Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЕкстремальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Тарабрина Н. В.. Практикум з психології посттравматичного стресу. - СПб: Пітер - 272 с: ил. - (Серія «Практикум з психології»)., 2001 - перейти до змісту підручника

Епідеміологія


Поширеність ПТСР серед популяції залежить від частоти травматичних подій. Так, можна говорити про травми, типових для певних політичних режимів, географічних регіонів, в яких особливо часто відбуваються природні катастрофи, і т. п. У 90-і рр.., Показники частоти виникнення ПТСР виразно зросли: якщо в 80-х рр.. вони відповідали 1 -2%, то в недавніх дослідженнях, опублікованих в США, 7,8%, причому є виражені статеві раз-
Таблиця 4.1
Частота різних травм і подальшого розвитку ПТСР (без урахування статевих відмінностей) в репрезентативною американської вибіркою

Характер травми

Частота травми,%

Частота
розвитку
ПТСР,%

Згвалтування

5,5

55,5

Сексуальне домагання

7,5

19,3

Війна

3,2

38,8

Загроза застосування зброї

12,9

17,2

Тілесне насильство

9,0

11,5

Нещасні випадки

19,4

7,6

Свідок насильства, нещасного випадку

25,0

7,0

Пожежа / стихійне лихо

17,1

4,5

Погане поводження в дитинстві

4,0

35,4

Нехтування в дитинстві

2,7

21,8

Інші загрозливі життя ситуації

11 , 9

7,4

Інші травми

2,5

23,5

Наявність якої травми

60,0

14,2


личия (10, 4% для жінок, 5,0% для чоловіків). Так, в роботі Кесслера з співавторами (Kessler et al., 1995) наведено такі статистичні дані (див. табл. 4.1).
Аналіз результатів епідеміологічних досліджень показує, що схильність ПТСР корелює з певними психічними порушеннями, які або виникають як наслідок травми, або присутні спочатку. До числа таких порушень відносяться: невроз тревогігдепрессія; схильність до суїцидальних думок або спроб; медикаментозна, алкогольна або наркозалежність; психосоматичні розлади; захворювання серцево-судинної системи. Дані свідчать про те, що у 50-100% пацієнтів, які страждають ПТСР, є яке-небудь з перерахованих супутніх захворювань, а найчастіше два або більше. Крім того, у пацієнтів з ПТСР особливу проблему представляє високий показник самогубств або спроб самогубств.
Широке обстеження населення виявило, що відсоток поширеності ПТСР коливається в діапазоні від 1% до 14% з варіативністю, пов'язаної з методами обстеження та особливостями популяції. Обстеження індивідів з групи ризику (наприклад, ветеранів В'єтнаму, постраждалих від вивержень вулкана або кримінального насильства) дало очевидне підвищення норм поширеності діагнозу від 3% до 58%. Інтенсивність психотравмуючої ситуації є фактором ризику виникнення ПТСР. Іншими факторами ризику є: низький рівень освіти, соціальне становище; попередні травматичного події психіатричні проблеми; наявність близьких родичів, що страждають психіатричними розладами, хронічний стрес. Необхідно відзначити, що досить часто індивіди з ПТСР переживають вторинну травматизацію, яка виникає, як правило, в результаті негативних реакцій інших людей, медичного персоналу та працівників соціальної сфери на проблеми, з якими стикаються люди, які перенесли травму. Негативні реакції проявляються в запереченні самого факту травми, зв'язку між травмою і стражданнями індивіда, обвинуваченні і навіть зневажиться жертв, відмову у наданні допомоги.
В інших випадках вторинна травматизація може виникати в результаті гіперопіки постраждалих, навколо яких оточуючі створюють «травматичну мембрану», яка відгороджує їх від внсш нього світу, виводячи з-під впливу стресорів повсякденного життя.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Епідеміологія "
 1. Стаття 14. Порядок організації перевірки
  епідеміологічного розслідування за фактом виявлення продукції, сировини, матеріалів, обладнання та технологій, що становлять небезпеку для здоров'я населення, або за фактами зміни показників середовища проживання людини; акт перевірки дотримання законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, що регулюють відносини у сфері захисту прав споживачів, та дотримання правил продажу
 2. Глава 23. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
  епідеміології МОЗ Республіки Білорусь. Для оцінки якості повітря використовуються встановлені Міністерством охорони здоров'я нормативи ГДК забруднюючих речовин та міжнародні стандарти, рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Аналіз динаміки стану атмосферного повітря здійснюється на основі визначається для кожного міста комплексного індексу забруднення атмосфери (ІЗА), який
 3. спадковість і мінливість в історичний прогрес
  епідеміологія підготують досить достовірний і оброблений матеріал для плідного зіставлення з іншими умовами та діячами суспільного розвитку як підстави для узагальнень і висновків. Цими зауваженнями ми і закінчуємо наш огляд ролі і значення простих органічних діячів в історичному прогресі. Розмноження і плодючість детально проаналізовані в попередньому розділі;
 4. 5. Радянський тил в роки воєн
  епідеміолог Радянської армії), М. С. Вовсі (головний терапевт СА), Ф. Г. Кротков (головний гігієніст СА), Е, І. Смирнов (начальник головного військово - санітарного управління СА). Головний хірург Радянської армії академік М. М. Бурденка, відповідаючи за наукову по-міць фронтовий санітарній службі, розробив метод ле-чення поранень черепа сульфамідними препаратами, кото-рий дозволив різко, з 65 до 25%, знизити
 5. І.А.Гундаров Закон духовний детермінації здоров'я
  епідеміології духовності "- науки про масові морально-емоційних процесах, що відбуваються в суспільстві. Одним з її напрямів постає" псіходемографія ", що вивчає зв'язок між духовними (душевними) ідемографіческімі явищами. Тут "духовність" трактується не в релігійному сенсі, а у світському. ДУХОВНІСТЬ ЕСТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ СВІДОМОСТІ, спрямовану на пошуки сенсу життя І СВОГО МІСЦЯ В НІЙ,
 6. ПОКАЖЧИК ІМЕН І цитованої літератури
  епідеміолог, основоположник англійської національної системи демографічної статистики-144, 147, 148 ФИК (Fick) Александер Генріх (1822-1895), німецький юрист, фахівець по швейцарському праву, намагався застосувати вчення Дарвіна в галузі правознавства - 148. Теорія Дарвіна на юридичній грунті / / Знання. СПб., 1872, № 12, с. 297-318 (паг. I) -148 ФІЛАРЕТ (в миру: Дроздов Василь Михайлович;
 7. Питання кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з порушенням медичними працівниками професійного обов'язку
  епідеміологічних правил), хоча згаданий кваліфікуючу ознаку вже відсутня, а відповідальність можуть нести і деякі інші особи. Так, за ст. 124 РФ можуть залучатися, хоча і набагато рідше, особи, зобов'язані вживати заходів до ви-69 покликом лікаря або транспортуванні хворого (працівники міліції, слідчих ізоляторів та ін.) Найбільший круг інших осіб, щодо яких передбачена
© 2014-2021  ibib.ltd.ua