Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальну право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право: Підручник. 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер,, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Договір міни

1. Поняття договору міни

За договором міни кожна із сторін зобов'язується передати у власність іншої сторони один товар в обмін на інший (п. 1 ст. 567 ЦК).

З цього законодавчого визначення випливає, що даний договір є консенсуальним, оплатним і двостороннім.

Історично договір міни з'явився раніше договору купівлі-продажу, хоча законодавче визнання він, навпаки, отримав набагато пізніше. Мена переважала в умовах натурального господарства, але з появою грошей та розвитком товарно-грошового обміну була багато в чому витіснена купівлею-продажем. Економічно купівлю-продаж також можна розглядати як мену - обмін речей на гроші.

В силу договору міни його учасники взаємно зобов'язуються передати один одному у власність певні речі (товари), причому одна сторона, набуваючи річ у власність, передає іншій стороні іншу річ. Отже, кожна зі сторін даного договору одночасно є продавцем у відношенні товару, який вона зобов'язується передати контрагенту, і покупцем у відношенні товару, який вона зобов'язується прийняти в обмін. Тому до договору міни відповідно застосовуються правила про договір купівлі-продажу, якщо тільки це не суперечить суті відносин міни (п. 2 ст. 567 ЦК); наприклад, до нього незастосовні правила про грошові розрахунки покупця та продавця або про можливість уцінки товару неналежної якості .

Предмет договору міни можуть складати як рухомі речі, в тому числі цінні папери і валютні цінності (зрозуміло, з дотриманням вимог спеціального законодавства - порівн. П. 2 ст. 454 ЦК), так і нерухоме майно , наприклад земельні ділянки, житлові приміщення і т.д. Разом з тим об'єктом міни може бути лише те майно, яке або знаходиться у відчужувача на праві власності (чи праві господарського відання), або буде придбано їм на цьому праві у третьої особи, оскільки інакше відчужувач не зможе передати це майно у власність своєму контрагенту. Не може бути тому визнаний договором міни договір обміну житлових приміщень між їх наймачами за договорами соціального найму (ст. ст. 72 - 75 ЖК), а не власниками (1).

---

(1) В силу такого договору відбувається взаємна передача не тільки прав, а й обов'язків наймачів, які у всякому разі не можуть бути предметом міни.

Примітно, що на практиці навіть обмін житловими приміщеннями, що належать власникам (наприклад, приватизованими квартирами), нерідко оформляється шляхом укладення двох або декількох договорів купівлі-продажу (обмін через купівлю-продаж), як правило, з використанням послуг посередницької (ріелторської) фірми. Звернулася до неї громадянину, бажаючому обміняти свою квартиру на іншу, фірма знаходить покупця, який погоджується чекати, поки вона не підбере відповідне житло першому клієнтові.

Оскільки об'єктами договору купівлі-продажу можуть бути деякі майнові права (п. 4 ст. 454 ЦК), виникає питання про можливість для них стати предметом договору міни. Представляється, що в цій якості можуть виступати корпоративні права, в тому числі виражені бездокументарними цінними паперами (акціями), які наше законодавство про цінні папери, по суті, прирівняло до речей (зокрема, при обміні акцій або часток участі в товариствах з обмеженою відповідальністю , який іноді використовують і публічно-правові утворення), а також безготівкові гроші (по суті, є правами вимоги клієнта до банку, але часто прирівнюються до є речами готівці). Останні, наприклад, в якості товару (а не платіжного засобу) обмінюються на іноземну валюту (інший товар). Немає перешкод і для обміну корпоративними правами (паєнагромадженнях), наприклад між членами житлових та інших споживчих кооперативів. У формі договору міни можлива і поступка корпоративного права в обмін на річ (наприклад, відчуження акціонером своїх акцій в обмін на нерухомість). Однак щодо взаємної передачі зобов'язальних прав мова повинна йти не про договори міни, а про їх оплатній взаємної поступку контрагентами (подвійний цесії), так як договір міни все-таки розрахований на обмін речей, а не прав (1).

---

КонсультантПлюс: примітка.

Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Договори про передачу майна" (Книга 2) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2002 (видання 4-е, стереотипне).

(1) Див: М.І. Брагінський, В.В. Витрянский. Договірне право. Книга друга. Договори про передачу майна. М., 2000. С. 265 - 266. Визнання нічим не обмеженої можливості міни майнових прав (Цивільне право: Підручник. 4-е вид. Т. 2 / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. М.

, 2003. С. 130. Автор відповідної глави - І.В. Єлісєєв), по суті, стирає важливі відмінності в цивільно-правовому режимі прав і речей і тому видається необгрунтованим.

Зрозуміло, не можуть бути визнані договорами міни двосторонні угоди, що передбачають передачу товару в обмін на поступку права вимоги або обмін товарів на еквівалентні за вартістю послуги. У цих випадках відсутня прямо встановлений законом конститутивний (правообразующий) ознака даного договору - взаємна передача товару у власність. Тому такі відносини кваліфікуються як змішані договори (п. 3 ст. 421 ЦК), що містять у собі елементи декількох різних договорів (купівлі-продажу, цесії, підряду і т.д.) (1).

---

(1) Див: п. п. 1 і 3 інформаційного листа Президії ВАС РФ від 24 вересня 2002 р. N 69 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з договором міни" / / Вісник ВАС РФ. 2003. N 1.

2. Особливості договору міни

Поширення на відносини міни загальних правил про купівлю-продаж виключає необхідність докладного розгляду положень про суб'єктний склад і формі даного договору, а також про наслідки порушення випливають з нього зобов'язань, включаючи передачу товару неналежної якості або з іншими недоліками. Разом з тим у законі є ряд спеціальних приписів, що відображають відомі особливості змісту і виконання договору міни в порівнянні з аналогічними правилами про договір купівлі-продажу.

Перш за все необхідно враховувати еквівалентний характер звичайного товарообміну. Тому, якщо в договорі міни відсутні вказівки на ціну або хоча б порівняльну вартість обмінюваних товарів, вони передбачаються рівноцінними. У цьому випадку витрати по виконанню договору, в тому числі з передачі і прийняття обмінюваних товарів, покладаються на ту сторону, яка в конкретній ситуації несе відповідні обов'язки (п. 1 ст. 568 ЦК), зокрема обов'язки продавця про передачу товару і обов'язки покупця по його прийняттю. Договором міни може бути передбачено інше розподіл таких обов'язків, наприклад, їх покладання на одного з учасників.

Однак закон тепер розглядає як міни і ситуації, коли за умовами договору обмінювані товари не є рівноцінними. Тоді сторона, що надає в обмін менший за вартістю товар, зобов'язана оплатити іншій стороні різницю в цінах обмінюваних товарів (п. 2 ст. 568 ЦК), що не перетворює такий договір у купівлю-продаж або в змішаний договір, що містить елементи міни та купівлі- продажу (1).

---

(1) Див: Хохлов С.А. Мена (гл. 31) / / Цивільний кодекс Російської Федерації, частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик. М., 1996. С. 299.

Обмін товарами за даним договором зовсім необов'язково повинен бути одномоментним і здійснюватися з рук в руки. За умовами конкретного договору одна із сторін може бути зобов'язана передати товар раніше, ніж інша надасть обмінюваний товар. У такому випадку до виконання обов'язку з передачі товару стороною, для якої договором встановлено більш пізній строк передачі товару, застосовуються правила про зустрічний виконанні зобов'язань (ст. ст. 569, 328 ЦК). Для неї це означає насамперед можливість призупинити передачу товару або зовсім відмовитися від виконання договору, якщо контрагент попередньо не передала їй товар.

Перехід права власності на обмінювані товари відповідно до ст. 570 ЦК за загальним правилом відбувається після того, як обов'язки з передачі товарів виконані обома сторонами, тобто передбачається одночасним, якщо тільки інше прямо не передбачено законом або договором (наприклад, право власності на нерухомі речі за загальним правилом п. 2 ст. 223 і п. 1 ст. 551 ГК виникає і припиняється в момент державної реєстрації). Таке положення покликане запобігти ситуації, в якій сторона, перший отримала товар, набуває на нього право власності, не виконавши зустрічного обов'язку з передачі контрагенту іншого товару.

Особливістю у відносинах міни має також правило про виселення - відповідальності продавця за витребування речі у покупця третьою особою. Згідно загальній нормі п. 1 ст. 461 ГК продавець у цьому випадку відшкодовує покупцеві понесені ним збитки. Для відносин міни це означало б не завжди обгрунтоване залишення у такого продавця переданої йому в обмін речі контрагента. Тому ст. 571 ЦК надає право стороні договору міни, у якої третьою особою вилучено товар, вимагати від свого контрагента не тільки відшкодування відповідних збитків, а й повернення отриманого в обмін товару.

3. Зовнішньоторговельний бартер

У лексичному значенні між словами "мена" і "бартер" можна провести тотожність (бартер - від англ. Barter, що означає міняти, обмінювати). Термін "бартер" традиційно протягом багатьох років використовується для позначення зовнішньоторговельних операцій.

У період кризи грошового обігу між комерційними організаціями СРСР (як пізніше і в Російській Федерації) широкого поширення набули відносини натурального обміну, які теж іменувалися бартером. Однак більш коректно застосування терміна "бартер" до зовнішньоторговельних операцій.

ЦК не містить визначення бартеру. Традиційно правове регулювання зовнішньоторговельних бартерних угод здійснюється на рівні підзаконних нормативних актів, спрямованих в першу чергу на забезпечення митного режиму. Розрізняють поняття бартеру у вузькому і широкому значенні.

У вузькому сенсі під бартером розуміється обмін певної кількості одного товару на інший у вигляді натурального обміну.

У широкому сенсі під зовнішньоторговельним бартером розуміються здійснюються при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності угоди, що передбачають обмін еквівалентними за вартістю товарами, роботами, послугами, результатами інтелектуальної діяльності.

У першому випадку мається на увазі обмін речами, що мають товарну форму, що за своєю природою ближче всього до договору міни, а в другому випадку передбачається обмін не тільки речами, але також мають товарну форму роботами, послугами , результатами інтелектуальної діяльності. У цьому випадку досить аргументованою видається позиція В.В. Витрянского, який пропонує подібні угоди кваліфікувати не як мену, а як змішаний договір (1). В обох випадках до бартерних не належать угоди, що передбачають використання при їх здійсненні грошових чи інших платіжних засобів, тобто механізму валютно-фінансових розрахунків.

---

(1) Див: Витрянский В.В. Договір міни / / Вісник ВАС РФ. 2000. N 2.

Договір зовнішньоторговельного бартеру є двостороннім, оплатним, консенсуальним, полягає в простій письмовій формі.

У порівнянні з договором міни можна виділити наступні особливості зовнішньоторговельного бартеру. По-перше, як випливає з самої назви, бартер є зовнішньоекономічної угодою, де однією зі сторін договору виступає суб'єкт підприємницької діяльності Російської Федерації, а в якості іншого боку - суб'єкт підприємницької діяльності іноземної держави.

По-друге, для зовнішньоторговельного бартеру передбачений тільки еквівалентний за вартістю обмін (навіть без часткового використання платіжних засобів для компенсації можливої різниці цін). У разі зміни умов договору в сторону можливості здійснення розрахунків платіжними засобами дана угода перестає вважатися бартерною угодою, а за обігом платіжних засобів передбачений строгий адміністративний контроль.

 По-третє, при здійсненні бартерних угод (в широкому сенсі) як предмет можуть використовуватися не тільки речі у формі товару, але також роботи, послуги та результати інтелектуальної діяльності. 

 В системі традиційно формалізованого здійснення зовнішньоторговельних операцій бартерні угоди виділяються особливим контролем з боку фінансових і митних органів (1). Даний порядок обумовлений тим, що зовнішньоторговельний бартер об'єктивно являє собою варіант висновку удаваного правочину. У зв'язку з цим головними підконтрольними параметрами бартерної угоди є: 

 --- 

 (1) Див: Указ Президента РФ від 18 серпня 1996 р. N 1209 "Про державне регулювання зовнішньоторговельних бартерних угод" / / Відомості Верховної. 1996. N 35. Ст. 4141. 

 - Реальність; 

 - Кількість і якість виконання (особливо в разі обміну роботами, послугами та результатами інтелектуальної діяльності); 

 - Дотримання умови еквівалентності. 

 Істотною умовою є предмет договору, тобто номенклатура, кількість і якість, якщо мова йде про речі у формі товару, або перелік робіт, послуг і результатів інтелектуальної діяльності (з визначенням у тексті договору переліку документів, що підтверджують факти виконання робіт, надання послуг і надання прав на результати інтелектуальної діяльності). 

 Узгодження предмета бартерної угоди представляє складність у порівнянні з іншими видами зобов'язань, оскільки звичайні платіжні засоби тут можуть застосовуватися лише як умовно-розрахункової величини. Кожен з контрагентів як відшкодування пропонує товар, вартість якого має відповідати принципу еквівалентності. 

 Крім того, в якості умов договору необхідно виділити термін і умови експорту-імпорту, щоб виключити варіант прихованого кредитування, а також порядок задоволення претензій у разі невиконання або неналежного виконання сторонами умов договору (1). 

 --- 

 (1) Детальніше про це див: Комаров А.С. Правові питання товарообмінних угод. М., 1995. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Договір міни"
 1. Р. Патентні ліцензії
    Статтею 28 Угоди ТРІПС передбачається, що "власник патенту може поступатися свої патентні права, передавати їх у спадок і давати дозвіл на їх використання шляхом укладання ліцензійних договорів". Сказане означає, що з патентними правами можна звертатися як з будь-яким майновим правом. При цьому, однак, існує загроза виникнення суперечностей між такими
 2. Здійснення права спільної часткової власності.
    Зміст права спільної часткової власності складають приналежні співвласникам правомочності щодо володіння, користування і розпорядження спільним майном. Кожен співвласник при здійсненні права спільної власності незалежно від розміру своєї частки має один голос. Втім, практичного значення, як ми зараз побачимо, це не має. Здійснення права спільної власності має відбуватися
 3. § 6. Право спільної власності
    Право спільної власності передбачено цивільним законодавством поряд з правом власності від Відомості З'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ. 1992 № 13. С. 697. § 6. Право спільної власності слушної особи. Його суть зводиться до того, що на боці уповноваженої - кілька осіб, іменованих сособствен-никами. Відповідно до п. 2 ст. 244 ГК РФ майно може перебувати в
 4. 2. Основні розділи курсу цивільного права
    Сказане раніше дозволяє представити систему курсу цивільного права в наступному вигляді: Розділ I. Введення в цивільне право, де висвітлюються поняття і системи приватного і цивільного права, даються основні відомості про ціві-листической науці, джерелах цивільного права, зміст і системі курсу його вивчення. Розділ II. Цивільне правовідношення - включає виклад вчення про поняття,
 5. 5. Відчуження частки в спільному майні
    Кожен учасник часткової власності має право на свій розсуд продати, подарувати, заповісти свою частку або розпорядитися нею іншим чином. Однак при цьому необхідно дотримання правил, встановлених ст. 250 ГК, які полягають у наступному. При продажу частки у праві спільної власності сторонній особі решта учасників часткової власності мають переважне право купівлі
 6. Передмова
    Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 7. 4. Розірвання і зміна договору за угодою сторін
    Угода про зміну або про розірвання договору вчиняється в тій же формі, що й договір, якщо із закону, інших правових актів, договору або звичаїв ділового обороту не випливає інше (п 1 ст. 452 ЦК). Угода про розірвання (зміну) договору являє собою дво-або багатосторонню угоду. Тому до нього застосовуються загальні правила про угод (гл. 9 ГК). Як і будь-який інший
 8.  1. 33. Договори міни, дарування, ренти
    1. 33. Договори міни, дарування,
 9.  § 1. Договір міни
    § 1. Договір
 10. 1. Поняття договору міни ПО договором міни кожна із сторін зобов'язується передати у I власність іншої сторони один товар в обмін на дру-I гой (п. 1 ст. 567 ЦК).
    З цього випливає, що даний договір є консенсуаль-ним, оплатним і двостороннім. Історично договір міни з'явився раніше договору купівлі-продажу, хоча законодавче визнання він, навпаки, отримав набагато пізніше. Мена переважала в умовах натурального господарства, але з появою грошей та розвитком товарно-грошового обміну була витіснена купівлею-продажем. Економічно купівлю-продаж також
 11. 2. Особливості договору міни
    Поширення на відносини міни загальних правил про купівлю-продаж виключає необхідність докладного розгляду положень про суб'єктний склад і формі даного договору2. Разом з тим є ряд спеціальних приписів, що відображають відомі особливості змісту і виконання договору міни в порівнянні з аналогічними правилами про договір купівлі-продажу. Насамперед, необхідно враховувати
 12. 3. Зовнішньоторговельний бартер
    У лексичному значенні між словами "мена" і "бартер" можна провести тотожність (бартер - від англ, barter, що означає міняти, обмінювати). З точки зору юридичної ці поняття перебувають приблизно в такому ж співвідношенні, як категорії "поставка" і "контрактація". Термін "бартер" традиційно протягом багатьох років використовується для позначення зовнішньо-торгових операцій. У період кризи
 13. 1. Поняття обміну житловими приміщеннями
    Обмін жилих приміщень - досить складний інститут житлового права, тісно пов'язаний з іншими його інститутами. Наприклад, можна розглядати його як один з елементів суб'єктивного права наймача житлового приміщення - його право на обмін. Обмін можна трактувати і як один з випадків зміни житлового правовідносини найму житлового приміщення або навіть його припинення. Слід погодитися з
 14. 1. Зміна та припинення права на житлове приміщення в будинку ЖБК
    Вибуття пайовика з кооперативу може статися внаслідок виключення його з кооперативу або в разі його смерті. Виняток пайовика з кооперативу тягне втрату ним і членами його сім'ї права користування квартирою та виселення їх у судовому порядку з дому кооперативу без надання іншої житлової площі. Однак статутом кооперативу можуть бути передбачені випадки збереження права користування
 15. 58. Цивільне право і процес у першій половині XIX ст.
    Розвиток громадянського права проходило на основі кодифікації старих форм права, що не могло не вплинути на характер цієї галузі: збереглися елементи станової нерівності, обмеження речових та зобов'язальних прав. Селянам заборонялося виходити з общини і закріплювати за собою земельний наділ. Селяни, що не мали торгових свідоцтв та нерухомої власності, не могли видавати векселі.
 16. § 2. Види цивільно-правових договорів
    Договори класифікуються за різними підставами. Існуючі класифікації важливі в практичній діяльності при виборі оптимального виду договору. Це обумовлено тим, що ряд обов'язкових вимог до договору встановлений в законі не тільки по відношенню до одного виду договору, а й стосовно цілої групи договорів, що включає в себе договори різних видів. Такий вибір можна зробити
 17. § 3. Система цивільно-правових договорів
    1. Договір купівлі-продажу (ст. 454 ЦК РФ) За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму. а) Роздрібна купівля-продаж (492 ГК РФ) За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з
 18. Злочини у сфері економічної діяльності
    Стаття 169. Перешкоджання законній підприємницькій або іншій діяльності 1. Безпосередній об'єкт цього злочину - відносини, пов'язані з державним регулюванням підприємницької діяльності (органами виконавчої - державної та муніципальної влади). Додатковим об'єктом виступає право громадян на заняття законної підприємницької
© 2014-2022  ibib.ltd.ua