Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В . Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. Види цивільно-правових договорів

Договори класифікуються за різними підставами. Існуючі класифікації важливі в практичній діяльності при виборі оптимального виду договору. Це обумовлено тим, що ряд обов'язкових вимог до договору встановлений в законі не тільки по відношенню до одного виду договору, а й стосовно цілої групи договорів, що включає в себе договори різних видів. Такий вибір можна зробити правильніше, лише беручи до уваги цілий ряд чинників, в тому числі і місце даного виду договору в системі договорів.

Тема 26. Договір: поняття, види

Договори поділяються на односторонні і двосторонні.

Підставою класифікації є наявність прав і обов'язків у кожної з договірних сторін. Односторонніми визнаються договори, в яких у однієї сторони лише права, а в іншої - тільки обов'язки. Типовий односторонній договір - договір позики. У позикодавця є тільки право вимагати повернення боргу, а у позичальника - обов'язок повернути взяту суму. Ніяких обов'язків у позикодавця перед позичальником немає.

У двосторонніх договорах у кожної зі сторін є як права, так і обов'язки по відношенню один до одного. Наприклад, договір купівлі-продажу передбачає як обов'язок продавця передати проданий товар, так і його право вимагати сплати його вартості. Покупець, у свою чергу, має право вимагати куплений товар, але зобов'язаний сплатити за нього зазначену суму.

При необхідності для укладення договору переду чи майна в натурі договори поділяються на консенсу-альні і реальні. Дана класифікація договорів має велике значення для визначення моменту, коли сторони набувають права і обов'язки за договором.

Консенсуальної договір - це договір, який вважається укладеним при досягненні сторонами угоди з усіх істотних умов і додання договором належної форми. При цьому для вступу такого договору в силу більш нічого не потрібно, а права і обов'язки сторін виникають, наприклад, з моменту підписання договору. До даного виду належить більше число договорів, наприклад, купівля-продаж.

Реальним вважається договір, для укладання якого крім досягнення угоди сторін з усіх істотних умов і надання йому відповідної фор ми, потрібне виконання деяких конкретних дій, описаних в законі. Це відображено в ст. 433 ГК РФ, в якій йдеться, що якщо, відповідно до закону, для укладення договору необхідна також передача майна, то він вважається укладеним з моменту передачі відповідного майна. Наприклад, договір позики вважається укладеним з моменту передачі позичальником боржнику грошей чи інших речей, що є

308

Види цивільно-правових договорів

309

предметом позики. Сторони не можуть визначити у своєму договорі інші умови визначення моменту укладення цього договору.

Для деяких договорів законодавство встановлює державну реєстрацію. Такі договори вважаються укладеними з моменту їх реєстрації. Так, наприклад, договори з нерухомістю вважаються укладеними після їх реєстрації у відповідних державних органах.

За наявністю зустрічного виконання всі договори поділяються на оплатне і безоплатні. Зустрічним вважається таке виконання однієї зі сторін своїх зобов'язань за договором, яке обумовлене виконанням своїх зобов'язань іншою стороною.

Відповідно до ст. 423 ГК РФ оплатним називається договір, за яким сторона має отримати плату чи інше зустрічну надання за виконання своїх обов'язків, тобто обов'язку однієї сторони в угоді вчинити певну дію відповідає зустрічна обов'язок іншої сторони щодо надання матеріального та іншого блага. Відплатність в договорі може виражатися в передачі грошей, речей, наданні зустрічних послуг.

Договір передбачається оплатним, якщо із законодавства, змісту або змісту договору не випливає його безоплатність.

Безоплатним визнається договір, за яким одна сторона зобов'язується надати що-небудь іншій стороні без отримання від неї плати або іншого зустрічного надання. Відплатність або безоплатність договорів залежить від виду договору та угоди сторін.

Велика частина позначених в ГК договорів оплатне. Зокрема, до цього числа відносяться всі двосторонні договори. Типовим прикладом такого двостороннього возмездного договору є договір купівлі-продажу: одна сторона надає товар, інша його оплачує. Однак оплатним є і деякі різнобічні договори. Наприклад, договір позики може бути оплатним, якщо в ньому передбачено повернення позичальником грошей з відсотками. У тому випадку, коли виплата відсотків не передбачена, договір вважається безоплатним.

Тема 26. Договір: поняття, види

310

Типовим безоплатним договором є договір дарування.

Договори, як всі угоди, поділяються за формою на усні, письмові, а також договори, які потребують нотаріального посвідчення та державної реєстрації.

Розрізняють договори остаточні і попередні залежно від породжуваних ними наслідків. Остаточний договір наділяє сторони правами і обов'язками, спрямованими на досягнення цікавлять їх цілей, і визначає всі умови договору. Попередній договір породжує для сторін зобов'язання укласти договір в майбутньому або додатково узгодити деякі його умови. Попередній договір укладається у ситуаціях, коли в силу різних обставин сторони не можуть укласти остаточний договір (наприклад, тому, що права особи, яка бажає продати річ, ще не оформлені належним чином). Попередній договір повинен бути укладений у письмовій формі і містити умови, що дозволяють встановити предмет та інші умови основного договору. Таким чином, попередній договір породжує зобов'язання обох сторін до певного терміну укласти договір на умовах, зазначених у попередньому договорі. Якщо цей строк не зазначений в договорі, він вважається рівним році. Якщо до зазначеного терміну виявиться, що одна зі сторін ухиляється від укладення основного договору, друга сторона має право звернутися до суду з позовом про спонукання укласти договір на умовах, передбачених у попередньому договорі, та про стягнення завданих збитків.

Зобов'язання, передбачені попереднім договором, припиняються, якщо до закінчення терміну основний договір сторонами не було укладено.

Прикладом попереднього договору є договір купівлі-продажу. Предметом такого договору може бути квартира, отримана продавцем у спадок, яку він має намір продати, але не може цього зробити до закінчення шестимісячного строку прийняття спадщини.

До особливого виду належить договір на користь третьої особи. Згідно ст. 430 ГК РФ, договором на користь третіх

Види цивільно-правових договорів

го особи визнається договір, в якому сторони встановили, що боржник зобов'язаний зробити виконання не кредитору, а вказаною в договорі третій особі, яка має право вимагати від боржника виконання зобов'язання на свою користь, оскільки інше не передбачено законом, договором і не випливає із суті зобов'язання. У цьому випадку одна зі сторін, вступаючи в договір, діє в інтересах третьої особи і саме в останнього виникає з договору певне право. Прикладом такого договору може служити внесення грошей в банк на чуже ім'я або страхування, коли третьою особою виступає потенційний потерпілий.

З того моменту, коли третя особа висловить намір скористатися своїм правом, сторони можуть змінити договір тільки з його згоди.

Це не виключає відмови третьої особи від свого права і тоді відповідне право повертається до сторони в договорі - кредитора у зобов'язанні.

Деякі види договорів виникають як винятки з принципу свободи договору. До них відносяться публічний договір і договір приєднання.

Публічним визнається договір, в якому однією із сторін є підприємець, який прийняв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до нього звернеться (ст. 426 ГК РФ). До публічних належать договори роздрібної купівлі-продажу, прокату, побутового підряду, перевезення транспортним засобом громадського користування, банківського вкладу громадянина, зберігання на товарному складі, зберігання в ломбарді речей, що належать громадянину, зберігання в камері схову в транспортних організаціях.

Публічний договір укладається шляхом вчинення кон-клюдентних дій, тобто дій особи, що виражають його волю установити правовідносини, але не у формі усного або письмового волевиявлення, а поведінкою, по якому можна зробити висновок про такий намір .

Відмова підприємця від укладення публічного договору за наявності у нього можливості продати споживачеві відповідні товари, послуги не допускається.

311

Тема 26. Договір: поняття, види

312

При необгрунтованому ухиленні підприємця від укладення публічного договору споживач має право звернутися до суду з вимогою про спонукання укласти договір. Розбіжності сторін за окремими умовами публічного договору можуть бути передані споживачем на розгляд суду.

До відносин з публічного договору за участю громадянина, крім загальних положень про договори відповідного виду, застосовується Федеральний закон «Про захист прав споживачів» та інші правові акти.

Шляхом вчинення конклюдентних дій полягає також договір приєднання. Згідно ст. 248 ГК РФ, договором приєднання визнається договір, умови якого визначені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах і могли бути прийняті іншою стороною не інакше як шляхом приєднання до запропонованого договору в цілому. Однак приєдналася до договору сторона вправі вимагати розірвання або зміни договору, якщо договір приєднання позбавляє цю сторону прав, що зазвичай надаються за договорами такого виду або містить інші обтяжливі для приєдналася боку умови, які вона, виходячи зі своїх інтересів, не прийняла б за наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов договору. Виняток становлять випадки, коли приєдналася, знала або повинна була знати, на яких умовах укладається договір.

Залежно від того, наскільки відомі заздалегідь при укладенні договору розмір, пропорція і предмет зустрічного зобов'язання, договір може бути комутативним або алеаторного. При укладенні комутативного договору розмір, пропорція і предмет взаємних зобов'язань визначені конкретно (наприклад, договір міни). При укладенні алеаторного договору предмет і характеристики взаємних зобов'язань відомі не повністю і залежать від умови, заздалегідь знати яке не представляється можливим або важко.

Особливе місце у цивільно-правових відносинах займає договір, заснований на особисто-довірчому відношенні сторін - фідуціарні договір. Прикладом та

Система цивільно-правових договорів

313

кого договору може служити договір доручення, основні положення якого містять спеціальні норми, що підкреслюють особисто-довірчі відносини сторін.

Крім наведеної вище класифікації цивільно-правових договорів, частина друга ГК виділяє ряд окремих видів договорів, виділених з цілого комплексу підстав: предмет, сторони, мета та інші.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Види цивільно-правових договорів "
 1. 73. Підстави виникнення і припинення права власності.
  Виходячи з обраного критерію розмежування, до первинних способів набуття права власності можна віднести наступні: 1. Виробництво - такий спосіб виникнення права власності, при якому воно виникає у зв'язку з виготовленням або створенням якоїсь, що раніше не існувала, речі. Власником в цьому випадку стає той, хто виготовив або створив цю річ для себе. Момент
 2. § 1. Поняття і значення цивільно-правового договору
    Договір - одна з найбільш древніх правових конструкцій. Розвиток суспільства на сучасному етапі можна охарактеризувати бурхливим зростанням цивільно-правових відносин, що відповідає розвитку ринкових відносин. Сучасне правове регулювання договірних відносин склалося відносно недавно з набранням чинності нового ЦК РФ. У частині першій ГК в розділі III «Загальна частина зобов'язального
 3. Види і стадії адміністративного права
    1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 4. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
    Слова «арбітраж», «арбітражний» можуть зустрічатися в назвах органів, які дозволяють різні суперечки, але не входять в систему арбітражних судів, які реалізують судову владу, наприклад арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, Морська арбітражна комісія при Торгово -промисловій палаті РФ. На біржах створюються органи з вирішення спорів, що випливають
 5. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
    Якщо підвідомчість встановлює коло справ, віднесених до розгляду і вирішенню арбітражних судів як окремої системи юрисдикційних органів, то інститут підсудності в арбітражному процесі дозволяє розподілити справи, підвідомчі арбітражним судам, між різними ланками арбітражно-судової системи. Залежно від того, який критерій кладеться в основу такого розподілу:
 6. Види позовів
    Позови класифікуються за різними підставами: 1) процесуально-правова класифікація позовів побудована за змістом позову, тобто по виду необхідної позивачем судового захисту. За процесуально-правовим критерієм позови класифікуються на позови про визнання, про присудження, перетворюючі позови. Позов про визнання має на меті захистити інтереси позивача, який вважає, що у нього є певне суб'єктивне
 7. 1. ПОНЯТТЯ І ВИДИ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ
    Перевагу вирішення міжнародних комерційних спорів за допомогою міжнародного арбітражу на сьогоднішній день майже ні у кого в світі не викликає сумнівів. Навіть у тих регіонах світу, де визнання міжнародного арбітражу довгий час практично було відсутнє - наприклад, в деяких країнах Латинської Америки («Доктрина Кальво»), відбулися радикальні зміни в цій області, в
 8. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
    Поняття позову. Відповідно до ст. 4 АПК зацікавлена особа має право звернутися до арбітражного суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і законних інтересів у порядку, встановленому АПК. Арбітражне судочинство НЕ підрозділяється на види, але проте в ньому в якості основного регламенту можна виділити правила позовного провадження, що є основою для розгляду
 9. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
    Одним з найважливіших інститутів сучасного міжнародного приватного права є міжнародний комерційний арбітраж. Маючи тривалу і багатогранну історію свого правового розвитку, міжнародний комерційний арбітраж перетворився до теперішнього часу в широко відомий і часто використовуваний інструмент врегулювання зовнішньоекономічних спорів цивільно-правового характеру поряд із судовою
 10. 14. Функції та види конституційного надзо-ра.
    Конституціоналізм як один з найважливіших принципів демократії виходить з припущення про те, що норми писаної конституції мають вищу юридичну силу по відношенню до всіх інших джерел права => нормоустанавлі-вающая діяч-ність в країні повинна здійснювала-вляться відповідно до конституції. Стежити за відповідністю правових норм контітуціі покладається на інститут конституційного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua