Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Омельченко О.А.. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с, 2000 - перейти до змісту підручника

Формування феодальних кутюмов.

До кінця Х в. - Часу початку французької феодальної державності - на території королівства втратили практичне значення і Салічний закон, і в переважній більшості закони Каролінгів. Юридичний побут грунтувався на місцевих звичаях, різних в різних областях країни, і на що формується практиці феодальних судів. В областях Південної Франції, особливо Провансі, збереглася традиція римського права. У становленні нових правовідносин і юридичних правил для них основне значення набуло феодальне право - встановлена в тому або іншому феодальному володінні форма взаємовідносин між паном і підвладними людьми, підтримувана вотчинної юстицією і охороняється принципом імунітету. Історична слабкість королівської влади та централізованій юстиції у Франції (до XIV в. Принаймні) зробила феодальне право домінуючим видом права.

В окремих областях феодальне право стало набувати вигляду стабільної системи. Наприкінці Х - XI ст. з'явилися перші збори феодальних звичаїв і правил юридичного значення: «Правила звичаїв і прав монастирських», складені у вотчині стародавнього Рельского монастиря (977), звід звичаїв Барселони (1064), «Закони та звичаї герцога Вільгельма», правителя Нормандії (1066). Зміст цих склепінь було тісно пов'язано з особливостями феодальної, сеньориальной юстиції на місці, і значення цих правил не виходило за межі своїх сеньйорів.

(В інших місцях їх могли не застосовувати, але керуючись тільки аналогією, а не владним розпорядженням.) Практика сеньориальной юстиції стала перетворюватися на обласні, місцеві звичаї (coutumes), і нове право отримало назву кутюмного, або кутюмов. Оскільки соціальний, етнічний, культурний і навіть мовна єдність Франції було вельми відносним (до XVII - XVIII ст.), Кутюми різних областей істотно відрізнялися один від одного.

Практика кутюмов заперечував на особливу форму судочинства - повальний обшук (par tubes). Це був суд, що проводиться своєрідним журі «знають», або «найстаріших», в кількості 10 чоловік. Вони пропонували судді сеньйора або короля свої висновки про факт правопорушення або злочину і про особу тяжущихся. У середині XIII в. було встановлено, що згідне укладення двох tube обов'язково для суддів, а юридичні оцінки таких присяжних і є право.

З виникненням постійної королівської адміністрації та юстиції на місцях - бальї, сенешаль (див. § 28.2) - місцеві звичаї отримали як би державну санкцію. Розвиток наукового юриспруденції сприяло тому, що з середини XIII в. виникли зборів кутюмов різних областей Франції.

Одним з найдавніших вважається (1) приватне зібрання під назвою «Поради одному», складене в 1254 - 1259 рр.. П. де Фонтеном, бальї округу Вермандуа. У ньому, однак, більше місце, ніж кутюми, зайняли правила, почерпнуті з римського права.

Велике поширення набула (2) Книга Правосуддя і Скарг, написана невідомим автором в XIII в. за звичаями Орлеана, з додатком правил римського і канонічного права. Кутюма Орлеана були присвячені і (3) Встановлення св. Людовика, написані в 1272 - 1273 рр.. невідомим автором, але завдяки імені шанованого короля і витягів з його указів широко розповсюдилися. Одним з найвідоміших стало збори (4) Кутюмов Бовези, оприлюднене 1285 р. Сенешаль невеликого північно-західного графства Філіпом де Бомануаром (XIII ст.). «Кутюми Бовези» вперше увібрали в себе всі сфери права, підпорядкувавши систематизацію (в 70 розділах) потреб практичного розбору справ. Незважаючи на проголошення королівської влади єдиним сувереном, Бомануар закріплював в правилах кутюмов обов'язок влади дотримуватися традиції права («Король сам повинен зберігати звичаї і змушувати інших дотримуватися це»). Особливе значення і поширення придбав (5) Великий кутюм Франції короля Карла VI, складений наприкінці XIV в. бальї Жаком Аблежем. В цьому зібранні були викладені в якості зразка феодальні права і звичаї королівського домена (Іль-де-Франс). Наприкінці XIV - початку XV в. збірники кутюмов продовжували з'являтися в різних областях королівства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Формування феодальних кутюмов. "
 1. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  Сутність права. Общесоциальное і класове в праві. Право як динамічна система. Зміст права. Право - міра (масштаб) поведінки особистості. Об'єктивне і суб'єктивне в праві. Поняття права. Право як система правил поведінки. Право як міра свободи особистості. Визначення права. Право і мораль. Право і релігія. Право і звичаї. Право і соціально-економічний лад. Творча роль права.
 2. 1.2. Основні фактори, що обумовлюють уніфікацію права міжнародних контрактів
  Кінець ХХ - початок XXI ст. характеризуються двома взаємопов'язаними процесами: по-перше, виникнувши в кінці ХІХ ст., ідея всесвітньої уніфікації права міжнародної торгівлі отримала не тільки визнання фахівців, але багато в чому завдяки їх зусиллям, що спирається на потреби практики, була офіційно визнана державами, що проявилося у створенні в 1966 Комісії ООН з права міжнародної
 3. Королівська юстиція. Парламенти.
  До середини XIII в. юстиція залишалася у Франції майже повністю в межах місцевих кутюмов. І суд вершили головним чином на рівні васалів. (Бомануар у своїй збірці «Кутюми Бовези» навіть особливо обумовив, що «сеньйор не судить у своєму суді, судять тільки його люди»). Вищою інстанцією був королівський двір, однак для того, щоб отримати право захищати там свою справу, треба було або належати до
 4. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Проблема держави, форми політичної влади, характер взаємини його з суспільством в цілому та окремими його складовими сьогодні знову в центрі наукових суперечок. Стосовно до Стародавньої Русі це проблема походження держави та її назви, а також статусу російських князів. У сучасній вітчизняній історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань
 5. 4.Питання вивчення народних рухів
  Увага до вивчення боротьби народних мас проти феодального гніту - одна з традицій радянської історіографічної науки. І воно виправдане історично. Народно-демократичні традиції, що йдуть корінням в далеке минуле, вплив релігійних інститутів, а пізніше зародження станового представництва в особі земських соборів в чому обмежили і «облагородили» всевладдя правителів, зіграли
 6. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  Особистість і діяльність царя Івана IV Грозного викликала і донині викликає в істориків вкрай суперечливі оцінки. Багато в чому це пояснюється складністю самого історичного матеріалу. Правління Івана Васильовича (1547-1584) вмістило в себе розвиток російської централізованої держави, великі адміністративні реформи і страшний терор опричнини, перемоги над Казанським і Астраханським
 7. Петро Великий
  Суперечки про особистості та діяльності Петра I так само, як і суперечки про особистості та діяльності Івана IV, почали вже сучасники. Автором цілого ряду історичних та історико-філософських трактатів стали сподвижники імператора Ф. Прокопович, П. Шафіров, А. Манкієв та ін Феофан Прокопович був помітним політичним діячем, одним із засновників Синоду, яскравим публіцистом. Такі його роботи, як «Слово про
 8. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  При ознайомленні зі шкільними і вузівськими підручниками з вітчизняної історії стає очевидно, що археологічні дослідження давньоруських міст не знайшли в них, за малим винятком, гідного відображення. Археологічні факти вкраплені в історичний розповідь про міста, але в цих текстах слабо відображена ситуація, дозволяє що навчається зрозуміти, як за останні півстоліття розширилися і
 9. Москва.
  Археологічні розкопки в Москві мають давню традицію. Великі розміри середньовічного міста, збіг сучасного центру з найдавнішою територією Москви і значні масштаби будівництва визначили необхідність охоронних археологічних розкопок. У 80-90-ті роки археологічні розкопки і розвідки в Москві вели експедиції Музею історії та реконструкції Москви, Державного
 10. 1.Економіка і соціальна структура
  Розвиток капіталізму в Росії та інших країнах породило проблему його типології. Сучасна методологія розгорнула цю проблему в концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделі (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з
 11. 2 . Революція 1905-1907 рр..
  Так що ж таке революція? Яке її вплив на життя суспільства? Сучасне, на наш погляд, досить змістовне визначення революції як суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під
© 2014-2022  ibib.ltd.ua