Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

3. Дії в умовах крайньої необхідності як спосіб самозахисту цивільних правОдним із способів самозахисту цивільних прав є дії уповноваженої особи в умовах крайньої необхідності.
1 Як зазначалося в постанові Пленуму Верховного Суду СРСР від 16 серпня 1984 "Про застосування судами законодавства, яке забезпечує право на необхідну оборону від суспільно небезпечних посягань", "розмір відшкодування шкоди, завданої особі при відбитті його суспільно небезпечного посягання, якщо було допущено перевищення меж необхідної оборони, залежно від обставин справи і ступеня вини обороняється і посягавшего повинен бути зменшений, або у відшкодуванні шкоди повинно бути відмовлено "(ВПС СРСР. 1984. № 5 С. 9).
Під діями, вчиненими в стані крайньої необхідності, розуміються такі дії, які робляться особою для усунення небезпеки, що загрожує самому причинно-телю шкоди або іншим особам, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами (ст. 1067 ЦК). Зазначені дії допустимі, якщо заподіяна шкода менш значний, ніж шкода відвернена. Як і при необхідній обороні, дії в умовах крайньої необхідності можуть робитися не тільки як засіб самозахисту прав і інтересів уповноваженої особи та інших осіб, але і для захисту інтересів держави і суспільства (п. 1 ст. 39 КК РФ).
На відміну від необхідної оборони, при крайній необхідності небезпека для уповноваженої особи (або держави, суспільства, третіх осіб) виникає не через дії тих осіб, яким заподіюється шкода, а внаслідок стихійних лих, несправності механізмів, особливого стану організму людини, наприклад внаслідок хвороби, і т. п. Вона може виникнути і в результаті злочинної поведінки іншої особи, наприклад при заподіянні шкоди майну громадян в ході переслідування злочинця.
Особливість дій у стані крайньої необхідності полягає в тому, що в таких умовах особа вимушена використовувати засоби, пов'язані із заподіянням шкоди. При цьому в одних випадках заподіяння шкоди може бути необхідним заходом запобігання більшої небезпеки, тоді як в інших випадках шкода може бути лише супутнім явищем, яке може наступити або не наступити. Якщо при необхідній обороні шкода заподіюється безпосередньо нападаючому, то діями в умовах крайньої необхідності шкода заподіюється третій особі. Тому в силу ст. 1067 ЦК така шкода за загальним правилом підлягає відшкодуванню заподіяла його обличчям. Але, оскільки дія в умовах крайньої необхідності розглядається законом як правомірне, хоча і шкідливе, враховуючи обставини, при яких була заподіяна така шкода, суд може покласти обов'язок її відшкодування на третю особу, в інтересах якої діяв заподіяв шкоду, або звільнити від відшкодування шкоди повністю або частково як третю особу, так і завдала шкоди. Наприклад, рятуючи тонучого в річці громадянина, інший громадянин використовував стояла біля берега човен, з якої попередньо викинув у воду що знаходилося в ній чуже майно. Обов'язок з відшкодування заподіяної ним шкоди була покладена судом на врятованого, необережно купався в небезпечному місці.
При застосуванні заходів самозахисту в умовах крайньої необхідності особа не повинна перевищувати межі крайньої необхід-
мости. Перевищенням меж крайньої необхідності визнається заподіяння шкоди, явно не відповідає характеру і ступеня загрожує небезпека і обставин, при яких небезпека усувалася, коли зазначеним інтересам було заподіяно шкоду рівний або більш значний, ніж відвернена (п. 2 ст. 39 КК РФ). З точки зору цивільного права це означає, що особа, перевищило межі крайньої необхідності, повинне безумовно відшкодувати заподіяну шкоду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Дії в умовах крайньої необхідності як спосіб самозахисту цивільних прав "
 1. § 3. Позовна давність
  дії можуть бути зроблені лише для відображення готівкової небезпеки. Відповідно і термін їх застосування обмежений часом нападу або присутності іншої реальної загрози правам та інтересам суб'єкта. Аналогічно вирішується питання і щодо термінів застосування кредитором деяких оперативних санкцій. Наприклад, відмовитися від оплати продукції покупець повинен відразу, як тільки йому стало
 2. 7. З історії російського лібералізму
  дії. В цьому одна з найбільш істотних відмінностей між лібералізмом і революційністю, т. к. насильницька революційна акція не лише руйнує елементи старого порядку речей, а й зумовлює ще більше насильство над людьми в силу того, що не залишається в суспільстві стримуючих і контролюючих революційну стихію перепон . Російський лібералізм мав ряд особливостей. Йому не довелося
 3. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Дію на життя суспільства? Сучасне, на наш погляд, досить змістовне визначення революції як суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під РЕВОЛЮЦІЄЮ розуміє громадське за своєю
 4. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  діяти в певній ситуації способом, предусмотреннимзаконом чи іншим нормативно-правовим актом. Підвідомчість як правова категорія в радянському праві була детально досліджена Ю.К. Осиповим в роботі «Підвідомчість юридичних справ» (Свердловск. 1973). «Об'єктивна необхідність існування інституту підвідомчості полягає в тому, що в будь-якому державі складається
 5. 2. Поняття підвідомчості, її види
  діяти в певній ситуації способом, перед-бачених законом або іншим нормативно-правовим актом 5. Підвідомчість як правова категорія в радянському праві була детально досліджена Ю.К. Осиповим в роботі «Підвідомчість юридичних справ» (Свердловск. 1973). «Об'єктивна необхідність існування інституту підвідомчості полягає в тому, що в будь-якому державі складається
 6. 8. Політичний режим: поняття, види (тоталітарний, демократичний, авторитарний)
  чинної влади, реальний поділ влади. Ринкова економіка, гарантія приватної власності, свобода підприємницької діяльності. Антидемократичний режим - влада вузької правлячого угруповання або диктатора. Централізація державної влади. Обмеження прав і свобод людини. Одержавлення інститутів громадянського суспільства, тотальний контроль держави за приватним життям,
 7. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю
  діють так само і документи основоположного характеру, на яких мені б хотілося зупинитися по докладніше: Концепція національної безпеки Російської Федерації. Державна стратегія економічної безпеки Російської Федерації. Концепція національної безпеки Російської Федерації затверджена Указом Президента Російської Федерації від 17 грудня 1997 р. № 300 В ній зокрема
 8. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Діючі обмеження. Навіть у тому випадку, якщо закон вимагає оприлюднювати укладаються контракти, подавати заявки в запечатаних конвертах при дотриманні встановлених норм конфіденційності, оголошувати переможцем на торгах або аукціоні найвигіднішого підрядника, все одно залишаються лазівки для прийняття остаточного рішення на користь того 62 виконавця, який застосовує тактику
 9. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  дії військового законодавства були викладені мною на науково-практичній конференції Хабаровської державної академії економіки і права. Зокрема, було відзначено, що будь-яка реформа - це насамперед перерозподіл матеріальних і нематеріальних благ і цілком логічно, що сучасна реформа Армії - це переклад правовідносин, що базуються на тоталітаризмі, всевладдя,
 10. § 3. Крайня необхідність
  дія, яка формально містить ознаки будь-якого злочину, передбаченого в статтях Особливої частини КК. Але при цьому суб'єкт не прагне протиставити себе інтересам суспільства, не відноситься зневажливо або недостатньо уважно до загальноприйнятих норм поведінки, а бажає врятувати більше благо шляхом заподіяння шкоди меншого. Дуже точно природу даного інституту висловив
© 2014-2022  ibib.ltd.ua