Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Теорія держави і права, - перейти до змісту підручника

§ 5. Економічна, соціальна і наукова основи держави

Держава не може існувати, нормально функціонувати і розвиватися без економічного фундаменту, базису, під яким зазвичай розуміються система економічних (виробничих) відносин даного суспільства, існуючі в ньому форми власності. Від базису в чому залежить і власне державна фінансово-економічна основа (державний бюджет). Світова історія свідчить, що на різних етапах розвитку держава мала різну економічну основу і по-різному ставилося до економіки.

Так, раннє капіталістична держава спиралося на вільну (стихійну) ринкову економіку, безроздільно панує приватна власність. Це дестабілізірующе діяло на суспільство: приватна власність породжувала гостру класову боротьбу, революційні виступи пролетаріату, стихійний ринок - руйнівні кризи. Після великих політичних та економічних потрясінь першої половини XX в. під тиском трудящих державно-правове регулювання в економічній сфері було значно посилено, що спричинило кардинальні зміни в даній сфері. Поряд з приватним капіталом з'явилися і отримали розвиток державна, кооперативна і особливо акціонерна власність. Держава взяла на озброєння такі методи управління, як планування та прогнозування економічних процесів, стало проводити глибоку фінансово-податкову і кредитну політику. Все це зумовило появу у нього нової основної функції - регулювання економіки в антикризових цілях, в інтересах зміцнення і розвитку суспільства. Паралельно з економічною держава стала виконувати і соціальну функцію - прийняття пенсійного законодавства, встановлення посібників безробітним, мінімальної заробітної плати та ін Під впливом державно-правового регулювання суспільство знайшло як би друге дихання.

Таке суспільство і держава не без підстав називають посткапіталістіческом.

Інакше йшла справа в Радянській державі. Воно спиралося на планову економіку, на загальнонародну державну власність, якими безроздільно управляв. Поступово загальнонародна державна власність перетворилася на нічийну, плодила марнотратство, безгосподарність, що в кінцевому рахунку призвело до глибокої економічної кризи.

Сказане дозволяє зробити висновок, що приватна і державна загальнонародна (суспільна) власність полярні за своєю природою, кожна з них має і достоїнствами, і недоліками. Історичний досвід показує, що оптимальною економічною основою сучасної держави може служити соціально орієнтована ринкова економіка, яка спирається на різноманіття форм власності (змішана економіка), які на рівних повинні конкурувати один з одним і доводити свої переваги.

Соціальну основу держави становлять ті верстви, класи та групи суспільства, які в ньому зацікавлені, активно його підтримують. Держава у своїй діяльності як раз на них і спирається. Значить, від широти соціальної бази держави, активності суспільства за його підтримки залежать стійкість, сила і міць держави, здатність вирішувати постають перед ним завдання. Держава, має вузьку соціальну основу, соціально нестійка, звичайно спирається на насильство, обман. У подібній державі можливі різні, зокрема верхівкові, перевороти. Будь-якій державі, будь-якої державної влади необхідні підтримка суспільства, віра народу в їх могутність і справедливість. Престиж державної влади заснований на довірі до неї широких верств населення. У повазі, довірі до влади укладена її соціально-психологічна суть.

Саме тут прихована та глибока таємниця владарювання, про непояснимості яку писали багато мислителів минулого, в тому числі російські.

Підтримка народом держави може бути усвідомленою і неусвідомленою. Остання звичайно спирається на міфи, емоції, викликані політикою популізму, обіцянками і обіцянками державних діячів. Усвідомлена підтримка - наслідок всебічної оцінки результатів діяльності держави, її органів.

Як вже зазначалося, сучасна держава - продукт тривалої історії, одне з великих творінь генія людства. У своєму функціонуванні держава не може спиратися на метод проб і помилок, а значить, йому необхідний надійний науковий фундамент. Відомо, який великий вплив на розвиток державності в усьому світі надали наукові концепції про правову державу, про поділ влади, про народний суверенітет та ін Світовий досвід показує, що всякі значні рішення і дії з державного будівництва вимагають глибокої і всебічної розробки, наукової експертизи, з тим щоб з можливих варіантів вибрати найбільш оптимальний. Тут, як ні в чому іншому, досить актуально правило "Сім разів відміряй, один раз відріж». Та й сумний досвід нашої країни вчить багато чому: численні експерименти, перетворення, перебудови, реформи в державному будівництві, що проводяться на основі суб'єктивізму, волюнтаризму, зазвичай приводили до негативних наслідків і вкрай послабили нашу державу. Сьогодні для створення наукової основи Російської держави відкрилися широкі можливості не тільки для юридичної, а й для всіх інших гуманітарних наук.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Економічна, соціальна і наукова основи держави "
 1. 2.« Так чи знаєте Ви, що таке Росія? »
  економічного і соціального розвитку, внутрішніх процесів, які зовнішні впливи могли лише кілька прискорити або сповільнити, але не скасувати. При цьому наголошується поліетнічність панівного шару народжується держави. З питання про походження назви Русь по раніше йдуть суперечки між прихильниками «скандинавської» і южнорусский гіпотез. Аналізуючи їх аргументацію, А. А. Горський
 2. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  соціально-топографічної структури древнерус-ських міст; Б. А. Тимощук, досліджував раніше шляхи виникнення південноруських міст, а в останній книзі «Східнослов'янська громада» приділив увагу раннегородскіе громаді; Г.В. Штихов, що розглядав генезис міст Полоцької землі; М. П. Кучера, який вивчав розміри південноруських міст, та інші. І. В. Дубов присвятив спеціальне дослідження
 3. 1. Національний характер
  економічним життям людей. Вплив природного середовища на формування російської людини добре розуміли і вивчали дореволюційні історики, хоча їх думки не в усьому збігалися, коли вони приходили до яких-небудь висновків. В. О. Ключевський, наприклад, у своєму «Курсі російської історії» (лекція XVII) відзначав, що природний фактор відіграв винятково важливу роль у формуванні великоруської характеру.
 4. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Економічному розвитку Росії, системи поглядів, на жаль, не було створено. Які ж витоки російського консерватизму другої половини XIX століття? Росія в пореформені часи стрімко йшла шляхом капіталізму, країна швидко змінювалася, старий спосіб життя і порочні порядки миколаївського царювання йшли в минуле, втрачали колишню економічну силу і монопольну політичну владу дворяни ...
 5. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  економічним і соціальним розвитком країни. Зроблений в кінці XIX - початку XX ривок (з 1861 по 1913 рр.. Обсяг промислового виробництва зріс у 12 разів) посилив розладнаність господарства, уг-лубілся розрив між укладами. До речі, радянські історики змінили погляд на проблему багатоукладності. Багатоукладність не розглядається тепер як особливість Росії і тим більше як джерело революції.
 6. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Економічній галузі. Ця політика призвела, мовляв, до розколу селянства, середня і заможна частина якого створила, а потім розширила масову базу білого руху. Так, нібито, більшовики привнесли «зверху» громадянську війну в село. На думку філософа А. Ципко і письменника В. Солоухина, насильство більшовиків проти селян було головною причиною громадянської війни. І хоча цей факт заперечувати
 7. 1.Сущность і уроки НЕПу
  економічної політики. НЕП - це цілісний нерозривний комплекс заходів економічного, політичного, соціального, ідеологічного, психологічного характеру. До кінця 1920 року В. Н. Ленін остаточно зрозумів, що вирішити лобовою атакою долю капіталізму не вдалося. З'ясувалося й інше: спроба здійснення соціалістичного ідеалу за Марксом - націоналізація всієї економіки, банків, злам старого
 8. Драма «розселянення»
  економічної діяльності одноосібних господарств, обмеження їх відтворювальної структури , ліквідацію орендних відносин. Розпочався другий етап формування всеосяжної колгоспної системи, що завершився наприкінці 1930-х рр.. До цього часу питома вага одноосібних господарств у посівних площах скоротився до 1% в 1940 р. (у межах до 17 вересня 1939 р.), в СРСР було колективізовано
 9. 4. Становлення адміністративно-командної системи і режиму особистої влади І В. Сталіна
  економічних методів господарювання, від практики госпрозрахунку означав поворот до адміністративно-командних методів управління. «Штурмові методи» будівництва нового суспільства, методи «кавалерійської атаки» криються не тільки в теоретичних прорахунках керівництва, квапливості Сталіна, бажанні досягти висот соціалізму одним ефективним стрибком. Корінь допущених деформацій лежить в повному перекрученні
 10. 8. Про характер суспільного ладу в СРСР наприкінці 1930-х рр..
  Економічний рівень. До того ж пафос творення, гордість за успіхи країни стали головною темою ідеологічного впливу. Проте дійсність багато в чому суперечила ідеалам, які сповідували люди праці. Проголошувалася остаточна ліквідація експлуататорських класів, яка на ділі означала експропріацію значної частини селянських господарств, висилку у віддалені райони і
 11. 2. Проблеми науки і культури
  економічної та ідеологічної реформи. При цьому наголошувалося на необхідності плюралізму, гласності, свободи вибору. Багато чого вдалося зробити: почався перегляд історії країни, відкриті для дискусії та дослідження раніше заборонені теми, відкрита для людей культура російської еміграції і дисидентський спадщина 70-х років, багатьом з дисидентів було повернуто наше громадянство. Однак, головне не було
 12. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
  економічних реалій нашої держави 1. Про принципи в радянський період розвитку науки цивільного та арбітражного процесуального права видано досить багато робіт: М.Г. Авдюкова, А.Т. Боннера, М.А. Гурвича, А.Ф. Клейнмана, К.І. Коміссарова, Ю.К. Осипова, В.М. Семенова, В.Ф. Тараненко, Н.А. ЧЕЧИН, К.С. Юдельсона і багатьох інших, але найбільш цікавий аналіз поняття, системи та змісту
 13. 30. Критерії періодизації держави і права
  економічних формацій): первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний, соціалістичний, і, відповідно, чотири типи держав і систем права - рабовласницька, феодальна, буржуазна і соціалістична держави. При цьому покладається, що кожна з держав проходить всі вказані щаблі. Однак, по-перше, реально є держави, які в процесі свого
 14. 73. Типологія держави. Формаційний і цивілізований підходи до типології гос-ва.
  Економічних формацій, кожній з яких в умовах існування класів відповідає певний тип держави. Тип держави означає конкретизацію, визначеність його економічної основи, класової суті та соціального призначення. Перші три з них охоплюються єдиним родовим поняттям експлуататорського держави. Відповідно до формаційного підходу до типології держави в процесі
 15. Поняття та ознаки організованої економічної злочинності.
  Економічної злочинності. Їх дія призвело до виникнення принципово нового асоціального явища - організованої економічної злочинності, що представляє собою якийсь симбіоз розвинених форм організованої та економічної злочинності. Проблема визначення поняття організованої економічної злочинності. Загальноприйнятого кримінально-правового та кримінологічного поняття "організована
© 2014-2022  ibib.ltd.ua