Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997 - перейти до змісту підручника

§ 4. Фізичний або психічний примусДіяння людини, для того щоб закон визнав його злочинним, повинно бути актом свідомої діяльності, тобто вольовим. Як же має вирішуватися питання про кримінальну відповідальність, якщо діяння вчинено в результаті фізичного чи психічного примусу?
Примус є різновидом насильства. Тому перш, ніж відповісти на це питання, необхідно визначити, що ж таке насильство. Під насильством у кримінальному праві прийнято розуміти суспільно небезпечне протиправне вплив на організм і психіку людини проти або поза його волею. Виходячи з цього визначення можна виділити два види насильства: фізичне і психічне. Фізичне насильство передбачає вплив на тіло людини, його внутрішні органи, у тому числі і мозок (наприклад, шляхом введення в організм сильнодіючих отруйних речовин).
Під психічним насильством розуміється інформаційний вплив на психіку людини шляхом погроз, образ, гіпнозу і т. п. Інформація може бути передана усно. письмово, шляхом конклюдентних дій, особисто або через посередників. Обидва види насильства можуть виступати в якості:
кінцевої мети діяльності злочинця (наприклад, при вбивстві, заподіянні шкоди здоров'ю і т. п.);
засоби досягнення злочинної мети (наприклад, при розбої, згвалтування, захопленні заручників і т. д.); кошти, спонукає іншу особу вчинити злочин. У двох останніх випадках ми і ведемо мову про примус. Якщо в результаті фізичного примусу особа не могла керувати своїми діями, то вони неприступної і не тягнуть кримінальної відповідальності. Наприклад, якщо особі, що несе бойове чергування або вартову службу, з їжею обманним шляхом дано снодійне, то притягнути його до кримінальної відповідальності за порушення правил несення бойового чергування неможливо. У цьому випадку застосоване фізичне насильство є різновидом непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов події.
У ситуаціях, коли фізичне насильство не виключало можливості керувати своїми діями, тобто у особи був вибір: або терпіти насильство, або здійснити необхідну злочинне діяння, питання про кримінальну відповідальність вирішується інакше '.
* Див нижче правила про фізичне і психічне примусі.
За загальним правилом психічне насильство не виключає свободи волі особи. Вибір певного варіанту поведінки залишається за тим, до кого було пред'явлено вимогу. Але є одна вкрай рідкісна ситуація, що виключає свідомість поведінки особи, волим його вчинків, - діяння в стані гіпнотичного сну. Гіпноз слід розглядати як різновид непереборної сили. Діяння, вчинене під впливом гіпнозу, не може спричиняти кримінальної відповідальності для того, хто його виконає. У цьому випадку виконавцем злочину має визнаватися той, хто використовував загіпнотизованого в якості живого знаряддя злочину.
У всіх інших випадках питання про кримінальну відповідальність за діяння, вчинені в результаті фізичного і психічного примусу, коли особа зберігало можливість керувати своїми діями, вирішується за правилами крайньої необхідності (ст. 39 КК). Таких правил два:
1. Діяння, вчинене з примусу, має бути єдиним, крайнім засобом порятунку від загрожує насильства.
2. Шкода, заподіяна в результаті цього діяння, повинен бути менше тієї шкоди, який міг бути заподіяна, якби фізична або психічне насильство були повністю реалізовані.
Якщо обидва ці правила будуть дотримані, то особа, що заподіяла шкоду, повинна бути звільнена від кримінальної відповідальності, а той суб'єкт, який примусив його до вчинення суспільно небезпечного діяння, - визнаний посереднім виконавцем злочину і притягнутий до кримінальної відповідальності згідно ч. 2 ст. 33 КК. Якщо хоча б одне з перерахованих вище правил буде порушено, то особа, що заподіяла шкоду, притягується до кримінальної відповідальності, але при пом'якшуючих обставин. У цьому випадку суб'єкт, який примушував до скоєння злочину, буде розглядатися в якості підбурювача. Його діяльність має бути кваліфікована за несколь.кім статтями Кримінального кодексу: ст. 33 і стаття Особливої частини (за той злочин, до якого він схилив, примусив виконавця), а також стаття, яка передбачає відповідальність за сам злочинний спосіб підбурювання (наприклад, за заподіяння шкоди здоров'ю, катування, загрозу заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю і т. п.).
Особливим різновидом примусу є катування, поняття якої дається в Конвенції проти катувань та інших
- 1 *
жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1984 Тортури - це "будь-яка дія, якою будь-якій особі навмисне заподіюється сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання, покарати його за дії, які вчинила вона або третя особа чи у вчиненні яких вона підозрюється, а також залякати чи примусити її або третю особу, чи з будь-якої причини, що грунтується на дискримінації будь-якого характеру, коли такий біль або страждання заподіюються державним посадовою особою чи іншим особою, що виступає в офіційній якості, чи з їх підбурювання, чи з їх відома або мовчазної згоди "(ст. 1.1 Конвенції).
Ніякі виняткові обставини не можуть служити виправданням тортур. Питання про кримінальну відповідальність за акти тортур розглядається по внутрішньому кримінальним законодавством. Подібні дії передбачені в КК РФ, наприклад, в п. "а" ч. 3 ст. 286 "Перевищення посадових повноважень", ч. 2 ст. 302 "Примушування до дачі показань", ст. 356 "Застосування заборонених засобів і методів ведення війни", ст. 357 "Геноцид".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Фізичний або психічний примус "
 1. § 4. Обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність
  фізичного або психічного примусу або в силу матеріальної, службової або іншої залежності; вчинення злочину при порушенні умов правомірності необхідної оборони); третій - конкретизована (активне сприяння викриттю інших співучасників злочину та розшуку майна, добутого в результаті злочину; добровільне відшкодування майнової шкоди та моральної
 2. Методи здійснення виконавчої влади
  фізичному впливі на свідомість і поведінку людей. Ознаки адміністративного примусу: 1. застосовується на основі закону. 2. здійснюється за допомогою правозастосовних актів (про-токола). 3. персоніфіковано, тобто застосовується до конкретних суб'єктів права, які порушили адміністративно-правові норми. 4. для адміністративного примусу характерний позасудовий характер застосування. 5.
 3. 10. УЧАСТЬ ОСІБ, сприяння правосуддю
  фізична особа, що володіє спеціальними знаннями. У тих випадках, коли проведення експертизи доручається установі, суб'єктом, безпосередньо її проводять і несучим за це відповідальність, є компетентний працівник даної установи. Для отримання інформації про іноземному праві, арбітражний суд може залучити експертів (фахівців-практиків, науковців). Залучення їх в процес можна
 4. 66. Юридична відповідальність. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.
  фізичні і психічні примусу; - обгрунтований ризик; - малозначність
 5. ВИСНОВОК
  фізичній підготовці повинні формуватися і відпрацьовуватися практичні навички застосування бойових прийомів боротьби (у тому числі в засобах індивідуального бронезахисту, літньої і зимової форми одягу, на тлі фізичного і психічного навантаження) в умовах, максимально наближених до реальних ситуацій силового єдиноборства з
 6. § 5 . Відповідальність за злочини, вчинені в стані сп'яніння
  фізичне і психічне виснаження і т. п.) і вживання алкоголю найчастіше в невеликих кількостях. Патологічне сп'яніння є різновидом тимчасового психічного розладу, який виключає осудність і кримінальну відповідальність. На грунті систематичного вживання одурманюючих речовин можуть виникнути і розвинутися самостійні психічні захворювання (біла гарячка,
 7. Існує ряд умов, обставин, за яких здійснюється діяння, формально містить ознаки будь-якого складу злочину, втрачає суспільну небезпеку і винність.
  фізичне і психічне примус, обгрунтований ризик, виконання наказу чи розпорядження, здійснення професійних обов'язків, згода потерпілого на заподіяння шкоди. Перші шість обставин вказані в законі - глава 8 КК РФ. Два останніх - в науці кримінального права і в правозастосовчій практиці. В юридичній літературі довго йшла суперечка про сам найменуванні цієї групи
 8. § 3. Крайня необхідність
  фізичної особи, якщо шкода заподіюється нападнику, так як в даному випадку мова повинна йти про необхідну оборону; фізичний і психічний примус, яке як самостійний інститут передбачено в ст. 40 КК. Шкода, заподіяна в стані крайньої необхідності, може бути визнаний незлочинним лише при дотриманні двох груп умов: перша відноситься до характеристиці небезпеки, що загрожує;
 9. § 1. Юридична природа примусових заходів медичного характеру
  фізично ізолювати, щоб попередити скоєння небезпечних діянь. В останньому випадку цілі збігаються, однак досягаються вони абсолютно різними способами. Хворого в першу чергу намагаються вилікувати і лише в тому випадку, коли в силу характеру або ступеня психічного розладу вилікування (поліпшення психічного стану) неможливо, примусові заходи медичного характеру служать способом
 10. 2.Крестьяне середньовіччя . Особливості становища та менталітету
  фізичного знищення російського селянства вистачило б і 2-3 поколінь. Однак ця вірна думка вимагає статистичного обгрунтування, яке неможливе без вишукувань в галузі метрології, урахування зміни курсу рубля і особливостей ціноутворення. В останні роки в публіцистиці набуло широкого поширення думка про те, що не тільки селянству, а й верхам суспільства була властива
© 2014-2022  ibib.ltd.ua