Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

3. Інші майнові наслідки недійсності угодиЯк при двосторонній, так і при односторонній реституції закон передбачає у ряді випадків і додаткові майнові наслідки у вигляді відшкодування витрат, вартості втраченого або пошкодженого майна. Так, при визнанні правочину недійсним як укладеного з громадянином, визнаним недієздатним, дієздатна сторона крім повернення отриманого за угодою повинна відшкодувати своєму контрагенту також понесений їм реальний збиток, якщо вона знала або повинна була знати про його недієздатності (п. 1 ст. 171 ЦК) . Аналогічні додаткові майнові наслідки передбачені і у випадках визнання недійсними угод, укладених:
малолітніми у віці до чотирнадцяти років;
неповнолітніми у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років;
громадянином, обмеженим у дієздатності;
громадянином, не здатним розуміти значення своїх дій.
При визнання недійсними угод, укладених під впливом, обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з іншою стороною, збігу тяжких обставин, реальний збиток відшкодовує винна сторона. При здійсненні угоди під впливом істотного оману-
ня сторона, за позовом якої угода визнана недійсною, вправі вимагати від іншої сторони відшкодування заподіяної їй реального збитку, якщо доведе, що помилка виникла з вини іншої сторони. Якщо це не доведено, сторона, за позовом якої угода визнана недійсною, зобов'язана відшкодувати іншій стороні на її вимогу заподіяну їй реальний збиток, навіть якщо помилка виникла з обставинами, не залежних від помиляється сторони (п. 2 ст. 178 ЦК).
Недопущення реституції і звернення всього, що було передано у виконання або повинно бути передано по угоді, в дохід держави (чинне законодавство має на увазі Російську Федерацію) є особливим видом наслідків визнання угоди недійсною. Таке наслідок передбачено при визнанні угоди недійсною як укладеної з метою, суперечною основам правопорядку і моральності (ст. 169 ЦК).
Допустимі різні варіанти цих наслідків залежно від того, обидві чи одна сторона діяли навмисно, а також залежно від того, обидві з них або одна виконали угоду. Так, якщо обидві сторони діяли навмисно і обидві виконали угоду, все виконане ними стягується в дохід держави. Якщо обидві сторони діяли навмисно, але угоду виконала тільки одна з них, в дохід держави стягується все, що-було отримано за угодою, і те, що отримала виконання сторона повинна була передати іншій стороні з метою виконання. Нарешті, якщо навмисне діяла тільки одна сторона, все одержане нею за угодою повинно бути повернуто іншій стороні (одностороння реституція), отримане ж іншою стороною або належне їй по угоді від винної сторони стягується в доход держави.
Таким чином, вимагати виконаного назад може тільки сторона, що діяла без умислу. Якщо за наявності умислу у однієї сторони угода виконана інший, остання має право отримати виконане назад. Винна сторона повинна передати в доход держави все, що з неї належало. Якщо ж угода виконана лише зумисне діяла стороною, невинна сторона повинна передати в доход держави все, що отримала за угодою, а сама не повинна її виконувати. Якщо отримане витрачено, в дохід держави передається відшкодування в грошах.
До вимог про повернення виконаного за недійсним правочином можливе застосування норм про зобов'язання, виникають-
щих внаслідок безпідставного збагачення, оскільки інше не встановлено ЦК, іншими законами або іншими правовими актами і не випливає із суті відповідних відносин (ст. 1103 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Інші майнові наслідки недійсності угоди "
 1. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  інші правила, ніж ті, що містяться в російському цивільному законодавстві, то застосовуються правила міжнародного договору. Тому якщо те чи інше питання зовнішньоекономічного співробітництва врегульовано міжнародним актом, він застосовується в першу чергу, хоча б у національному законодавстві та утримувалися інші рішення. Конкуренція російського та іноземного права. Нормативною
 2. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  інші правові наслідки. При необхідності позивач повинен виробити і вказати розрахунок стягуваної оспорюваної суми. Всі зазначені фактичні обставини в подальшому підлягають доведенню позивачем в арбітражному процесі. Оскільки суб'єктивне право, як правило, грунтується не на одному юридичному факті, а на їх сукупності, то в основі позову повинен приводитися певний фактичний
 3. 42. Наслідки визнання угоди недійсною.
  Інші наслідки недійсності угоди не передбачені законом (ст. 48 ЦК). Наприклад, у разі визнання недійсним договору купівлі-продажу, здійсненого недієздатною особою, товар повинен бути повернений продавцю, а гроші - покупцеві. Двостороння реституція настає як загальне правило у випадках визнання угоди недійсною за різними підставами: * при здійсненні угоди з
 4. 60. Наслідки визнання угод недійсними.
  Інші наслідки недійсності угоди не передбачені законом (ст. 48 ЦК). Наприклад, у разі визнання недійсним договору купівлі-продажу, здійсненого недієздатною особою, товар повинен бути повернений продавцю, а гроші - покупцеві. Двостороння реституція настає як загальне правило у випадках визнання угоди недійсною за різними підставами: * при здійсненні угоди з
 5. 3. Дотримання формальностей при поступку або ліцензування авторських прав
  інші організації, які використовують твори, мають розроблені з урахуванням норм Закону стандартні бланки договорів, які заповнюються і підписуються сторонами. Специфіка конкретного договору відображається в розділі "Особливі умови". За пропозицією автора договір може бути складений і в іншій формі. Важливо лише, щоб він відображав всі істотні умови, за якими має бути досягнуто
 6. § 3. Прийняття виконання за зобов'язанням і структура зобов'язального суб'єктивного права
  інші дії на захист права або охоронюваного законом інтересу іншого суб'єкта. У зв'язку з викладеним слід визнати помилковим правило п. 2 ст. 406 ГК РФ, яке пов'язує настання передбачених ним наслідків з виною або самого прострочив кредитора, або тих осіб, на яких було покладено прийняття виконання від боржника. Про вини кредитора можна говорити тільки в тому випадку, якби на
 7. § 3. Застосування цивільного законодавства
  інші доходи, які неповнолітній може отримати як до, так і після досягнення повноліття. В іншому випадку можна легко обійти загальне правило, що вимагає згоди законних представників на вчинення правочинів неповнолітніми. Розширене тлумачення не допускається і тоді, коли в цивільно-правовій нормі дається вичерпний перелік обставин, за яких вона застосовується.
 8. § 1. Поняття угоди. Види угод
  інші дії здійснюються на виконання вже укладеної угоди. Інші угоди відбуваються тільки за умови передачі речі одним з учасників. Такі операції називаються реальними, наприклад, рента, позика, зберігання. Для реальної угоди характерно, що права і обов'язки не можуть виникнути до моменту передачі речі. Не слід змішувати фактичне виконання угоди з моментом її виникнення. Так,
 9. § 2. Способи захисту цивільних прав
  інші недоліки в роботі, замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення зазначених недоліків у розумний строк, або зменшення встановленої за роботу ціни, або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, коли право замовника усувати їх передбачено в договорі підряду (ст. 723 ЦК). Закріплення в спеціальних нормах тих чи інших способів захисту, так само як і
 10. Конкретні способи захисту.
  Інші умови компенсації моральної шкоди будуть розглянуті в розділі 15, присвяченій нематеріальних благ і їх захисту. Своєрідним способом захисту цивільних прав і охоронюваних законом інтересів є припинення або зміна правовідношення. Так, покупець у разі істотного порушення вимог до якості товару має право за своїм вибором або відмовитися від виконання договору
© 2014-2022  ibib.ltd.ua