Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяЛогіка → 
« Попередня Наступна »
М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк .. Логіка: навчальний посібник М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк. - Омськ: Изд-во ОмГУ, 2004. - 124 с., 2004 - перейти до змісту підручника

5.3. Аналогія


Висновки за аналогією є однією з найпоширеніших форм правдоподібних умовиводів. Умовиводи за аналогією відіграють дуже важливу роль у пізнанні, зокрема, будучи одним з основних способів формування наукових гіпотез, оскільки на перших етапах дослідження нових, незнайомих явищ дослідник зазвичай шукає якісь їх аналоги і використовує таким чином вже наявне знання.
Основу висновків за аналогією становить схожість (аналогія) предметів в деяких ознаках, тобто два предмета «і / У подібні (аналогічні) в деяких ознаках« Р /, ..., Рп » в тому випадку, якщо обидва ці предмета мають дані ознаками. Виходячи з даної підстави, робиться висновок про ймовірну приналежності предмету також ще деякої ознаки «Q», яким володіє один з подібних (аналогічних) предметів.

Таким чином, умовивід за аналогією в самій загальній формі має наступну структуру

:


Ймовірно, Q (P)} висновок, де п> 1
З даної схеми видно, що посилки вказують на схожість предметів «і / У в деяких ознаках« Р. .., Рп »і на наявність, крім того, деякої ознаки« Q »у предмета а, а висновок вказує на ймовірне наявність цього ж ознаки («Q») у предмета р.
Особливо слід відзначити необхідність розрізнення реальних подібностей предметів від метафоричних подібностей (реальні аналогії іноді також називають «пояснювальними», а метафоричні - «експресивними»). Метафоричне схожість (метафора) є результатом ототожнення свідомо не тотожних предметів, що відносяться зазвичай до різних областей дійсності, на основі деякого їх реального подібності. Такого роду ототожнення виражається у перенесенні назв з одних предметів на інші і здійснюється це для того, щоб підкреслити особливу значущість деяких однакових характеристик предметів. Так, наприклад, «нафта» називають «чорним золотом» для того, щоб підкреслити її цінність в економічному плані, а «систему транспортних комунікацій» країни називають іноді її «кровоносною системою», наголоси-
киваючи , таким чином, схожість цієї системи для економіки країни з тією роллю, яку відіграє кровоносна система в організмі людини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.3. Аналогія "
 1. Безготівкові Операції купівлі-продаж іноземної валюти
  аналогом на дату розрахунків за Цім контрактом; або різніцею между курсом валюти за форвардним валютним контрактом та ринковим спот- Курси валют на дату розрахунків за Цім контрактом. Форвардні Валютні контракти укладаються на Первін прайси за стандартною формою, что відповідає поважної Законодавство України. Покупця и продавцями форвардних валютних Контрактів могут буті банки-резиденти та
 2. 1. Формування цінової політики
  аналоги; - запрошення експертів і таке Інше. Оптимальне ціноутворення НЕ может орієнтуватіся Тільки на ринок або Тільки на витрати. Найчастіше звітність, брати до уваги Обидва аспекти и використовуват не один, а декілька методів ціноутворення. Отримай ціна, яка покріває витрати, винна буті перевірена на ее ринкову жіттєздатність, тоб можлівість збуту ПРОДУКЦІЇ (товарів) за такою ціною з
 3. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  аналогій. Сто двадцять рублів - сума прощених боргів. Це вартість великий вотчини. Посилення великокнязівської влади не можна назвати становленням деспотизму. Традиції станового представництва мали в Росії тривалу, багатовікову історію, а в ході реформ 50-х років XVI ст. стали загальнодержавної нормою. Справедливості заради слід зазначити, що як у вітчизняній, так і зарубіжній
 4. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  аналогом, дзеркальним відображенням марксистської схеми капіталістичного розвитку. Обидві втрачають з виду активних суб'єктів історії-людей. Останнім часом у закордонній та вітчизняній історіографії активно розвивається методологія соціальної історії, робиться спроба простежити динаміку конфліктів в кожній із соціальних і політичних груп і динаміку їхніх взаємин, забарвлену цими конфліктами.
 5. Михайло Сергійович Горбачов (р. 1931 г1.)
  Аналог Горбачову. Багато хто порівнює його з А. Ф. Керенським і Олександром II. Дійсно, тут все доводиться розглядати «з одного боку» і «з іншого боку». Головний зміст парадоксу Горбачова полягає в тому, що «це людина великого політичного розуму, але слабкого характеру». (Д. Волкогонов). Горбачов як би завершує плеяду лідерів тоталітарної системи і водночас є
 6. 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  аналогії процесуального закону або права. Обидва зазначених прийому подолання прогалин у праві можуть бути успішно застосовані судом лише на базі принципів процесуального права. Багато з принципів, інститутів і норм чинного арбітражного процесуального права схожі з аналог2ічни-ми принципами цивільного процесуального права, а ті в свою чергу сходять до положень Статуту цивільного
 7. Письмові докази
  аналогом власноручного підпису, допускаються в якості письмових доказів у випадках і в порядку, що встановлені федеральним законом, іншим нормативним правовим актом або договором. Суттєвою ознакою письмових доказів є спосіб сприйняття їх прочитанням. Прочитання передбачає знання мови, на якому складено документ. До представляються в арбітражний суд письмовим
 8. 21. Романо-германська, англосаксонська, мусульманська правова сім'я
  аналогічних судів. Для англосаксонського права характерний не нормативний, а казуальний тип юридичної свідомості - факт тут порівнюється ні з нормативною моделлю, а з іншим аналогічним казусом. Відсутній розподіл права на приватне і публічне. Як правило, немає і галузевого розподілу норм. У англосаксонському праві формальний пріоритет належить законодавству, але фактично все залежить від
 9. 14. Релігійні правові системи. Джерела мусульманського права.
  Аналогії (життя пророка - життя мусульман) Норми права мусульман: Правила здійснення релігійних обов'язків. Норми регулюють відносини між людьми: а) норми права особистого статусу. б) норми деліктного права (Укубала). в) норми цивільного права (муамалат). Індуське право - сукупність релігійних, моральних і правових норм, що склалися на основі релігії індуїзму і підтримувана
 10. 58. Поняття і призначення тлумачення права. Прийоми тлумачення права.
  Аналогією, оскільки допомагає знайти норму, найбільш близьку за своїм змістом до конкретного випадку. Найбільш чітко цей спосіб проявляється при зіставленні норм частині галузі права з Особливою частиною. Спеціально-юридичне тлумачення грунтується на професійних знаннях юридичної науки і законодавчої техніки. Таке тлумачення передбачає дослідження техніко-юридичних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua