І. І. Алгоритми розвитку. М,; Павука, 1987. 130. Моисеев Н. Н. Бути чи не бути людству. М.: 1999. 131. Моисеев Н. Н. Логіка динамічних систем та розвиток природи і суспільства
 6. 6.7. Шляхи та результати відбору
    подальший життєвий облік природи, другий знімаються з рябо. Тут і виступає всього наочніше нерівність позитивного і негативного відбору: у першому завжди є можливість його продовження, другий постійно обривається, сам себе вичерпуючи. Кількісна перевага на його боці величезний - і все-таки сума організованості зростає. З самого початку, коли в науку увійшло поняття
 7. 6.5. Розбіжність і сходження форм
    подальші зміни в процесі житті не будуть цілком однаковими. Цьому сприяють: первинна неоднорідність і наявність деякої початкової різниці в розмірах між системами (навіть, якщо вони були близнюками); неоднаковість середовища, впливами якої викликаються зміни в них. У людській практиці принцип розбіжності використовується, якщо це розбіжність бажано, то стає
 8. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
    надалі будувати Київської Русі. Прихильниками цієї концепції в наступні роки є Л.В. Черепнин, Б.А. Рибаков, В.Т. Пашуто, М.Б. Свердлов. Але протягом 70-80-х років уявлення про давньоруської історії перестали бути однозначними завдяки роботам І.Я. Фроянова, В.І. Горе-Микін та інших. І.Я. Фроянов вважає, що давньоруське суспільство до XII в. було дофеодальної, а В.І. Горемикін
 9. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
    подальше дослідження цих питань як з правової, так і з економічної та побутової точок зору. Але при цьому не слід забувати, що боротьба селян за свободу, а також громадську думку різко негативне по відношенню до кріпосного права в значній мірі визначили діяльність уряду щодо його скасування. При визначенні положення селянства слід мати на увазі, що в основі
 10. Петро Великий
    віддаленому фундаменті, а політика Петра «була спрямована на піднесення дворянства». «Реформи, - пише він, - зміцнили панівне становище дворянства в феодальному суспільстві. Дворянське стан стало більш монолітним і освіченим, підвищилася його роль в армії і державному апараті, розширилися права на працю кріпаків. Класова спрямованість перетворень не виключає їх
 11. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
    подальших перетворень. Примітно, що такі метаморфози відбулися не тільки з К. П. Побєдоносцевим; знаменитий письменник і публіцист, видатний західник В. П. Боткін (1811-1869) відійшов від пропаганди парламентського ладу і перейшов на консервативно-монархічні позиції після 1866 року, то ж сталося з М. Н. Катковим, згодом Л. А. Тихомиров (1850-1923), автор листа «Народної волі» до
© 2014-2022  ibib.ltd.ua