Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
А.В. Маринченко. ГЕОПОЛИТИКА. Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М, 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

6.2.1. Історія російсько-китайських відносин

Історія перших відносин між народами Росії і Китаю (згідно з літописами) починається з XIII в., а міждержавних - з першої половини XVII в. Російські служиві і промислові люди в XVII в. заснували численні поселення за течією середнього Амура. На південь від Амура за Xінганскім хребтом перебували вотчинні володіння маньчжурських імператорів. Після завоювання Китаю в середині XVII в. маньчжурами і встановлення династії Цин пекінський уряд прагнуло витіснити з Приамур'я російських поселенців, знищити важливий в стратегічному відношенні Албазинский острог. Крім того, правителі Китаю припускали запобігти переходу в російське підданство численних племен, що кочували або жили осіло в Приамур'ї.

Росія була об'єктивно зацікавлена в налагодженні торговельних зв'язків, встановлення дипломатичних відносин з Цінської імперією. Тому вона намагалася утримуватися від зіткнень з маньчжурами і виступала за врегулювання дипломатичним шляхом питань про кордон.

Для вирішення цих та інших відносин між Росією і Китаєм царський уряд в початку 1686 відправило на Амур посольство, наділене широкими повноваженнями («велике і повноважне посольство»), на чолі з Ф.А. Головіним. Бажаючи уникнути долі попередніх російських посольств, часто терпіли невдачі через відмову російських представників виконувати різні обряди, прийняті для послів при цинском дворі, граф Головін

270

запропонував провести переговори на російсько-китайському кордоні.

Цінська правителі затягували початок переговорів, діючи за допомогою військових загроз, намагаючись зайняти фортецю Албазин. Ці спроби не увінчалися успіхом, і 12 серпня 1689 поблизу Нерчинска переговори закінчилися підписанням Нерчинского російсько-китайського договору.

Це був перший випадок, коли Китай вступав в офіційні рівноправні переговори з європейською державою. Переговори велися не тільки під тиском 15-тисячній армії богдихана, підтримуваної артилерією і річковий флотилією, фактично облога Нерчинск, але і під пильним контролем єзуїтів - іспанця Перейро і француза Жербільона, перебували на службі у Цинов. Вони брали активну участь у переговорах і виступали проти угоди з Росією. Але завдяки мистецтву російських дипломатів, мужності супроводжували посольство стрільців переговори завершилися укладенням мирного Нер-чинського договору, який в рівній мірі був необхідний і Росії, і Китаю.

Договір складався з семи статей. У перших двох - Росія погоджувалася на територіальні поступки на Амурі, російське місто Ал-Базін повинен бути зрито. Особливе значення мала п'ята стаття договору, за якою підданим обох сторін дозволялася взаємна торгівля: всім людям з проїжджими грамотами «дозволялося і купувати і продавати, що їм потрібно». Крім того, Нерчинський договір встановив порядок вирішення можливих прикордонних зіткнень між двома країнами, сприяв розвитку мирних взаємин.

За 170 років після підписання Нерчинского договору російські землепрохідці освоїли північний берег Амура, узбережжя Охотського моря і Татарської протоки. На цих землях були зведені військові містечка та укріплення. Англійці проявили пильний інтерес до пониззя Амура. Генерал-губернатор Східного Сибіру М.М. Муравйов-Амурський переконав китайських представників у необхідності розмежування по Амуру. Пекінський уряд, не бачачи вигод від лівобережжя Амура, а також розуміючи, що власними силами Китай не зможе захистити Приамур'ї від англійської експансії, пішло на угоду з Росією.

За Айгунскому договором, підписаним 16 травня 1858, лівий берег Амура від впадіння в нього річки Аргуні до гирла зізнавався власністю Росії, а Уссурійський край від впадання річки

271

Уссурі в Амур і до моря залишався у спільному володінні «надалі до визначення кордонів між двома державами». По суті, договір 1858 повертав Росії територію, віддану Китаю по Нер-чинський договором. Плавання по річках Амуру, Сунгарі, Уссурі дозволялося тільки судам Росії та Китаю. підтверджувалася відповідна стаття Нерчинского договору про взаємну торгівлю підданих обох держав.

У 1858 р. був підписаний Тяньцзіньський договір, а в 1860 р. - додатковий Пекінський договір, які підтвердили Айгунскій договір.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6.2.1. Історія російсько-китайських відносин "
 1. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  історію російсько-китайських відносин. 8. Специфічні умови розвитку Китаю. 9. Які особливості геополітики Китаю в сучасних умовах? 10. Яка роль ШОС в глобальній безпеці? 11. Розкажіть історію російсько-японських відносин. 12. У чому суть японської економічної системи? 13. Які відносини Японії з США, Китаєм, країнами АТР? 14. Перспективи стратегічного
 2. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  історію. Це потужний механізм стимулювання будь-якої активності, що використовує фундаментальну потребу людини в ідентифікації з яким-або спільнотою. Розглядаючи найбільш ефективні кримінальні організації, до яких, перш за все відносяться мафіозні, можна відзначити наявність всіх основних механізмів мотивації, що забезпечують згуртування і ефективність. Відсутність будь-якого механізму
 3. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  історичного розвитку раптом зникнуть класові відмінності, то, як стверджується в марксистській літературі, публічна влада повністю втратить свій політичний характер. Політичний характер держави обумовлений не тільки тим, що воно виступає регулятором класових відносин. Держава так чи інакше регулює відносини між усіма соціальними групами, включаючи і класи. Політика - це
 4. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
  історія правового розвитку показує, що визнання приватного права (цивільного права в сучасному прочитанні) має велике соціальне значення, т.к . на перший план висуває громадянина, індивіда, стверджує про його економічні, особистих, культурних правах, не затуляє ці права державно-правовим блоком. Наявність приватних прав робить їх носія активним учасником громадського, перш
 5. Глава шістнадцята . ПРАВОТВОРЧЕСТВО
  історичний процес визначається теорією права як правотворчість. Отже, правотворчість - це організаційно оформлена, встановлена процедурна діяльність державних органів щодо створення правових норм, або за визнанням правовими сформованих, діючих у суспільстві правил поведінки. Зрозуміло , що правотворчий процес є об'єктивно зумовленим. Динаміка суспільного життя,
 6. Глава двадцята. правосвідомості та правової культури
  історію, знає свої піки і падіння, свою еволюцію, розгортання під часу. Так, правосвідомість було відмітною рисою суспільної свідомості древніх римлян, коли святкувало римське право. Судові та інші правові форми життєдіяльності римського суспільства знаходили і адекватне відображення в ідеях і емоціях римських громадян, формуванні їхньої поведінки. Прикметою побуту і звичаїв стародавніх римлян були
 7. ТЕМИ І ПЛАНИ семінарських занять
  історії політичних і правових вчень. Питання для обговорення: Поняття політико-правової доктрини. Зв'язок історії політичних і правових вчень з іншими юридичними науками, її місце в системі наук. Соціальні функції політичних і правових вчень, їх роль у розвитку суспільства. Різні підходи до періодизації історії політичних і правових вчень. ЛІТЕРАТУРА: Алексєєв С.С. Філософія права. -
 8. 2. Конституція як продукт національної культури
  історично й етнічно різної середовищі і відображає різні філософські та світоглядні підходи. Крім того, кожна конституція є частиною конституційно-політичної системи країни, а це не може не відбиватися на змісті навіть самих новітніх конституцій. Багато діючі нині конституції містять, як зазначалося, преамбули, містять опис історичного шляху даної країни і
 9. Н.Я. ДАНИЛЕВСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК І ВЗАЄМОДІЇ ЗАХІДНОЇ І РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
  історичних типів, яких у нього налічується 12. На це звертав увагу і відомий англійський дослідник Дж. Уолден: «Освальд Шпенглер сказав, що західна цивілізація перетворилася на простий комплекс методів і знарядь, що у неї немає душі». За 50 років до нього Микола Данилевський говорив дуже схожі речі і пропонував добути відсутню душу з російських національних коренів »(Літературна
 10. 3.3. Індія і Далекий Схід у середні віки
  історії Сходу. Вживання терміну «середні віки», вперше застосованого стосовно Європи, викликає чимало запитань у випадку з Сходом-Очевидно, що розвиток східної цивілізації в принципі відрізняється від європейського аналога. Європейське Середньовіччя - синонім «феодалізму», це період хронологічно займає проміжок між антигод-но -стю і новим часом, епохою формування
© 2014-2021  ibib.ltd.ua