Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
В.В.КРЮКОВ. Філософія: Підручник для студентів технічних ВНЗ. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ., 2006 - перейти до змісту підручника

Абстрактне і конкретне.

У класичній логіці під "конкретним" поняттям розуміється поняття, яке вказує на матеріально-речові предмети (наприклад, "яблуко", "дерево"); під "абстрактним" - поняття, яке вказує на нематеріальні, ідеальні предмети (наприклад, "добро", "любов", "наука").

Таким чином, буденна свідомість вважає, що мислити абстрактно - значить мислити витончено, теоретично; мислити про щось складному і неявному, не цілком очевидному. Навпаки, мислити конкретно - це мислити про очевидні речі, так що сама "конкретність" виявляється доступною через наочно-чуттєвий приклад, демонстрацію конкретного матеріально-чуттєвого предмета, про який йде мова. Абстрактне мислення тут постає як доля людей освічених, якщо не сказати - відірваних від реального життя.

Гегель у статті "Хто мислить абстрактно?" (1807) дає зовсім іншу трактовку абстрактного і конкретного. "Хто мислить абстрактно? - задає він питання і відповідає, - неосвічена людина, а зовсім не освічений. У пристойному суспільстві не мислять абстрактно тому, що це занадто просто ... ". Гегель наводить ряд прикладів, що пояснюють його трактування" абстрактного ". Ось ведуть на страту вбивцю. Для натовпу він убивця - і тільки. Дами, може статися, помітять, що він сильний, красивий, цікавий чоловік. Таке зауваження обурить натовп: як так? Вбивця - гарний? Чи можна думати настільки погано, чи можна назвати вбивцю - красивим? Це і називається "мислити абстрактно" - бачити в вбивцю тільки одне абстрактне - що він вбивця і назвою такої якості знищувати все інше, що складає людська істота.

Абстрактним, нерозвиненим мисленням є "первісне" мислення, вихідне в історії розвитку суспільства, точно так само, як абстрактним є "дитяче" мислення, вихідне в історії розвитку індивіда. Абстрактне мислення бере предмет лише з боку його найпростіших, очевидних характеристик, але не здатне охопити предмет у всій сукупності цих характеристик, тобто конкретно.

Будь-яке позначення предмета, будь то слово природної мови чи поняття науково-теоретичного мови, - абстрактно. Тому мислення, що реалізуються в мові, завжди має справу з більш-менш конкретними (змістовними) абстракціями. Однак саме в повсякденній мові ми користуємося абстрактними поняттями значно частіше, ніж прийнято вважати - такий висновок зі статті Гегеля "Хто думки абстрактно?" Коли дитина хоче, щоб йому дали якусь річ, він показує на неї і каже: "Це!" Але словом "це" можна позначити і дитячу іграшку, і яблуко, і чашку з молоком - взагалі який завгодно предмет. Таким чином, слово "це" - приклад найбільш абстрактного визначення: воно занадто загально, а тому ніяк не конкретизовано ("беззмістовне", або "порожнє", за Гегелем, визначення). Абстрактне мислення відповідає "розумової" формі логічного.

"Мислити конкретно" - значить відтворювати предмет максимально повно, всебічно, цілісно (= конкретно).

Гегель показав, що конкретне мислення здійснюється сходженням від найпростіших, а тому значною мірою "порожніх", визначень до все більш змістовним, що відтворює "теоретичну модель" пізнаваного предмета, визначень. Метод конкретного мислення - діалектичний метод сходження від абстрактного до конкретного. Конкретне мислення, діалектичний метод відповідають "позитивно-розумній формі" логічного.

У діалектичної логіки під "абстрактним" поняттям розуміється поняття, що описує предмет односторонньо, усічено, неповно, фіксуючи найбільш загальні (абстрактні) характеристики предмета поза їх взаємозв'язку і взаємозумовленості; під "конкретним" - поняття, що описує предмет найбільш всебічно, повно, вичерпно, фіксуючи суперечлива єдність (конкретну єдність) протилежних характеристик предмета в їх взаємообумовленості та взаємозв'язку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Абстрактне і конкретне. "
 1. 2. Методологія юридичної науки. Основні методи ТГП.
  абстрактного до конкретного та інші; в) Спеціальні методи - математичні, статистичні, психологічні, конкретно- соціологічні та ін; г) Приватні методи - методи вироблення правових рішень, методи тлумачення норм права, формально-юридичний метод
 2. 5. Поняття кваліфікації злочінів.
  Абстрактного до конкретного. Під кваліфікацією злочінів розуміють точне встановлення відповідності вчинения віннім Суспільно небезпечний Діяння складу конкретного злочинна, закріпленого в крімінальному законі. Кваліфікуючі злочин, ми візначаємо ту статтю КК, в якій закріпленій склад вчинения злочинна. Тім самим помощью кваліфікації дається точна юридична и соціальна характеристика вчинения
 3. § В, О методологічних функціях понять злочину і складу злочину
  абстрактного і конкретного в процесі пізнання конкретного злочинного діяння . Так, наприклад, для обгрунтування кримінальної відповідальності за крадіжку необхідно, щоб крадіжка володіла всіма властивостями, ознаками, які виражені в понятті загального складу. Однак даний склад конкретизується законом, і відповідно до закону кримінальна відповідальність вважається обгрунтованою тоді, коли є всі
 4. § 4. Теорії складу злочину як єдиної підстави кримінальної відповідальності
  абстрактного, і навпаки. Тому поняття складу, як результат розумового процесу, має бути єдиним, цілісним поняттям, що відбиває в мисленні наявність злочину в тих чи інших суспільно небезпечних діяннях. Його встановлення, як і всяке пізнання, має вестися на основі матеріалістичної діалектики пізнання, діалектики загального та особливого, абстрактного і конкретного. 1 Роль диспозиції
 5. Весь процес практичного застосування норм права зазвичай зображують у формі силогізму, де роль великої посилки грає правова норма, роль малої посилки-сам конкретний випадок, і в якості висновку виступає відповідна юридична кваліфікація цього випадку
  абстрактного і від абстрактного до конкретного настає такий момент, коли наші знання, наше уявлення про скоєний злочин як соціальне факті збігаються з тим поняттям, яке виражене в кримінальному законі в якості складу злочину. З точки зору елементарного підходу до вирішення питання про відповідальність за злочин, встановлений таким чином склад виступає як
 6. § 2. Значення суб'єктивної сторони з тлумаченні складу злочину і окремих кримінально-правових інститутів (спеціальні питання)
  абстрактного до конкретного, виявляєте ^ суб'єктивна сторона складу злочину, визначальна роль якої по відношенню до ознак об'єктивної сторони відображає головну закономірність складу злочину в його русі та всебічності. Окремі абстракції (ознаки) конкретного складу об'єднуються цим загальним принципом і можуть бути зрозумілі з точки зору правильного обгрунтування кримінальної
 7. Розкриття сутності суспільної небезпеки злочинного діяння і складу злочину як підстави кримінальної відповідальності
  абстрактного, на другому - від абстрактного до конкретного. На першій стадії пізнання виявляє, фіксує і узагальнює те, що виступає на поверхні явищ, і, виходячи з нього, пояснює особливе і засвоює або відтворює сутність досліджуваного явища (злочину). У процесі взаимопереходов від конкретного до абстрактного, як уже зазначалося, настає такий момент, коли наші знання про
 8. § 4. Метод Теорії Держава і права
  абстрактного до конкретного. Це метод діалектічної логікі - логікі теоретичного відтворення генези предмета. Відповідно до цього методу Пізнання здійснюється в два етапи. На первом етапі Пізнання об'єкта спріймається як Деяк неподільне ціле. На іншому, за помощью АНАЛІЗУ, об'єкт пізнається конкретними Частинами. Абстрактне розуміється як однобічність знання, а конкретне - як его повнотіла,
 9. § 2. Континентальна система
  абстрактних до конкретних. Основне завдання юриста - підвести конкретний випадок під дію тієї чи іншої норми позитивного права. Окремі закони створюються і застосовуються як підлеглі кодексу. Звичаї як джерело права в континентальній системі відіграють незначну роль. Основний упор у правовому регулюванні зроблений на закон. По суті, звичаї зведені до ділових звичаїв, доповнюючим
 10. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  абстрактні, безсуб'єктні, формалізовані, бездушні зв'язку, це соціальні простори, густо населені людьми з їх темпераментами, стра-стями, інтересами, досвідом, де кожен індивід знаходиться в певному співвідношенні з іншими людьми, з різними органами і організаціями. А звідси і нова пекуча проблема - проблема сво-боди людини, але вже в її співвідношенні зі свободами інших осіб.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua